© 1999-2022 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
31.8.2021

  

 

Bremensgade II
er husnr. 47-73's forside og bagside

 

Genvej til forreste Bremensgade-webside (de øvrige husnumre)

 


De 14 husnumre 47-73 udgør den ene tredjedel af Nyrnberggårdens tre boligblokke som blev opført i 1933-34. Oprindelig som almindelig privat udlejningsejendom - der i 1960 blev overtaget af Københavns Kommune - men som fra 1995 har været andelsboligforeningen AB Nyrnberggården.
   Den bestod 420 lejligheder fordelt på de tre gange 14 husnumre. Men i vore dage er mange af boligerne lagt sammen parvis.
   De andre boligblokke i bebyggelsen er Trægården 2-28 og Nyrnberggade 16-42. Plus lokalvejen Græsvænget uden husnumre.
   Se evt. mine ikke helt ajourførte hjemmesider ved navn
www.nyrnberggaarden.dk ...

 


 


Bremensgade er min Barndommens Gade!
Et klik på billedet giver dig Tove Ditlevsen og Anne Linnets barndomsgade -
og et klik her kan fortælle, hvem de fleste af ungerne på billedet er ...
 


Mine forældres huslejekontakt fra 1937


Finn Testmann og mor ved nr. 51; 1940

1946-47 / Bagerst: Benny Sigfred Petersen, 'Store' Jørgen Olsen, Ole, Villy Duelund Christensen. I midten: Alice Svendsen, Wivi Nilsson, Lonnie og Lizzie Hansen, Merete Junget, Karin, Lis Elli Højberg. Forrest: Vagn Nilsson, Henning Fjeldsøe, Søren, Leo Møller Mogensen, Erik 'Rikke' Jørgensen.

Webmaster og lillebror ved nr. 55; 1953

Karin Wilhelmsen ved nr. 51; fastelavn o. 1957

'Lille' Henning Nielsen og Annelise Andersen ved nr. 49; 1961

Birgit Hagemann ved nr. 63; 1961

Karin W. som studine; 1964
Årstallene ved de første billeder er kun omtrentlige

Flere gamle billeder af nr. 47-73 modtages med taknemmelig begærlighed ...

Ved nr. 55 i 1979. Læg mærke til de daværende oprindelige altaner mv.

Samme sted 11.5.1975 på vej til 'Amager Rundt'-motionscykelløbs 40 km

Eksempel mere på mangfoldigheden i de oprindelige altaner, her Trægården 2-26 set fra Bremensgade 55.
Foto fra o. 1965.

Nye, nye altaner under opsætning, her Trægården 26-28 set af Karin Andersen i april 2021.

1980: Første altanudskiftning, her bagsiden af nr. 49; foto: Susan Smith
  I april 1988 skrev jeg i beboerbladet 'Græsvænget' denne lejlighedssang om de gamle kontra de dengang nye altaner.
1981: Min bror og nevø på den nye altan i nr. 55, 1. tv.
 
Hele blokken (nr. 47-73) set fra syd i efteråret 1990
 

December 1990 påbegynder man i nr. 73  udskiftning af alle de oprindelige vinduer fra 1933-34 ...

Ditto

Ditto

Vinduesudskiftning, december 1990

1994: Gadens første parabolantenne ...

Maj 2003: Nye vinduer og altaner; men facade og fortov ligner sig selv

2004: Alle tre blokke får renoveret facaderne. Her ses den nordlige gavl ved nr. 47.

2005-06: Plan over facaderenovering, nye fortove, p-pladser, beplantninger mv.

2006: Den nordlige gavl og den opshinede facade

Maj 2007: Webmaster ved sin barndoms opgang nr. 55 - nu med ny gadedør!

Maj 2009: Nyt fortov, skråparkering og gadetræer. Foto: Susan Smith

2012: Hele boligblokken - med navn på toppen af gavlen. Foto: Niels Rydahl

December 2012: Udsigt mod nord fra nr. 73. Foto: Cathleen

4.8.2013: Sydgavlen ved nr. 73

 


1990: Ejendomslederens smukke skilt i gadedørsruden i nr. 47

2013: Beboerrepræsentationens gamle brevsprække fra 1992, da vi fik ombygget et tørrerum til kælderkontor, ses stadig ved nr. 73!

2001


 


2017. Fra
http://www.nyrnberggaarden.dk/Sider/NyrnberggaardensNyeTider.PDF

  

Mellemspil om lokalvejen

Græsvænget er østsiden af nr. 47-73 (og vestsiden af Trægården 2-28)


1985 - set mod Bremergården


Ca. 1945: En bid af den daværende simple legeplads i ejendommens første 30-35 år! Inklusive den gamle telefonboks.

Ca. 1954: Vores elskede sandkasse med bord og betonkrans. Set fra nr. 73 af Inge Olsen.

Ca. 1955.

April 1949: Fætter Svend og kusine Inge i Breslaugade med Græsvænget i ryggen.

1955: Svend i en enkeltstart rundt om den jernstakit-indhegnede beplantning.

1960: I den modsatte ende af legepladsen var tørrepladsen. Set fra nr. 51 af Svend Grandt.

I 1983-1995 var webmaster beboerformand - og i den sammenhæng fotograferede jeg ejendommen fra kælder til kvist inkl. udearealerne til beboerbladet, som jeg kaldte Græsvænget ...


1984: Beskårne træer ved legepladsen

1984: Med Trægården 2-28 til højre i billedet

1984: To billeder af træer og legepladsen ...

... set inde fra webmasters bolig i Trægården 24, st. th.

1984: Den ene halvdel af den dav. uinspirerende og ...

... misligholdte legeplads

1984: Den anden halvdel af legepladsen

Ditto

1984: Breslaugade. Endnu står det gamle hærgede jernstakit omkring de 'forbudte' områder. I 1985 fik vi det endelig fjernet!

1990: Tæppebanker-stativ som p-plads

2009 og 2016

26.2.1995: Tøndeslagning på tørrepladsen.
(ss)

1996: Græsvænget set langs bagsiden af Bremensgade 73-47 (inkl. de dav. skorstene i Trægården fra fyrkælderens tid)

Bagsiden af nr. 49-53 fastholdt af Susan i vinteren 2000.

19.5.2007: Buske ved Breslaugade

19.5.2007: Legepladsen er forsøgt shinet op; men var der børn til den?

11.3.2014: Farver på de gamle vipper og bænke

28.4.2011: Skraldebilen kan endnu uhindret køre ind i og ud af Græsvænget ... (ss)

15.3.2014: Sandkassens betonvæg fik for nogle år siden trælister omkring sig. De kunne selvfølgelig ikke holde.

9.6.2014: Nu med aflåste låger i hver ende af Græsvænget ved nr. 73 og 47.

Ditto. Her set langs Breslaugade, hvor det nye hegn erstatter fortidens hække og jernstakit.

29.7.2014: Ny garage for traktor og sneplov mv. (ss)

29.7.2014: Den gamle legeplads set fra Breslaugade. (ss)

Ditto. Resterne af den sydlige del af legepladsen ...

... og af den nordlige del.

Ditto. Samme sted som Svend kørte cykelløb i 1955.

16.4.2016: I disse år males alle trapper, der indrettes nye pulterkamre på lofterne, der opsættes solfangere på gavlene, haveanlæggene omlægges - og så videre
 
1983: Christiane i kælderhalsen ved nr. 53's gårdside, dvs. i Græsvænget

Kælderdør i 2008 med udgang til Græsvænget (foto: ss)

2020: Ifm. opsætning af de nye altaner også i stueetagen er det nødvendigt at ændre adgangen til og fra kældrene. Foto: Maj Kot Nielsen.
         


Et af beboernes første loppemarkeder. Dette fandt sted i 1999 i Græsvænget
bag Bremensgade 59. Nærmest fotografen sidder "ss" og strikker og sælger ...


Billeder mærket "ss" er taget af Susan Smith

 

 


Fortsat:


Nr. 47-73 er pakket ind. Set af Karin Andersen 14.12.2015.

Ditto - set af Karin i 2016

April 2016: Sydgavlen får monteret et stort modulopbygget solfangeranlæg

11.5.2016: Ditto - her foreviget af Hikmat Hussein.

Solfangerne producerer næsten 30.000 kWh om året, og investeringen i dem har betydet et fald i ejendommens samlede årlige elforbrug fra o. 275.000 kr. til o. 100.000 kr.


14.9.2016: Nu kan solen bare komme an!

Ditto. Begge fotos: Henna Andreasen

26.5.2020: Nr. 67-73 foreviget af Maj Kot Nielsen.
Alle boliger får ...

... nye vinduer igen plus STORE nye altaner! Foto: Claus Iversen Lellinge; 10.10.2020.

Læg mærke til at alle vinduer - også de store midt i faget - nu for første gang kan vippes åbne. Det midterste har altid førhen været fast.

Pdf-fil med tegning (opstalt) af de nye altaner i nr. 47-73 mod vest
 
Ditto - mod øst (Græsvænget) Ditto - den nordlige gavl Ditto - den sydlige gavl
[Husk at filerne kan forstørres]

2.12.2020 - foto: Søren Hugger Møller

Ditto

1.3.2021. De første nye altaner opsat i nr. 73 th.; foto: Sjannie Reese.
Bemærk den isolerende ekstra-gavl som blev tilbygget for nogle år siden.

Ditto


7.4.2021 og 13.8.2021 - fastholdt af Karin Andersen

 


Genvej til 'resten' af Bremensgade

Genvej til Amager-forsiden

Genvej til webstedet Nyrnberggården (ikke opdateret)

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2022 Jørgen Grandt, Århus