© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2023 

Lundingsgade
i Frederiksbjerg Øst i Århus C

 


Lundingsgade løber imellem Frederiks Allé og Ingerslevs Boulevard, dog således at gadens nr. 1 regnes for at høre til den lille plads ved navn 'Lundings Torv',  og hvorfra Ole Rømers Gade udløber.

I 2022 vil Århus Kommune anlægge en såkaldt lommepark som skal bestå af Lundings Torv og den del af Frederiks Allé som ligger overfor. Det sker i sammenhæng med en ny igen-igen-omlægning af alleen.
   Læs om planerne via dette link: http://folf.dk/sager/lommepark-ved-lundingsgade-og-ole-roemersgade-under-udvikling/

Læs om Lundingsgade og dens navn i AarhusWiki.
 Lundingsgade 2 i 1932


Dette gadekort åbner i nyt vindue

 
1936


Lundings Torv før nu ...


September 2002 - set fra Frederiks Allé
med Ole Rømers gade til venstre og Lundingsgade til højre
2004Anlæggelsen af det nye torvs nye vandkunst. Maj 2005.


Den nyrenoverede plads blev officielt indviet 18.5.2005Se meget mere om 'torvet' længere nede ...
 


Får det stakkels 'torv' da aldrig fred?!27. maj 2021

Ditto

30. maj 2021

19. juni 2021; her skal fremtidens lille park anbringes ...

19. juni 2021

29.6.2021

Ditto

5. juli 2021

16. juli 2021

26. august 2021

Ditto

7. september 2021

7. september 2021

9. september 2021

20. september 2021

17. november 2021

24. november 2021
Ditto
Ditto

6. december 2021

16. december 2021

19. december 2021

Ditto

21. december 2021

 

Historien om Lundings Torv fortsætter længere nede - men
'torvet' som såkaldt lommepark har fået sin egen
webside.
Klik glad!Sådan ser der ud 14.5.2021: Et nyere træ vokser ved 'guldhuset' til venstre - og ...


... fem træer (småbladet lind) fra 1980 står hvor Lundingsgade og Ole Rømers Gade begynder.

- men i 2022 vil der blive plantet et hav af træer, ser det ud til:

[Skitsen er udarbejdet af Århus Kommune]


27.8.2021: Denne del af ...

... Frederiks Allé skal indgå ...

... i en såk. lommepark 2022

Og 9. april 2016 blev 'torvets' pullerter iført hæklede muffediser:

 


Disse fotos er fra efteråret 2018 ...

... da man lagde nye drikkevandsledninger

... ned i hele gadens længde - og

på Lundings Torv.

22.11.2018

30.11.2018

Opgravningen af 'torvet' bevirkede, at de blålysrør imellem fliserne blev ødelagt på nær to! [3.2.2019]

De tilsvarende lys i Ole Rømers Gade overlevede heldigvis [3.2.2019]

4.2.2019; ventende vandrør

Ditto

11.2.2019 - kun ganske få lysrør er tilbage

Ditto

Ditto

Også lamperne under træerne er ude af funktion efter vejarbejdet; 11.2.2019
Flere eksempler på de aflange armaturer mellem fliserne som nu har mistet deres blå lys i 2019.

11.2.2019
 

13.2.2019: Efter den langvarige op- og nedgravning af gamle/nye vandrør blev det lille torv retableret. Men allerede ..

... 3.6.2019 blev de små fliser taget op igen!

6.6.2019

6.6.2019

26.7.2019

5.8.2019

Alle de blå lysrør er nu helt væk!

Må vi ikke få dem igen?

Øv!

Torvets udsmykning er kaput!
5.9.2019 skrev jeg en email til Aarhus Kommune og spurgte til de blå lysrør og lamperne ved træerne.
   Dagen efter modtog jeg dette noget nedslående svar fra kommunens Teknik og Miljø. 
   En skammelig beslutning var truffet ...!
Spotlamperne ved foden af træerne >
23.10. ... og 1.11.2019

< ser dog ud til at have overlevet!
Vi springer tilbage i tid ... ... og frem igen herunder

Første udgave af 'Lundings Torv' anlægges o. 1935

1936

1936; Ole Rømers Gade t.v.

Ca. 1930; billedet tilhører Willy Johannsen

Portalen med buen er nr. 2; 1978.
Bygningen med gardinbutikken er Frederiks Allé 127.

Nr. 6-2 i 1978

16.3.2012; kort efter nedrivning af nr. 2

Ditto

16.3.2012; med bagsiden af Frederiks Allé

Allerede 7.6.2012 er et nyt hus på vej

Ditto

Den fancy nybygning set i maj 2014

Miljø? - Lundingsgade 2 og 4; 5.9.2016

Det nye 'torv' an- og omlægges i 2015

Ditto

Ditto

7.10.2008: En bid af 'torvet' inkl. lidt af den nyanlagte cykelsti og 'midterrabat'
Det fliseløse fortov mellem husnr. 11 og 17 blev brækket op pga. noget ledningsarbejde omkring 1.6.2019. Da hullet blev dækket til igen, lå asfalten som Kong Volmers Røv!

Det skrev jeg til kommunens Borgertip om - og vupti! Få dage senere blev det oprindelige fortovs belægning fornyet på pæneste vis.
  
Se grimheden hhv. pænheden herunder.


11.6.2019

12.6.2019

Ditto

30.6.2019

Ditto
  Mere om før og nu i Lundingsgade 1:  

O. 1935. Til venstre ses i nr. 1 en filial af Aarhus Brugsforening - som tilsyneladende tidligere hed Arbejdernes Brugsforening.

1924

1965
- og senere flyttede HB/Brugsen hen i Jægergårdsgade og blev til SuperBrugsen.

1978; med lidt af Ole Rømers Gade-hjørnet t.v.

Ditto - 31.3.1978 (Poul Pedersen)

Juli 1995.
Træerne er 'småbladet lind' plantet i 1980.

1979 og 1997

Forretningen i nr. 1 den 9.8.2010

... og den 9.9.2010 ...

... og den 23.5.2015 ...

... og den 24.1.2019.
       

Langvarig udskriftning af drikkevands-ledninger i hele gaden mv.; her 29.1.2019

Ditto

Ditto

2.2.2010; en af vore dages alt for hurtigt overståede vintre

En byvandring er nået til nr. 2; 17.5.2010

Nr. 8-6 i 1978

Nr. 12-8 i 1978

Nr. 9-15 i 1978
 
Juli 2021 / Der kom fine

blomsterkrukker ved nr. 11-15
 

Nr. 10; 28.1.2019

Vandledningsarbejde 2018-19

Vore dages nr. 19 og 19A m.fl. er ejendommen Lundingsparken på hjørnet af og langs med Dannebrosgade; 23.5.2014

Ditto - med hjørnet af Dannebrogsgade; 5.9.2016

Maj 2009; fin blomsterdekoration på gavle i Lundingsparken i skikkelse af glasserede mursten

Nr. 17 / opført 1992

> Tre fotos af Lundingsparken >
28.1.2019

Nr. 19 og 19A m.fl. langs med Dannebrosgade næsten helt frem til Kroghsgade

14.5.2021

24.5.2021 / vinduesudskiftning

Hjørneejendommen Granna; 28.1.2019


Fra Dannebrogsgade mod Ingerslevs Boulevard; 28.1.2019


Nr. 20 den 1.12.2015; ved Dannebrogsgade

Et kig ind ad Dannebrogsgade (mod Frederiks llé) 17.1.2019

4.8.2020

1909

29.6.2021
Får gaden aldrig fred?

26.8.2021

Ditto

Ditto / Begge sider af gaden!


Noget af Lundingsgade og en del af kvarteret; 1965

 


- og perleplade-julen varer li' til påske ...

       

1972; gadens nr. 14. Marquarts cykler i den lille bygning, Auto-Importøren i den store ved siden af.

2004; senere overtog Marquart også den 'store' bygning i mange år - indtil de flyttede til Åbyhøj

Maj 2015; efter Marquart kom der et spillested. Det lukkede også til sidst ...

Juli 2017 ser der sådan ud

28.12.2018

29.1.2019; det tyder på at Marquart-husets dage er talte ...

4.2.2019

Ditto

5.2.2019

Ditto

6.2.2019

Ditto

6.2.2019

Husets sidebygning skal efter sigende ikke nedrives; det bliver interessant at se, hvad den skal bruges til. 

Sidebygningen har sit eget matrikelnummer, og det forlyder at der er en byggeansøgning i gang om at rejse en etageejendom, hvor bygningen står plus det store træ ved siden af. [26.7.2019]


Bagsiden af et cykelkatalog fra 1990'erne

21.2.2019

4.5.2019

9.5.2019

25.5.2019

4.6.2019

26.7.2019

18.10.2019
Den ny udlejningsejendom er tilsyneladende beklædt med en skal af genbrugsmursten.

26.8.2019

3.12.2019

21.12.2019 (midlertidigt nedløbsrør,

som blafrer, når det blæser)

30.1.2020

6.2.2020

2.3.2020 - "Til leje"
Hvad mon 'fordybningen' over gadedøren skal bruges til? Nå, til husnummeret ser det ud til - med god plads udenom.


25.4.2020

28.3.2020
Se også næste foto

31.3.2020

Fint, at huset blev beklædt med en skal af genbrugsmursten. Men ligner det ikke en tendens til fugtskader fra top til bund ved hjørnet af gavlen?


25.4.2020

Og så blev den lille sidebygning (midlertidigt?) pludselig lukket af bagtil.
28.8.2020

11.2.2021

24.2.2021

20.3.2021

29.6.2021

1.9.2021

1.3.2022

13.3.2022

13.3.2022

13.6.2022
Nu er
Marquarts Cykler

16.6.2022
helt og absolut

22.6.2022
fjernet fra

5,8,2022
jordens overflade ... Øv!

 


Dannebrogsgade mellem Lundingsgade og Kroghsgade;
ca. 1961. Foto: Kurt Jensen. Tilsendt billede.


Dannebrogsgade set mod Lundingsgade / 1961

Dannebrogsgade set fra Lundingsgade / 1961

Og fra Frederiks Allé mod Lundingsgade / 1961

1961; set fra Dannebrogsgade

1961; på det gamle fabriksområde opførtes en 6-etagers betonbygning

O. 1967; set fra Ingerslevs Blvd.

O. 1967; bygningens bagside

1978; her blev 'Lundingsparken' opført i 1992

Set fra Dannebrogsgade

Beboerbyggede blomsterkasser på den lille plads ud for nr. 33 - i juni og ...

... december 2019

4.10.2015

28.9.2017 -
Storskrald eller besøg af Kongens Foged?

23.9.2020 -
Ditto ...

Cykler stillet ud til storskrald tjente som reservedele for mange! / 20.9.2021


Nr. 31-33/33B; 28.1.2019
 

Løvfald i Lundingsgade ved nr. 31-33


21.12.2021

  Denne klat nedgroet snavs har ligget der lige siden løvfald 2020! Billedet er fra 17.3.2021!

Ingen viceværet (endsige kommunen) har haft tid eller lyst til at skrabe gravrusten væk, så ældre og gamle gående må bare kante sig forbi i glat sjap og regn i månedsvis!

2.11. og 12.11.2021

 


  November 2021 


 

 


Fra venstre: Nr. 28-20; 28.1.2019

Nr. 28 har tydeligvis haft samme arkitekt som hjørneejendommen, dvs. Horsensgade 19; 28.1.2019

Nr. 26; 28.1.2019

I Dannebrogsgade står der 'altid' storskrald - trods skiltning ...
(10.8.2020)

Nr. 35; 28.1.2019

Resterne af vandledningsarbejdet ved hjørnet af boulevarden; 28.1.2019

Saltsprederbilen slog en runde ud for nr. 33; 29.1.2019

Afrensning af graffiti ved Dannebrogsgade; 28.8.2020


 

Det gamle gardinlager blev til udvidelse af en stuelejlighed i nr. 11:


17.5.2010

30.5.2011

13.6.2011

21.6.2011

25.6.2011

28.6.2011 (!)

4.7.2011

7.7.2011

12.7.2011

31.8.2011

31.8.2011

23.5.2014


 

Nytårsaften 2017:
To raketter bliver forelsket på vejen op. Og POW!


 

Nogle af gadens mange træer af arten prydpære (plantet 2002) bærer pærer på størrelse med golfkugler
og er næsten lige så hårde - og desværre ganske uspiselige! Men blomstringen er smuk.
[25.4.2020 og 25.10.2022]

 


'Plant et træ'; 27.5.2020


 

HISTORIEN OM STREGERNE
Juni 2020 blev der malet hvide streger til p-båse, hajtænder og spærreflader overalt i gaden.
Men ak! En måned senere blev de alle skjult under et lag ny asfalt! Planlægning? Hm, hm!
Kun de nye trafikskilte overlevede i første omgang.
Først 19. og 20. august blev stregerne malet op en gang til ... :-)


9.6.2020

Ditto

22.6.2020

1.7.2020

7.7.2020

8.7.2020

Ditto

Ditto

11.7.2020

11.7.2020

1.8.2020

17.8.2020

Ditto

18.8.2020

Ditto

20.8.2020

Ditto

21.8.2020

Ditto

27.8.2020

 


Genvej til Århus-forsiden
 

 

Genvej til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus