© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret 2012
Tilrettet 2016

 

 

Bymuseet (tidl.: Århus Bymuseum)


 


Bymuseet flytter. Entreen stiger.

15.9.2010 offentliggør Århus Kommune, Kultur og Borgerservice, en rapport om Bymuseets fremtidige placering.

17.9.2010 - altså to dage senere - meddeler kommunen på en webside, at det bliver Den Gamle By som Bymuseet i 2011-12 skal flytte ind i. Det sker som et led i et netop vedtaget politisk budgetforlig.
   De tre andre mulige placeringer som var i spil den 15.9. (hhv. Multimediehuset, Moesgård Museum og nuværende beliggenhed) er således ude af billedet.

Udmærket, men alligevel er det lidt trist at museet skal forlade Hammelbanens bygning. Det er også udmærket at vælge Den Gamle By. Men! Det er bestemt ikke udmærket hvis det fremover skal koste 125 kroner eller mere - i stedet for de nuværende 30 kroner - at besøge Bymuseet.
   125 kroner [i 2013: 135 kr.] er nemlig den hamper pris som Den Gamle By kræver i entre i flere perioder hvert år, selvom man som gæster kun vil ind og se for eksempel afdelingen med det flotte plakatmuseum. Og sådan vil det givetvis også blive med Bymuseet - eller hvad det kommer til at hedde. Øv! Der burde være grænser for griskhed ...

Jørgen Grandt
september 2010
 

 


Bymuseet i Carl Blochs Gade i Århus C ligger [dvs. lå] i stationsbygningen som hørte til den desværre forlængst nedlagte lokaljernbane kaldet Hammelbanen. Altså i Hammelbanegården. Desuden består museet af en flot nyopført bygning som blev indviet i august 2005.
   På min webside om Hammelbanen kan man se billeder af den gamle banegårdsbygning med mere.

 

Først et billede fra 'gamle dage', af perronsiden af banegården - med en af de 'nye' beboelsesejendomme i Blochsgade i baggrunden; billedet er fra 1923 og tilhører Lokalhistorisk Samling:


Billeder fra før og under Bymuseets ombygning og udvidelse:


Sådan så det ud i februar 2003 -

- og sådan i maj 2004. Forfra og ...

... med nybyggeriet påbegyndt.

Set fra hvor Brabrandstien begynder; maj 2004.

2005 pillede man facadens gamle skilt af ...

... for nu skulle navnet laves om. Og indgangen flyttes.

Ditto - af museets bagside:


Februar 2003.

Maj 2004.

Juni 2005.

Museumsudvidelsen og dens ikke helt så smukt designede nabo ...

Billede fra juni 2005

Bymuseet i sin nuværende [læs: daværende] skikkelse åbnede officielt for byens spidser m.fl. den 19. august 2005
For 'almindelige' besøgende dog først dagen efter. Og for Bymuseets Venner blev der den 23. august afviklet et 'helt specielt åbnings-arrangement' som til trods for løfterne i invitationen var uden rundvisning og uden redegørelse for ideerne med det nye udstillingshus. Ærgerligt!
   De næste ti fotos er fra dette arrangement:


Forventningsfulde venner venter på at klokken bliver otte.

Tak, nu vil vi gerne ind!

Der er trængsel -

- som man ser.

Også ved bordene!

Den amfiteater-lignende fordybning foran videoskærmen.

Museet har bl.a. fået installeret en gedigen video- og DVD-kanon.

Bestyrelsesformand Ole Riis Hansen præsenterer den nye museumsdirektør ...

... som alle har glædet sig til at høre fortælle om sine planer, men ...

... men Maiken Hansen får ikke lov at sige ét eneste ord ved præsentationen!
Det virker temmelig absurd.

 


To måneder senere tager direktøren revanche, da hun præsenterer os for ...

... Hanne Reintoft som holder et interessant foredrag om 60'erne:

"... og I kan jo nok se, at måtte vi gå i aktion ..."

Oh ja! Selvfølgelig har museet en transistorradio præcis magen til den, som min Bedste i sin tid købte for mig på afbetaling, fordi jeg ikke selv var gammel nok til at skrive under på købekontakten.

 

På det seneste [2006] har Bymuseets hjemmeside fået en længe og voldsomt tiltrængt fornyelse:
www.bymuseet.dk
Tillykke med det!

 


Genveje til siden om Hammelbanen - om Århus - om gavlmalerierne

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus