Hjem til forsiden

Billeder og tekster på denne webside er beskyttet af
loven om ophavsret.
© 1998-2014 Jørgen Grandt, Århus

Opdatering 5.12.2014

 

 


 

 

Amager Strand
- før og nu og med mere

 
De seks genveje herunder fører dig til websidens bogmærker; klik, hop i og svøm nedad:
 
 
 

Et lokalt og tidstypisk motiv. Vægmaleri fra 1940 i et havehus i Strandbo.

 

Den første strand - del 1: Strandens barndom

Den første Amager Strandpark blev anlagt i 1933. Den anden i 2005.Dette billede fra Krudttårnsvej i 1931 tilhører Svend Braarups samling. © SULFA
Til venstre har vi Sundby Sejlforening fra 1923, til højre den dengang kendte Villa Sano.
Området nord for Øresundsvej ... se længere nede.


Fire billeder fra midten af 1930'erne. Fotograf ukendt.

Senere har det vist sig, at billederne tilhørte Stadsarkivet/Starbas; se dem i en bedre opløsning lidt længere nede.

Billedet er formentlig taget cirka ud for Italiensvej, og badebroen er nok den som lå ud for haveforeningen Strandbo.

Set den modsatte vej. Med det gamle krudthus til venstre og den nye bro til Helgoland i baggrunden til højre.

Dette foto er nok taget ud for Strandbo eller lidt sydligere. Den lange sorte 'streg' i horisontlinjen er Kilometerbroen ved Italiensvej.

Krudttårnsvej
- som blev anlagt i 1780 og var det militære, officielle navn for Amager Strandvej - blev først i 1922 offentligt tilgængelig på strækningen mellem Øresundsvej og Kastrup. I 1927 blev vejen overtaget af Københavns Kommune; den fik sit nye navn i 1932.
   Bygningen herunder er et af de tidligere krudthuse fra o. 1780 som endnu eksisterer. Fra 1924 til ca. 1975 fungerede det som Falck-redningsstation. Nu til dags (2008) er der en autoforhandler dér, på Amager Strandvej nr. 110, lidt syd for Øresundsvej.

Erik Johansens mange tusind optagelser tilhører sønnen Ejvind Johansen og Sundby Lokalarkiv. Dette billede er fra maj 1933.Strandens historie if. Stadsingeniørens Direktorat sommeren 1982.
 

De sytten gamle billeder i kronologisk orden i rammen herunder tilhørte i mange år Stadsarkivet/Starbas, men er nu frigivet som 'Public Domain'.
   Peg på miniaturerne, og før du prikker og forstørrer billedet, vil du se dets data i en lille rude. Det er arkivet som har dateret billederne:


20 år senere blev jorden renset, og i 1954-58 anlagdes Hf. Amager Strand præcis her - og haverne er forhåbentlig uden efterveer fra fortiden

 


1933, ved Kilometerbroen

Disse otte fotos skylder vi tak til Erik Johansen for. På nær det første er de fra området ved Helgoland i september 1936.
© SULFA.


Med lidt god vilje aner man Villa Sanos hvide gavl på venstre side ad Strandvejen lige over for krudtmagasinet som stadig findes, dog næppe uden krudt i.

En drageløber er i aktion

De fire firkantede skorstene midt i billedet er C. Dyhrbergs Røgeri på Krimsvej set bagfra

Set ind mod Øresundsvej -

- med Saltsøpavillonen på hjørnet.

Kysten mellem Helgoland og bådehavnen. Man skimter Villa Sano midt i billedet.

Master i Sundby Sejls lystbådehavn


Det var tider
- da der var omklædningstelte på Amager Strand dengang i 30'erne og 40'erne. Vægmaleriet øverst på siden er fra o. 1940. Det prydede i et halvt århundrede væggen i Min Fasters havehus i Hf. Strandbo, indtil den nye ejer malede det over!


Sådan så Amager Strandpark ud i midten af 1930'erne

 


Søndagsudflugt i 1937 fra kolonihaven til badestranden: Mor Vanda, Far Carlo, Faster Gurli, Morbror Henry, Tante Marie og Farfar Helfred.


Man kunne også tage sit eget lille telt med, hvis man havde et. Det havde Erik V. Pedersens forældre i 1939.

Herunder:
Danserestauranten Strandpavillonen skrås over for Italiensvej ses til højre. Billedet er vel fra omkring 1940. Blev bygningen brugt til noget helt andet dengang? Fotografen stod
cirka ud for Hf. Strandbo. Sidevejen til venstre bag bænken er Ridder Stigs Vej

 

Klik her og se Bjørn Funchs billeder af Sundby Sejlforening i 1940'erne - og i dag

 

Tak til Bjørn Funch for dette billede fra omkr. 1935. I forgrunden ser vi Sundby Sejlforening ud for Lergravsvej og ved siden af det inddæmmede område til lossepladsen, hvor i dag Hf. Amager Strand ligger.

Yderst til venste har vi broen ud til Helgoland for enden af Øresundsvej. Både den lille og den store beholder på Sundby Gasværk ved Strandlodsvej skimtes i baggrunden.


'Stranden' øst for og nord for Kløvermarken i 1950, fastholdt af Erik Johansen; © SULFA:


Krudtmagasinet på Amager Strandvej 15 med toppen af en 'kloakudluftning' bagved.

Lidt længere mod nord på vej mod Refshaleøen.

Bevoksninger langs Strandvejen.

Nord for Prøvestenen (også kaldet Benzinøen) blev der anlagt ny losseplads til erstatning for den hvor nu Hf. Amager Strand ligger.

Fotografen har vendt sig omkring og taget dette billede, hvor vi ser Luftmarinestation København på Margretheholm yderst th.

Længere fremme ad vejen som i dag hedder Forlandet.

Hegnet tv. står antagelig ved et af de militære anlæg på Magretheholm, fx Quinti Lynette (Kvintus).

 


Mellemspil om Bådeforeningen Søstjernen
- den smalle stribe små kulørte træhuse mellem Hf. Amager Strands græsareal og Øresundskysten,
fotograferet af Fl. Lamberth i september 2008:


Rendyrket råhygge! © SULFA


© SULFA

© SULFA

© SULFA

© SULFA

© SULFA

© SULFA

© SULFA

© SULFA

© SULFA

© SULFA

© SULFA

© SULFA

© SULFA

© SULFA

© SULFA

© SULFA

© SULFA

© SULFA


Kysten mellem bådebroerne er 'mineret' med pigtråd, velsagtens i forsøg
på at undgå landsætning af pirater og andet uvelkomment godtfolk ...
© SULFA
 

 Nær ved den tidligere Falck-station, på Amager Strandvej 130, ligger Metalvarefabriken Baltic A/S.
Billederne herunder (fra 1963) fik Fl. Lamberth fra Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv lov at låne af firmaets ledelse for et par år siden:

 


Amager Strandvej 124A:
Filipskolen; februar 2008.

Naboen 124. Begge billeder er taget samme dag af Susan Smith.

 

Lidt syd for strandparken og den nuværende Femøren:

Luftfoto fra 1954 af 'Syrebroen' (den sydligste af de to) ud for kemikaliefabrikkerne
på den del af Syrefabriksvej som nu hedder Vægtergangen.
 


 

Den første strand - del 2: Stranden som voksen

 


Foto: Flemming Lamberth, 2004. © SULFA


Også Øresund kan vise tænder af og til - bl.a. her i 1987:


Oven på betonplatformen til højre i Flemming Lamberths billede fra 1997 - næsten ud for Italiensvej, lidt forskudt mod syd - lå i 1950'erne spise- og dansestedet Strandpavillonen. I daglig tale kaldet Strandgrisen. Mellem venner blot Grisen. Desværre nedbrændte den i 1961. Billeder af 'Grisen' modtages gerne til låns. Der er flere Lamberth-fotos længere nede.

Fra en netven har jeg modtaget disse udklip fra 13. august 1959. De er sakset i et formiddagsblad, og skribenten har tydeligvis ikke meget til overs for livet på Strandpavillonen, når man nærlæser hans ironiske formuleringer og billedtekster:

 

Artikel i Amager Bladet 4.12.2007 om Amager Strand i 'gamle' dage ... klik her!

 

Billederne i denne ramme er alle taget af Flemming Lamberth 1996-97. Ophavsret: SULFA.


Begyndelsen af Amager Strandvej set mod nord. Det gamle krudthus til højre,
og forrest tv. har vi den østligste bid af Lergravsvejs forlængelse.
 

Herover: Stranden nærmest Øresundsvej.
Tv. og th.: Stranden cirka ud for Hf. Strandbo og Pallesvej.
Herunder: Området fra Strandbo til Svend Vonveds Vej

 


En bid af udsigten over Øresund i vore dage. Et langt smukkere syn end lidt længere til højre uden for billedet - hvor man ville have set Barsebäcks skræmmende silhuetter. September 2002.

Man kan tydeligt se Saltholm og i klart vejr endda Skånes kystlinje nord for Malmø. Er man heldig får man også øje på andet - i sandet eller i klitten - også uden for sæsonen. September 2002.

 


Disse to stemningsbilleder tog

Finn Dreyer Pedersen i februar 1987.


Kilometerbroen 1981 - efter besøg af Kong Frost.
(SS)

Herover - 1.9.2002:
Lidt himmel, lidt vand og lidt sand. Et bord-og-bænk-sæt og fire kondisko. Buske, et fyr og et par i en båd; græs og marehalm. Nå ja, og lidt fnidder i det fjerne - set sådan cirka ud for Pallesvej.
 

Et rigtigt før-billede
Det er taget o. 2002 og viser øverst den gamle badestrand og kystlinje set fra syd. Der er sket meget efter billedet blev taget, både i Tårnby og i Københavns Kommune:

Men dette er stadig nutid!

Den gamle strandkant med dens lave bolværk*) som vi kender dem ser stadig sådan ud i den smukkeste sensommer september 2006 - efter at den nye strand er bygget et par hundrede meter længere ude i sundet.


*)
'Bolværket' er et såkaldt parallel-bygværk som blev etableret 1949 som et eksperiment. Det består af en indramning af lave trævægge fra havbunden til et lille stykke over vandets overflade. Det var ikke for at holde vandet ude fra stranden (og enhver østamagerkaner ved at dét kan man ikke), men for at forhindre sandet i at blive skyllet til havs igen under østenstorme.
   Således fik man omkring 1950 gjort den oprindelige strand 50-60 meter dybere, altså fra kysten og udefter. Først var der kun 'bolværk' fra Kilometerbroen og et par hundrede meter mod syd, men da forsøget viste sig at være en succes, så blev parallel-bygværket anlagt hele vejen fra Svend Vonveds Vej til Øresundsvej.
(Kilde: Social-Demokraten 16.4.1950)

På billedet af de smukke svaner og en gammel gut ser man det 50 år gamle 'parallel-bygværk' med ar og patina - og det ligger der faktisk endnu 2007, inde på den gamle del af stranden.


1997Den ene af stranden to bygninger med toiletter og bruserrum m.m., her over for Svend Vonvends Vej i september 2004


Ja, så sent som her i 2004 stod de der i hvert fald stadig, omend der næppe kunne pumpes vand ud længere.
   Og i 2014 er de der søreme endnu, fortæller Karin Andersen.

Den tilsvarende bygning ved Øresundsvej ser i 2008 sådan ud med de næstnyeste boligblokke i baggrunden Foto: Bjørn Funch)

Men da Niels Rydahl Jensen kom forbi i april 2012, var den højre vandpost fjernet. Kun den gamle (til heste?) stod tilbage:

Og trådhegnet var skiftet ud med en mere fancy model.

 

Lidt nord for selve stranden:


- sådan stod der i 'Grøn Bølge', april 1977 (udgivet af Stadsingeniørens Direktorat)


Heldigvis ligger de fleste af krudthusene der stadig. Huset herover er det samme som det på billedet til venstre.


De gamle bunkers over for Øresundsvej ved vejen ud til Helgoland findes stadig i juni 2008. Foto: SS

Krudtmagasinet ligger hvor det skal ligge - her set i november 2012.

Det gør bunkerserne (dækningsgrave) også en klam novemberdag i 2012.

Selv gangstien og det hærgede plankeværk langs den gamle strand fra Øresundsvej til Svend Vonveds Vej ligner sig selv i nov. 2012.

Endnu længere mod nord lå og ligger Vores Mur!


Vores mur er der endnu! I al fald i 2003. Skydemuren som var en del af Holmens fæstningsværk. På vejen ud imod Refshaleøen, over for Quinti Lynette, ved bredden af Minebådsgraven.
For mange af os sundbyøsterbørn i 1940'erne og 50'erne var Muren det ultimative sted at lege krig og soldater - eller cowboydere og indianere - eller Tarzan og Jane.
   Omkring 1930 - længe før vores tid - så muren og området sådan ud:

Men Pyrolyseværket
med det fascinerende og faretruende ståltårn, som - når der var ild i toppen, og det var der næsten altid - mest lignede en himmelstræbende flammekaster, er forlængst borte. Det blev anlagt midt i 50'erne som en del af A.P. Møllers olieraffinaderi på Raffinaderivej mellem Kløvermarken og Benzinøen (= lokalt kælenavn for Prøvestenen). Værket blev nedlagt i 1978.
   Det sort-hvide foto herunder er taget af Kjeld Hounsgaard fra toppen af Stornos daværende serviceafdeling på Ved Amagerbanen 23:

Og farvebilledet her tog Svend-Erik Lindberg i 1967:

 


I mange år har kommunisterne arrangeret populære sankthansbål på stranden, oftest ved Italiensvej som her.


Begge fotos: Susan Smith, 1995


 

 

Mellemspil 1: Badeanstalten Helgoland


Den gamle jordvej fra Strandvejen til badeanstalten.
Foto: Erik Johansen, 1950. © SULFA
 


Foto: Fl. Lamberth/SULFA, 1997

 

Endelig lykkedes det at få en ny, flot strand. Men det kostede:

Helgoland er borte!

1910-11 byggedes Badeanstalten Amager Helgoland (ikke mindst kendt for sin vinterbaderklub Det Kolde Gys) for enden af Øresundsvej, hvor den lå indtil september 2004. Helgoland blev bygget til idrætsforeningen Hermes, som i 1965 overdrog den til Københavns Idrætspark.
   Allerede i 1893 åbnede søbadeanstalten Sundby Strømbad ud for Holmbladsgade, og den levede side om side med Helgoland i en del år, før den lukkede.
   Da Helgoland blev fjernet fra jordens - og Øresunds - overflade i 2004, var det fordi 'man' ikke mente at den passede ind i den kommende nye strandpark som åbnede i august 2005.
   'Man' er også dem som lover at der bliver bygget en ny Helgoland ude ved den fremtidige fremskudte kystlinje. Allerede i 2006 skulle den stå færdig. Lad os nu se. Foreløbig har det taget det meste af en menneskealder at opnå politisk enighed om og økonomisk mulighed for at etablere et strandareal som på mange måder bliver en miniudgave af Køge Bugt Strandpark der allerede er 25 år gammel ...

[Teksten her over er fra 2005]


Helgoland fastholdt af Fl. Lamberth i sommeren 2002


Helgoland i februar 1985 set fra Haveforeningen Amager Strand, som blev anlagt 1958

 

1956 

 


Den yderste del af Helgoland fotograferet fra toppen af Sundby Gasværk o. 2004.
Billedet tilhører SULFA.


1985


2000

1978
Maj-Britt Hanssons billeder:


Anja

Jeanett

Anja og Jeanett

Jeanett og Anja

Nicklas

Nicklas og badegæsterSvend-Erik Lindberg tog dette billede i august 2004.


Juli 2004. Nu går de snart i gang med nedbrydningen. (BN)

Ditto. (SS)

Do. do. (SS)

Et af de sidste billeder
af en intakt badeanstalt. (EVP, 1.9.2004)

13.9.2004. (SEL)

Nu ser det ud til at
være alvor! (SEL, 13.9.2004)

Og så tager det fart. (SEL, 15.9.2004)

Midt i billedet lå
badeanstalten. (SEL, 22.9.2004)

Et deprimerende syn. (SEL, 22.9.2004)

Skilte på et flosset faldereb - 28.9.2004.

Klar til sidste udkørsel.

27.9.2004 (SS). Nu pryder skiltet væggen i Sundby Lokalarkiv.
 


Sådan skrev Amager Bladet i oktober 2004. Gengivet if. aftale.

1985
Bjørn Funchs fotos:


Dåbsdag 1986

 


Februar 2002. Da alt endnu var som det skulle være.


Arrene efter broen ud til talrige menneskers utallige glæder sommer og vinter gennem næsten 100 år. Jeg tog billedet 28. september 2004.


Hamigen i eftertænksom alenehed; 1997

 

Besøg den (i 2006 indtil videre) hjemløse vinterbaderklub på http://www.detkoldegys.dk/  


Ny Helgoland i 2008!


Her foreviget af Susan Smith under badeanstaltens opførelse i februar 2008.

Og den færdige badeanstalt set af Susan nytårsdag 2009

Interimsbadeanstalt ud for Hf. Amager Strand og Bådeforeningen Søstjernen
Eller måske er det haveforeningens egen bådebro og badehus - med den smukke, 'lille' nabo i baggrunden?

Foto: Susan Smith, febr. 2008
 


Lille Helgoland hedder badehuset for enden af broen; i baggrunden skimtes den nye badeanstalt

Susan Smith tog disse billeder i april 2011 ud for haveforeningen og bådeforeningen


Bådehus med en gasbeholderrest i baggrunden


 

 
 

Den første strand - del 3: Dens seneste åringer

Cirka halvdelen af daværende "Amager Strandpark" set i widescreen mod nord og nordøst fra et sted i sandet ud for Strandbo på Amager Strandvej 200 i marts 2004:

Et halv års tid senere ser strandområdet sådan ud - på land og ude i vandet:


 


Planche opsat ved Italiensvej 1999

Forsiden af et fagblad, marts 1997

2003

Her - næsten ud for Italiensvej - lå 'Strandgrisen' indtil 1961.
 

Fire fotos fra 4.3.2004

 Badebroer tørlagt; september 2004. Den nye strand/strandpark er på vej.


 


Sådan så planen ud i februar 2003 - og ...

- og allerede 2½ år efter kunne den nye Amager Strand åbnes for de badhungrende københavnere. Mere om den længere nede på siden!


Men det lange, lave egetræsrækværk fra begyndelsen af 30'erne lever stadig langs den asfalterede gangsti:


September 2007 - over for haveforeningen Strandbo


Interessante bilag - åbner i nyt vindue:
Lokalplan nr. 326-1 fra 2004-05 om bl.a. 'Ny Amager Strandpark'
Udviklingsplan 2012-2017 for Amager Strandpark


 

Den nye Amager Strand ...Den nye Amager Strand - foreviget engang i løbet af den lange lækre sommer 2006.
 


Højhuse ved Amager Strand!?
I november 2007 får adskillige 'gode' mennesker den 'geniale' idé at bygge højhuse og andre betonboliger på området mellem Krimsvej og Amager Strand! Formodentlig med det ædle og uselviske formål at skåne beboerne på Østamager mod den frie udsigt til Skåne - og til den nye strandpark.
   Forrykt! Som om de ny beboelsesklodser på Vølund-grunden ikke var nok. Nogle af initiativtagerne - der angiveligt bakkes op af visse politikere - er ejerne af et lille kultursted ovre i Sundbyvester: Ingolfs Kaffebar. Som ifølge Amager Bladet "er kendt for intime oplevelser med store kulturelle navne" (sic!) Klik her og se kaffebarens smukt designede hjemmeside ...

   Vel er Krimsvej-området ikke i dag en arkitektonisk skønhed. Det bliver det næppe heller hvis de bogstavelig talt himmelråbende planer føres ud i livet. Men hvorfor ikke bygge fx pæne murstensrækkehuse i 1½ plan i stedet for køns- og sjælløse monstre i beton, stål og glas som bl.a. Islands Brygge er blevet belemret med. Eller lade småindustrierne være som de er. Så ville udsigten kunne bevares, både den til stranden, vandet og Skåne - og den fra stranden ind over øen.

  Klik her og se kommunens officielle såkaldte startredegørelse som beskriver planerne for området.

Jørgen Grandt
Marts 2008(Foto: Susan Smith)

På billede herover (februar 2008) kan man tydeligt fornemme hvordan skylightet vil ændre sig, hvis der bliver bygget højhuse syd for Øresundsvej. Toppen af de bare 5-6 etager høje blokke i Øresund Strandpark rager allerede godt op.

Maj 2008
Så er sagen praktisk talt afgjort i Borgerrepræsentationen: Der skal bygges skryskrabere langs Amager Strand! Ni 60 meter høje højhuse på mellem 12 og 21 etager. Næsten dobbelt så høje som Rundetårn. De forrykte ideer begrundes bl.a. med disse åndrige udsagn:
   "Nu har det jo aldrig været meningen, at Amager Strandpark skulle blive et nyt Tisvildeleje eller Hornbæk. Meningen er, at den skal være en bystrand"
- udtaler miljøborgmester Klaus Bondam arrogant og bedrevidende til DR's P4 København.
   Miljø, vorherre bevares! Kender prestige- og magtbegær da ingen grænser? Klik her og se omtalen i Politiken den 14. maj.

November 2012
Fra 2011 og frem sker der noget på hjørnet af Øresundsvej og Amager Strandvej, for ikke at tale om hele området mellem Krimsvej og Strandvejen. Se længere nede ad denne webside ...

 


Kilometerbroens arvtager så sådan ud i marts 2005.
 

Den nye strand fra Øresundsvej til Femøren åbnede officielt den 18. august 2005.
   Allerede pr. 1. juni samme år havde kommunens Bygge- og Teknikudvalg navngivet strandparkens veje og stier således:


Jollevej - Havkajakvej - Lagunebroen - Dykkerstien - Surferstien - Amager Strand Stien - Kilometerbroen - Amager Strand Promenaden - Øresundsstien


F
ra toppen af Amagerværkets ene skorsten så området sådan ud i september 2004, og man kunne godt få få øje på en vis lighed med tegningerne i diverse pjecer. Sundbys 'nye' gasværk til højre er fra 1963.
Foto: Finn Dreyer Pedersen.

2007 lukker Sundby Gasværk for bestandig, og 2010 forhandler fredningsmyndighederne om en bevarelse af den store markante beholder. Det fik de dog intet ud af - se selv denne specialside om Sundby Gas.

 

  
I september 2004 ligner den gamle Kilometerbro ikke længere helt sig selv, kan man vist godt slå fast.
(BN)

Ikke sandt. Og dog. Broen kan man genkende, men området udenom! Føj.

Det samme kan man roligt sige om stranden ud for både Tiøren og Femøren.
(BN)

Syrebroen (som vi fra Holmbladsgade-
kvarteret fejlagtigt kaldte platformen) tørlagt 15.9.2004. Hvem mon snuppede advarselsskiltet? Ikke jeg - desværre!
(BN)

Det har altid været risikabelt at ta' den på hovedet her. Nu er det ikke blevet mindre farligt!
(SEL)
 

 


Mens nogen brækker Helgoland ned, bygger andre en ny badeanstalt i Kastrup; september 2004.

Kastrup Søbad fotograferet fra en position cirka ud for Femøren; september 2007.

Den nye strand fotograferet i eftersommeren 2005
af Laila Haugaard:

Helt ærligt! Er navnet "amagerstrand promenaden" ikke lige lovlig smart stavet; grimt med andre ord!


Fotos fra mit eget første besøg på den nye (og nye gamle) strand i sommeren 2006:

Øen og lagunen set med træerne ved Italiensvej i baggrunden
En af sommerens første rigtig varme dage
På dette sted lå Helgoland. Nu hedder stedet Øresundsstien
Farverige træhuse. Er det lege- eller omklædningshuse?
Uhm! Her er hvad vi har ventet på i en menneskealder. En rigtig strand!
Dittto ... med et vist bygningsværk i det fjerne
Hundredvis af jernheste set mod lagunen og det gamle strandområde
Strandens stander i flagfacon med lidt for fiks stavemåde
Lidt af den nye fremskudte strand set fra lidt af den gamle tilbagetrukne
Bortset fra den nye Kilometerbro (som ligger hvor regnvandskanalen endte for enden af Italiensvej og altså nogle meter til højre fra hvor dens forgænger lå) ligner strandkant, bolværk og benzinø sig selv.
Den gamle strands hærgede plankeværk ligner også endnu sig selv - og mærkeligt nok næsten uden grafitti og tumpede tags
Der er heller ingen nyheder på gangstien: De arrogante anarkister - kaldet fortovsfræserne - i alle aldre kører stadig hvor det passer dem ...
... på cykel ...
... og på knallert, selvom cykelstien kun er 10 meter borte
Hundeluftning (eller er det et forvokset insekt?) - endda uden snor - midt i badesæsonen. Delikat!
Et par steder har de gamle defekte vandposte og såkaldte drikkefontæner fået lov at overleve, dog uden at man kan fravriste dem den mindste dråbe vand. Måske er de bare blevet glemt
Motiv fra området ved toiletbygningen ved Svend Vonveds Vej
Lagunebroen set mod sydøst. Hvad skal jordstykket i forgrunden bruges til?
Ud for Svend Vonveds Vej er strandens gamle gangsti og cykelsti lavet om til et decideret vejkryds
Lagunebroen - set mod øst fra hjørnet af Strandvejen
Og den nye vej set den anden vej - mod vest og Svend Vonveds Vej med indgangen til Kastrupfortet til venstre


Fotos fra mit besøg på den nye gamle strand i september 2007:

 


 


Mini-Dubai ved Amager Strand ...

Det meste af det tidligere fabriksområde mellem Krimsvej og Amager Strandvej bliver fra 2011 omdannet til et enormt prestigeprojekt som en miniudgave af Dubai - et lokalt Costa del Amager. Billederne herover er fra november 2012. Lokalplanen fra 2009 kan ses her.
   Se også websiden om Krimsvej og diverse links til de himmelstræbende planer, fx historien om Arkitektgruppen og Living Homes bygning Twister der i juni 2012 markedsføres som noget nær Verdens 8. Vidunder: http://www.livinghomes.dk/images/pdf/projects/twister.pdf


Efter at jeg havde publiceret ovenstående fem fotos, så jeg, at boligsælgeren Living Homes A/S selv har navngivet bebyggelsen Costa Del... Amager Strand. Højhuset hedder dog på hipt hybridsprog Øresund Tower.
   Et af de mange andre projekter som Living Homes har på bedding kaldes Kløverhuset og skal ligge ved Vermlandsgade/Kløvermarken. Men hvor, helt præcist mon?
(26.11.2012)


Her skal en kommende skyskraber stå
 


 Kastrup Søbad
alias 'Sneglen'15.9.2004 - foto: Brian Nielsen
 

Den smukt designede søbadeanstalt i Kastrup lige syd for Femøren blev bygget 2004-05.
Billederne af badet og de omkringsvømmende og -liggende gæster tog jeg i juni 2008:Senere har det vist sig at det flotte badeanlæg hurtigt fik kælenavnet Sneglen.
 

 Andre fotografer på denne side: Brian Nielsen (BN), Erik V. Pedersen (EVP), Svend-Erik Lindberg (SEL), Susan Smith (SS).
 


 

Som et appendiks har vi her et billede fra 1980 af den gamle, stadig i høj grad levedygtige Havnecafeen (som nu hedder Café Kystens Perle) på kanten af Kastrup Havn; annoncen er fra en mere end 100 år gammel vejviser:

 
 


 

Genvej til websiden om Kastrupfortet - og om Saltholm

Gå til forsiden af Amagersiderne

Læs mere om den nye strand på dens eget websted
http://www.amager-strand.dk/


Tak til fotograferne som har doneret billeder til denne webside.
SULFA er Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv.
 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1998-2014 Jørgen Grandt, Århus