© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
30.7.2021

 

 

Amagerbanen
(især den del der lå i Københavns Kommune)

 

 


Banens gamle ruteføring inklusive de private sidespor.


Reklametryksag fra Carlsberg i anledning af banens åbning i 1907.

Grundlaget for etableringen af Amagerbanen hviler på Christian IX's 

Lov om Meddelelse af Eneretsbevilling paa Anlæg og Drift af en Jærnbane paa Amager - Givet paa Amalienborg, den 1ste April 1905.
 
Sådan!

Første tog afgik fra Amagerbro Station den 17. juli 1907. Personbefordringen med jernbanen ophørte med udgangen af august 1947 og godstransporten sidst i 1974.
   Nedlæggelsen af banen skete i foråret 1975, efter at DSB officielt havde overtaget Amagerbanen pr. 1.10.74.
   I sommeren 1996 og 1997 kørte der af og til udflugtstog på strækningen mellem Amagerbrogade og Kastrup St.


Sådan så banens aktier ud i 1906.

Dette er ikke en reklame:

- det er gemen forbrugeroplysning: Denne mageløse bog fra 1986
er uundværlig for den som er seriøst interesseret i Amagerbanens historie.

 

Dette er heller ikke en (decideret) reklame, men alligevel:
Besøg hjemmesiden www.amagerbanensvenner.dk som
bl.a. arbejder for at gøre det gamle spor om til skinnecykling!

YouTube-film fra 1997 om Amagerbanens historie. Klik her!

Hvad skal der ske med Amagerbanens tracé i fremtiden?
Klik her og se det gedigne Dispositionsforslag om regnvandsbassin og cykelrute,
dateret september 2014.

 


Udflugtstog krydser Prags Boulevard på vej tilbage til Amagebro Station ved Amagerbrogade. Foto: Flemming Lamberth, 8.6.1997. © SULFA

Et andet lille turisttog holder her ved det interimistiske trinbræt ved starten af Ved Amagerbanen. Foto: Susan Smith, juli 1996.

 

 

Susan Smiths besøg på banen ved Øresundsvej Station den 1. februar 1997
(hun var der også både tidligere og senere; se længere nede ...)


 

Billeder og tekster i rammen herunder er overflyttet fra siden
om Amagerbrogade Øst


 

1920.
© SULFA
 

19. april 1938
© Erik Johansen/SULFA
 

Ditto
© Erik Johansen/SULFA
 

Ditto
© Erik Johansen/SULFA
 

1938.
© SULFA
 

14. maj 1938. Amagerbanens ventesal m.m. er nu revet ned, og man er ved at gøre klar til byggeriet af FSB-afdeling Møllelængen som hurtigt blev kendt som Penalhuset.
Foto: Erik Johansen. © SULFA

Marts 1939. Opførelsen af Penalhuset er i gang.
Foto: Erik Johansen. © SULFA

Omkring 1980 lå Sundby Auto Service her hvor tidligere Amagerbanens Amagerbro Station var. Tak for det tilsendte foto.
   Amager Bladets store kiosk boede på dette gadehjørne i årene 1971-84, efter den var flyttet fra Øresundsvej 26.


Sommer 2002. Endnu er der ar efter togskinnerne tværs over
Amagerbrogade fra Svinget (bag mig) til Store Mølle Vej, hvor
Amagerbanens person- og godstog havde sin Amagerbro Station.
Signalskiltene er dog omsider fjernet.
 


(Bemærk signalskiltene)

I nogle somre i 80'erne og 90'erne arrangerede Amagerbanens Venner søndagskørsel med et par ældre, udtjente vogne og et nyere lokomotiv, oftest DSB-materiel. Turen gik fra Amagerbrogade til Kastrup Station. Se fotos længere nede.

Foto: Fl. Lamberth 1996. © SULFA

I Statsbanernes tidligere godstogstracé i Svinget fra Amagerfælledvej til Amagerbrogade og derfra - som her - videre langs med Penalhuset i Store Mølle Vej til Vermlandsgade er der anlagt en gangsti som er præcis 1.435 mm bred. Det er nemlig afstanden mellem togskinnerne, der stadig ligger lige under stiens kanter. Billedet herover tog jeg i juni 2008.
   I 2013-14 hører man rygter om at tracé-stien skal indgå i en kommende cykelrute fra Islands Brygge til Amager Strand. En dag. Måske?

I den modsatte ende af stien, hvor den løber ud i Vermlandsgade, så jeg i februar 2018 denne rest af et skiftespor og måske lidt af en togskinne ligge i græsset. Jeg turde ikke trække i håndtaget, for måske havde jeg løftet hele stien fri ... :-)
  


Billedet af samme område set i fugleperspektiv tog Niels Rydahl Jensen i maj 2012:

 

 

 


Disse sort-hvide billeder fra 1957-66 tilhører Erik V. Pedersen som for nogle år siden
venligt stillede dem til rådighed for mit websted.
(Lokomotivtype mv. fremgår af billedernes filnavne.)
 


Særtog passerer Prags Boulevard; 4.9.1966. Spillerne på 'Kløveren' lader sig næppe anfægte. © EVP-Arkiv


Øresundsvej St.; maj 1957.
© EVP-Arkiv

Sporskifte ved Holmbladsgade og Philips' toldbygning; maj 1957.
© EVP-Arkiv

Overskæringen ved Formosavej; juni 1957.
© EVP-Arkiv

Godstog ved Italiensvej; juni 1959.
© EVP-Arkiv

Sporene ved Øresundsvej ud for Vølund; juni 1959.
© EVP-Arkiv

Bemærk den berømte fejl i navnet med både 'e' og 'E'; 1957. © EVP-Arkiv

Rangering ved Vølund; juni 1959
© EVP-Arkiv

Godstoget i Uplandsgade nær Amagerbro Godseksp.; juni 1959.
© EVP-Arkiv
 
Toget krydser Prags Blvd.; februar 1960.
© EVP-Arkiv

Uplandsgade ved Laplandsgade; febr. 1960.
© EVP-Arkiv
 


Særtog passerer Vølunds administrationsbygning og ankommer til Øresundsvej St.; 4.9.1966. © EVP-Arkiv


Ved perronen på Øresundsvej Station; 1960.
© EVP-Arkiv

Spor nær Laplandsgade øst for Amagerbro Godsekspedition; juni 1963.
© EVP-Arkiv

Øresundsvej hhv. uden og
© EVP-Arkiv

med holdende tog;
© EVP-Arkiv

Ad sporet langs vejen ved navn Ved Amagerbanen, omtrent ud for Lindgreens Allé. © EVP-Arkiv

Toget passerer NKT's Valseværk, og vi kigger bagud på den gamle fabrik.
© EVP-Arkiv

Ditto ca. 100 m længere fremme.
© EVP-Arkiv

Ditto. Her ser vi det åbenbart nu lukkede sidespor ind til Nordisk Kabel & Traad.
© EVP-Arkiv

Og her kører toget forbi Engvejs-afdelingen af Haveforeningen Strandbo.
© EVP-Arkiv
    Flere af optagelserne er tilsynaladende fra tur(e) sydpå med et AB-særtog den 4. september 1966.

 


© EVP-Arkiv

Beliggenheden af Engvej Station (trinbræt), 3,5 km fra Amagerbrogade.
   I bogen 'Damptog til Dragør' siger Birger Wilcke 3,3 km; selv ville jeg have gættet på 3,6 km, fordi gamle fotos i familiealbummet antyder, at perronens ventehal lå lidt nærmere Hf. Strandbo (se denne) end på skitsen herover. Men i denne sammenhæng er det ikke så vigtigt.

På et tidspunkt har jeg fået tilsendt dette billede af Engvej Trinbræt:

 

 

Se også billederne på Amagerbrogade Øst, på Sundbyøster, på Sidegaderne til Holmbladsgade,
Italiensvej og på
Vermlandsgade.
 

Ældre og nyere billeder ligger desuden på siderne om Øresundsvej.
 

Filmklip fra 1940 med Gunnar Nu-Hansen som speaker.
 


En blottet sporrest i Prags Blvd. set mod nordvest. Tilsyneladende er skinnerne intakte, men skjulte, indtil Øresundsvej; 2004.

Og set den anden vej forsvinder sporet ind i vildnisset langs Ved Amagerbanen. Skaden er landet på den venstre skinne; 2004.

Men så sent som i 1996 og 1997 kørte der udflugtstog for nostalgikere på den gamle bane. Billedet herover er taget fra næsten samme sted som det forrige. (SS)
   Se mange flere fotos længere nede ad siden fra disse kørsler ...

Overgangen mellem Strandlodsvej og Kløvermarken en sommerdag i 1932. Altså stedet som ligger bag fotografen der tog billedet oven over dette mange år senere. Fotoet tilhører Frede Norbrink.

Ikke ligefrem noget opløftende endsige charmerende syn, vel:

Traceet ud for Lergravsvej set mod syd i marts 2000 (SS). Før sidste del af Vølund-ruinerne omsider blev revet ned.


Tovelillevej i 1997. Set ind mod byen.

 

Lidt længere fremme så der sådan ud i marts 2004 ved nybyggeriet Øresund Strandpark:

 

Set langs Uplandsgade med Vermlandsgade i ryggen. Foto: ss, 2008

Set mod Vermlandsgade. Foto: ss, 2008

Ved 'krydset' Uplandsgade, Prags Boulevard, Strandlodsvej. Foto: ss, 2008

Ditto - også set mod vest

 

Weekend-/turistkørsel i sommeren 1996 - oplevet og fastholdt af Susan Smith:


16.8.1996: Hf. Strandbo til højre.
 


12.7.1996: Billettering.

12.7.1996: Øresundsvej St.

Stop ved Saltværksvej, ca. 300 m før fhv. Kastrup Station. (Susan husker, at toget kun kørte hertil, til trods for hvad køreplanen lokker med ...)

Forkert! Turen går ikke Bakken!

16.8.1996: Vægtergangen*) krydses.
*) Før: Syrefabriksvej; tidl.: Syrevej.

16.8.1996: Den Hvide Klovn med datter. Hvor er mon klovnens ven August som jo altid bliver kanøflet?(Toget kørte til og fra Saltværksvej og ikke helt ved Kastrup Station, fortæller Susan Smith)Togvogn passerer Nordre Gang i Hf. Strandbo, juni 1996
 

 


Begge billeder er taget af Susan tværs over tracéet - her set mod Yderlandsvej ...

... og her set mod Lindgreens Allé.
April 2008.

 

Flemming Lamberths fotos af en gåtur ad banens tracé i 1997.
Billederne tilhører SULFA


Syrevej Station
 


Et kig bagud mod nord og Italiensvej

Ditto. Stien som sporet krydser ligger mellem de to dele af Hf. Strandbo. På 'marken' tv. var Engvej Station, dvs. trinbræt

På vej sydover. Til højre en bid af Strandbo

Udflugt for medlemmer af daværende SULFO, nu SULFA. Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv blev stiftet i 1996.

Et lokomotiv ud for Svend Dyrings Vej

Ved Syrevej St.


Morten Flindt Larsen har leveret denne skitse over Syrevej St., keminaliefabrikkerne
og banens spor og sidespor ude til den todelte syrebro, som de tog sig ud i 1921.

 

 

Næste afsnit har tidligere været publiceret på
websiden om fabrikkerne Vølund og Valseværket
 

Øresundsvej Station
før og næsten nu


Amagerbanens stationsbygning set mod Øresundsvej, juni 1965. Foto: Leif Bang*) Skaffet af Dines Bogø.
 Skitsen til venste tilhører og er udarbejdet af Erik V. Pedersen. Den viser de mange private sidespor fra Øresundsvej St. ind til de omkringliggende fabrikker - i perioden ca. 1920-38. Tak for lån!

Billedet til højre er nok fra o. 1925 og antagelig taget oppe fra en af Vølunds fabriksbygninger. Set mod nordvest, med både den lille og den store gasbeholder ovre ved Strandlodsvej. Den lille blev revet ned i 1937, den største i 1972.

John Jørgensen fotograferede o. 1975 både stationen og skinnelegemet. Sidstnævnte dog allerede ved Lergravsvej. Hans Jacobsen scannede billederne ca. 30 år senere. Tak for dem også.
John Freytag tog disse billeder af stationsbygningen og baneområdet i juli 2000.
Og John Freytag igen. Denne gang i april 2001. Stationen og sporet længere fremme mod Italiensvej.

© EVP-arkiv
Tilsyneladende får Amagerbanens to gamle bygninger ved Krimsvej lov at overleve - men ikke hvor de altid har stået! I 2005-06 bliver de revet ned - og senere bygget op igen 12 km nord for byen, oppe på Frilandsmuseet i Sorgenfri.
   Det gamle træ til venstre får lov at stå, fortæller dette billede fra februar 2007.


Først i foråret 2014 går man - ifølge Amager Bladet - i gang med at genopføre stationsbygningen på Frilandsmuset, hvor den har været pakket ned i snart en halv snes år.

2002
November 2003: Endnu ser det ud til at det gamle vartegn for det norske firma Helly Hansen også får lov at blive stående.

Den karakteristiske stander med de blå fliser tilhørte oprindelig "De Forenede Olietøjsfabrikker A/S - Olskind og Standard", indtil HH overtog dette selskab og satte sit eget logo op i toppen.
 
Men niks! I marts 2004 har søjlen måttet lade livet på Fremskridtets Alter. Til højre i billedet ses nogle af de mange nye dyre lejligheder som i disse år skyder op i kvarteret.
   Og som i sommeren 2006 ser ud som her på det andet billede taget fra samme sted - uden stationsbygningerne.
Marts 2005. Der arbejdes på sagen. Webgæsten: Hvilken sag? Svar: Netop!  
Juni 2005: Rejsegilde på metoens Øresundsvej Station
(EVP)

 

Banegraven langs Krimsvej 
(EVP)


23.2.2006 (SEL)

 

NB!
Hele historien om stationens flytning fra Amager til Frilandsmuseet i Sorgenfri kan du se i tonsvis af billeder på initiativtageren Erik V. Pedersens web.
Klik her!

   På billederne til venstre og højre ser man at enden er nær, såvel som den nye tid også er det.


24.1.2006 (SS)

Fortsættelse:

Svend Grandt tog dette billede på Frilandshuseet i august 2015
af genopførelsen af Øresundsvej Station.


23.2.2006 (SEL)
Metrosporet set fra Øresundsvej i retning af Lergravsparken, juli 2006.

Den lige-om-snart-nye Øresundsvej Station, set juli 2006

Metrostationen set mod syd, september 2006.

Samme - set mod nord, mod Øresundsvej

Metroprøvekørsel 4.10.2006 - fotograferet af Erik V. Pedersen som beskriver situationen således:

"Metro-togsæt under vending (rebrussement) på det midlertidige "vendespor" mellem tunneludmundingen og Øresundsvej. Da togene kører (og standser) aldeles fuldautomatisk (og alle er lige lange), kommer alle tog ud og vender på nøjagtigt dette sted."

 
 


I det mindste har det store træ ved indkørslen til Krimsvej fået lov at overleve de nye tider med Metro og prestigebyggerier. Foto fra november 2012.

 
 En forkromet skive af en togskinne som brevpresser.
Næppe fra Amagerbanens spor, men man kan aldrig vide.

 

 


*)
Se også Leif Bangs to diasserier fra hhv. 1962-74 og juni 1965

 

 

 

 

 

Flere fotos mv. af Øresundsvej Station og deromkring
 


Sporet mellem Valseværkets ruiner og stationens næsten ditto; 2000.

Atter et sørgeligt syn:

Ved Øresundsvej Station marts 2004. Skinner og sveller er fjernet, og anlæggelsen af metroen rykker hastigt nærmere de stakkels villa- og kolonihaveejere.
   Og for at det ikke skal være løgn er der nu planer om at rive stationen ned og flytte den ud til Frilandsmuseet, fordi man frygter den vil gå til grunde ved at ligge lige op ad Metroen.


Krimsvej anno 2000 - ligeledes fotograferet af Susan.


Stationsbygningen blev rent faktisk revet ned, pakket sammen som et puslespil - og flyttet til Frilandsmuseet.
   Læs alt om projektet på Erik V. Pedersens hjemmeside!


 


1979. © EVP-arkiv

1989. Foto: John Jørgensen; scanning: Hans Jacobsen.

1993. Foto: Fl. Lamberth,
© SULFA

1996. Foto: Fl. Lamberth,
© SULFA

Ditto
1996. © SULFA

1992

© EVP-arkiv

1998. Foto: Fl. Lamberth,
© SULFA

© EVP-arkiv

2000. Foto: Fl. Lamberth,
© SULFA

Med ryggen til Øresundsvej, 2000.
Foto: Fl. Lamberth,
© SULFA

Ditto. Marts 2004; eget foto.
 
Søm og spiger fra sporet nær stationen. © EVP-arkiv, 2004

 

Herunder: Græsarealet kaldte vi Marken, da jeg var barn i 40'erne og 50'erne, skønt det er langt mindre end en fodboldbane.
   Det ligger langs Amagerbanens gamle spor for enden af Regitsevej, ved bagindgangen til Strandbos Engvejsafdeling.


2002, set mod nord.

Herunder: Og hér lå i gamle dage Amagerbanens Engvej Station som var et noget flot navn for et simpelt trinbræt med skur.
   Det ses yderst til højre på dette gamle billede - og ligger altså på det senere 'mark'-område få meter fra Strandbos bagindgang.


1938, set mod syd.

Herover: To billeder fra Svend-Erik Lindberg, lige før og lige efter Italiensvej i august 2004. De to andre tog jeg selv en måned senere inde fra Hf. Strandbos Engvejsafdeling - og lige udenfor. Metroen er på vej!

 

Ifølge Amagerbanens køreplan fra sommeren 1931 var prisen for en rejse fra Amagerbro Station til Engvej 30 øre på 2. klasse og 20 øre på 3. Et månedskort kostede 4,00 kroner for samme strækning.

 

 Set mod nord: Snapshot fra udflugtstog med hjørnet af Hf. Strandbos Engvejs-afdeling til venstre. (Foto-arkiv: Erik V. Pedersen, 4.9.1966.)

Samme sted sommer 1997. Endnu med togskilte ved overgangen:

 


Men sommer 2002 er skiltene borte.

 


Marts 2004.

 

 

1991:

Gå trygt over sporet, her kommer næppe flere tog! Og dog.
20
år efter er Metroen lige på trapperne. Billedet viser banens gamle spor, hvor det krydsede Italiensvej.

 

Nogle af vejene som krydsedes af banen (i København S)


Ramundsvej; 1996. Foto: Fl. Lamberth, © SULFA

Ramundsvej; marts 2004

Ditto

Ditto

Overgangen fra bunden af Holmbladsgade til vejen Ved Amagerbanen; sept. 2004.

Italiensvej; juni 2003.

Ved Italiensvej; marts 2004.

Svend Dyrings Vej; 1996.
Foto: Fl. Lamberth, © SULFA

 

Men fremtiden rykkede hastigt nærmere ...
Sommeren 2006 så Metroens Amager Strand-station sådan ud:

 

FLERE FOTOS FØLGER - en dag!

 


Op igen!
 

Tak til bl.a. Erik V. Pedersen (EVP), Susan Smith (ss), Svend-Erik Lindberg og SULFA for deres billedbidrag.


Genvej til siden om Amager Strand og omegn

Genvej til den første af alle Amager-siderne med indholdsfortegnelse o.m.a.
 


 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus