© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2019

 

 

Kløvermarksvej
og den nordlige del af Krudttårnsvej/Amager Strandvej


 


Kløvermarksvej fik sit navn o. 1876, da den var adgangsvejen mellem Amagerbrogade og Kløvermarken helt ud til Krudttårnsvej (fra 1932 Amager Strandvej), ved den daværende kystlinje.
   Den inderste del er nu Vermlandsgade, og før denne blev færdiganlagt i 1938, var nuværende Markmandsgade (navngivet 1924) altså ligeledes en del af Kløvermarksvej.
  
I vore dage drejer den bagerste østlige del af vejen mod nord og bliver til Forlandet (navngivet 1966).
 1841. Her ses tydeligt vejens dengang særprægede forløb fra vest til øst,
dvs. fra Amagerbrogade til Krudttårnsvej (Amager Strandvej).


 

Først den inderste del af Kløvermarksvej, dvs. nu Markmandsgade


1910-13. Ved det nordlige hjørne af Kløvermarksvej-Amagerbrogade lå forlystelsesstedet Vennelyst, som senere skiftede navn til White Star. Og blev malet hvidt. Se websiden om Amagerbrogade Øst.

1912. 'Haver anlægges og vedligeholdes'. Huset bagerst er forsamlingebygningen. Se postkortet.

23.4.1938. Foto: Erik Johansen, © SULFA


Kløvermarksvej 3. 1910-15. Postkort lånt af Jan Jørgensen:
'Arbeidernes Forsamlingsbygning for Christianshavn og Sundbyerne'.
Bygningerne blev nedrevet i foråret 1938.
 


1913. Fra Før op Nu.

1931. Fra Svend Braarups fotoalbum.
© SULFA


1915. I Markmandshuset boede markmanden, som havde opsynet med Christianshavns Fælled, Kløvermarken og lossepladsen. Huset blev nedrevet 1922. Bagerst i billedet ses Carl Lunds Fabriker (senere Glud & Marstrand) i Carl Lunds Gade, senere Uplandsgade.
   Huset lå tilsyneladende på højre side af Kløvermarksvej skrås over for forsamlingsbygningen, så billedet er m.a.o. set med ryggen til Amagerbrogade. [Før og Nu]

 


1976. Det forreste af Kløvermarksvej hvor den udgår fra Vermlandsgade.


Ditto. Med kloakpumpestationen midt i billedet.

2003. Starten af Kløvermarksvej, set fra tagterrassen i Vermlandsgade 14.

1996. Foto: Flemming Lamberth/SULFA. Hf. Vennelyst ligger inde til venstre.

Som billede 1 til venstre. Forrest den dav. genbrugsplads, til højre 'lortemøllen' i Herjedalgade.

 


2008 (ss): Kløvermarksvej 30 er opført 1901.

2008 (ss): nr. 32 mfl. er fra hhv. 1850 og 1885.

"Axel E. Møllers Krølhaarspinderi A/S Grundlagt 1885"

2008: nr. 32B. Måske hørte dette gedigne bindingsværkshus med til flyvepladsens bygninger i sin tid?

 

(Se også websiden om Vermlandsgade)

 


Obs!
Billeder af Kløvermarksvej i vore dage - med haveforeningerne på venstre hånd og boldbaner
og klubhuse på Kløvermarken til højre - låner jeg gerne til brug her på siden.
På forhånd tak. Send dem i en god opløsning til hamigen[snabel-a]gmail.com
 

 

1935. Den bagerste halvdel af vejen mellem kolonihaver og boldbaner.

1996. Her drejer vejen og bliver til Forlandet. Foto: Fl. Lamberth, © SULFA

Billede fra 1930'erne, lånt af Hans Krog. En nyere kopi modtages gerne!

2004. Set fra øst og oppe fra en skorsten på Amagerværket. Foto: Finn Dreyer Pedersen.


 

Kløvermarkens store lejr husede i 1945-48 knapt 18.000 tyske flygtninge
Foruden de mange barakker domineres tre af billederne af Strickers Batteri på Amager Strandvej.
Det blev bortsprængt i 1954 for at give plads til Spritfabrikkerne og Pyrolyseværket. Senere
kom mere industri til, og i de seneste år har man forsøgt at markedsføre det forurenede område
som Kløverparken ... / Se også websiden om Kløvermarken!
 

I bunden af billedet ses regnvandskanalen, som stadig findes langs den østligste del af Prags Boulevard. Derefter vejen ud til Prøvestenen, nu: Prøvestensbroen.

Her er området set mod Amager Strandvej og kystlinjen. Yderst til venstre har vi den bagerste/østligste del af Kløvermarkensvej.

Kløvermarken med lejrens bygninger til administration m.m., og på den anden side af vejen ligger de mange havekolonier. Og bidder af voldanlægget. Og Bådsmandsstrædes Kaserne ...

Som en pil mod øst har vi Amager Strandvej og Kløvermarksvej, hvor de mødes. Læg mærke til krudthusene langs Strandvejen.

Da flygtningelejrens barakker blev tømt og nedrevet o. 1950,
fik nogle få af dem lov at overleve til brug for fodboldklubberne:

Kløvermarkens klubbers klubhusanlæg ved Kløvermarksvej; 2007.

 

Så sent som da Erik Johansen tog dette billede i marts 1950 var der stadig mindst ét
af de krudthuse tilbage som skimtes på lejrbillederne. Johansen har registreret
sit foto som "ved den nye losseplads", nok fordi der på det tidspunkt i forvejen var en
stor losseplads længere mod syd ved siden af Sundby Sejlforening. Se websiden om stranden.

Amager Strandvej ud for Kløvermarken, set mod syd.
© SULFA

 

De næste 11 billeder - som viser området hvor Kløvermarksvej løber ud i Krudttårnsvej - tilhører kbhbilleder.dk, men er frigivet som 'Public Domain'. Vandmøllen og krudtmagasinerne er registreret på de tre gamle gadekort nede under fine fotografier. Ukendt fotograf.


September 1902
 


September 1907

August 1908

Do.

Do.

Do.

August 1908

Do.

Do.

Do.

Do.

1906

1910

Ca. 1930

På disse billedudsnit fra en opvisning på 'Kløveren' i 1911 ser man også tydeligt
både krudtmagasinerne, Strickers Batteri - og Prøvestenen bagved:

 


 


Susan Smith agerede dokumentarfotograf den 26.9.2009, da der på Kløvermarksvej, Forlandet
og Kraftværksvej blev demonstreret mod elselskabet Vattenfalls miljøpolitik
 

 

 Genvej til forsiden af Amager-siderne
 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus