© 1999-2022 Jørgen Grandt, Århus

Opdatering
2018


 

Appendiks


Nedenstående nyheder hører til websiden om Hf. Mosevang,
men fremlægges bilateralt her - for ikke at forstyrre på side 1

 


Kopi af et opslag fra bestyrelsen 23.7.2017 i haveforeningens
Facebook-gruppe. Inklusive de populære smiley-sole mv.
Det fremlægges her efter aftale med formanden.
Se også den grå boks længere nede ...


23. juli kl. 16:21

HUSK HUSK HUSK

Kære Mosevang,

På onsdag kl 17.00 har vi igen bestyrelsesmøde og ikke mindst havevandring, hvor der vil blive fulgt op på følgende:

- INGEN ukrudt/uønsket vækst i/omkring hæk
- INGEN ukrudt på vejene foran jeres haver
- INGEN ukrudt på havehjørner
- INGEN rævehaler/padderokke i hæk el. have
- General orden i haverne inkl oprydning

Vi håber på tørvejr til havevandringen og at mange er hjemme til at modtage ros https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/ffe/1/16/1f44f.png ....og evt ris fremfor et skriftlig påbud https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f6d/1/16/1f610.png.

Vi vil langt hellere tale med jer end møde en lukket låge https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f57/1/16/1f609.pnghttps://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f4c/1/16/1f642.png


Gisp!
Man sitrer spændt ved tanken om, om ens have og hække mv. lever op til disse
truende formuleringer. Eller om vi kan se frem til at modtage 'et skriftligt påbud'
 


 

 


Eksempler på hvordan bestyrelsen henvender sig
 skriftligt til haveejerne via Facebook:
 Pdf-fil åbnes i nyt vindue.
 

 

  


Uhyggeligt:
Historien gentager sig - på en ny måde!
Førsteudgaven af denne privatejede hjemmeside om Hf. Mosevang lukkede den 1.10.2007 på grund af den daværende bestyrelses trusler om censur og sagsanlæg, hvis jeg ikke straks holdt op med at drille bestyrelsens måde at formulere sig skriftligt på. Jeg måtte indstille mig på, at man ville opsige min lejekontrakt, hvis jeg ikke faldt til patten! Så det gjorde jeg i nogle år.
   Men nu - helt ude af proportioner med anstændig forvaltning - truer den nuværende [2016] bestyrelse i dag med ophævelse af unavngivne medlemmers lejekontrakt, hvis de pågældende - og vi er alle under mistanke - ikke efterlever reglerne om benyttelse af affaldscontainerne. Et forslag om udstedelse af bøder er altså ikke tilstrækkelig 'effektiv' straf. Her står åbenbart virkelig noget vitalt vigtigt på spil for de folkevalgte, hvis mandat tydeligvis er steget dem til hovedet, og så pyt være med saglighed, sammenhold og sund fornuft.

På udtrykkelig opfordring fra den daværende [2016] formand har jeg her kopieret bestyrelsens 'opsang' (læs: trusler) til medlemmerne, præcis som den tog sig ud i Mosevangs Facebook-gruppe på den skønne forårsdag 9. maj 2016. Neden under den utilstedelige kollektive irettesættelse i opslaget citerer jeg formandens supplerende e-mail, der er et svar på mit spørgsmål om måden at kommunikere på i fremtiden. Værsgo - læs og vurdér selv.
Kursiveringerne er mine.

" OPSANG fra bestyrelsen:
I øjeblikket ligger der cykeldæk, sammenklappelig havestol og en stor pose med øl/sodavands dåser vedr. affaldscontainerne.

Bestyrelsen understreger hermed at affaldscontainerne kun er til husholdningsaffald og IKKE cykeldæk, havestole, dåser og andet affald. Lossepladsen ligger lige ovre på den anden side af vejen - og dette er ikke en accepteret adfærd!

Affaldet skal fjernes ASAP! Opsigelse af lejemål samt salg af kolonihave vil være en konsekvens af manglede korrekt affaldshåndtering.
"

Formandens e-mail af 10.5.2016:

"Hej Jørgen.
Det er på min foranledning at sekretæren har sendt dette ud på de sociale medier.
Jeg er målløs over vi har lejere/medlemmer, der ikke kan kende forskel på husholdningsaffald, cykeldæk, øldåser og havestole.
Derfor denne opsang, der jo også er en opfølgning på sidste og forrige års containerproblemer.
Hvis vi finder dem der misbruger vores affaldscontainere, frem for selv at køre/ gå til Eskelund vil vi opsige dem som lejere.
Du må meget gerne citere mig.
Mvh
(sign.)"
 Motto:
Hellere bide førerulvene i haserne end tænderne sammen og tingene i sig!

 

 

 

Genvej til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2022 Jørgen Grandt, Århus