© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2021

  

Krimsvej på Amager
og Tovelillevej 


Krimsvej
er navngivet 1901 og opkaldt efter den russiske halvø Krim.
   Børge Jørgensen fortæller om vejnavnet i sin fantastiske bog 'Storbyens Stednavne' [1999]: Navnet afskaffedes i 1952, idet strækningen overtoges af navnet Tovelillevej, men beboernes protester var så voldsomme, at navnet Krimsvej genindførtes i 1953.
   Navnemæssigt tilhører Krimsvej Formosavej-gruppen.
 


 

 

Her begynder Krimsvej i 2003 (tv.) og i 2012 - oprindelig  langs Amagerbanens spor og Øresundsvej Station, i vore dage ved siden af Metro-station Øresund. Det yderste af træerne har fået lov at overleve. Storsindet!Krimsvej set en face fra Øresundsvej. Henholdsvis 2004 (til venstre) og 2012. Nogle få af de gamle fabriksbygninger står endnu oprejst, men Dubai-wannabe-byggerierne ved Amager Strandvej æder sig ind på livet af dem.Foto: Susan Smith, marts 2000


Begyndelsen af Krimsvej, november 2012

Lokalplan nr. 425 'Krimsvej' om det fremtidige område bestående af
 Øresundsvej-Amager Strandvej-Krimsvej blev vedtaget 27.8.2009.
Se den her!
(pdf-format 32 MB)

 


Chr. Dyhrbergs røgeri på Krimsvej 9, 1965. Billedet tilhører SULFA.
Se længere nede ...


Det første højhus er rejst. Endnu holder Dyhrbergs skorstene stand.
Foto: Rene Petersen, 1.6.2012.

Det næste trues der med 6.6.2012;
foto: Rene Petersen.

Grunden er støbt, og snart rejser det sig hoverende mod himlen. Lettere chokeret tog jeg bl.a. dette billede i november 2012.

 

De fire tågedisede billeder herover er Fl. Lamberths som tog dem
den 1. januar 1998. De tilhører SULFA.

 Sporet langs med Krimsvej, mellem Valseværkets ruiner og stationens næsten ditto; 2000. Foto: Susan Smith.
   De to røde villa-agtige huse er omtalt længere nede ad siden.

Denne ramme er helt bevidst forsynet med en sørgerand!
 


Ved Øresundsvej Station marts 2004. Skinner og sveller er fjernet, og anlæggelsen af metroen rykker hastigt nærmere de stakkels villa- og kolonihaveejere.
   Og for at det ikke skal være løgn er der nu planer om at rive stationen ned og flytte den ud til Frilandsmuseet, fordi man frygter den vil gå til grunde ved at ligge lige op ad Metroen - den ny tids lyksalighed ...
 Krimsvej anno 2000 - også fotograferet af Susan.


Stationsbygningen blev rent faktisk revet ned, pakket sammen som et puslespil - og flyttet til Frilandsmuseet.
   Læs alt om projektet på Erik V. Pedersens hjemmeside!
 

 


2.6.2013 tog Niels Rydahl dette udsigtsbillede af den sydøstlige del af Krimsvej-området.
Kranen beviser, at der stadig byggedes nyt på det tidspunkt.


Flere nyere billeder af vejen og firmaerne fra de senere år følger længere nede.
Men det meste af nutidens hæmningsløse byggeri på Krimsvej-området må man
lede efter andre steder ...
 

Hjørnet af Øresundsvej (nr. 148) og Krimsvej. Omkring 1940-60 +/- lå harmonikafabrikken A. Hagstrøm A/S i denne bygning. Fotoet til højre er taget af Bjørn Funch.


September 2004
 

I 2009 har Børnehjælpsdagen og Landsgardeforeningen adresse her; garde-, ikke garder- ...!

Krimsvej 9: Røgeriet Chr. Dyhrberg har ligget der i mange år - også længe før det blev til et 's Eftf. ApS. Firmaet blev grundlagt i 1871 og var aktieselskab fra 1941. Foto: Bjørn Funch.
   Nu til dags ligger der et firma ved navn Conzepto ApS på denne adresse.

Men i 2012 bliver alle bygninger på Krimsvej nedrevet på grund af det forestående byggeri af store beboelsesblokke ved Amager Strandvej!


Lamberth, SULFA

Ditto - 2003


Røgeriet var antagelig Kongelig Hofleverandør, siden det i 1936 havde besøg af denne fornemme vogn fra hoffet.


I 1994 tog Flemming Lamberth en større serie billeder fra det dav. stadig aktive røgeri. Disse seks er nogle få lækre smagsprøver på firmaets populære produkter. Haps!

Billederne tilhører SULFA.

Hvor den kristne friskole Filipskolen og Metalvarefabriken Baltic A/S ligger i dag (med adresser på Amager Strandvej), lå tidligere firmaet L. Reinhard & Co. som havde adressen Krimsvej 15.
   Læg bl.a. mærke til Amagerbanens tog som tøffer forbi langs Krimsvej øverst til højre på tegningen - og se også de to markante tvillingehuse ved siden af. De er bygget 1922 og er stadig [i 2008] mere eller mindre intakte; i al fald det ene af dem ...


[Brevhoved fra 1942]
 
De netop omtalte to bygninger på Krimsvej 15 og 17 som de så ud da Susan Smith kom forbi - i hhv. marts 2000, maj 2008 og maj 2009
NB! Skiltet med 'Baltic' står ved indkørslen til fabrikken der har adresse på Amager Strandvej 130, og det har ikke noget med 'villaen' at gøre.

Disse to billeder af nr. 17 tog Bjørn Funch i 2009:
 

Krimsvej 15 og 17 omkr. 1950 - i flyfoto-udsnit og i en NKT-tegning:

 


27.10.2015 / KA

 


Haveforeninger
I 1940'erne +/- lå havekolonierne Engblomsten og Søndre Strandlyst på området mellem Krimsvej og Amager Strandvej cirka bag ved Krimsvej 15 og lige syd for Falck-stationen på Amager Strandvej 110. Måske grænsede de op til hvor Elselillevej og Kong Volmers Vej ender blindt.
   Søndre Strandlyst er registreret i en kommunal oversigt så sent som i 1952; måske levede den endnu længere.
 

 

Et lille uddrag af Susan Smiths omfangsrige fotoserier fra Krimsvejs forfald i 2008-09:


Eberts Rengøring i nr. 3

Carl Petersen og Søns Eftf. (brolæggere) i nr. 7

Fhv. Suhrs Autoophug i nr. 11

Fa. Trillingerne i nr. 13A hvor tidligere ...

... ACS'  byggemarked lå indtil o. 1992.

Set mod Øresundsvej

Nr. 29, 29A og 29B

Forsiden af det brandhærgede hus med nr. 17

Bagsiden af samme

Gavlen.De næste fotos viser husets resterende indmad ...

Skilt ved nr. 5

Forsiden af nr. 15 set mod syd; her bor i 2009 Dansk Voksfabrik

Bagsiden af nr. 15

Vejviser ved nr. 15

 

Ukronologisk uddrag af Karin Andersens fotoserier på Facebook
med nogle af Krimsvejs ændringer i 2013-14:


26.7.2013. Foto: Sune Martensen


1.3.2015. Foto: Karin AndersenBegge fotos: RP, 201212.4.2012 ser det triste syn sådan ud. Dyhrbergs skorstene står endnu oprejst i protest mod 'udviklingen'.


  

De fire billeder herunder - hvor Krimsvej bliver til Tovelillevej -
er taget af Rene Petersen i april 2012:

Den lange bygning herover t.v. - dvs. Krimsvej 29, 29A og 29B - husede blandt andet i årene 1967-94 Laborantskolen (hvor min ven Poul Pedersen i en årrække var rektor) og i en kortere periode endvidere både Frisørskolen for Storkøbenhavn og Buntmagerskolen.
   Bommen på billederne står hvor Krimsvej ender og dens fortsættelse Tovelillevej begynder.

Fra Tovelillevej mod Øresundsvej tog Fl. Lamberth disse tre fotos i sommeren 1997. © SULFA

 


 

Fortsættelsen af Krimsvej hedder Tovelillevej. Som fortsætter på den anden side af Italiensvej
helt ud til Formosavej. Tovelillevej så sådan ud i hhv. 1997 og 2007 ud for Hf. Strandbo:


Tovelillevej ud for Hf. Strandbo til venstre; foto: Svend-Erik Lindberg, august 2004.

Samme motiv uden for anlægsarbejdets hegn; sept. 2004.


Ud for Hf. Strandbo til venstre; foto: Svend-Erik Lindberg, august 2004.


Ditto


Set mod nord i retning af Krimsvej på den anden side af Italiensvej. Strandbo ligger på begge sider af vejen. Begge fotos er fra 1997.


Og den modsatte vej, mod syd.
Læg mærke til advarselsskiltet ved Amagerbanens gamle overgang.


Fra samme position på Tovelillevej som ovenfor - ti år senere ...


Og set i samme retning som ovenover - ti år senere ...


For enden af Tovelillevej, hvor den og Amagerbanens spor i sin tid krydsedes af Formosavej:

Foto: Flemming Lamberth, 1996. Copyright: SULFA
 


 

Se også websiden om Øresundsvej Station

 

 


 


Genvej til websiden om Valseværket, Vølund og Øresundsvej St.

Genvej til Amager-forsiden

Tak til Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv - SULFA - og Fl. Lamberth for lån af en del af billederne.

Tak til bl.a. Susan Smith (SS), Erik V. Petersen (EVP), Rene Petersen (RP) og Karin Andersen (KA)


 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus