© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2022

 

 

Baltic
- en metalvarefabrik på Amager
[Nu: Baltic Packaging A/S]

 

 


Baltic i Ølandsgade, i den bagerste ende af gaden, var førhen i mange år nok mest kendt for sine berømte BES-ovne til petroleum og senere BES-kaminer. Men firmaet, som blev etableret i 1916 af brødrene Eigil og Svend Sebbelov, lavede også adskillige andre ting som for eksempel blikdåser, spande, skilte og alskens metalemballage.
   Baltic var før i tiden en mellemstor relativt udpræget kvindearbejdsplads, som det ses på nogle af billederne på denne webside. I 1930-45 var adskillige af kvinderne i min familie ansat som ufaglærte medarbejdere til at betjene de store maskiner.
   I 1960 flyttede Baltic fra Ølandsgade 9 i Sundbyvester over til Amager Strandvej 130 i Sundbyøster - med udsigt til Kilometerbroen, Helgoland, Saltholm og Sverige. Besøg firmaets egen hjemmeside. I 2015 flyttede Baltic igen, denne gang til Kirstinehøj 4 i Kastrup.
   De fleste af fotografierne på denne side tilhører firmaet. De blev for nogle år siden venligt stillet til rådighed for Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv, i forståelse med hvem jeg her præsenterer dem offentligt for måske første gang.


Baltics stand på en udstilling omkr. 1950.

Produktionen af BES-ovnene ophørte i 1957. Produktet er udgået og fremstilles ingen andre steder.
 

 


Påtegningen lyder: "4.6.1943. Den første 25-Aars Jubilar paa Baltic. Ella Hansen."
Peg på ansigterne og se nogle af navnene. Et klik forstørrer billedet uden navne.
 


Min mor på vej til
Ellas jubilæum i 1943.

Okay, jeg venter her!


Billeder fra fabriksområdet for enden af Ølandsgade:


Ca. 1950. Det store overblik: Øverst Ølandshus ved Amagerbrogade, i midten til højre American Tobacco (den senere Storno-bygning), og nederst til højre pejlemærket Sundholmsvej 57

Et udsnit af forrige foto med Baltic set lidt tættere på. Til venstre Øselsgades ulige husnumre

Ølandsgade set i retning af Amagerbrogade hen over tagene på Baltics bygninger. Øselsgade og Ebertsgade til venstre


På vej til firmaskovtur 1952.

Bagerst til venstre ser vi en bid af 'Tobakken', og bag rutebilen har vi toppen af pejlemærket på Sundholmsvej


Med Baltic i ryggen har vi her Ølandshus-facaden og Amagerbrogade

Set i samme retning, men ud for fabriksbygningerne. Den hvide skorsten til venstre er en del af Ølandshus-gavlen. Sml. med flyfotoet ovenover

Og den modsatte vej, et kig ind på fabriksområdet

For enden af Ølandsgade ligger Baltic. Til venstre ser vi en bid af Ølandshus hvor man for en menneskealder siden gik op til Rodekontoret og til Sundby Bibliotek. Bagerst har vi igen Sundholmsvej 57


BALTIC - værsgo at træde nærmere ...
Foran hoveddøren bag lågen holder direktør Sebbelovs store, smukke britiske Humber Hawk
 

Billeder fra 1950'erne fortsat


'Vores 6. lastbil, en Ford '49, billant vogn, kører over 100 km på landevej'

Teddy Nielsen med den gamle krafttavle fra blikværkstedet

Frokostpause i sommersol


Hovedbygningen, Humber Hawk'en og Ølandshus set fra gårdspladsen - o. 1952
 

Jeg fik engang at vide, at den store maskine er en "håndbetjent exenderpresse-lukkemaskine". 2016 fortæller Lars Erik Sebbelov følgende om den:

   "
Den første maskine på 10 liter linjen er en falsemaskine, som sømmer de rundede stumme, pigen sidder med, i vred til venstre for sig. Når den sømmede stum er færdig, lægger pigen emnet ned i en rande, som fører hen til en gammel veltjent Schuler bertle maskine, hvor bertlekanten formes for at kunne påsætte bund og rand med dobbeltfals.
  
Den udskårne blikplade, som udgør kroppen i en spand, kaldes en stum. Visse steder i lærebøger skrives også 'en stumme' "


 

Også disse fotografier tilhører familien Sebbelov

1950'erne

Siddende fra venstre: Johanne Sebbelov¹, Ruth Froemsdorf og forretningsfører Evald Froemsdorf.
Stående fra venstre: Disponent Holbroe, adm. direktør Erik Sebbelov, Chr. Nielsen, værkfører Teddy Nielsen, [?], værkfører Offersen, [?] og Inger Sebbelov (søster til Erik S.).

¹Johanne Sebbelov var hustru til den ene af Baltics to grundlæggere, Eigil Sebbelov. Hun var født Madsen til Drosselholm, Højby Sogn, Odsherred. Johanne og Eigil Sebbelov fik fire børn: Lis Bodil, Erik, Birgit og Inger.


Eigil Sebbelov

Johanne Sebbelov

Erik Sebbelov

1950'erne

Fra venstre: Johanne Sebbelov (enke efter Eigil Sebbelov, den ene af firmaets to grundlæggere. Mor til Erik Sebbelov), Inger Sebbelov (Eriks yngre søster), højesteretssagfører Aage Rold Lundbye¹ (daværende bestyrelsesformand), Erik Sebbelov (administrerende direktør, far til Lars Erik S.) og Kirsten Sebbelov (gift med Erik.
   Da Erik Sebbelov døde i 1982, blev Kirsten Sebbelov adm. direktør; Kirsten S. er mor til Lars Erik Sebbelov).

¹Rold Lundbyes normale plads ved bordet var i den tomme stol forrest

 

Tilbage i 1925 har vi her hele personalet;
anledningen er ikke oplyst:


 

Samme billede som herover, men med
mange af navnene påført i bunden:

Evald Froemsdorf er Baltics 25-års-jubilar
nr. to. Foto fra 1.11.1944:

Jubilaren er nr. to fra venstre, ved siden af hustruen Ruth Froemsdorf.


Unge fabriksarbejdersker i 1930-35:


Forrest t.v.: Ketty
Forrest nr. 2 fra højre: Vanda (f. 1914)


Vanda øverst i midten - ca. ti år før hun blev min mor!

 


På skovtur o. 1935; min mor siddende forrest i midten

På skovtur, måske omkring 1940. Nummer to og tre forrest fra venstre er hhv. min mor Vanda og hendes veninde Rosa.

På skovtur, måske omkring 1943. Min mor fører an.


Hele personalet samlet på gårdspladsen; antagelig 1954-55

Lars Erik Sebbelov husker stadig (2011) nogle af personerne på billedet:

I første række nr. 3 fra venstre sidder Offersen.
I 3. række nr. 4 fra højre står Judith Valentiner. Nr. 8 i samme række er Holbroe. Manden med de kraftige briller i næstsidste række fra højre er Lærkes. Skråt neden for Lærkes står chauffør Jensen. I sidste række fra højre står som nr. 2 Ernst Valentiner. Nr. 5 i samme række er Robert Gillesberg, tror jeg. Til højre for Robert står ingeniør Funk. I den næst sidste række, som er indskudt, står Teddy Nielsen som nr. 9, og ved siden af står Espensen.


Besøg også det eksterne billedgalleri med fotos fra ca. 1950-55 af fabrikken indvendig.
KLIK HER!
Nej, desværre ikke! Mit webhotel har 1.8.2022 nedlagt faciliteten One Photo.
I stedet er billedgalleriet nu lagt op på Facebook:
https://www.facebook.com/grandts


 


Vognparken

Truck med kontravægte?

Ups!

Chauffør Jensen med 'sin' store, flotte varevogn


Her skal man ikke blot fryde sig over den smukke BSA C-model fra ca. 1952, men også over facaden på dette magasin. Det er tydeligvis lavet af genbrug i form af tidligere emballage-trækasser.

 


Salgsskilt eller -brochure

Udstilling forår 1950

Udstilling o. 1952

Udstilling 1953

 

 

1960 flyttede Baltic
ind i nyopførte bygninger på Amager Strandvej 130Den indmurede 'grundsten' fotograferet 2008

Fire fotos fra 1960:


Karin Andersens billeder fra Amager Strandvej:

'Skulpturen' - et af Baltics vartegn - er en Schuler-presse til fremstilling af blikdåser. (De fem første fotos er fra februar 2014, det sjette er taget i september 2015)

 

Her følger en serie optagelser fra fabrikken, gjort af Fl. Lamberth
i april 2008, copyright SULFA og Baltic:


 


 

 

 

 

 

 

 

 

BES ...

... warm at The End!
 


 

2015 flyttede Baltic
fra Amager Strandvej til Kirstinehøj 4 i Kastrup

 


Tak til Lars Erik Sebbelov for fotoet af Baltics indkørsel, fastholdt i foråret 2016.

Besøg Baltic Packaging A/S' websted. Klik her.

Disse tre billeder af den nye virksomhed i Kastrup er taget i marts 2015 af Henrik Boy-Juhl.

 


Hip, hip! Baltic Packaging 100 år 11. november 2016. Tillykke!
 


Glade gæster på vej


Hej allesammen!


Flemming Lamberth videofilmede - og fotograferede:
 

Dette lille billedudvalg er © BALTIC og SULFA

 


 Denne webside er blevet til med venlig hjælp fra Lars Erik Sebbelov og Anne Sebbelov.
Også stor tak til Flemming Lamberth fra SULFA.
 

 

Genvej til forsiden af Amager-portalen
 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus