© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2022 

Nyrnberggade
på Amager

 

[Genvej til Nyrnberggade II = materiale overført fra nyrnberggaarden.dk]
 


1984: De nye altaner fra 1979-80. De ældgamle cykelstativer og fortovsfliser,
vinduer og gadedøre. Den evigt hærgede asfalt. Sådan ser der ikke ud længere
ved de 14 opgange i Nyrnberggårdens Nyrnberggade-blok!

 


Nyrnberggade ligger mellem Holmbladsgade og Lergravsvej. Den fik sit navn 1927 og er opkaldt efter den tyske by Nyrnberg som på tysk staves Nürnberg.
   Gadenavnet har altid været stavet på dansk - med y - i modsætning til beboelsesejendommen Nyrnberggården; den hed oprindelig Nürnberggaarden. Det er derfor nok ikke så underligt at mange 'gamle' folk fra området stadig staver gadens navn med ü, selvom det altså er forkert.

Gadens nuværende ældste bygning er etageejendommen fra 1885 som ligger på hjørnet af Holmbladsgade via-a-vis Kofoeds Skole. Husnummer 2A og 2B hed Holmbladsgade 88A og 88B indtil 1915 og derefter Holmbladsgade 114A og 1114B, indtil Nyrnberggade blev navngivet i 1927.
   Gadens store beboelsesejendomme er bygget i 1920'erne og 30'erne. Før da var området domineret af den store haveforening Aftenro som strakte sig fra Køhlertsvej (Holmbladsgade) til Lergravsvej afgrænset af Strandlodsvej og Frihedsvej (Bremensgade).

   Her kan du se en oversigt over gadens og kvarterets forretninger og fabrikker anno 1955.

Selv ikke mennesker som har boet hele deres liv i Nyrnberggade kan formentlig finde på at omtale gaden som hyggelig. Næsten hele den østlige side af gaden, med vestvendte facader, har altid bestået af alskens små virksomheder i mildt sagt blandet uorden
   Det betyder at de østvendte forsider af boligkarreerne over for fabrikkerne ligger i skygge det meste af dagen, og som det fremgår af billedet foroven var der ikke meget at komme efter i Nyrnberggade. Førhen.
 


Husrækken og -numrene i gadens østside fra (øverst) Eliasgade til Lemberggade.
Sammenlign med billederne i rammen herunder. Strækningen er kun en del af gaden.
Skitsen og de første otte billeder i rammen herunder er fra 2004.2004. Hjørnet ved Eliasgade set mod syd. Gadens nr. 19.


2004. N-gade nr. 21, set mod nordøst.


2004. Nr. 23, set mod nordøst.


2004. Nr. 27


2004. Gadens nr. 29

  
2004. Nr. 31


2004. Nr. 33


2004. Nr. 35 og hjørnet af Lemberggade. Her lå oprindelig Philips Grammofon Industri A/S.

Obs!

2004-billederne i denne samling er (endnu) lidt blege, fordi de er så relativt gamle. De vil snarest blive behandlet.

Obs!

Se også Jens Aasgaards billeder fra 1950'erne længere nede på siden.2007. Nr. 47-53 er den del af A/B Sundbygaard som her ses mod syd imellem Lemberggade og Lergravsvej.


2011. Nyrnberggade 19 bestod af adskillige mindre firmaer før i tiden. Se nogle af deres navne herunder.


 


 


 


 


 

 


Er det mon skudhuller er blot tidens tand som har hærget dette gamle skilt?

Området mellem Strandlodsvej og det midterste stykke af Nyrnberggade, set mod vest 1933:

Gaden i forgrunden er Strandlodsvej, yderst til venstre har vi Lemberggade og lidt af Sundbygård, og efter rækken af kolonihaver langs østsiden af Nyrnberggade ser vi ejendommen Nyrnberggårdens tre blokke under opførelse; vi er i 1933.
   Det er Philips-fabrikken midt i billedet som fylder mest. Øverst kan man lige akkurat se bagsiden af den spøjse tolængede basarbygning (fra 1930) som ligger på hjørnet af Bremensgade og Lemberggade, og hvor ALDI i dag har til huse.


Krak 1950: Husnumrene 19 til 31

 

Et af paradiserne i barndommens land:

Trekanten mellem Nyrnberggade, Eliasgade og Jenagade. Herover fotograferet af Mogens Probst i sommeren 1956, set fra gavlen ved nr. 16. Med det nye Pyrolyseværket bagerst til højre, og årtier før Kofoeds Skole blev bygget. Den store fabrik midt i baggrunden er Philips' industrigård på hjørnet Holmbladsgade/Strandlodsvej.


Trekanten 2007. Til venstre Eliasgade, til højre Jenagade.

Og set fra Jenagade i 2000 (ss-foto):

Selve Jenagade; foto: Fl. Lamberth, 1996. © SULFATrekanten i 2011: Fra 17.6.2011 hedder området Kofoeds Plads. Tillykke!

Kofoeds Skoles orkester spillede, skolens kor sang, bestyrelsesformand Willy Eliasen holdt talen, da Kofoeds Plads fik sit navn.
   Elev Severin og medarbejder Gitte afslørede det flotte vejnavneskilt. Gæsterne klappede, drak kaffe og købte T-shirts. Der var dømt hjertevarm glæde over 'barndommens paradis' i dets nye skikkelse. Og så blev der opstillet et kunstværk midt på trekanten; det må skolen kunne fortælle noget om.
   Ifølge forstanderen er skulpturens titel Vandkunsten "jorden og månen".

Susan fastholdt festivitassen med denne serie hyggelige billeder:

Se også omtalen i Amager Bladet fra 21.6.2011. Klik her!
(Åbner i nyt vindue)Skolens 70-års jubilæumsbog. Tak for den!

Skulpturen som blev opstillet på Kofoeds Plads er skabt af skolens værksteder som et elevprojekt i 2002. Oprindelig skulle figuren have fungeret som en vandkunst eller lille springvand i gården bag skolen. Nu er den altså flyttet ud på den nye plads, hvor flere forbipasserende kan betragte den og måske finde hvile for en stund. De fire billeder fra 2002 herunder tilhører Kofoeds Skole og er gengivet med tilladelse:De såkaldte kofoeddollars

 


 

 

Ved siden af trekanten har vi dette gadehjørne. Foto: Susan Smith, 2000:

 

Og se også siden om Sundbygård, karreen for enden til venstre i Nyrnberggade

 

Bagsiden af beboelsesejendommen Eriksgaard; 2007:


Husrækken fra nr. 12 (nærmest fotografen) til nr. 2A.

T.v.: Jenagade, t.h.: Nyrnberggade.


Gaden set mod nord 1996. Karreen er en tredjedel af andelsboligforeningen Nyrnberggården. De to andre er Trægården og en del af Bremensgade.
   Øverste foto af disse to plus billedet til højre tilhører SULFA; fotograf Fl. Lamberth.

Samme sted i maj 2003 - med unge gadetræer og nyt fortov:


Kofoeds Skole set fra Jenagade-krydset 1996. Bygningen er opført i 1974. Det hvide hus er den gamle Celudan-fabrik i Holmbladsgade.

De smukke Henry Heerup-malerier fra 1975 på Kofoeds Skoles trappe er fotograferet af Susan Smith i 2011:


Et af Hans Scherfigs mange vidunderlige næsehorn fanget af Niels Rydahl i 2012
 


Udsigten i fugleperspektiv mod syd fra tagterrassen på Kofoeds Skole.
Foto: Susan Smith, o. 2010

Og i frøperspektiv samme vej - på Niels Rydahls billede fra 2012:


I gården bag Nyrnberggade 2A-2B / Holmbladsgade 110-114 var der for 70 år siden en hestestald. Måske stod den præcis samme sted som vore dages cykelstald. Foto: Niels Rydahl Jensen, februar 2013.


Og inde i gården ved siden af porten kan man den dag i dag se dette hærgede hestehoved som antagelig er en hilsen til fortiden. Måske har det siddet der siden dens hoppe var opstaldet. Foto: NRJ, 2013.


Med Holmbladsgade 114 (nr. 88 indtil 1915) til højre ser vi her ud ad Nyrnberggade i september 2002. Eget foto.
   Nr. 2A og 2B hed Holmbladsgade 88A/88B indtil 1915; derefter 114A/114B indtil 1927, da Nyrnberggade blev navngivet.


Foto: Susan Smith, april 2013

Foto: ss, april 2013.

Foto: ss, april 2013.

 

Tre fotos af kiosken der i 2006 pludselig dukkede op i nr. 23, som i mange år har været et sæt af bygninger med blandet industri mv. De tre første billeder er taget af Susan; det fjerde af Niels i 2012. 


Ca. 1955 - gadens østside fra Breslaugade til Lergravsvej. Foto: Jens Aasgaard.


Erik V. Pedersen tog dette udsigtsbillede oppe fra nr. 30, 4. sal, i september 1959
 


Ca. 1954:
Strejkevagter uden for Philips Grammofon Industri A/S i gadens nr. 35 (ved hjørnet af Lemberggade)
Foto og arkiv: Erik V. Pedersen

Disse to fotos er taget fra altanen i nr. 30, 3. sal


1957:
Brand i gaden! Øverst i billedet aner man t.v. Celludan-huset og t.h. den store grå Philips-bygning Industrigården. Man ser også at Kofoeds Skole endnu ikke er bygget.
   Billedet er også interessant fordi det er sjældent at se (bagsiden af) den gamle etageejendom i Holmbladsgade 118-120 som måtte lade livet til fordel for Kofoeds.
Foto og arkiv: Erik V. Pedersen

 

Disse fem udsigtsfotos af gadens østside er taget af Jens Aasgaard i midten eller slutningen af 1950'erne.


Bruno Jensen har leveret dette billede af nr. 21A
(jeg har glemt årstallet)Skiltebilledet tog Susan Smith i februar 2008
 

Til venstre for disse gadenavneskilte, dvs. i Nyrnberggade 33, ser den fhv. Philips-børnehave nu sådan ud:


Foto: Susan Smith, marts 2014

Susan skaffede avisudklippet ...

 


 

Først og sidst! Nyrnberggade 16-42 hører til Nyrnberggården:


1984


 

Genvej til Bremensgade-siden

Genvej til Amager-forsiden
 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus