Hjem til forsiden

Billeder og tekster på denne webside er beskyttet af
loven om ophavsret.
© 1998-2016 Jørgen Grandt, Århus

Opdateringer 24.5.2016


  

 

Amagerbrogade Vest
(gadens højre side; de lige husnumre, inkl. Sundbyvester Plads)

 

 

 


Tæller for hele webstedet
 

 

Genvej til vejviseren fra 1955 med beboere og butikker i hele gaden.
Klik her og åbn pdf-filen med dens søgbare tekst.


 

 

 


Christmas Møllers Plads blev anlagt 1938. Dette billede fra januar 1942 må være fra en justering af det store vejkryds.
Foto: Erik Johansen. © SULFA

Ti år tidligere (sept. 1932) tog Erik Johansen dette billede af det lille 'trekantsområde' som ses på hans foto til venstre. Nu var der en basarbygning med butikker. © SULFA

 

Flere fotos fra før og nu af Christmas Møllers Pladskan ikke mindst ses
på siden om Amagerbrogade Øst.

 


Foto: Leo Halberg, ca. 1954. Set fra Amagerfælledvej -
med rundkørsel, sporvogn, gadelygter og -skilte mv.


Et kig ud ad Ved Stadsgraven med Christmas Møllers Plads forrest. Foto: Niels Rydahl, 2013

 

 

Fra Christmas Møllers Plads til Hallandsgade

Huset med nr. 2
 

Den del af huset som vender ud mod Amagerbrogade.

De første to farvefotos er fra 2006 og viser toppen af bygningen som desuden består af Christmas Møllers Plads og Amagerfælledvej.

Kristianshavns Port hedder denne ejendom fra 1917 med datidens stavemåde.

Det næsten nederste af huset hvis top ses ovenover; sept. 2011.

Hjørneejendommen består af boliger på Amagerbrogade 2 og Amagerfælledvej 3 plus butiksadressen Christmas Møllers Plads 2. De mange store lejligheder er mellem 150 og 200 kvm.
   Den store barnevognsforretning har ligget på hjørnet siden 1928.
   Bodegaen har eksisteret i al fald siden 1930'erne, først som Amagerports Vinstue, i dag som Louie's Vinstue - eller bare Vinstuen.

Vore dages busstoppested ud for nr. 2 set mod pladsen, volden og tårnet; 2005.


Nummer 2, november 2012.

 

 

Husrækken med nr. 4-16 (16A)
- fra Ved Amagerport til Svinget

 

1923. Ejendommen 'Haabet' med gadehjørnet af Svinget tv.

Ca. 1917. 'Haabet' set fra Ved Amagerport.

1916-17. Svinget set fra Amagerbanens station. Forrest th. 'Haabet'. I baggrunden 'Tylvten' ved Amager Boulevard. Til højre for godsbanesporet er der et lille stenhuggeri som sælger gravsten. © SULFA

Samme bygninger set af Niels Rydahl Jensen i maj 2012.

Og den modsatte vej: Svinget med de to gedigne ejendoms-komplekser bag ved Statsbanernes tracé. 1923.


For længst er DSB's ensporede godsbane nedlagt og traceet blevet til et langt grønt område med en 1,435 m bred sti som løber fra Amagerfælledvej til Vermlandsgade. Og som antagelig senere (2014>) skal indgå i en stor cykelstiforbindelse gennem byen og ud til stranden.


Boligoversigt og lejepriser omkr. 1913 da ejendommen blev opført.

Facaden mod Ved Linden, dvs. der hvor kompaspilen peger på tegningen til venstre. Omkring 1917. Lindetræet er i vækst, og -

- og her har vi årsagen til gadenavnet Ved Linden:

Fastholdt i juni 2008

Disse tre billeder af Ved Linden skyldes Fl. Lamberth. De er er fra 1996. Copyright: SULFA


Juni 2005

Juni 2008.
Husrækken består af én stor karré som desuden strækker sig over Svinget 2, Ved Linden 7-13 og Ved Amagerport 1-5.

Ditto.
Bebyggelsen er opført 1913 og er kendt som ejendommen Haabet. Nu til dags er vist nok alle lejlighederne andelsboliger.

Galleri Bomhuset i den kun 20 kvm store bygning ved godsbanesporet, hvor Svinget ender, er Amagerbrogade 16A. Huset er fra 1920, billedet fra 2004.


Niels Rydahl Jensens widescreen-foto er fra maj 2012. Og igen i juni 2014:


Juni 2008.

Bomhuset har aldrig været et bomhus, for allerede i 1876 blev bommen flyttet fra Svinget til Prags Boulevard - og huset er bygget i 1920! Navnet er ren romantik ...


Amagerbrogade 10 o. 1970. Foto: Hans Jacobsen.

En pudsig annonce fra vejviseren 1910. Forretningen har måske ligget præcis hvor 'Bomhuset' er i dag.
   Men læg mærke til adressen. Drewsen siger "Amagerbrogade 10" (som dengang hørte til postdistrikt Christianshavn!), og det er åbenbart lige omkring det tidspunkt, hvor gadestykket Amagerbro skifter navn til Amagerbrogade. Se teksten om husnumrene nederst på siden.
 


Foto: Per Bech Petersen, 1968. © SHS/SULFA


Næsten samme vinkel som sporvognsbilledet, men fotografen er trådt længere tilbage og har zoomet ind på det lille avisskurs sidste dage.
   Billedet er fra o. 1970 og tilhører som skrevet står SULFA. Fotografen er ukendt.

Mere om 'bomhuset': Det første billede tog Ruth Eli Hansen o. 1990, og ...

... dette foto er fra Hans Krogs 'Amagerbilleder' ca. 2003-04.


Ejendommen 'Haabet' fra 1913 set fra Svinget; se omtalen højere oppe.
Forgængeren for den store karré så således ud o. 1910:

'Billeder fra det nu forsvundne Amager'
Fotograf: Carl Flensburg. © Tårnby Stads- og Lokalarkiv. Gengivet ifølge aftale.


Tidlig juleudsmykning og tynd trafik,
12. november 2012.

 

 
Der var fart på - fra 1906 til 1922 ...
 

Plan over A/S Amagerbros byggegrunde i 1906 - og de der på
opførte boligkomplekser og anlagte gader 16 år senere:


 

Husrækken med nr. 18-26
- fra Svinget til Amager Boulevard

 


Ca. 1917.
Amagerbrogade tv., Svinget og traceet th. Bemærk Brdr. Knudsens isenkram på hjørnet.


Knudsens store køkkenudstyrsforretning på hjørnet af Svinget o. 1925. Fotografen er vist nok ikke kendt.
© SULFA

Foto: Per Bech Petersen, 1969. © SHS/SULFA
Et mere af PBP's mange tusinde fremragende billeder af de gamle sporvogne, som mange mennesker stadig savner.Klistermærke fra 60'erneBankbog fra 70'erne

 


Juni 2008

Ditto

2008. Sammenlign med billedet herunder.

Tidlig juleudsmykning: 12.11.2012 ...


... ditto


1939 så Amagerbrogade 26 sådan ud, sml. fotoet ovenover.
Foto: Erik Johansen © SULFA
 

1957
Ole Poulsens urmagerforretning i nr. 24:
1) Urmagersvend Leif Hjort og lærling Tage Bering Christensen
b) Urmagermester Ole Poulsen
[B
illederne tilhører Tage]


 

Amagers og måske et af byens bedste antikvariater har ligget i nr. 22 siden 1994, og det hedder det eneste rigtige: Antikvariatet. Billedet tog jeg i 2008.


1923 - set ind mod byen

Den store trekantede karré, som er opført i 1917, består tilsammen af denne husrække plus Amager Boulevard og Svinget.

Besøg evt. min webside om boulevarden. Senere følger fotos af det spidse hjørne mellem de to gader, hvor der gennem to-tre menneskealdre har været bankbygning.


Amagerbrogade 26 / Juni 2008


Fjernelse eller fornyelse af altanerne i november 2012; her ved nr. 22. (De blev heldigvis kun fornyet.)

 


Antikvariatet er tilsyneladende still goin' strong - i august 2013


August 2013


August 2013

Læg mærke til den diskrete, symmetriske udsmykning af facaden mellem murstenene ved nr. 26:


 

 

Huset med nr. 28
- fra Amager Boulevard til Hollænderdybet

 

Foto: Erik Johansen, 1929. © SULFA

Foto: Erik Johansen, 1933. © SULFA

Juni 2008.

Denne femkantede herskabelige butiks- og beboelsesejendom består - ud over Amagerbrogade 28 - af Amager Boulevard 132-134, Under Elmene 16-18, Æblestien 1-3 og Hollænderdybet 2-6. Den er i www.ois.dk registreret som opført 1918, men som det fremgår af billederne af Bon Esperance herunder, var det altså ikke hele karreen som blev bygget samtidig! Byggeriet har antagelig strakt sig over flere år.
 


Ca. 1905. Cafeen (og huset?) var fra 1795.


1917.
(Disse tre billeder tilhører SULFA)


1917.
Bon Esperance (daværende Amagerbrogade 14) lukkede og slukkede, da den store ejendom skulle bygges i 1918; den kom til at se ud som på næste foto ...


1923. Nu Amagerbrogade 28, ved Hollænderdybet. Fra 'Før og Nu'.


Og fra den modsatte vinkel i maj 2012. Foto: Niels Rydahl Jensen

 

 

Husrækken med nr. 30-32
- fra Hollænderdybet til Norgesgade


1917: Nr. 16 på Amagerbro, som nu er husnr. 30 på Amagerbrogade. Indgangen til Sønderbros Teater.
Husrækken på Amagerbrogade blev nedrevet 1920. Fra 'Før og Nu', mens teatret selv i 1932
blev omdannet til Hollænderbyen omme i Anders Henriksens Gade.


Ca. 1900: Café Syven. Samme bygning som den med de tre kviste på fotoet ovenover. © SULFA

Amagerbro(gade) 16 - nu nr. 30 - og Sønderbro Teater så således ud i 1905:


1905

1905


Skitsen med billetpriserne er fra Vejviser for Amager Birk 1915-16.

Sønderbro Teater kaldte også sig selv Sønderbros Teater.


'Billeder fra det nu forsvundne Amager'
Fotograf: Carl Flensburg. © Tårnby Stads- og Lokalarkiv. Gengivet ifølge aftale.

 


Der er kun ét husnummer (30) fra Hollænderdybet og hen til næste ejendom. Så det er ikke svært at forestille sig at der er tale om store lejligheder i denne karré fra 1921. Billedet er fra juni 2008.

Et spring bagud i tid: Erik Johansen tog dette herlige og efterhånden lettere hærgede billede i august 1933. © SULFA

Facaden er nylig blevet shinet op, og forretningerne i stueetagen er renoveret. Niels Rydahl Jensen tog dette billede i maj 2012.


Allerede i oktober 2013 var Niels på pletten igen:

Men tidligere:

1921 © SULFA

Karreens navn er Hollændergården, og den består af bare tre husnumre: Nr. 1 i Hollænderdybet og nr. 1 i Anders Henriksens Gade plus Amagerbrogade 30. Boligerne ud mod Amagerbrogade er på 200 kvm, i de andre gader er de lidt mindre.

Oprindelig var der her på Amagerbrogade indgang til Sønderbros Teater (senere: Hollænderbyen), men da den store ejendom blev opført, flyttedes teatrets indgang om til Anders Henriksens Gade. Hollænderbyen eksisterede som Amagers berømte varieté-restaurant indtil 1960.

 


Foto: Erik Johansen, maj 1970. © SULFA

Th.: Teksten på det lille hvide skilt på standeren ved hjørnet af Prags Boulevard meddeler "Cyklister til Amager Boulevard skal køre i højre Side af Kørebanen"


Foto fra 1949. © SULFA og STARBAS

 

Amagerbrogades husnumre!
Mellem Fredgaard og Importøren, som man med lidt god vil skimter midt i billedet herover - dvs. i hver sin af de to gedigne bygninger som er bygget klos op ad hinanden - sluttede og begyndte husnumrene for hundrede år siden. Dér stod nemlig i en årrække indtil 1915 den bom, ved hvilken der skulle betales bompenge for passage til og fra Amager.
   Sundbyholm-karreen på hjørnet af Norgesgade havde adressen Amagerbrogade 2, mens forgængeren til naboen Hollændergården ved Hollænderdybet havde adressen Amagerbro 16; jf. billedet herunder og den uddybende tekst nederst på siden:


Den lave bygning frem til bommen havde adressen Amagerbro 16. Foto fra 1913; tilhører SULFA.

 


August 1933.
Foto: Erik Johansen © SULFA


Januar 2007 - endnu med Amagerbro Apotek intakt

Juni 2008 - med mildt sagt uensartede og uskønne forretningsfacader

 

Oven over vinduet på hver side af den store hjørnekarnap på 1. sal - både i Norgesgade og på Amagerbrogade - sidder der en djævel og griner ned til de forbipasserende.
   Hvem kender historien om de (u)hyggelige væsner?

 

På facaden står "Anno 1901", hvilket antagelig er mere korrekt end www.ois.dk's oplysning om 1918. Foruden Amagerbrogade 32 (før: 2) består den af Norgesgade 2 og Anders Henriksens Gade 3-7.
   Ejerlejlighederne ud mod 'hovedgaden' er på 150-180 kvm; i Norgesgade mindre og i Anders Henriksens Gade små.


Norgesgade 2
Foto: Rene Petersen, 2012.


Juni 2008. Læg mærke til den lille, lystne Satan over vinduet på 1. sal. Og bemærk det gamle apoteks efterfølger.


August 2013


Pilleæske af pap, model 1931, fra Amagerbro Apothek
 


Maj 2007
Foto: Susan Smith

Omkr. 2011 blev facaden renoveret og det gamle træværk malet op. Om kuløren er smuk må bero på en smagssag - men det gik i al fald ud over relieffet på hjørnet mellem de to nederste karnapper.
Foto: Niels Rydahl Jensen, maj 2012

Amagerbro Apotek anno 1950. Billedet tilhører SULFA. Fotograf ukendt.

Imellem de to sammenslyngede SH'er (Sundbyholms bomærke) sidder dette lille, fine relief.
   Det forestiller de bygninger som lå præcis her på grunden, før den store beboelsesejendom blev opført. Nemlig C.L. Hamanns Bageri med adressen Amagerbrogade 2.
   Nærbilledet tog jeg i april 2010 heldigvis i tide, for som det fremgår af fotoet fra maj 2012 oven over, er den historiske illustration og mindet om fortiden stort set udvasket af nye lag maling.


Hamanns Bageri på Amagerbrogade 2 o. 1900,
mens Sundbyholm-karreen er under opførelse
bagved, dvs. omme i Anders Henriksens Gade.
Billedet tilhører Tårnby Lokalarkiv.


Foto fra o. 1960. Ukendt fotograf; tilhører SULFA.

 Den smukt brostensbelagte del af Norgesgade begynder her.
(Foto: Rene Petersen, april 2012)
 

Husrækken med nr. 34-38
- fra Norgesgade til Hallandsgade

 

I dag (april 2012) ser hjørnet af Norgesgade sådan ud, efter at Bikuben og andre(?) havde haft til huse her:

Det var anderledes for 50-60 år siden da Café Syven stadig levede, havde det godt - og var populær!

Hushjørnet har det med at skifte farve: Sådan så det ud i april 2016:


Og heller ikke for bare fire år siden, da jeg tog dette billede i juni 2008, så huset ud som i dag. Det er opført i 1875.


"Det var som Satan! Nu vakler Olsen igen ud fra Café Syven.
Hjem til Overkommandoen. Stakkels Fulderik, saa vanker der!"
 


Fotoudsnit: Erik Johansen, maj 1970. Tilhører SULFA.

Foto: Erik Overgaard, ca. 1957. Tilhører SULFA.


Foto: Erik Johansen, 1933. © SULFA

Plakaten nederst til venstre på søjlen herover er for den danske film "Tango" (1933); filmprogrammets stilfulde forsidetegning er gjort af Palle Wennerwald:


Det midterste hus i husrækken er det højre herover; husnr. 36. Det er opført i 1877 og er nu andelsboligforening. Forstædernes Bank har ligget på hj. af Hallandsgade i en årrække; i dag hedder den Nykredit Bank.

Selve hjørnehuset (ved Hallandsgade) er fra 1850 og renoveret flere gange. Oprindelig var adressen Ämagerbrogade 38, men i dag er det tilsyneladende Hallandsgade 2-4. Foto fra 1984.

Ligeledes 1984, set fra Holmbladsgade. Læg bl.a. mærke til telefonkiosken som eksisterede i mange år i nr. 34 og hed Amager Central Kiosk. Ligesom i kiosken på Amagerbrogade 94 var der altid kunder derinde.

Erik Johansen fotograferede hjørnet i 1970. © SULFA
I forretningen på hjørnet var der oprindelig isenkræmmer. Senere kom der en stor møbelforretning ved navn W. Ebert-Jensen, atter senere en Matas og nu altså en bank; måske har der også været andre i tidens løb.
   Før banken var der i en periode risiko eller chance for at McDonald's ville flytte ind, men det blev ikke til noget.


Dette forrygende billede tog Erik Johansen i 1933. © SULFA og fotografens søn Ejvind Johansen.
Og i april 2016 tog jeg selv dette:

 


1984


1985


Annonce i Vejviseren hhv. 1915-16 ... og 1918:


Foto fra marts 1984 ved hj. af Hallandsgade set mod byen:

Det førhen så flotte, sorte glasskilt med guldbogstaverne over
isenkræmmeren er blevet udskiftet med et kønsløst pap- eller finérskilt.
Foto: John Jørgensen, scanning: Hans Jacobsen.

 


Foto fra o. 1960. Ukendt fotograf; tilhører SULFA.

 


Det er et udtrykkeligt ønske hos SULFA (Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv), at jeg fremover ved hvert eneste af foreningens billeder anfører dens ophavsret.
   Derfor bliver ejerforholdet nævnt så tit på disse nyere websider. Det er ikke længere nok at jeg anfører copyrighten én gang nederst på hver side.
 


Fra Hallandsgade til Tingvej

Husrækken med nr. 40-44
- fra Hallandsgade til Sverrigsgade

 

Folkebankens hjørne af Hallandsgade ca. 1955. Foto: Erik Overgaard. © SULFA
   Bygningen blev opført i 1898. I årene 1972-2002 lå i bankens fhv. lokaler den kendte bar Erik Den Røde Pub.
   En kilde hævder at Landmandsbanken lå dér på hjørnet i 1960'erne; passer det?

Husrækkens modsatte hjørne, nemlig Sverrigsgade, og udskiftningen af de 30 år gamle sporvognsskinner så sådan ud tilbage i okt. 1931, da Erik Johansen kom forbi. Det må være ganske kort tid før huset blev nedrevet, for dets efterfølger er bogført som opført i 1931!
© SULFA

Husrækken mellem Sverrigsgade og Hallandsgade plus lidt til som den tog sig ud i maj 1970. Herremagasinet Regent annoncerer med jubilæumsudsalg; det må være 10- eller 15-års.
   Mere om venstre hjørne af Sverrigsgade længere nede ...
Foto: Erik Johansen. © SULFA


Erik den Røde foreviget i otte fotos af Fl. Lamberth i 2000
 


Søreme noget af en dør, må man sige! Et levn fra barens fortid som bank og pengeboks.
Gad vidst om tremmedørene og den tykke ståldør stadig findes i kælderen under den nuværende (2012) alkoholfri Café Moccador?

Foto fra april 2016, da forretningen var i færd med at få ny facade:

 

Slagtermester P.V. Lundstrøms forretning lå antagelig i nr. 110 (nu 40), efter at han - også antagelig - flyttede over på denne side af gaden, efter at Th. Sørensen havde overtaget den større forretning i nr. 117 (41) på hj. Holmbladsgade. Hvor den som bekendt stadig findes som smørrebrødsbutik.
   Billedet, som skyldes en ukendt fotograf, daterer SULFA til ca. 1910. © SULFA

 

To billeder fra april 2016 - ved Sverrigsgade, hvor engang Regent lå.

 

Huset 'som vi husker det' (o. 1955): Martin Bank på hjørnet af Sverrigsgade er flyttet ind efter at være startet som en lille forretning henne i nr. 34 - som så blev overtaget af en Schou-butik. Erik Overgaard fotograferede, og SULFA fik senere billedet.
 

En annonce fra 1910 - og to fra 1918 sakset fra Amager Vejviser.

Amagerbrogade 110 dengang er vore dages nr. 40.

 


Sverrigsgade-hjørnet igen, denne gang set i sjaskregn i sept. 2007.

Kommer den bus da aldrig?

Endelig!
Peter Mortensen skød disse to snapshots i januar 1980. Også de tilhører SULFA.

 

 

Husrækken med nr. 46-50
- fra Sverrigsgade til Brigadevej

 


Fra Sverrigsgade til Brigadevej 1933. Foto: Erik Johansen, © SULFA


Fra Brigadevej og nordpå. Dette billede tog Erik Overgaard i midten af 50'erne.
© SULFA

Tilbage i 1933 så husrækken således ud, da Erik Johansen fotograferede den.
© SULFA

Samme synsvinkel som Overgaards foto herunder, men i maj 1970. Denne gang igen, igen var Erik Johansen på banen med sin gedigne, uundværlige Leica.
© SULFA

 


Foto: Erik Johansen, 1933.
© SULFA
I vinduet, bag fotografen, skimter vi bygninger ovre i Reberbanegade og Blekingegade


1915


1915
 


1910

 


Via normal- og teleobjektiv i 1970 ser vi butikker som bl.a. viktualieforretning, iskiosk, Soufflé-konditoriet  ...
(Fotos: EJ, 1970. © SULFA)


... kaffebrænderiet Java, Aladdin-Bazaren, damefrisør - og Selandia Radio, før Fredgaard og senere Fona overtog den butikskæde.


I vore dage ser husrækken og dens naboer mod syd sådan ud gennem Niels Rydahl Jensens kamera; maj 2012.

Amagerbrogade 46 er i dag et moderne hus fra 1992 som sammen med 'løse' bygninger i Sverrigsgade, Hallandsgade og på Brigadevej udgør Afdeling 66 af Arbejdernes Andels-Boligforening - som nu til dags hedder Boligforeningen AAB; navneordet en arbejder er ikke comme il faut i vores borgerlige tidsalder! Se fx den grinagtige måde hvorpå en AAB-ejendom i Århus skiftede navn: http://www.grandts.dk/Aarhus/skilte.htm#VBG
   Den midterste bygning i husrækken (nr. 48) såvel som nr. 50 på hjørnet af Brigadevej er opført 1900 og renoveret 1997.


1902
 

Det højre (nordlige) hjørne af Brigadevej set i april 2016:

 

 

Husrækken med nr. 52-54
- fra Brigadevej til Ebertsgade

 

Husrækken i vore dage. Foto: Flemming Lamberth, SULFA, maj 2009.

Billedet er et af de mange som også kan ses i den flotte bog ved navn 'Der var engang i Sundby / Sundby før & nu', der består af Erik Johansens daværende og Fl. Lamberts nuværende fotos.

Omkring 1890 havde P.A. Wilhelmsen skotøjsforretning på Amagerbrogade 122, dvs. nuværende nr. 52, lige efter hjørnet af Brigadevej. Ved siden af hesteslagter Koblauch. De to billeder fik jeg for mange år siden af sønnen Ib Vilhelmsen (med enkelt-V).


Ved hjørnet af Brigadevej i maj 1970. Med en af den tids mangeårige karakteristiske telefonbokse som en galning saboterede. Haandværkerbanken flyttede ind i 1918 og blev senere fusioneret med Danske Bank.
Foto: Erik Johansen, © SULFA


Avisudklip fra 1986. Bygningen på hjørnet blev 1886 opført af købmand
Hermann Ebert som den første af Eberts mange ejendomme i Sundbyerne.

I april 2016 er det neutrale, næsten kedelige, hushjørne således ud:


Annonce fra 1915-16. Husnr. 122 = nr. 52.


Før Amager Bladet flyttede hen i Ebertsgade, lå også det i nr. 52. Annonce fra 1933.
 


Ved det fine, gamle billede herover - med "Vor Far paa sin Post" - har jeg med beklagelse i farten ikke fået noteret, hvilken venlig person som sendte det til mig i sin tid. Giv dig gerne til kende, så det kan blive anført her - please.


Et velkendt og højst omskifteligt hushjørne ...


Husrækken den modsatte vej, med hjørnet af Ebertsgade tv.
Set fra 1. sal i en 250S-bus i marts 2004.
 


1927

 


Magasin du Nords Amager-afd. lå i mange år på hj. af Ebertsgade. Dette foto fra aug. 1933 viser formentlig bygningens oprindelige facade.
Foto: Erik Johansen. © SULFA

To år efter billedet tv. - dvs. august 1935 - ser facaden sådan ud, hvor Magasin lokker med ombygningsudsalg.
Foto: Erik Johansen. © SULFA


1938. Foto: ? © SULFA


Senere flyttede Freddy Hansens radio- og fjernsynsforretning ind på hjørnet. Se nedenfor.
Foto: Erik Johansen, 1970. © SULFA

Og Irma var med som nabo.
Foto: Erik Johansen, 1970. © SULFA


Fl. Lamberth-foto fra o. 1998. Dansk Supermarkeds lavprisbutikker 'Tøj & Sko' blev stiftet i 1981 ...


... men alle kædens 37 afdelinger drejede nøglen om i august 2012!
Foto: Niels Rydahl Jensen, 2012.
April 2014. Foto: nrj

  Billedet til højre

Samme hushjørne igen igen, denne gang i juni 2014. Nu er "døgn NETTO" flyttet ind - og det store, gamle ur oppe under taget er stadig i udu ...

I 1957 flyttede radioforretningen Freddy Hansen ind i de fhv. Magasin-lokaler. Dette foto er fra åbningsdagen.
© Ib Techt

 Helle Kundals reklame er vel fra o. 1960


Disse tre fotos fra 1957 skyldes Ib Techt

Freddy Hansen-fest i Studenterforeningen


En foldet papreklame til at have stående på sit skrivebord. Og et klistermærke, hvis man skulle få lyst til at forære en en julegave. Begge reklamer er fra 1970'erne og har tilhørt Susan.


Så sent som i 2012 måtte Københavns Kommune bryde kørebanens asfalt op for at fjerne sporvognsskinner som ikke havde været i brug i 40 år! Niels Rydahl Jensen tog disse billeder ud for Ebertsgade i maj 2012!
   Se også min hjertegribende kommentar længere nede under Shetlandsgade.


Også i 1971 blev der arbejdet under asfalten:

Foto: Jørgen Karlsson. Ophavsretten tilhører SULFA - som giver billedet bl.a. denne beskrivelse med på vejen:
"Amagerbrogade mellem Øselsgade og Ebertsgade. I forgrunden af vejarbejderen fundet en bekvem parkeringsplads til sin cykel."

 

 

Husrækken med nr. 56A-60
- fra Ebertsgade til Ølandsgade (inkl. fhv. Øselsgade)

Et af de ældste billeder af det midterste af de tre huse som førhen lå mellem Ebertsgade og Ølandsgade. Dette hus - Amagerbrogade 58 - vender sin gavl ud mod daværende Øselsgade, hvis indkørsel nu er lukket af. SULFA ejer billedet; fotografen er ukendt.


Et gammelt - desværre noget hærget - billede mere. Det er vel fra omkring 1909. Billedet tilhører SULFA.

Her har Erik Johansen i 1970 brugt Leica'ens teleobjektiv og zoomet ind på butikken på hjørnet af Øselsgade; se næste foto >>>
 © SULFA


Midt i billedet - ved Ensrettet-skiltet - har vi den daværende indkørsel til Øselsgade.
Foto: Erik Johansen, 1970. © SULFA

 


Disse kopier af de oprindelige tegninger af huset mellem Ebertsgade og Øselsgade ...

... har Yrsa Kristensen skaffet. Læg mærke til det daværende husnummer på Amagerbrogade.

Huset i profil set fra syd. Huset er bygget 1908.


Amager Bladet 2006.


Ved hjørnet af Ølandsgade; de to nærmeste huse er fra 1858, det bagerste fra 1908 - se på næste foto.
Fotoudsnit: Erik Overgaard, o. 1957. © SULFA

Huset fra 1908 mellem Øselsgade (tv.) og Ebertsgade.
Foto: Erik Overgaard, o. 1957. © SULFA

Samme husrække og lidt til, denne gang i 1970.
Foto: Erik Johansen. © SULFA

Slut, punktum, finale! Cirka 1977. Arbejdernes Landsbank vil flytte ud af Ølandshus og have sin egen bygning.
Ukendt fotograf. © SULFA


Linie 7 på 'festlig' afveje i oktober 1969 - i sørgelig anledning af Linie 2's ophør.
© SULFA


Annonce i Vejviser for Amager Birk 1915-16

Som vi husker det ...

Dette billede af Amagerbrogade 56 tog jeg i januar 2007. Få måneder senere var huset revet ned!

Nyt og gammelt mødtes ...

... så længe det varede. Foto fra cirka 2002.

Herover ser vi Amagerbrogade fra Øselsgade til Ebertsgade og Brigadevej, Sverrigsgade, Hallandsgade og Norgesgade. Foto: Flemming Lamberth fra SULFA; 1997.


Juni 2008. Sådan kom den nye bygning til at se ud. Yndig, ikke.
:-(

December 2002, ikke længe efter at indkørslen til gamle Øselsgade var blevet blændet og blokeret med plankeværk og aflåst dør!

Husrækken fra Ebertsgade til Ølandsgade i vore dage; juni 2008.

Ved hjørnet af Ølandsgade o. 1955. SULFA ejer billedet.

Klik og besøg min ikke helt ajourførte separate webside om Øselsgade/Ølandsgade.


Tre triste fotos fra marts og

juni 2005.

 

 

Husrækken med nr. 62-68
- fra Ølandsgade til Dagøgade

 

Foto: Erik Johansen, 1933

Foto: Erik Johansen, 1933

Foto: Erik Johansen, 1935
Ølandshus' forgænger var en bygning opført 1819 og senere udvidet. I baghuset og haven bag ved blev restaurationen og etablissementer Sct. Pauli indrettet i beg. af 1900-tallet. Måske er det lidt af det som skimtes på billedet herunder tv. SULFA billederne.

 


August 1935. Billedet må være taget kort tid før det nødvendige nedrivningsarbejde skulle skabe plads til Ølandshus.
Foto: Erik Johansen. © SULFA
   Måske er det noget af Sct. Pauli som er ved at forsvinde henne ad Ølandsgade.

Ud over de private boliger i bygningen bestod denne if. Krak 1947 af bl.a.:
Arbejdernes Landsbank - Restaurant Automatcafeen - Herremagasinet Hasse - Ølandshus Selskabslokaler - Fredie Pedersens danseinstitut - og Ølandshus Klublejligheder på¨3. og 4. sal. Desuden fortsatte Det Lille Røgeri med at have adresse på Amagerbrogade 62, efter Ølandshus var opført.
   På adressen Ølandsgade 1 - og vi er stadig i Ølandshus - lå Sundbyernes Kommunebibliotek i stueetagen og skattevæsnets rodekontor på 2. sal.
   I årene 1948-52 har Forbundet af 1948 (en landsklub for homoseksuelle mænd) deres samlingssted i selskabslokalerne. F48 bliver ofte forfulgt af Amager Bladet, som hetzer mod det der omtales som kanibalfester. "Et degenereret Samfunds Svøbe" bliver bøsserne kaldt af moralens bannerførere! Ak ja ...

100.000 Sko til Barak-Priser, wauw! Det er funkis-bygningen Ølandshus som er under opførelse her i august 1936. Et af landets første boligbyggerier af beton.
Foto: Erik Johansen. © SULFA
  
I Ølandshus' første år var der bl.a. en privatejet fødeklinik på en af de mellemste etager. Ringgaard (og Møller) flyttede senere hen i gavlen af Penalhuset; se siden om Amagerbrogade Øst.

 


La Cité (fransk: Byen)
I bl.a. Facebook-grupper om lokalhistorie har snakken af og til handlet om erindringer fra Ølandshus' fortid. For eksempel om hvad en vis natklub hed i sin tid, før den blev omdøbt til "C'est la vie" og vist nok dermed ophørte som decideret natklub. Selv husker jeg den fra starten af 1960'erne under navnet La Cité (eller med lille: cité).
  
I tidens Krak-vejvisere kan man se bl.a. disse interessante oplysninger om danse- og varieté-restauranten med de skiftende internationale entertainere, sangere, tryllekunstnere osv.:
   I årene 1957-59 lå på 1. sal både Foreningen La Cité med tlf.nr. SU 35.104 og Ølandshus Selskabslokaler & Vinstue ved Poula Nielsen; tlf.nr. CE 11.990.
   I 1962-65 kaldes La Cité blot "Natklub", men har stadig samme telefon. Selskabslokalerne nævnes også. Og påfaldende er det, at telefonnummeret SU 35.104 i 1961 tilhører fru Poula Nielsen - som altså også er ejer af (eller direktør for) selskabslokalerne og vinstuen. Hertil kommer desuden Fredie Pedersens danseskole, billardsaloner mv., men det er en anden historie som sikkert ikke har noget med Poula Nielsen at gøre.
   Hvis du, kære webgæst, er i besiddelse af flere oplysninger og erindringer om natklub og selskabslokaler i Ølandshus, så brænd ikke inde med dem. Send dem fluks til webmaster, så siden her kan blive opdateret igen.
 


 


Tak for dette uskarpe billede. Det er angiveligt fra 1937 og må i så fald være taget kort efter Ølandshus stod færdig. Man ser, at Hasse-forretningen på hjørnet har overlevet de nye tider.

O. 1956; fotoudsnit: Erik Overgaard. © SULFA
   Igen ser vi begyndelsen af Ølandsgade og det gamle konditori. Hudi Bar lukkede i foråret 1956 pga. støjende adfærd fra 'unge bøller'.

2002: På bankens gamle baldakin står der C'est la vie, som antagelig var en natklub hvis navn var en hyldest til den fordums forgænger La cité.

Et Hans Krog-snapshot fra ca. 2003. Man bliver ganske lækkersulten ...
   Kædebutikkerne Netto og Sportmaster fylder nu hele eller det meste af stueetagen i Ølandshus.

Ølandshus i januar 2012. Foto: NRJ.

På væggen i niche-indgangen til Amagerbrogade 62 har Fredie Pedersens danseskole altid haft en reklame; 2002.

Seks år senere - 6.6.2008 - har de også et FP-logo på den smalle gavlvæg ved nr. 64, efter pizzeriaet lukkede.

6.6.2008 - med hele forsiden o.a. i al sin glans. Her ser man tydeligt indgangen til nr. 62. El-Giganten har dog snuppet selve nichen som førhen hørte til Arbejdernes Landsbank.


Avisannonce fra 1937. Hvor lå Fredie Pedersens
danseinstitut, før det flyttede ind i Ølandshus?

 


Ølandsgade set mod Amagerbrogade, jan. 2012. Foto: NRJ.

Værelsesgangen på 4. sal i Ølandshus. Den var mere dunkel for 50 år siden, da jeg kom der med varer fra købmand Rosdahl. Foto: NRJ nov. 2012.

Udsigt fra toppen af Arbejdernes Landsbanks bygning. Foto: NRJ nov 2012.

Udsigt fra toppen af Ølandshus. Foto: NRJ nov. 2012.


Set fra 1. sal i bus 250S med Ølandsgade til højre. Marts 2002,
30 år efter at Københavns sidste sporvogn, linie 5, kørte sin sidste tur.


Annonce i Amager Vejviser 1910
 


Amager Vinhandel i 1990, et par år før den lukkede.
Foto: Flemming Lamberth, ophavsret: SULFA.
 


Amagerbrogade 64 fotograferet af Susan Smith dec. 2011.

Ditto;
se teksten på relief-rosetten nedenunder.

Portåbningen set indefra i 1979 - med Brysselgade og Amager Centret bagved. Eller måske snarere foran.
Foto: Peter Mortensen, © SULFA

Ind igennem porten og til venstre har vi denne bagbygning (nr. 64A), af kommunen betegnet som en gammel villa. Foto: Fl. Lamberth, 1996. © SULFA

Inden for i gården til højre står stadig dette bindingsværkshus; det er husnr. 64B.
Foto: ss, 2007.

Set en face ser huset sådan ud if. Flemming Lambert, 1996.
© SULFA

Ordene på det indmurede runde mindesmærke-relief til venstre for portåbningen på Amagerbrogade lyder således:
   I Aar 1911 lod Tømmerhandelen A/S J.N. Drejer & Co. denne Bygning opføre efter Tegninger af Arkitekten Kristen Gording.
   Kristen Gording selv fik en bolig i bygningen, som dengang havde adressen Amagerbrogade 136.

I en kommunal beskrivelse fra 2008 af Amagerbrogade 64A og 64B kan man læse følgende om bindingsværkshuset og 'villaen':
   "Hvad der overrasker på netop denne ejendom, er den villa og det lille bindingsværkshus, som man finder i gården til den 5-etages bebyggelse. Villaen har tidligere stået frit ud til Amagerbrogade før denne blev præget af førnævnte etageejendomme; det vil sige, da Amagerbrogade var mere på landet end det var i byen. Villaen og bindingsværkshuset, der fungerede som kontor, men som senere blev flyttet 20 meter mod nord for at gøre plads til port og indkørsel, er formentlig opført omkring 1884 og er tegnet af Rasmus Jensen og opført for tømmerhandler Jens Nielsen Drejer.
"

 

13.1.1980 fangede Peter Mortensen motivet herover ud for den gamle Buus-forretning, hvis maling og tapeter er vokset med opgaven og nu har et mangedoblet omfang af varer. © SULFA


Samme hushjørne som billedet oven over så sådan ud, da Erik Johansen kom forbi en menneskealder tidligere, dvs. i august 1933. © SULFA.

Og igen samme hjørne af Dagøgade, denne gang o. 1957. Foto: Erik Overgaard; © SULFA

Johannes Mogenshøj Jensen tog disse billeder af Sands Magasin i 1960. De er venligt udlånt af Steffen Halkjær via SULFA.

Sands Magasin, 1960. Foto: J. Mogenshøj Jensen.

    
Sands Magasin, 1960. Foto: J. Mogenshøj Jensen.

 


Johannes Mogenshøj Jensens prisliste fra januar 1949.


Maj 1970 så der sådan ud ved hjørnet af Dagøgade. Den vist nok næstsidste af de for mange mennesker vældig populære discountbutikker i kæden Mirakel-priser.
Foto: Erik Johansen. © SULFA

Maj 1970.
Amagerbrogade  68 og Dagøgade 2A-bygningen er fra 1897 og er nu i dag andelsboligforening med samme navn som adresserne.
Foto: Erik Johansen. © SULFA

 

 

Huset med nr. 72
- fra Dagøgade til Liflandsgade

 

Foto fra 1920. Ukendt fotograf. Tak til SULFA for det tilsendte billede.
   De tre sammenbyggede huse er fra ca. 1858. Efterfølgeren på denne grund blev opført af bagermester Aschengreen.


SULFA ejer disse to annoncer fra hhv. 1927 og 1932


Aschengreens konditori skiftede på et tidspunkt navn til Strøgbageriet. Huset er fra 1929 og består også af Dagøgade 1 og Liflandsgade 2.
Foto: Erik Johansen, 1970. © SULFA

Herover: Den nordlige halvdel af facaden mellem Liflandsgade og Dagøgade, set mod sidstnævnte. Foto: Fl. Lamberth(?) 1998. © SULFA


Liflandsgade tv., Dagøgade th. - således at beskue i maj 1970.
Foto: Erik Johansen - © SULFA

Samme husrække (og lidt til) set fra en mere spids vinkel af Niels Rydahl Jensen i april 2012.

 

 

Husrækken med nr. 76-80
- fra Liflandsgade til Kurlandsgade


Du glade Frellsen! Så er der kaffe - på hj. af Liflandsgade.
Foto: Erik Johansen, maj 1970. © SULFA


Faktisk går dette foto fra Amagerbrogade 84 (ved den senere Merry-biograf) forbi Kurlandsgade og helt til Sverrigsgade i det fjerne.
Foto: Erik Johansen, august 1933. © SULFA

Igen hj. af Kurlandsgade set mod nord og de næste gader. Billedet er taget inde fra pladsen foran Sundby Kirke, stakittet af jern og de klassiske københavnerbænke.
Foto: Erik Overgaard, omkr. 1957.


Bag den hvide bil er Kurlandsgade. Længere bagud, mod højre, skimtes bag brandalarmen Liflandsgade, og derefter yderst til højre Dagøgade.
Foto: Erik Johansen, maj 1970. © SULFA


Foto: Erik Johansen, maj 1970. © SULFA
 

Ejvind Johansen - søn af Erik Johansen - tog disse rytterbilleder ud for Kurlandsgade i 2004.

 

 

Husrækken med nr. 82-88
- fra Kurlandsgade til Tingvej

 1967 og 1969. Fotos: Per Bech Petersen.
© SHS/SULFA


Samme husrække i juli 2007

 


Huset på hjørnet af Kurlandsgade er fra 1883 og billedet halvtreds år yngre.
Foto: Erik Johansen, 1933. © SULFA

Erik Johansens billede af Merry Teatret under opførelse er fejlagtigt dateret 1944. Det nye Merry åbnede allerede 12.9.1940.
© SULFA

Cirka 1957 tog Erik Overgaard dette foto af husrækkens facader, sammenligneligt med Johansens billede nedenunder.
© SULFA

Maj 1970. Erik Johansens billede svarer nogenlunde til de to sporvognsfotos.
© SULFA
 

Samme gadehjørne i april 2014. Foto: Niels Rydahl.

 

Et par år efter at Merry Teatret lukkede i 1975, overtog ALDI på Tingvej biografsalen. Men tilsyneladende allerede inden da blev det første af tre diskoteker født i biografens ombyggede forhal og foyer:
   Flying Dutchman levede indtil april 1979, derefter hed stedet Hollywood til 1983, og til sidst var navnet DC-3. Hvorefter "apostrof-Jensens bøfhus" bemægtigede sig hele herligheden i starten af 90'erne.


Niels Rydahl Jensen tog dette foto i 1991.


René Hansen tog dette foto af Kurlandsgade-hjørnet i 2010.Hans Krogs dobbeltbillede er fra 2003/2004 ...


... og mit eget er fra 2005.
Efter lukningen af Merry i 1975 kom der som sagt forskellige diskoteker i den fhv. foyer.

Smile, please! Say ...

Oste Peter! Til højre for indgangen til Merry.
Foto: Erik Johansen, maj 1970. © SULFA


Foto: Niels Rydahl Jensen, maj 2012.

 

  


Foto: Erik Johansen, maj 1970. © SULFA

Fra Tingvej til Englandsvej

Husrækken med nr. 90-100
- fra Tingvej til Lærdalsgade


Husrækken fra hjørnet af Tingvej og ud ad Amagerbrogade.
Tv. ses et par meter af Frankrigsgade. Postkortet tilhører SULFA.


August 1933: Merry Teatrets adresse nr. to var dav. husnr. 90; den første var ved hj. af Lærdalsgade.

Juni 1962: Merry er for længst flytter over på den anden side ad Tingvej, hvor den endte sine dage i 1975 og blev til ALDI.

August 1962: Bygningerne på hjørnet af Tingvej rives ned for at blive udskiftet med etageejendommen fra 1965.

Foto: Erik Johansen, 1962. © SULFA

Foto: Erik Johansen, 1962. © SULFA

Foto: Erik Johansen, 1962. © SULFA


(Annonce i Amagers Vejviser 1911-12.)


Foto: Fl. Lamberth, 2007. © SULFA

Foto: Niels Rydahl Jensen, 2012. © SULFA


1964-65. Det nye hus på hjørnet af Tingvej under opførelse.
Billedet tilhører Sporveishistorisk Selskab. © SULFA


1969. Foto: Per Bech Petersen. © SULFA

Amagerbrogade 94 med tilhørende baghuse var i mange år ejet af kornhandler Chr. Petersen som også solgte frø og mel m.m..


Nuv. nr. 94 hed 168 før 1920 - og ...

det eksisterer stadig; opført o. 1875. Foto: 2005

Baghusene, bl.a. en stald, er fra o. 1895. Foto: 2005

Den lille telefon-kiosk i nr. 94 ser ud til at have overlevet i en ny skikkelse. Foto: 2008


O. 1915
 


Ditto
 


2004
 


2004 - i gården tv.
 

Og nu med indkig til det gamle das - lynskudt af NRJ i januar 20132004 - noget af forhuset set bagfra.


Kornhandler Chr. Petersens første forretning blev etableret 1901 på hjørnet af Søren Norbys Allé og Amagerbrogade. Den havde adressen Amagerbrogade 212, som i vore dage er nr. 130. Se billede længere nede ad websiden.
   Omkring 1914 blev forretningen flyttet lidt nærmere byen, nemlig til nr. 166-168 (nu 94-96) på Amagerbrogade nær Tingvej. Petersen ejede både forhuset med forretning og beboelse plus adskillige bagbygninger som anvendtes til bl.a. frø-,  mel- og kornmagasin, en stald til fire heste osv.
   Oprindelig var Petersens titel sædhandler. I 1939 ændrede han titlen grosserer, i 1940 til fouragehandler, og fra 1944 kaldte han sig kornhandler.

Chr. Petersen fik fire børn med hustruen Agnes Alvilda: Knud, Carl-Erik, Henning og Yrsa. Det var Carl-Eriks søn Carl Guttorm Petersen (f. 1935) som i 1996 fortalte Susan Smith om sin farfars forretning og familie.

Chr. Petersen og familie: Carl-Erik, fru Agnes Alvilda, Knud, Henning og Yrsa.


Chr. Petersens sønnesøn Carl Guttorm Petersen; 1996.

23.12.1957 nåede overlærer ved Østrigsgades Skole Gerhard Olsen lige præcis at købe en julegave hos Chr. Petersen ...


 

Herover: Før 1931, da nuv. husnr. 96D-96G plus baghusene A,B,C,E,F blev bygget, så der sådan ud ved siden af ovenstående nr. 94. Billedet er nok fra o. 1920.

Herover: Husrækkerne (og sporvognsskinnerne) i maj 1970. Foto: Erik Johansen, © SULFA


O. 1955-57. Foto: Erik Overgaard.


1970. Foto: Erik Johansen.

Alle tre fotos: © SULFA


1970. Samme husrække set den modsatte vej. Foto: Erik Johansen.

2008. Føromtalte nr. 96 ser nu sådan ud.


2008. Nr. 98 og 100.


2010. Bingo Foto i nr. 100 på hjørnet af Lærdalsgade er borte, og det samme er dens skrækkelige vinduesudstillinger. Nu er der vist et spisested! Foto: René Hansen.

På Erik Overgaards billede fra o. 1955-57 ser vi bl.a. Sundby Musikhus, som var en af Amagers kendteste af slagsen. Der købte min morbror de fleste af sine hundredvis af grammofonplader for 60-70 år siden:


 

 

Ved Islandsgade (Lærdalsgade) i august 1933.
Foto: Erik Johansen; © SULFA

Et kig ud ad Lærdalsgade o. 1957 set af Erik Overgaard.
© SULFA

 


(Amager Vejviser 1910)

 Sporarbejde ud for nr. 94. Foto: Erik Johansen, juli 1950. © SULFA
(Læg mærke til AMA-butikken på hjørnet af daværende Islandsgade)
 

Husrækken med nr. 102-108
- fra Lærdalsgade til Shetlandsgade


December 2002

Et kortvarigt Strejf af Nostalgi
På Amagerbrogade 102 - dvs. hjørnet af Lærdalsgade som indtil 1951 hed Islandsgade - lå i 2008 Café Dolce Vita. Den skiftede navn i 2011 til "Amar Konya Kebab". Men i december 2002, imens hjørneforretningen fik ny facade, kunne man en kort tid se disse gamle skilte fra 1940'erne eller endnu ældre. Dengang hed forretningen noget så eksotisk som
"AMAgers Billige Husholdnings-Magasin", naturligt nok kaldet AMA.
   Endnu tidligere (1906-08) lå lige præcis her - i forgængeren til disse lokaler - den allerførste Merry-biograf, inden den flyttede hen til hjørnet af Tingvej med adressen Amagerbrogade 88.
   Butikken, som man skimter en bid af til venstre, er i 2011 Amager Halal Slagter. Dennes facade blev senere shinet op, som det ses herunder:

Reklametændstikæske fra cafeen engang i 80'erne. Æsken tilhører Susan.

Billedet tv. tog jeg i juni 2008.


og samme hjørne for hundrede år siden, o. 1910 if. SULFA ejer billedet:

Billedet viser indehaverne ægteparret Olga og Peder Brinch sm.m. en ansat.
Ukendt fotograf.

Herunder to Arako-annoncer fra februar og oktober 1957 for det sensationelle Eltra-fjernsyn ... med fjernbetjening! Min kæreste havde sådan et i 1962.


 


 

Disse to billeder er taget af Erik Overgaard og dateres begge til anden halvdel af 1950'erne. Desværre ved jeg ikke, hvilket af dem som er ældst. Tag for eksempel Ginsborg¹. På billedet tv. synes forretningen mindre end th. Men var det fordi den startede som lille og så blev stor - eller omvendt?
   Og desværre går foto 1 ikke helt hen til det sydlige hjørne af Shetlandsgade, så det er ikke til at se om Arbejdernes Kødforsyning havde filial både i nr. 112 og i nr. 104 samtidig. - Begge billeder tilhører SULFA.                          
¹Ginsborg var i parentes bemærket den ene af mine tre yndlings-herretøjsbutikker i 1960'erne. De to andre var Finn Petersen og Øland.

Krogen til højre for Bikuben - som senere blev til Blockbuster, før også den lukkede - er med til at danne en gyselig grim facaderække, som Niels Rydahl fastholdt i 2015:
Til venstre for gadedøren på Amagerbrogade 102 så butiksfacaden sådan ud den 30.9.2005, da Susan Smith kom forbi.
   En dejlig købmand som tilbyder 'alle tøj reparationer' (sic!) må siges at være lidt af en kombination :-) I 2011 er forretningen lavet om til et spisested ved navn Crazy Chicken. Det tilbyder bl.a. 'Sund Salater'.
   Jar, den danska sproget er en vandskeli sag ...
 

 

Husrækken med nr. 112-120
- fra Shetlandsgade til Englandsvej
 

Ca. 1902. Ukendt fotograf. © SULFA
 

Ca. 1910; fra 'Før og Nu'.
 


(Amager Vejviser 1910)


August 1933. Ejendommen på hjørnet er opført 1905 og består af Shetlandsgade 1 og Amagerbrogade 112.
Foto: Erik Johansen. © SULFA

Samme husrække set den modsatte vej o. 1957. Ejendommen forrest er fra 1929 og består af Amagerbrogade 118-120 plus Englandsvej 2. Amagerbrogade 114-116 er bygget 1904.
Foto: Erik Overgaard. © SULFA

1971. Amagerbankens hovedkontor og dens Sundby Afdeling havde adresse her i nr. 114 allerede fra da huset blev bygget, og banken lod den flotte portal ind til C. Reiermann's Papfabrik overleve i facaden. Lige indtil ...
© SULFA

IRMA overtog i 1971 bankens lokaler og benyttede lejligheden til at skjule den gamle facade med sit anmasende logo. Jørgen Kihl tog dette billede i 1986.
© SULFA

I 1992 flyttede IRMA ud og SuperBrugsen ind - hvor den lå indtil 1996, hvor FONA overtog de gamle lokaler og førte den flotte facade tilbage til sin historiske skikkelse med Reiermann-portens hvælving, dog uden den oprindelige portdør.
Foto: Flemming Lamberth, 2003. © SULFA

Reiermann-portalen i nærbillede 2003.
Foto: Flemming Lamberth. © SULFA


Obs!
Der er mere om Reiermanns Papfabrik på siden om bl.a. Shetlandsgade.


Foto: Fl. Lamberth, 2004. © SULFA


Fona-fotos: Flemming Lamberth, januar 2004

 


Annonce i "Vejviser for Amager Birk 1915-16"


Lidl-fotos: Flemming Lamberth, juli 2010. © SULFA


Foto: NRJ, januar 2013

Ditto

 


Trappevinduer på gårdsiden af bygningen Amagerbrogade 114.

Begge fotos: Fl. Lamberth, 2004.

 

Dokumentation!

Kørebane med nedslidt asfalt og frilagte sporvognsskinner ud for Amgbroggade 114 den 5.3.2004.
   Det passer altså ikke helt, hvad Stadsingeniøren skrev for 23 år siden i ...

...
i sit 'Grøn Bølge'-blad fra sommeren 1981! Og i 2012 dukker der skinner frem i lyset ud for Ebertsgade!


Fra Shetlandsgade og sydpå - i juni 2008


Fra Englandsvej og nordpå - i august 1933.
(Foto: Erik Johansen; © SULFA)


Og igen ... Foto: NRJ, maj 2012.

 

 


Englandsvej-området o. 1925 med bl.a. de længst forsvundne landsbygader
Islandsgade, Færøgade og Grønlandsgade. Foto: Stads.Ing., © SULFA

Fra Englandsvej til Thingvalla Allé

Husrækken med nr. 122-130
- fra Englandsvej til Søren Norbys Allé
 

Erik Johansen, august 1933.
© SULFA

Niels Rydahl Jensen, maj 2012.


Set fra Bus 250S i juli 2006

Det sydlige hjørne af Englandsvej set af Karin Andersen i september 2015:


Hesteslagteren ved Englandsvej engang i 1920'erne.
Fotograf ukendt. © SULFA


Foto: Erik Overgaard, ca. 1956.
© SULFA
Man kan se, at fotografen har stået under den baldakin der var over indgangen til Amager Bio. Udhængsskiltet om Dansk Familieblad hører til Tipskiosken som lå ved siden af biografen.

Samme husrække (og samme fotograf) et par år tidligere, dvs. o. 1953. Huset på hjørnet af Englandsvej er opført i 1902.
© SULFA


To fotos fra 14.6.2005

Hjørnet af Søren Norbys Alle var før 1920 lig med Amagerbrogade 212; i dag hedder det nr. 130.
   Chr. Petersens korn-, frø- og såsædforretning, der blev etableret i 1901 samme år, som ejendommen var opført, var formentlig Petersens start på karrieren som kornhandler. Omkring 1910 flyttede han med familien til Amagerbrogade 168, nu 94. Se billedserien derfra højere oppe på websiden.


(Amager Vejviser 1910)

 Foto: Erik Johansen, o. 1935. © SULFA
Ved hjørnet af Søren Norbys Allé
 

Husrækken med nr. 132-148
- fra Søren Norbys Allé til Christian II's Allé

 

Foto: Erik Johansen, 1933. © SULFA
De store skygger skyldes kabelholderne og tårnet på hjørnet af Middelgrundsvej.


Foto: Erik Overgaard, o. 1957. © SULFA

Disse to tog jeg i juni 2005

En gadehjørne-basarbygning under renovering:
Amagerbrogade 132/Søren Norbys Allé 1A


Disse tre fotos tog Ingeborg K. Skjæveland 11.3.2011

Søren Norbys Allé

Ditto

Disse tre fotos tog Susan Smith 11.6.2011

Bygningen er opført 1908

I maj 2013 sker der omsider noget radikalt med renoveringen af basarbygningen: Inde i gården og i huset indvendig rives alt ned, så det kun er facaden der står tilbage som en tom skal. Denne bevares tilsyneladende - heldigvis - i en kommende bygning.
   Er man til Facebook, har man i 2010-13 ikke kunnet undgå at se det stakkels hus omtalt en bunke gange i adskillige grupper, mest under devisen 'Riv lortet ned!' Folk burde skamme sig - og de fik da også kun delvis ret, al den stund bygningens skal, den gamle facade, heldigvis får lov at overleve, mens al indmad fjernes:


Foto: Karin Andersen, 1.7.2013 - indefra


Foto: Claus Lellinge, 23.7.2013 - udefra
 

Entreprenøren Øens Murerfirma A/S ender med at have udført en nydelig og næsom genopbygning af huset. Og i januar 2014 kan det atter tages i brug, nu som en filial af den herningensiske restaurationskæde Bone's.
   Sjældent er et hushjørne på Amagerbrogade fotograferet så ofte og intenst som netop dette. Der findes mange flere billeder af renoveringsarbejdets før- og imens-faser, men her nøjes vi med disse efter-billeder:


Foto: Fl. Lamberth, © SULFA


Claus Lellinge

Fl. Lamberth, © SULFA

Fl. Lamberth, © SULFA

Ib Techt

Ib Techt


Dette er fra ca. 1930, fortæller SULFA som ejer billedet. Ukendt fotograf.

Kaster man i forbifarten et blik ud ad sidevejen - som efter et stort sving
løber ud i Englandsvej - så der sådan ud i 2013 via Niels Rydahls kamera:

 


 


Foto: Erik Johansen, 1933. © SULFA

Foto: Erik Johansen, 1933. © SULFA

Foto: Erik Johansen, 1933. © SULFA
 
Foto: Erik Overgaard, 1958.
© SULFA


Nr. 146 i april 1991. Foto: Bruno Jensen. Kort tid før nedrivningen.
 
 

14.6.2005 x 4

Nr. 140

Nr. 142-144; opført 1894, ombygget 1932

Nr. 146 (1994)
og 148 (1906)

Juni 2011/ss x 3

Nr. 138; opført 1902

Nr. 140; ditto


Hj. af Christian II's Allé ca. 1957. Foto: Erik Overgaard; © SULFA

 

 

Huset med nr. 150
- fra Christian II's Allé til Dronning Elisabeths Allé


Foto: Erik Johansen, 1933. © SULFA
Disse stilfulde villaer
måtte lade livet til fordel for denne betonkolos:


Foto: Erik Overgaard, ca. 1958.
© SULFA

14.6.2005
Denne bygning, opført 1958, var foruden nogle få boliger oprindelig hjemsted for en stor filial af HB-Brugsen, Sygekassen Sundet, fysiologisk klinik, Synoptik, Amager Kontokort mv.


Et par sideblikke ud ad Christian II's Allé, set af Fl. Lamberth i 1996; © SULFA:

 

 

R. Broby-Johansens finurlige fortælling om bl.a. springvands-monumentet fra 1895 midt på alleen

 

 

Bogsiden er fra bogen 'Gennem det ny København', Gyldendal 1963 - på forventet efterbevilling

 

 

Husrækken med nr. 154-156
- fra Dronning Elisabeths Allé til Hans Bogbinders Allé


Den katolske Sankt Annæ Kirke har adresse Dronning Elisabeths Allé 3.
Kirken er opført 1936-38. Foto (set fra Augustagade): Erik Overgaard; © SULFA

Fl. Lamberths billede set ud ad Dronn. Elisabeths Allé i 1996:


Foto: Erik Johansen, 1933. © SULFA

Foto: Erik Johansen, 1933. © SULFA


Set ud ad Hans Bogbinders Allé i 1997.
Foto: Fl. Lamberth, © SULFA


Foto: Erik Overgaard, o. 1957. © SULFA


Disse tre billeder af St. Elisabeths Hospital tog Fl. Lamberth i 1997. Copyright: SULFA


To billeder fra 14.6.2005


(Nr. 156 er opført 1957)


Men i 2012-13 er boghandleren en saga blot. Og blevet til endnu et spisested.
 

Fotos: NRJ, aug. 2012.

Antikbutikken lever stadig i april 2016:

 

 

Amagerbrogade fra Englandsvej øverst, med Eberts Villaby til venstre plus Sønderbro Apotek og ikke mindst Sankt Elisabeths Hospital i midten.
   Fotograferet til Stadsingeniørens Direktorat omkring 1945. Nuværende ophavsret: SULFA.

Husrækken med nr. 158-160
- fra Hans Bogbinders Allé til Prinsesse Christines Vej


Sønderbro Apotek på Amagerbrogade 246 (nu 158) åbnede 14.1.1904;
huset blev opført 1902. Tegningen er fra apotekets første receptkuvert.


Postkortbillede fra ca. 1910. Datostemplet på frimærket siger 23-2-11.

Mon ikke dette postkort er fra o. 1915, når man ser at sporvognsskinnerne nu er blevet dobbeltrettet?
© SULFA

Den knapt 470 m² aflange basarbygning som ligger fra apoteket til begyndelsen af Prinsesse Christines Vej er opført i 1923; den blev om- og tilbygget i 1977.


Foto: Erik Johansen, 1933. © SULFA


Foto: Fl. Lamberth, august 2007.
© SULFA
[Godt, man ikke bor over for dette flotte sorte sollys-reflekterende tegltag!]


Foto: Erik Johansen, 1933. © SULFA
De store bygniinger bagerst er det tidl. katolske Sankt Elisabeths Hospital, opført 1904. I vore dage er det en del af Amager Hospital.
Disse to fotos tog jeg den 14.6.2005

 


Erik Overgaard tog disse to billeder antagelig i slutningen af 50'erne.

Begge fotos tilhører i dag SULFA.

 


Foto: Erik Overgaard, o. 1957

Foto: Fl. Lamberth, 2009.
Begge billeder tilhører SULFA


Foto: Fl. Lamberth, juli 2009.
© SULFA

Og eget foto fra april 2016:


Tak til Svend Grandt for dette 32-siders 100-års jubilæumsskrift som han sendte til mig for mange år siden.
Apotekets hjemmeside hedder http://www.sonderbro.dk/
 

Og Prinsesse Christines Vej set fra vest mod Amagerbrogade og Højdevej:

Foto: Fl. Lamberth, 1996 -
© SULFA

 

 

Husrækken med nr. 164-170
- fra Prinsesse Christines Vej til Peder Lykkes Vej

 


Foto: Erik Johansen, 1933. © SULFA

April 2016:


Foto: Flemming Lamberth, 2009.
© SULFA

 

 

Husrækken med nr. 172-174
- fra Peder Lykkes Vej til Ulrik Birchs Allé

 
     

 

 

Husrækken med nr. 176-178
- fra Ulrik Birchs Allé til Højdevangs Allé
 
     

 

 

Husrækken med nr. 180-184
- fra Højdevangs Allé til Thingvalla Allé


Hj. af Thingvalla Allé, ca. 1957. Bygningen er fra 1905.
Set mod nord af Erik Overgaard;
© SULFA

 


Med Amagerbrogade i ryggen.
Foto: Fl. Lamberth, 1996 - © SULFA

 

Den myreflittige og dygtige sporvognsfotograf Per Bech Petersen fastholdt
denne Linie 2-motorvogn ud for Sundby Remise i 1969. Det højre røde hus th. er hjørnet af Thingvalla Allé:

Copyright: SULFA

 

 

Fra Thingvalla Allé til Sundbyvester Plads

Husrækken med nr. 186-190
- fra Thingvalla Allé til Gimles Allé


Hovedet af en regning fra 1956. (Overlærer Gerhard Olsens arkivalier).


Hjørnet af Thingvalla Allé - engang i 1940'erne ... Tak for det tilsendte foto, hvis kvalitet fotografen beklager.

Foto: Erik Overgaard, o. 1957. © SULFA
Gimles Allé t.v. med Restaurant Manila på hjørnet.
Som i april 2016 så sådan ud i mit kamera:

1996 - nu ligger Importøren i Manilas gamle lokaler. Foto: Flemming Lamberth
- © SULFA.

 

 

Husrækken med nr. 194-196
- fra Gimles Allé til Ingolfs Allé

Karreen med nr. 194-196 - opført 1925 - består desuden af Gimles Allé 1A-3B og Ingolfs Allé 2-6B. I forgrunden her har vi både en brandalarm og en politi-alarm (telefon). Foto: Erik Overgaard o. 1957; © SULFA

 


Et kig ud ad Ingolfs Allé.
Foto: Fl. Lamberth, 1996. © SULFA

 

 

 

Husrækken med nr. 200-204B
- fra Ingolfs Allé til Oxford Allé

 


Hj. af Ingolfs Allé set mod syd, med en gedigen politi-alarm i forgrunden. Cirka 1957. Foto: Erik Overgaard - © SULFAEt kig ud ad Oxford Allés modsatte side via Fl. Lamberths kamera; 1996.
© SULFA

På selve Ingolfs Allé ved hj. Amagerbrogade lå i mange år
Foto-Lejbok, før den flyttede over til Amagerbrogade 223:

Billedet er fra 1950. Fotografens navn kendes ikke. © SULFA

 

Mindre end et stenkast fra Amagerbrogade ligger et lille kileformet grønt og godt tilvokset anlæg midt i Oxford Allé hvor denne deler sig, og den højre del bliver til Fussingsvej. Halvt skjult mellem buske og træer står en ung og splitterbar kvinde og reder sit hår. Susan Smith fotograferede hende i april 2013:

Kvinde der kæmmer sig - af Gunnar Hammerich (1893-1977) - opstillet 1941 - Københavns Kommune / Goldschmidts Legat


Fra Benny Thorsen har jeg med tak modtaget en kopi af dette gamle prospektkort - som desværre er uden årstal; måske o. 1950?

Eget foto fra april 2016, efter der var tyndet ud i bevoksningen:

 

 

Husrækken med nr. 206A-224
- fra Oxford Allé til Funkiavej


Hj. af Oxford Allé set o. 1957 af Erik Overgaard. © SULFA

 


Hj. af Funkiavej set o. 1957 af Erik Overgaard. © SULFA

Og i en lidt mere spids vinkel et vue ud ad Funkiavej. Foto: Fl. Lamberth, 1996. © SULFA

 

Frakkeboden i nr. 222, set af John Jørgensen ca. 1976; billedet er scannet af Hans Jacobsen:

 

 

 

Husrækken med nr. 226-230
- fra Funkiavej til Kentiavej


Foto: Per Bech Petersen, 1969. © SULFA og SHS.
 


Hjørnet af Kentiavej set mod nord ca. 1957.
Foto: Erik Overgaard. © SULFA

Samme karré foreviget af Niels Rydahl (NRJ) i april 2014.

 

 

Husrækken med nr. 232A-236
- fra Kentiavej til Sundbyvester Plads


Foto: Per Bech Petersen, 1967. © SULFA og SHS.

     


Kentiavej set mod Amagerbrogade.
Foto: Fl. Lamberth, 1996.
© SULFA

 


Amagerbrogade med en bid af Sundbyvester Plads set fra
Gerbrandsvej o. 1957. Foto: Erik Overgaard;
© SULFA

 

 

 

Fra Sundbyvester Plads til Følfodvej (kommunegrænsen)

Sundbyvester Plads


En af de mange gange, hvor pladsen er renoveret og bygget om, fastholdt Arne Glud i 1978.
Billedet gengives her i forståelse med SULFA, der s.m. AG har ophavsretten til fotoet.


1950'erne

©

©


18.10.1969: Dagen før Linie 2's sidste tur som sporvogn.


1996 - foto: Fl. Lamberth, SULFA

NB!
Alle ovenstående bus- og sporvognsfotografier tilhører SULFA, dvs. Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv, og Sporveishistorisk Selskab. Det er også SULFA som har dateret billederne. Når man peger på miniaturerne, ser man i mange tilfælde fotografens navn.
   Bladforsiderne m.m. herunder er fra webmasters private lokalarkiv.

- fra KS til HT til HUR til Movia til?


Kært barn! Hvad mon trafikselskabet hedder i dag eller i morgen ... :-)


Men Sundbyvester Plads har ikke kun været et trafikalt knudepunkt. Den har også bestået af boliger og butikker, af et anlæg med legeplads - og i næsten 50 år (1955-2003) var der bibliotek på hjørnet af Amagerbrogade. Det blev etableret, kort efter ejendommen stod færdigopført i 1956.
   Det flotte billede herunder tog Arne Glud i 1975 i anledning af bibliotekets nye lysskilt. © SULFA


Den gamle MIRAKEL-priser på Sundbyvester Plads var
Danmarks sidste af slagsen:


September 2005 og her 2007


 

Tre billeder fra Susans kamera,
maj 2009


 

30.5.2009: Indehaver Jens Thyrsted holder almindeligt udsalg.

Der er stadig masser af varer.

19.12.2009: Men nu lakker det mod enden.

Langsomt tømmes hylder, diske, skabe og lagerrum.

25.3.2010: Også i den fhv. viktualiebutik, som forretningen overtog for mange år siden, er miraklernes tid forbi.

25. marts 2010: I morgen bliver MIRAKEL-priser blot en saga blot.

Dec. 2010: Sådan ser den populære lavprisbutiks facader ud i dag.

Se hvad Amager Bladet skrev om den sidste butik i december 2009.


Ditto
Alle fotos: Susan Smith
 

Og se her hvad Politiken skrev 13.2.2010.

I december 2009 begyndte ophørsudsalget, og i marts 2010 slukkede og lukkede butikken.

Forretningens forgænger på Sundbyvester Plads 5 hed Varehuset Trækker.
Den lå dér i midten af 1950'erne, og efter sigende kunne man i mange år efter
stadig læse sloganet "Vi Trækker kunderne til" på facaden oven over MIRAKELpriser.
 

Se også mit eksterne bladre-galleri med Susans fotos
 af MIRAKELpriser.
Klik her!Flemming Lamberth/SULFA tog dette foto i 1996.

Duerne flyver af og til op, ingen ved rigtigt hvorfor ... skrev Klaus Rifbjerg i 1967 i en smuk vise til filmen 'Jeg er sgu min egen', hvor den bliver sunget af Cæsar. Den har været med i Højskolesangbogen siden 1989.
   Billedet af den igen igen-ombyggede, bunkersfri Sundbyvester Plads, set mod Amagerbrogade, tog Niels Rydahl Jensen i december 2012. Og da fotografen vendte sig omkring, lå den nye vintertomme legeplads åben og parat til forårets børn:

 

April 2016: Legepladsen og busterminalen

 


I både vintersol og -skygge. Foto: NRJ, januar 2013

 

I 1996 fotograferede Fl. Lamberth/SULFA legepladsen:

 
- og busterminalen ved Amagerbrogade.

 

 

Husrækken med nr. 238A-240
- fra Sundbyvester Plads til Sofienhøjvej


Sofienhøjvej set mod Amagerbrogade, 1996.
Foto: Flemming Lamberth /
© SULFA

     

 

 

Husrækken med nr. 242-250
- fra Sofienhøjvej til Georginevej


Set mod Sundbyvester Plads. Nærmest fotografen har vi stuehuset til den gamle gård Sofienhøj.
Foto: Erik Overgaard, o. 1957. © SULFA


Sofienhøj (eller Sophienhøj) blev nedrevet o. 1970; den nuv. ejendom er opført 1975.
 


Til venstre for indgangen til forretningen på hjørnet af Sofienhøjvej sidder denne indmurede ...

... 'mindetavle' som en hilsen til den gamle gård - hvis navn kunne staves på to måder.
Fotos: Leif Mundus, 2013.


Villaen, som ses midt i billedet ovenover, blev revet ned for mange år siden.
Tak for dette tilsendte foto fra omkring 1975. Nogle mener, den oprindelig hørte til Sofienhøj.


Fra Svend Braarups fotoalbum; dateret 1933. © SULFA.
Bemærk den drejede skorsten.

Tak til John Philip Dragsholm for disse to fotos fra o. 1957. Det første viser Sofienhøjs bagside set fra Sofienhøjvej 5C - det andet er fra udgravningen til en parkeringskælder bag ved gården (med Sundbyvester Plads 5-9 i baggrunden).


C. Elling tog dette billede af 'Sophienhøj' o. 1940.

Herover: Gården Sofienhøj i 1905 fra 'Billeder fra det nu forsvundne Amager'
Fotograf: Carl Flensburg. © Tårnby Stads- og Lokalarkiv. Gengivet ifølge aftale.
I samme bog, gengivet if. aftale, finder vi disse to billeder med samme copyright:
 


Gårdens familie med ejeren bagerst i døråbningen; ca. 1900.

Sofienhøj-familien på vej i skoven; ca. 1950.
På billedet tv. herover ses lidt af Sofienhøjgård. Leif Mundus fotograferede de kreative importører af svensk Gränges-øl under den store danske ølstrejke i sommeren 1965.

 


Hj. af Georginevej ved nr. 248 ca. 1957, set af Erik Overgaard.
© SULFA


Butik i nr. 248 i september 2007:
Hørecenter og bøffer. Lyttebøffer?

 

 


Amagerbrogade set fra Vejlands Allé/Greisvej-krydset. Foto: NRJ, april 2014.
 

Husrækken med nr. 252-256
- fra Georginevej til Vejlands Allé


Hj. af Vejlands Allé o. 1957. Foto: Erik Overgaard © SULFA

 

 

Husrækken med nr. 258-260
- fra Vejlands Allé til Store Krog

Ejendommen på hj. af Vejlands Allé er opført 1939 og i virkeligheden T-formet. Den består af nr. 258 og 260 plus Vejlands Allé 1. Foto: Erik Overgaard o. 1957; © SULFA.
   Langs med gavlen i forgrunden ved bevoksningen blev Store Krog anlagt og navngivet 1966 som adgangsvej til den store Lejerbo-afdeling Gyldenrisparken.


September 2007

Gorms Kro virker da noget tillukket i april 2012. Foto: Rene Petersen

Samme bygning med samme beværtning sås af NRJ i april 2014. Gorms Kro ser ud til at trives.

 

 

Husrækken med nr. 262-266
- fra Store Krog til Gyldenrisvej

På disse jorder - som i 1868 kaldtes Store Krog og Lille Krog - blev Gyldenrisparken anlagt i 1966. Foto: Erik Overgaard ca. 1957.
   Billedet herunder tog Fl. Lamberth i 1996 af samme område set den modsatte vej. Begge fotos er © SULFA.


Fotos: NRJ, april 2014

Og 'inde' fra selve Gyldenrisparken i 1996:

Karreen tv. er Store Krog nr. vist nok 6-18; og th. en bid af nr. 20-72.
Foto: Flemming Lamberth. © SULFA
(I 1975-77 boede undertegnede i Store Krog nr. 64)

 

 

Husrækken med nr. 290-300
- fra Gyldenrisvej til Følfodvej


Erik Overgaard ca. 1957. © SULFA

Her er vi ved vejs ende hvad angår Københavns Kommune. Den sydlige side af Følfodvej - som er lige netop uden for billedets venstre side - hører Tårnby Kommune.
   Derfor er navneskiltene 'Følfodvej' lige over for hinanden ved Amagerbrogade skrevet med hhv. lille københavnerskrift og stor Tårnby-skrift. Hvilket man - hvis man ikke lige kommer forbi og ser skiltene live - kan overbevise sig om på Google Earth-webben; det er lidt pudsigt.


Fl. Lamberth 1996. © SULFA.
 


Niels Rydahl, april 2014

Parti fra Følfodvej o. 1957. Foto: Erik Overgaard, © SULFA:

I marts 2011 skifter Arbejdernes Andels-Boligforening officielt navn til Boligforeningen AAB. Nu er det ikke længere nok at kalde foreningen for AAB i normal daglig tale. Thi hvem ønsker vel i vore dage at blive omtalt som arbejder ... Ak ja! Hvilken trist udvikling.
   Ikke desto mindre har vi her Erik Overgaards billede fra o. 1957 af AAB-afdeling 111 på Følfodvej og dens sideveje. Husene blev opført i 1942 og kaldes ofte for Smedebyen. Efter sigende boede mange B&W-arbejdere her i sin tid.
   Billedet herunder tog Flemming Laberth af samme bebyggelse i 1996.
© SULFA: 

 


Husnumrene på Amagerbrogade!

Numrene på Amagerbrogade har været ændret flere gange i tidens løb. Se fx disse sider i ejendomsregistret i Amager Vejviser 1910.
    Indtil 1904 hed det første stykke af vore dages Amagerbrogade blot Amagerbro og hørte til Københavns "Voldkvarteret"; det samme gjorde Amager Boulevard, Artillerivej, Amagerfælledvej og Kløvermarksvej. Dette kvarter - plus Islands Brygge-gaderne som hørte til "Islands Brygge Kvarteret" - var begge en del af Postdistrikt C.
   Postdistrikt S derimod - dvs. Sundbyerne inkl. Amagerbrogade - begyndte først ved bommen som stod vis-a-vis det sydlige hjørne af Vor Frelsers Kirkegård, nemlig ud for hvor de to ejendomme Hollændergården (1921) og Sundbyholm (1918) er opført klos op ad hinanden. I dag har Hollændergården adressen Amagerbrogade 30 og Sundbyholm Amagerbrogade 32, men før 1910 var disse bygningers forgængere henholdsvis Amagerbro 16 og Amagerbrogade 2. Dér begyndte Amagerbrogade! Amagerbrogade 1 over for var hjørnet af Prags Boulevard.
   Husnumrene på Amagerbro begyndte ved Ravelinen ved Christianshavns Vold. Omkring 1910 ændredes adresserne således, at Amagerbrogade startede ved den senere Christmas Møllers Plads med nr. 1 og nr. 2. Numrene til og med hhv. 23 og 100 var i 1920 stadig Postdistrikt C. Ved Sundbyøster Boulevard, nu Prags, ændredes nummerrækkefølgen til 113, og den førnævnte Amagerbro 16 kom nu til at hedde Amagerbrogade 100. Spørg mig ikke om hvorfor der kom så stort et hul i numrene ...
   Men før da, dvs. i 1800-tallet, hed vore dages Amagerbrogade syd for bommen ved Prags Boulevard Amager Landevej eller bare Landevejen. For eksempel havde huset med nuværende nr. 36 i 1877 adressen Landevejen 6.

Et konkret eksempel mere: Vore dages Amagerbrogade 67 hed i 1919-18 nr. 145 - og i 1905 nr. 25.

V
ed Følfodvej fortsætter Amagerbrogade i Tårnby Kommune (Postdistrikt Kastrup), men herfra som Amager Landevej.
 

 

1958-hilsen fra BYKAS på Amager Landevej 102-104


 


Genvej til toppen af siden


 

SULFA [fra 2012: SULFA] er Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv.
SHS er Sporveishistorisk Selskab.
NRJ er Niels Rydahl Jensen.
ss er Susan Smith.

Sporvognsbillederne tilhører, hvis ikke andet er anført,

Genvej til Amager-forsiden

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1998-2016 Jørgen Grandt, Århus