Billeder og tekster på denne webside er beskyttet af loven om ophavsret.
© 1999-2019 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
26.7.2019

 

 

Lundingsgade
på Frederiksbjerg Øst i Århus C

 


Lundingsgade løber imellem Frederiks Allé og Ingerslevs Boulevard, dog således at gadens nr. 1 regnes for at høre til den lille plads som uofficielt kaldes 'Lundings Torv',  hvorfra også Ole Rømers Gade udløber.

Læs om Lundingsgade og dens navn i AarhusWiki.
 


Lundingsgade 2 i 1932


Dette gadekort åbner i nyt vindue
 


Disse første fotos er fra efteråret 2018 ...

... da man lagde nye drikkevandsledninger

... ned i hele gadens længde inkl.

på Lundings Torv.

22.11.2018

30.11.2018

Opgravningen af 'torvet' bevirkede, at de blålysrør imellem fliserne blev ødelagt på nær to! [3.2.2019]

De tilsvarende lys i Ole Rømers Gade overlevede heldigvis [3.2.2019]

4.2.2019; ventende vandrør

Ditto

11.2.2019

Ditto

Ditto

Også lamperne under træerne er ude af funktion efter vejarbejdet; 11.2.2019
Flere eksempler på de aflange armaturer mellem fliserne som nu har mistet deres blå lys i 2019

11.2.2019
Vi springer tilbage i tid ... ... og frem igen herunder

Første udgave af 'Lundings Torv' anlægges o. 1935

1936

1936; Ole Rømers Gade t.v.

Ca. 1930; billedet tilhører Willy Johannsen

Portalen med buen er nr. 2; 1978.
Bygningen med gardinbutikken er Frederiks Allé 127.

Nr. 6-2 i 1978

16.3.2012; kort efter nedrivning af nr. 2

Ditto

16.3.2012; med bagsiden af Frederiks Allé

Allerede 7.6.2012 er et nyt hus på vej

Ditto

Den fancy nybygning set i maj 2014

Miljø? - Lundingsgade 2 og 4; 5.9.2016

Det nye 'torv' an- og omlægges i 2015

Ditto

Ditto

1978; med lidt af Ole Rømers Gade-hjørnet t.v.

7.10.2008: En bid af 'torvet' inkl. lidt af den nyanlagte cykelsti og 'midterrabat'
   

Forretningen i nr. 1 den 9.8.2010 ...

... og den 9.9.2010 ...

... og den 23.5.2015 ...

... og den 24.1.2019.

Langvarig udskriftning af drikkevands-ledninger i hele gaden mv.; her 29.1.2019

Ditto

Ditto

2.2.2010; en af vore dages alt for hurtigt overståede vintre

En byvandring er nået til nr. 2; 17.5.2010

Nr. 8-6 i 1978

Nr. 12-8 i 1978

Nr. 9-15 i 1978

Nr. 10; 28.1.2019

Vandledningsarbejde 2018-19

Vore dages nr. 19 og 19A m.fl. er ejendommen Lundingsparken på hjørnet af og langs med Dannebrosgade; 23.5.2014

Ditto - med hjørnet af Dannebrogsgade; 5.9.2016

Maj 2009; fin blomsterdekoration på gavle i Lundingsparken i skikkelse af glasserede mursten

Nr. 17

> Tre fotos af Lundingsparken >
28.1.2019

Nr. 19 og 19A m.fl. langs med Dannebrosgade næsten helt frem til Kroghsgade

Nr. 20 den 1.12.2015; ved Dannebrogsgade

Et kig ind ad Dannebrogsgade (mod Frederiks llé) 17.1.2019

Hjørneejendommen Granna; 28.1.2019

Fra Dannebrogsgade mod Ingerslevs Boulevard; 28.1.2019Noget af Lundingsgade og en del af kvarteret; 1965

 

 


Ca. 1972; gadens nr. 14

2004; i den lille basarbygning havde den kendte cykelbutik Marquart hjemsted i mange år - indtil den flyttede til Åbyhøj

Januar 2016; efter Marquart kom der et spillested. Det lukkede også til sidst ...

Juli 2017 ser der sådan ud

28.12.2018

29.1.2019; det tyder på at Marquart-husets dage er talte ...

4.2.2019

Ditto

5.2.2019

Ditto

6.2.2019

Ditto

6.2.2019

Husets sidebygning skal efter sigende ikke nedrives; det bliver interessant at se, hvad den skal bruges til. Sidebygningen har sit eget matrikelnummer, og det forlyder at der er en byggeansøgning i gang om at rejse en etageejendom, hvor bygningen står plus det store træ ved siden af. [26.7.2019]


Bagsiden af et cykelkatalog fra 1990'erne
   
1961; set fra Dannebrogsgade

1961; på det gamle fabriksområde opførtes en 6-etagers betonbygning
       
       
       

O. 1967; set fra Ingerslevs Blvd.

O. 1967; bygningens bagside

1978; her blev Lundingsparken opført i 1992

1978; set fra Dannebrogsgade


Nr. 31-33; 28.1.2019


Fra venstre: Nr. 28-20; 28.1.2019

Nr. 28 har tydeligvis haft samme arkitekt som hjørneejendommen, dvs. Horsensgade 19; 28.1.2019

Nr. 26; 28.1.2019
 

Nr. 35; 28.1.2019

Resterne af vandledningsarbejdet ved hjørnet af boulevarden; 28.1.2019
 
Saltsprederbilen slog en runde ud for nr. 33; 29.1.2019

 

Rammen herunder har tidligere hørt til websiden om Frederiksbjerg
1936


'Lundings Torv' før og nuSeptember 2002 - set fra Frederiks Allé
med Ole Rømers gade til venstre, Lundingsgade til højre
2004Anlæggelsen af det nye torvs nye vandkunst. Maj 2005.


Den nye plads blev officielt indviet den 18.5.2005


 


 

Det gamle gardinlager blev til udvidelse af en stuelejlighed i nr. 11:


17.5.2010

30.5.2011

13.6.2011

21.6.2011

25.6.2011

28.6.2011 (!)

4.7.2011

7.7.2011

12.7.2011

31.8.2011

31.8.2011

23.5.2014


 


Genvej til Århus-forsiden
 

 

Genvej til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2019 Jørgen Grandt, Århus