Lærerne ved Østrigsgades Skole 1956. Billedet er taget i forbindelse med skolens 50-års jubilæum.

Peg på ansigterne og få at vide hvem der er hvem. Under billedet står også de fleste af navnene.

Gunnar Bergstrøm
Knud Jespersen
Holger Feld
Keld Irgens
Dan Ohland-Andersen
Gunnar Kjær Rasmussen
Simeon Hansen, skolebetjent
Gerhard Olsen
Rikard Sneum
Jørgen Hansen
Iwan Waage Jensen
Bent Kristiansen
Ove Steenbuch-Jensen
Jørgen Ryming
Erik Larsen
Bent Kallehave
John Lorentzen

Sigfred Prejslev
Harriet Bindsløv
Grethe Thye Nielsen
Regitse Sieck Hansen
Grethe Feld
?Fru Olsen / Birgit Bertung / Inger Nielsen?
Ingrid Hjørlund
Bente Ebbesen (senere: Gretoft)
Niels Wolter
Bodil Laudrup (senere: Toft-Nielsen)
Ida Lund (senere: Wolter)
Sigrid Aarup
Holger Christensen
Carl Werner Skogholm
Helmuth Ottosson
M. Rasmussen
Einar Schæbel
Carla (eller Clara) Paludan-Nielsen
Inger Hansen
Ellen Schæbel
Viceskoleinspektrice Ellen Jørgensen
Jørgen Haahr, inspektør
Aage Ebbesen, viceskoleinspektør
Frøken Thygesen-Holm
Aage Viit Nielsen
Camilla Rasmussen
Ellen Sløk-Andersen
Helga Bæk Kristensen
Fremad til Forsiden eller til Østrigs   gades Skole

Denne side er sidst rettet i 2007


© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus