© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2020

  

Lemberggade
på Amager

 

Ekstra!
Fire eminente luftfotos af Strandlodsvej-området inkl. Nyrnberggården
og Lemberggade m.m.:
 


1931-32. Et desværre noget uskarpt billede set mod sydøst. Den 'skæve' lyst firkant midt i billedet er ejendommen Nyrnberggårdens tre blokke under påbegyndt opførelse; de stod færdige i 1934.

1933. Set fra øst med Strandlodsvej forrest. Til venstre resterne af haveforeningen Aftenro langs Lemberggade, og øverst kan vi se, at Nyrnberggården snart er færdi.

1936. Set fra sydøst med Strandlodsvej forrest og til venstre ejendommen Sundbygård. Øverst den færdigbyggede Nyrnberggården og i midten småindustrierne ved Nyrnberggade.

1952. Set fra sydøst med Sundparkens 12 boligstokke i Lergravsparken øverst bag ved den sidste af to gasbeholdere. Forrest det aktive industriområde ved Nyrnberggade - og til højre er det fyret op i Nyrnberggården.
(Flere af de tilsendte fotos tilhører Det kgl. Bibliotek)

 


 


Lemberggade er en ikke særlig lang sidegade i Sundbyøster på Amager. Den udgår fra Hessensgade, krydser Bremensgade og Nyrnberggade og ender i Sternberggade.
   Gaden fik sit navn i 1927, måske samtidig med at den blev anlagt på den del af haveforeningen Aftenros arealer langs de store boligkarreer på Lergravsvej.
   Læs om de københavnske gadenavne i Bent Jørgensens bog 'Storbyens Stednavne' (Gyldendal, 1999). Og
her kan du se en oversigt over gadens og kvarterets forretninger anno 1955.
 

 


Det kendte hjørne af Bremensgade-Lemberggade - i 1979 og 1983

 

 

Forretningerne i nr. 5-13 var i 1955 ifølge Kraks gaderegister:
Nr. 5   Slagterforretning v. W. Stub Jensen
Nr. 5   Kiosk v. Ellen Herrmann
Nr. 7   Mejeriet Lindy v. G. Andersen
Nr. 7   Frugt og grønt v. E. Kristensen
Nr. 7   Cykelforretningen Pointer v. Andr. Pedersen
Nr. 9   Schous (Sæbehus)Udsalg
Nr. 9   Damefrisør Signe Petersen
Nr. 11-13   Restaurant Lemberg v. Hilda Christensen

De to annoncer er fra 1936

En nostalgisk souvenir fra 1950 fra en af Lemberggades små forretninger: datidens nøglevedhæng - i ægte træ, hvabehar!

Peg på billedet og vend vedhænget!


Kvittering for cykelreparation hos 'Pointer' 1959.
Tilhører Erik V. Pedersens arkiv.

 


 
  Ud for nr. 2-4 står det ene af gadens nye aflåste cykelbure; 2006.

  Radiotekniker Paul Krøger i sit værksted i kælderen i nr. 3; 1956. Billedet tilhører Mogens Probst.


 
 


Se også websiden om Bremensgade
som krydser Lemberggade - og på hjørnet af hvilken den uskønne, men 'uundværlige' ALDI ligger.
 

 Set fra Bremensgade o. 1997. Foto: Flemming Lamberth.

Til venstre: Joan Christiansens mor Ethel, som boede i nr. 14, ses her o. 1940 inde i gården på en af de små populære karruseller, som vist senere blev forbudt. Nogle børn et sted i byen var kommet slemt til skade med fødderne, der var blevet klemt under jernpladen.

Til højre: Alternativ cykelparkering ved nr. 16? Nej, formentlig er det blot ejendommens (dvs. A/B Øresund, opført 1927) udtjente jernheste som er opstaldet til afhentning af storskrald; foto fra 2006.
 

 

 

 

 

 

 


Se også websiden om Sundbygaard, som er karreen for enden af Lemberggade plus husnumre i Nyrnberggade / Sternberggade / Lergravsvej.
 

 
 2013. Fra Hessensgade (med Polensgade-passagen bag mig) mod Bremensgade og Nyrnberggade; med nybyggeriet på Strandlodsvej-Lergravsvej bagerst.

 

 


ALDI-hjørnet Bremensgade-Lemberggade - set af Susan Smith i 2005


Og af Karin Andersen i december 2015

Beboelsesejendommen bag ved og øst for den hvide basarbygning
har adressen Breslaugade 10, 12 og 14

Først så der sådan ud på hjørnet af Nyrnberggade omkring 1940 +/- med husnr. 9-13 i Lemberggade:

Bygningen indeholdt oprindelig noget så eksotisk som Amager Badminton Hal (5 baner) og Varmtvandsbadeanstalt plus en restaurant. Til højre kan du se dens data i Kraks bog fra 1950 om Danmarks ældste forretninger, efter at man havde nedlagt badmintonhallen og badeanstalten. At dømme efter tagets form har der været fem badmintonbaner i bygningen.
   Ifølge vejviseren 1955 eksisterede restauranten endnu i nr. 11-13, og i nr. 9 var der en Schou's-forretning. Klik her og læs hvordan badmintonhallen i 1938 blev beskrevet i bogen 'Amager'.

   Omkring 1950-55 lå C. Olesen skjortefabrik i en del af bygningen. Og vist nok i begyndelsen af 1970'erne blev bygningen revet ned.

 


Frokostpause o. 1955 for syersker på C. Olesens fabrik

Julefrokost på C. Olesen i Lemberggade. Fotoets ejer mener, det må være fra 1940'erne; jeg tror, billedet er fra 1950'erne - men hvem ved?

 

Det glade familie-sommer-billede herunder tilhører René Gade:

Det er taget i 1964 ud for den fhv. badmintonhal, badeanstalt og restauration.
Flere billeder af bygningen søges!
 

Da badmintonbygningen var revet ned i starten af 1970'erne, blev Breslaugade 10-14 opført i 1976.
Boligerne dér er tilsammen opkaldt efter deres adresse: 'Ejerforeningen Breslaugade 10-14'.
 


Maj 2005 går man i gang med at bygge penthouse-ejerboliger på toppen af huset fra 1976.


Susan tog dette billede fra sin altan i Trægården i maj 2005.


Husets bagside (dvs. facaden mod Lemberggade) set i juni 2005.


Disse 'små' lejligheder kan da ikke komme til at koste ret meget, vel ...


Ejendommen atter set fra Breslaugade. To fotos fra juni 2006.


Og forsiden igen set fra altan i Trægården; december 2005.

 
 

Tak til Susan Smith og Flemming Lamberth m.fl. for lån af billeder.Genvej til forsiden af Amagersiderne

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus