© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2018

 

 

Vand og kloak i Mosevang 2016-18

 

Genvej hjem til Mosevang-forsiden: Klik her og spring baglæns!

Genvej til kloakken: Klik her og hop ned!


- sådan gik det med det nye vand i
hhv. Mosevang og Svampehuset:Imellem disse to gamle murpiller ligger Irisvej, som er hovedadgangsvej til foreningen.
Fra oktober 2016 og et endnu ukendt antal måneder frem vil vejen ikke ligne helt sig selv ...

 


9.10.2016 ... Før!

I uge 41/2016 vil kloakeringsfolkene fra Dan Jord A/S 'lige så stille' (sic!) gå i gang på Bellisvej og Lathyrusvej. Billedet her er måske det sidste, før lokalveje og haver for en tid vil minde om et månelandskab.

Og imens:

13.10.2016

P-pladsen ved Violvej
 
Ditto

Liljevej set fra Irisvej
Ditto

Bellisvej set fra Syrenvej
17.10.2016

Irisvej ved Bellisvej
17.10.2016

Bellisvej ved Irisvej
Ditto

Ditto
Ditto

Bellisvej 14 og 21
Ditto

Bellisvej
20.10.2016

Bellisvej 19-20 og 15-16
Ditto

Set fra min have
Ditto

Bellisvej/Irisvej - allerede jord på
Ditto

Enden af Bjørnholms Allé
26.10.2016

Projektets første kloak og dæksel ligger nu i Bellisvej femten meter fra Syrenvej
Ditto

Der graves på Liljevej, og med et hvidt kryds er næste kloak markeret
Ditto

I Liljevej er man foruden kloakrør i gang med at etablere nye vandrør!
30.10.2016

Er dækslet af gummi og kun midlertidigt?
10.1.2017

På Liljevej arbejdes der stadig - eller igen
 
Ditto

I have nr. 19 er der nu lagt nyt vandrør ind, men kun lige inden for hækken!
Ditto

Vanddæksel med hætte ...
Ditto

En 'overskydende' tot hæk eller staude er midlertidigt anbragt ude på Bellisvej
16.3.2017

"Det' forår, alting graves ned ..." ♪
 
Ditto

Her er man nået til Irisvej
Ditto

Irisvej set ud for Bellisvej
Ditto

Der skal saftsuseme lægges nogle lag på vejen, for at kloakdækslet kommer i niveau!
25.4.2017

Et 'lille' hul i Irisvej.
Foto: Helle Seiersen
19.3.2018

Vanduret ved hækken er frostfrit, da der sæsonåbnes for vandet i de gamle rør
Ditto

Ditto. Så langt så godt ...
Ditto

Midlertidig belægning med sand og småsten på Bellisvej
4.5.2018


Klik: Video, hvor man ser borerør blive trukket baglæns sammen med blå vandrør
Ditto
Ditto
Ditto
 
4.5.2018

 
Ditto
Ditto
Ditto
 

Før de gik i gang, så der sådan ud i hullet:


8.4.2018

 

20.10.2016: Nu med levende vand-billeder
[Klik glad på genvejen!]


 

Endelig!
Kloakering i Svampehusets have 16. august 2018:


En sivebrønd, en septiktank og en faskine blev lukket ned, og i stedet blev husets afløb
tilsluttet den officielle kloak-brønd, som Dan Jord A/S etablerede for snart to år siden.
 


Dette skilt satte jeg på væggen på badeværelset, da vi
købte haven i 2000. Nu kan det endelig pilles ned og skylles ud ...19.3.2018: Kloakrørsrenoveringer på Bjørnholms Allé
fra gasværket til 'Lille Åhavevej'
[Klik glad på genvejen!]
 


 

Genvej til den officielle hjemmeside www.hfmosevang.dk

Genvej til min Århus-forside

Genvej til mine ældre websider om havekolonier i Århus-området


 

 

Genvej til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus