© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2021

 

 

NKT-Valseværket
og maskinfabrikken Vølund

 


Denne tegning af NKT fra 1908 tilhører Erik V. Pedersen

Valseværket
(Nordiske Kabel- & Traadfabriker)

 
NKT's kabelvalseværk lå fra 1908 til 1979 imellem Amagerbanens tracé og den første del af Engvej; dvs. parallelt med disse.

Billedet er dateret 1913 og må være taget kort efter de store udvidelser af fabrikken. Det er set mod syd fra Øresundsvej langs med Øresund Sidevej som blev nedlagt 1939; jf. de ældre kort over Sundbyøster på Amager-forsiden.

 1991


1992 (ss)

 


Det tog adskillige år, før fabriksbygningerne og hele arealet ved revet ned og ryddet, kan man se af disse billeder.
   I bunden af Palermovej var der en stor port ind til området, men før fabrikken begyndte at brede sig, løb Palermovej over i Øresunds Sidevej som drejede til venstre og endte ude i Øresundsvej.


Valseværket, ca. 1948; illustration leveret af EVP.
Forrest ses Engvej og i baggrunden Amagerbanen.

Dette før så aktive fabriksareal og dets bygninger - naboer til det store Vølund-område og firmaerne Helly Hansen og Allan Christensen & Co. m.fl. - havde ligget hen øde og forladte som næsten tomme ruiner i tyve år, før nye superboliger pludselig begyndte at skyde op i 2000-04. Se dem her!
   Og se denne gamle annonce for Allan Christensen & Co. i "Reklame-haandbogen 1934"; oppe i dens venstre hjørne er der en tegning over området for 75 år siden.
 2000
 

Disse tre af Susan Smiths billeder af ruinerne er taget i marts 2000:


 


 

  Begyndelsen af Engvej, set fra hj. af Palermovej (1984).

Samme sted i 2000, med nye boliger på det gamle fabriksområde. Se også siden med nybyggerier


 
  Bjørn Funch tog dette billede i 1987 af det fhv. fabriksområde. Det er set mod Engvej og Strandlodsvej. Bag fotografen var Amagerbanens sporarealer.


 

 

Flyfotoet er fra o. 1950. Forrest t.v. ser vi NKT imellem sporområdet og Engvejs villabebyggelse.
   Midt i billedet yderst t.h. øjner man Amagerbanens gamle stationsbygning.
   Årsagen til den let buede eller skæve bagkant af en store plænes boldbaner er antagelig, at den var anlagt langs Amagerbanens gamle sidespor over til gasværket. 

Maskinfabrikken Vølund


 


Vølund havde til huse her på Øresundsvej fra 1921 til 1964 - i bygninger som forinden, i kort tid, havde tilhørt maskin- og flyfabrikken Nielsen & Winther*).
   Kun bygningen med administration beholdt man nogle få år efter 1964, idet man lejede den af den nye ejer. De fire billeder til venstre er fra 1940'erne. På billede nr. 2 skal man især lægge mærke til Amagerbanens sidespor ind til fabriksområdet, via karussellen, hvor der i en af de store haller var indrettet lokomotivværksted. Resten af sporet fortsatte længere vestpå til bl.a. det daværende gasværk.

Fra slutningen af 1960'erne henlå det gamle fabriksområde ved Amager Strandvej i mere end  30 år som en tom (politisk) skandale, kun brugt til blandet småindustri, loppemarkeder og møbelafsyring. Det sort-hvide foto til højre er fra forår 2000.


I løbet af 2000-01 bliver Vølunds ruiner omsider revet ned; se længere nede.
   Et par år senere begynder store, gedigne betonboliger at skyde op ved Lergravsvej / Amager Strandvej. De får adressen Øresund Parkvej. Ad åre kommer der måske også en park - måske endda en med grønne plæner lige oven på hvad Vølund og andre efterlod sig af lækre sager i jorden ...

Se også siden om mange af de igangværende sundbyøstlige nybyggerier


Avisudklip fra 1983

*) 
Denne Nielsen & Winther-tegning fra o. 1920 er pudsigt nok nøjagtig magen til Vølund-tegningen - bortset fra firmanavnet:Støberihallen 1947


Tre fotos set mod nordvest fra stien langs strandparken:

2000


Februar 2002


Juni 2003

 

Fabriksområdet set fra himlen - til venstre i midten af 1940'erne, til højre omkring 1930.
   Bemærk på billedet t.h. de sidespor fra Amagerbanen som i sin tid løb ind til fabrikkerne og gasværket vest for traceet.

Tak for disse to tilsendte bogillustrationer. De er 1922 og tilhørte Vølund. På billedet til venstre ser man Amagerbanens sidespor som førte ind til maskinfabrikkens lokomotivværksted. Til højre et foto af værkstedets facade og portlåger.

Disse tre billeder er taget i marts 2000 (SS) - kort før nedrivningen
gik i gang


Vølundgrunden langs Øresundsvej i juli 2006.


Næsten samme sted fotograferet i 1995, med kameraet lidt længere bagud mod vest, men set i samme retning.


Teksten til højre - om firmaets første år - stammer fra et jubilæumsskrift fra 1948 


Cirka samme sted - i oktober 2006 (EVP).


Set fra den anden side: Nybyggeriet er i oktober 2006 nået helt frem til hjørnet af Amager Strandvej (EVP) ...

... som den 1. januar 2009 ser således ud (SS):


Og i februar 2007 ser der sådan ud (EVP).
 


Annonce fra 1932


Annonce fra 1948 i en bog om Københavns Havn
 

 

 

I henholdsvis januar og marts 1989 fotograferede John Jørgensen Vølund, og man ser, at administrationsbygningen (efter at den nogle år forinden i en periode blev brugt som Amager Lille Skole) er ved at blive gjort klar til nedrivning. Cirka ti år før alle de andre fabriksbygninger endelig måtte lade livet.

 


Nedrivningen af Vølund-bygningerne 2000
set gennem Fl. Lamberths kamera;
© SULFA

 

 


Set fra Amager Strandvej i 2000 ...
... og i 1997 den modsatte vej:

 
 


Se også websiden om Øresundsvej Nord
 

 

 

Tak til bl.a. Erik V. Pedersen (EVP), Susan Smith (ss), Svend-Erik Lindberg og Sundby Lokalarkiv for deres billedbidrag.


Genvej til websiderne om Øresundsvej - dvs. vejens hhv. lige og ulige husnumre

Genvej til forsiden af mine Amager-websider 

 

Genvej til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus