© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2014

 

 

Letbanen i starten
- fortrinsvis området fra Nørrebrogade til Banegraven sydvest for Ringgadebroen


 

Obs!
Denne webside om Aarhus Letbane er under lettere adstadig forberedelse

 

Siden vil formentlig blive opdelt i bl.a. følgende afsnit:
* Før og nu-fotos af den vestlige banegrav langs med Hammelbanedæmningen
* Udflugt til bl.a. Egådalen arrangeret af Letbanen og Politiken 17.9.2014
* Eksklusiv rundvisning på arbejdsområdet ved Ringgadeboen 2.10.2014
* Fotos af nu forsvundne huse ved Randersvej 2010-2014
* Anlægsarbejder på Nørrebrogade
* Anlægsarbejder ved Ny Banegårdsgade (den kommende busterminal mv.)
* Letbanens kommende Spor 0-område på Århus H


 

Først 2 x 2 før og nu-billeder af udsigten fra Ringgadebroen over området sydvest for broen:


2009


2014

 


Selve banegraven før man gik i gang med anlæggelsen af letbanen ...


Juli 2002

Juli 2002

15.7.2002

15.7.2002

25.5.2009

25.5.2009

25.5.2009

26.6.2010

26.6.2010
(Det dekorerede hus er sporskifteposten)

26.6.2010

26.6.2010

26.6.2010

26.6.2010

27.5.2013

27.5.2013
 

Se også billed-galleriet om den ny cykelsti fra 2010 langs med bueskydningsbanerne og Hammelbanedæmningen 

... og efter arbejdet var begyndt; fotos fra henholdsvis juli 2014 og -

fra september 2014:

 

Anlægsarbejdet i banegraven juli-december 2014; se også længere nede!


Ca. 2014


17.7.2014


25.8.2014


Oktober 2014


13.12.2014


17.7.2014

4.8.2014
   4.8.2014
 


4.8.2014

25.8.2014

18.9.2014
   18.9.2014
 


18.9.2014

5.11.2014
     


Næste fire fotos er fra 13.12.2014; broarbejdet m.m. skrider frem

 


Kommunal pjece, 2008

Infofolder fra Letbanen ...

modt. 17.9.2014...

... side 3

... bagsiden.

Hm! Århus Kommune, 2000

 

Mellemspil
Eksklusiv rundvisning ved arbejdet i banegraven 2.10.2014


Webmaster ekviperet til anledningen
 


Direktør Claus fotograferede også
 

 

Arealet på Århus H hvor letbanens Spor 0 skal anlægges

 
Disse fire billeder fra 2010 viser omlægningen af sporene langs Morten Børups Gade, vel nok for at tage højde for det fremtidige Spor 0 til letbanen.
   

Fortsættes ...

 

Randersvej, Nørrebrogade, Nørreport (2010-2014)

         
         
   

Fotos på vej

   
         

Fire

fotos

fra

september 2008.

 

Gruppe-rundvisning ved anlægsarbejdet i Egådalen 17.9.2014
... som startede med et foredrag om de store byggerier på de bynære havnearealer.


Førerulven sørger for at alle er med

Sidste del af en ny bro over Egådalen er snart færdig

Der lyttes interesseret

og stedfæstes

Undersiden af broen

 

En spændende og smuk sensommeraften slutter

        Herover til venstre: I bedste Hollywood Boulevard-stil er der under den nye bro
        et kort stykke med honoratiores' håndaftryk i cement.

 

Letbanens websted hedder www.letbanen.dk. Og den side - der ligesom den du kigger på nu - især handler om banegraven vest for Ringgadebroen, får du en genvej til her.

 


Genvej til Århus-forsiden
 

 

Genvej til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus