© 1999-2020 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
4.9.2020

 

 

Lundingsgade
på Frederiksbjerg Øst i Århus C

 


Lundingsgade løber imellem Frederiks Allé og Ingerslevs Boulevard, dog således at gadens nr. 1 regnes for at høre til den lille plads som uofficielt kaldes 'Lundings Torv',  og hvorfra Ole Rømers Gade udløber.

Læs om Lundingsgade og dens navn i AarhusWiki.
 Lundingsgade 2 i 1932


Dette gadekort åbner i nyt vindue

 

Rammen herunder har tidligere fandtes på websiden om Frederiksbjerg
1936


'Lundings Torv' før nu ...September 2002 - set fra Frederiks Allé
med Ole Rømers gade til venstre, Lundingsgade til højre
2004Anlæggelsen af det nye torvs nye vandkunst. Maj 2005.


Den nye plads blev officielt indviet den 18.5.2005Se mere om 'torvet' længere nede ad siden
 


 

 


Disse fotos er fra efteråret 2018 ...

... da man lagde nye drikkevandsledninger

... ned i hele gadens længde - og

på Lundings Torv.

22.11.2018

30.11.2018

Opgravningen af 'torvet' bevirkede, at de blålysrør imellem fliserne blev ødelagt på nær to! [3.2.2019]

De tilsvarende lys i Ole Rømers Gade overlevede heldigvis [3.2.2019]

4.2.2019; ventende vandrør

Ditto

11.2.2019 - kun ganske få lysrør er tilbage

Ditto

Ditto

Også lamperne under træerne er ude af funktion efter vejarbejdet; 11.2.2019
Flere eksempler på de aflange armaturer mellem fliserne som nu har mistet deres blå lys i 2019.

11.2.2019
 

13.2.2019: Efter den langvarige op- og nedgravning af gamle/nye vandrør blev det lille torv retableret. Men allerede ..

... 3.6.2019 blev de små fliser taget op igen!

6.6.2019

6.6.2019

26.7.2019

5.8.2019

Alle de blå lysrør er nu helt væk!

Må vi ikke få dem igen?

Øv!

Torvets udsmykning er kaput!
5.9.2019 skrev jeg en email til Aarhus Kommune og spurgte til de blå lysrør og lamperne ved træerne.
   Dagen efter modtog jeg dette noget nedslående svar fra kommunens Teknik og Miljø. 
   En skammelig beslutning var truffet ...!
Spotlamperne ved foden af træerne
23.10. ... og 1.11.2019

ser ud til at have overlevet!
       
Vi springer tilbage i tid ... ... og frem igen herunder

Første udgave af 'Lundings Torv' anlægges o. 1935

1936

1936; Ole Rømers Gade t.v.

Ca. 1930; billedet tilhører Willy Johannsen

Portalen med buen er nr. 2; 1978.
Bygningen med gardinbutikken er Frederiks Allé 127.

Nr. 6-2 i 1978

16.3.2012; kort efter nedrivning af nr. 2

Ditto

16.3.2012; med bagsiden af Frederiks Allé

Allerede 7.6.2012 er et nyt hus på vej

Ditto

Den fancy nybygning set i maj 2014

Miljø? - Lundingsgade 2 og 4; 5.9.2016

Det nye 'torv' an- og omlægges i 2015

Ditto

Ditto

1978; med lidt af Ole Rømers Gade-hjørnet t.v.

7.10.2008: En bid af 'torvet' inkl. lidt af den nyanlagte cykelsti og 'midterrabat'

Det fliseløse fortov mellem husnr. 11 og 17 blev brækket op pga. noget ledningsarbejde omkring 1.6.2019. Da hullet blev dækket til igen, lå asfalten som Kong Volmers Røv!
  
Det skrev jeg til kommunens Borgertip om - og vupti! Få dage senere blev det oprindelige fortovs belægning fornyet på pæneste vis.
  
Se grimheden hhv. pænheden herunder.


11.6.2019

12.6.2019

Ditto

30.6.2019

Ditto

Forretningen i nr. 1 den 9.8.2010 ...

... og den 9.9.2010 ...

... og den 23.5.2015*) ...

... og den 24.1.2019.

Langvarig udskriftning af drikkevands-ledninger i hele gaden mv.; her 29.1.2019

Ditto

Ditto

2.2.2010; en af vore dages alt for hurtigt overståede vintre

En byvandring er nået til nr. 2; 17.5.2010

Nr. 8-6 i 1978

Nr. 12-8 i 1978

Nr. 9-15 i 1978

Nr. 10; 28.1.2019

Vandledningsarbejde 2018-19

Vore dages nr. 19 og 19A m.fl. er ejendommen Lundingsparken på hjørnet af og langs med Dannebrosgade; 23.5.2014

Ditto - med hjørnet af Dannebrogsgade; 5.9.2016

Maj 2009; fin blomsterdekoration på gavle i Lundingsparken i skikkelse af glasserede mursten

Nr. 17

> Tre fotos af Lundingsparken >
28.1.2019

Nr. 19 og 19A m.fl. langs med Dannebrosgade næsten helt frem til Kroghsgade

Nr. 20 den 1.12.2015; ved Dannebrogsgade

Et kig ind ad Dannebrogsgade (mod Frederiks llé) 17.1.2019

Hjørneejendommen Granna; 28.1.2019


Fra Dannebrogsgade mod Ingerslevs Boulevard; 28.1.2019

   
4.8.2020

1909

*) Også 9. april 2016 'torvets' pullerter fået hæklede muffediser:Noget af Lundingsgade og en del af kvarteret; 1965

 


- og perleplade-julen varer li' til påske ...

       

1972; gadens nr. 14. Marquarts cykler i den lille bygning, Auto-Importøren i den store ved siden af.

2004; senere overtog Marquart også den 'store' bygning i mange år - indtil de flyttede til Åbyhøj

Maj 2015; efter Marquart kom der et spillested. Det lukkede også til sidst ...

Juli 2017 ser der sådan ud

28.12.2018

29.1.2019; det tyder på at Marquart-husets dage er talte ...

4.2.2019

Ditto

5.2.2019

Ditto

6.2.2019

Ditto

6.2.2019

Husets sidebygning skal efter sigende ikke nedrives; det bliver interessant at se, hvad den skal bruges til. 

Sidebygningen har sit eget matrikelnummer, og det forlyder at der er en byggeansøgning i gang om at rejse en etageejendom, hvor bygningen står plus det store træ ved siden af. [26.7.2019]


Bagsiden af et cykelkatalog fra 1990'erne

21.2.2019

4.5.2019

9.5.2019

25.5.2019

4.6.2019

26.7.2019

18.10.2019
Den ny udlejningsejendom er tilsyneladende beklædt med en skal af genbrugsmursten.

26.8.2019

3.12.2019

21.12.2019 (midlertidigt nedløbsrør,

som blafrer, når det blæser)

30.1.2020

6.2.2020

2.3.2020 - "Til leje"
Hvad mon 'fordybningen' over gadedøren skal bruges til? Nå, til husnummeret ser det ud til - med god plads udenom.


25.4.2020

28.3.2020
Se også næste foto

31.3.2020

Fint, at huset blev beklædt med en skal af genbrugsmursten. Men ligner det ikke en tendens til fugtskader fra top til bund ved hjørnet af gavlen?


25.4.2020

Og så blev den lille sidebygning (midlertidigt?) pludselig lukket af bagtil.
28.8.2020
       

 


1961; set fra Dannebrogsgade

1961; på det gamle fabriksområde opførtes en 6-etagers betonbygning

O. 1967; set fra Ingerslevs Blvd.

O. 1967; bygningens bagside

1978; her blev Lundingsparken opført i 1992

1978; set fra Dannebrogsgade
<<< Beboerbyggede blomsterkasser på den lille plads ud for nr. 33 - i hhv. juni og december 2019


Nr. 31-33/33B; 28.1.2019
 


Fra venstre: Nr. 28-20; 28.1.2019

Nr. 28 har tydeligvis haft samme arkitekt som hjørneejendommen, dvs. Horsensgade 19; 28.1.2019

Nr. 26; 28.1.2019

I Dannebrogsgade står der 'altid' storskrald - trods skiltning ...
(10.8.2020)

Nr. 35; 28.1.2019

Resterne af vandledningsarbejdet ved hjørnet af boulevarden; 28.1.2019

Saltsprederbilen slog en runde ud for nr. 33; 29.1.2019

Afrensning af graffiti ved Dannebrogsgade; 28.8.2020


 

Det gamle gardinlager blev til udvidelse af en stuelejlighed i nr. 11:


17.5.2010

30.5.2011

13.6.2011

21.6.2011

25.6.2011

28.6.2011 (!)

4.7.2011

7.7.2011

12.7.2011

31.8.2011

31.8.2011

23.5.2014


 

Nytårsaften 2017:
To raketter bliver forelsket på vejen op. Og POW!


 

Nogle af gadens mange træer af en art som bærer pærer på størrelse
med golfkugler og næsten lige så hårde! Men blomstringen er smuk ...
[25.4.2020]


'Plant et træ'; 27.5.2020


 

HISTORIEN OM STREGERNE
Juni 2020 blev der malet hvide streger til p-båse, hajtænder og spærreflader overalt i gaden.
Men ak! En måned senere blev de alle skjult under et lag ny asfalt! Planlægning? Hm, hm!
Kun de nye trafikskilte overlevede i første omgang.
Først 19. og 20. august blev stregerne malet op en gang til ... :-)


9.6.2020

Ditto

22.6.2020

1.7.2020

7.7.2020

8.7.2020

Ditto

Ditto

11.7.2020

11.7.2020

1.8.2020

17.8.2020

Ditto

18.8.2020

Ditto

20.8.2020

Ditto

21.8.2020

Ditto

27.8.2020

 


Genvej til Århus-forsiden
 

 

Genvej til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2020 Jørgen Grandt, Århus