© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
13.2.2022

 

 

Feriekolonien Einers Minde
eller: Einarsminde, Ejnersminde, Ejnars Minde ...Obs!
Denne webside er en del af '
Min udgave af Historien om Østrigsgades Skole'
 


 


Klik på kortet og læs Skov- og Naturstyrelsens folder nr. 105 fra 1996.

 


 


Websiden består af elevers og læreres billeder fra de 10 dages lejrskoleophold i juni 1956 på Einers Minde i Boserup Skov ved Roskilde Fjord - for Østrigsgades Skoles 2. FA-klasse med lærerne Ove Steenbuch-Jensen og Gunnar Kjær Rasmussen.
   Einers Minde tilhørte i al fald før i tiden D.U.I. Sundby (De Unges Idræt), som i vore dage hedder Landsforbundet DUI-Leg og Virke. Feriekolonien eksisterer tilsyneladende ikke længere.

Obs! Billederne her på siden kan alle ses i en 'bladre-galleri-samling'. Klik her!
 

 

Klassen er ankommet til Roskilde og venter på instruktion om, hvor madknuderne skal fortæres.
Det skal de i en af byens parker. Steenbuch tjekker kortet - og på bænken i baggrunden, i mere magelig-normal siddehøjde, skimter man fra venstre Poul Erik, mig og Finn.
Dette mørke modlysbillede yder ikke lejrskolen megen retfærdighed. Det er faktisk et ret hyggeligt sted og en herlig beliggenhed.
Udsigt over Kattinge Vig ...

... til bl.a. en god bid af Ringøen; jf. kortet foroven.

Dette og forrige billede er taget oppe fra toppen af skrænten lige bag lejrskolen. Set mod hhv. vest og øst.

Opstilling til morgensang ved flagstangen. Steenbuch tjekker lige om alle er klar.
      Der er ingenting, der maner som et flag, der går til top,
      mens det drager vore hjerter og vort sind mod himlen op,
      og det vajer under saling som en flammende befaling,
      åh men også som en hvisken om det største, som vi ved:
      Ikke din og ikke min, men hele folkets evighed!
Morgenmad = havregryn med rigtig sødmælk.
Finn og Kent.
Et hvil i vejkanten under en af de mange ture. Læreren i forgrunden er Gunnar Kjær Rasmussen.
Jørgen Herlevsen og Johnny spiller, mens Finn, jeg, Eluf og Erik er dommere. Bagved ses vigen og Ringøen, og i baggrunden er Risøs skorstene endnu ikke skudt op; det gør de først to år senere.
Her står kampen mellem Finn og John. Den overvåges af Kent, Dan og Børge.
På vej til en af de undervisningsorienterede opgaver giver en flink bondemand os et lift (selvom det vist hed noget andet dengang).
Tak for turen. Jørgen Møller nærmest fotografen. Hvor er han i dag; Møller altså?
Vandhundene boltrer sig. Forurening findes ikke, og de mere skolemæssige opgaver fylder trods alt ikke hele dagen.
Set oppe fra den høje skrænt bag lejrskolen.
Einers Minde havde ikke træk-og-slip dengang (i al fald ikke til eleverne), så Kong Hans må tømmes og graves ned ved håndkraft. Her ser vi f.v. i begravelsesoptoget Bjarne, John, Jørgen Møller, Flemming, Palle, Åge, Johnny, Finn, Eluf, Vagn, Tage og Henrik.
   På trappen ses en af de ansatte unge piger - en kilde til manges ret fugtige fantasier; naturligvis nævnt her blot for rimets skyld!
Efter besøget på bondegården bruger vi (René, Palle, Bjarne, Vagn, Henrik og Erik) et vognlad som underlag for vores notater.
Opgaven lød: Mål (gudskelov ikke: mal) flagstangen! Her blev den udført af fra venstre mig og Eluf, mens Jørgen H., Mogens og Børge holder pause ved bordtennisbordet.
En anden af opgaverne er: 'Hvad finder jeg i smedens smedie?' Jan bemægtiger sig straks ambolten som skrivepult.
Gnisterne fyger om ørerne på Tage, Johnny, Dan, Tonny og Åge; og er det ikke Bjarne som sidder på hug?
En tredje opgave hedder ganske enkelt: 'Blæretang'. Som her dissekeres og studeres af Børge, mig og Eluf.
Her er det bl.a. Åge, Henrik og Benny som gransker et kort over området. Blæretangen ligger duftende ved siden af.
Så må Steenbuch-Jensen på banen - her iført forstørrelsesglas, bælgkamera, pludderbukser og et par sweatere. Ved bordet sidder bl.a. Benny, Flemming og Åge og afventer analysen.
Gunnar Kjær Rasmussen som supervisor for Palle og Jørgen M.
Jeg er lidt vild med dette vitale billede i widescreen trods dets ringe skarphed. Det er fra venstre Bjarne, Børge, Tage, Åge, John, Erik, Steenbuch, mig, Henrik, Møller, Flemming og René. Længere bagude skimter man blandt andre Eluf og Palle.
Ved Kornerup Kirke skal endnu en undervisningsopgave løses. Her forsøger vi at sætte os ind i den: Tonny, Åge, Jan, ?, Benny, mig, Erik - og yderst t.h. Per med en strikhue som jo blev moderne igen mange år senere ...
Møller, Gotter og Luffe.
Man kan ikke se det, hvis man ikke lige ved det - men denne stimlen sammen omkring mig skyldtes, jeg har fanget en snog. Den gasser vi og tager med hjem til Amager. Et års tid står den i sprit i et glas med låg oven på min mors kosteskab.
Også et skønt billede hvor man kan se næsten alle os rødder der var med i Einers Minde i sommeren '56.
Ditto.
I dag er det Jan, Jørgen Møller, Bjarne og Renés tur til at hjælpe personalet med at sidde ved samme spand - med fingrene i vand - vi skrælled' hele dagen, og vi var kun ...
Dagens skrællere: Åge (t.h.) og Benny(?).
En lille hurtig kontrovers i spisesalen mellem Børge og Erik. Per og jeg kigger på.
Samling og opstilling til afgang. Ud på tur igen. Herligt! 
Men knapt så herligt er det for webmaster at se hvordan man ser ud når man tygger :-)
Her er Børge og Tage parate til at udføre dagens ærefulde hverv. Henrik betragter dem betuttet.
Og her er det søreme Gotter eller Gotfred (dvs. mig) der åbenbart er i færd med at fælde et træ med en spejderdolk ...
On the road again: Bjarne, Finn, René, Gunnar Kjær Rasmussen, Kent, Benny, Dan, Jan og Tonny
Dette fine foto lånte jeg af Finn i 2003 og igen i 2009. Gad vide hvem der tog det i sin tid?
Hvad i alverden er Dan i færd med? Måler han mon stiens længde - eller måske tommestokkens?
Jan, Tonny og René
Tonny i smedien

De modigste af os på vej ud i Roskilde Fjord ...

Den sidste aften arrangerer vi teaterforestilling for hinanden, for lærerne og for de ansatte på Einers Minde. Jeg husker ikke hvem servitricen er, men de to husmødre er Tage og Dan.


Klasselærer og førerulv Ove Steenbuch-Jensen snupper sig en slapper og en af sine utallige Felix-cerutter.

Tak til billedleverandørerne Finn, Tage og Tonny m.fl.

 Efter at Gunver Harting Bach i 2013 sendte mig lidt historisk materiale om feriekolonien, viser det sig, at dens navn åbenbart ikke var, som vi brugte det i Steenbuch-Jensens klasse i sin tid - nemlig 'Einarsminde' - men derimod Einers Minde. Men det er samme sted! Tak for tilsendte.


Feriekoloniens sang - fra hvilken sangbog?
 


Gunnar Kjær Rasmussen var en meget populær lærer; hans titel burde måske have været 'populærer'. (Sorry!)
   I juni 1958 var han for eksempel i Sverige med en 4. Mellem-klasse på cykeltur og vandrerhjem. Billedet herunder er et udklip fra en lokalavis i Karlstad.
   Personerne er fra venstre Willy Kai Johansen, Peer Eiberg, Kjær Rasmussen, Annelise Støckel, Jørgen Svendsen, Sanne Dahl Hansen, vandrerhjemsbestyrerinden, Lone Mortensen og lærerkollega Ingrid Hjørlund:


Tak til min fætter Svend Grandt for kopi af udklippet.

 


 

Til forsiden af mine skolesider

Genvej til siden om Steenbuch-Jensen
 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus