© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdatering
28.10.2023

 


 

Øresundsvej Syd

 

Dette er højre side ad vejen - dvs. de lige husnumre.

 


Tæller for hele webstedet
(virker ikke længere i Chrome)

Link til Øresundsvej Nord

 


Postkort fra o. 1965 med motiver fra Øresundsvej

 

Genvej til Øresundsvejs nordside, de ulige numre: klik her!

* Krak-skitse over Øresundsvej og dens sidegader i 1931 og i 1950.
* Forretninger og fabrikker mv. på Øresundsvej 1955: Klik her!
* Øresundsvej-kvarteret med samtlige gader og husnumre i 2005: Klik her!

 


April 2016 - set fra Amagerbrogade

 

Fra Amagerbrogade til Kirkegårdsvej

Et kig bagud mod Amagerbrogade, mens Øresundsvej fik anlagt cykelstier:

Foto: Egon Bruun, 2009

Den første ejendom (og noget af den tidligere skolebygning) på Øresundsvejs højre side når man kommer fra Amagerbrogade er husnummer 2-4.
   Bygningen længst til højre består også af Amagerbrogade 117, og den er bygget 1929. Øresundsvej(ens) Skole er sjovt nok helt tilbage fra 1903, men blev nedlagt som folkeskole i 1985. Mit billede er fra 2006.
   Nu indeholder den gamle skolebygning lokal- og ældrecenter.

Det vil føre for vidt her at citere blot bidder fra de bunker af tekst- og billedmaterialer om det omsiggribende områdeløft for hele Øresundsvej-kvarteret - som blev skudt i gang i 2004 og var beregnet til at vare i cirka fem år, men som der stadig i 2015 arbejdes på.
   Søg selv på detaljerne i projekterne via kommunens hjemmesider. Og så i øvrigt denne lille pdf-fil med en kortskitse over området. Påfaldende nok er det kun ca. halvdelen af Øresundsvej, områdefornyelsen dækker, nemlig indtil Moselgade-Kastrupvej. Til gengæld går området helt oppe fra Brysselgade og Frankrigshusene og helt ned til Kretavej-Smyrnavej.
 
 Øresundsvej-kvarteret defineret i f.m. områdefornyelsens samtlige gader og husnumre i 2005:
Klik her!
Mange år efter at det navnkundige Røde Kro Teater lukkede i 1961 - og nogle år før områdefornyelsen satte ind og omskabte gårdspladsen ved skolen og kaldte stedet for Amager Kulturpunkt - indrettede vittige nostalgikere en svag afglans af det gamle morskabsteater: "Ny Røde Kro Teater, Amars Kånglige Teater" (sic!) i en af de gamle gymnastikbygninger.
   Jeg husker ikke hvor længe, denne wannabe eksisterede, men borte er den. Langt borte. Billederne her tog Fl. Lamberth i 1997:

  


 
Nogle gange om året er der marked på pladsen ved skolen, kaldet Musiktorvet. På Karin Andersens billede fra august 2015 ses her formand Jørgen Melskens fra SULFA/Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv - under et skilt fra da SULFA stadig kendtes under det mere hygsomme navn SULFO ...

Og i efteråret 2015 skal Musiktorvet så overdækkes af en gigantisk tagkonstruktion:

Der blev anlagt en stor, overdækket scene i den gamle skolegård ud mod Øresundsvej. KA fotograferede herligheden i november 2015:
 

Bag hjørnet Middelgrundsvej-Strickersvej var der i 2012 opført en metalpladeklædt bygning:

- hvis navn er en upædagogisk stavet grafisk vederstyggelighed

BØRNE
KULTUR
HUS
AMA'R

   
Disse to billeder, set mod øst, er taget fra den samme position ud for skolen med 80 års mellemrum. Henholdsvej o. 1917 og 1997.


Øresundsvej 10 i 1931; fotograferet til Svend Braarups album. Huset forsvandt i begyndelsen af 90'erne, og på grunden ligger nu den integrerede institution Galaxen som åbnede 1.4.1994.

Næsten begyndelsen af Øresundsvej set mod Amagerbrogade og med Bjørn Funchs kamera i april 1988. Sådan ser der ikke ud i dag!
   I 2009 anlægges der cykelstier i begge sider ad gaden i hele dens længde. Mere om det senere ...

Øresundsvej 12 og 14 i 1981-billeder af E.M. Wiil:


Samme to huse i 1918!
Ukendt fotograf.
Det sort-hvide foto til højre af huset (nr. 12) med marskandiseren - og Kirks Blomster i det lille tilbyggede hus - tog jeg i 1979. Få år senere så der pludselig sådan ud samme sted:


1983


2003

Grunden til at ejendommen med nr. 16, 16A og 16B er pakket ind på billedet fra 1983 er, at den var udsat for en voldsom (påsat?) brand natten før lillejuleaften 1982.


1979


Nr. 12 i 1925

Ved husnumrene 10-14 måske omkring 1940. Tak for tilsendt billede.
I samme synsvinkel har vi her et par optagelser af nr. 12 fra den begyndende opførelse af 14 ungdomsboliger med fællesrum og butik:


10.9.2020
 


23.9.2020
Oppe på 2. sal i nr. 6 har SULFA sine lokaler. Derfra - eller højere oppe - plus nede på gaden tog Flemming Lamberth i septembeer 2020 disse billeder af nybyggeriet og dets nabobygninger:
Så står huset der - og har nu stjålet noget af udsigten fra Kirkegårdsvej. Foto: KA; 29.4.2021
Øresundsvej 14's lille sidebygning ved gavlen af nr. 16 var under renovering i 2014-15. De to billeder her skyldes Karin Andersen:

November 2014

Sommer 2015

Adskillige år før Krunch flyttede ind og byggede om, lå der et lille, populært værtshus i samme hus. Det hed Svingeren. Platten er fra 1976 og tilhører Lisbeth Susan Johansen.


For- og bagside

Inde bag husnr. 12 (som altså blev revet ned for nogle år siden) står denne nr. 12A-villa fra 1926 stadig oprejst, omend noget hærget, i juni 2009:


Over døren skiltes med nr. 12, men det er nr. 12A!

 

 


Nr. 12A set ude fra fortovet.

Og set bagfra:

Men Øresundsvej 14 lever heldigvis stadig og har det tilsyneladende vældig godt, skønt det er bygget allerede i 1886. Foto fra januar 2007 

Også baghusene ved Øresundsvej 14 ser yderst velholdte ud. De er bygget på forskellige tidspunkter i 1900-tallet. Foto fra marts 2009 (ss):

Inde bag husnumrene 12 og 14, ovre mod Nordre Røse Vej, ligger denne bygning som er en ombygget badmintonhal opført i 1937, vist nok som Sundby Badminton Hal.
   Billederne er taget af Susan i juni 2009; det øverste er set fra bagsiden af Øresundsvej 12A. Tidligere, og måske stadig, hedder bygningens adresse "bagbygning" til Øresundsvej 14. I dag tilhører den firmaet Krunch. Se også lidt højere oppe ad siden.
   Før da har der i den gamle hal været adskillige forskellige brancher som fx metalvarefabrik, bogtrykkeri, bolsjefabrik og engroslager for damekonfektion.


På det nederste af de to billeder har vi bagenden af den fhv. badmintonhal -  med bagsiden af huse på Nordre Røse Vej til venstre i billedet

Hvem kan fortælle hvad om badmintonhallen og klubberne
i 1930'erne?

Udsigt over området bag Øresundsvej 6-14 med fem års mellemrum set set fra Kirkegårdsvej 5. Fotos: KA


3.11.2015


23.9.2020
Beboelsesejendommen Øresundhus med de tre husnumre 16, 16A og 16B er fra 1903. Billedet til højre tog jeg i januar 2007.
   Oprindelig bestod Øresundhus af to tvillingblokke. Den bagerste og sydligste havde husnr. 16C, 16D og 16E. Den blev revet ned omkring 1983-84. Hvorfor det? I foråret 2010 har jeg spurgt kommunen om årsagen til nedrivningen, men har endnu ikke fået svar.

De fire Susan Smith-billeder fra 2009 herunder viser hhv. bagsiden, den fine facade og begge sider af den pæne portåbning - som desværre ikke længere bruges som gennemgang:


Hjørnet af Kirkegårdsvej har skiftet udseende adskillige gange i tidens løb. Billedet til højre er fra 1931 (SvB). Tegningen fra 1947 herunder har jeg fået tilsendt af en webbesøgende:

Se også websiden om Kirkegårdsvej.


Flere billeder af huset på hjørnet. De er alle taget af Steffen Holberg i september 1971 kort før nedrivningen


(Ny kopi)


Kirkegårdsvej

Set fra Spaniensgade (som på denne del tidl. hed Kraingade).

Baghuset med tidligere tiders lokum, nu redskabsrum.

Set fra Kirkegårdsvej mod Øresundsvej.

Steffen Holbergs paradisiske legeplads som barn: området mellem forhus og lokum.

Steffens far, 'Slikfar' Ditlev Christensen i sin konfekturebutik - som havde tlf. SU 916.

 


Med Spaniensgades udløb i baggrunden.

 

Det højeste af disse baghuse til Øresundshus var hestestald, det laveste garage til vognen. Hest, vogn og stald tilhørte 'Sandmanden' som ingen vidste hvad hed.

 

Steffen Holbergs forældres hus på Øresundsvej 20 - altså hjørnet af Kirkegårdsvej - så sådan ud mange år tidligere.
   I 1905 indeholdt bygningen (bl.a.?) et bestillingskontor for koks. På skiltet over døren står der "Cokes bestilles her fra Sundby Gasværk".

På den høje stang foran huset sidder en af datidens brandalarmer. Stavet 'Brandallarm'. I toppen af stangen sidder antagelig en klokke som formodedes at kunne høres helt til nærmeste brandstation ...
   Læg mærke til at vejen vel nærmest var en tiltrampet jordvej, før den blev brolagt - og inden der kom fliser på fortovet.

1905 / Foto: Frederik Riise

Men i 1918 har Øresundsvej på det stykke fået lagt fortovsfliser og er måske blevet brolagt:


1918 / Tilsendt foto,
ukendt fotograf

 

 

Øresundsvej og omegn er f.t. (2009) i gang med en såkaldt områdefornyelse a la kvartersløftet i Holmbladsgade-kvarteret.
   I årene 2004-10 handler det om området mellem Brysselgade - Frankrigshusene - Wittenberggade - Kastrupvej - Kretavej - Smyrnavej og Amagerbrogade.

 

 

Fra Kirkegårdsvej til KastrupvejAnnoncer fra Amagers Vejviser 1911-12

Husnr. 22-26 set mod vest, dvs. mod Amagerbrogade.

Første (hjørne)ejendom efter Kirkegårdsvej er husnr. 22-24, men består også af Kirkegårdsvej 1-5 plus baghuset 5A. De er bygget i 1898.
   Beboelsesejendommen med svalegangene (26A, B, C og D) er opført i 1959.


På den halve gavl ved nr. 24 ses i august 2015 stadig resterne
af en gammel reklametekst. Foto: Karin Andersen

Amager Bladets lave bygning eksisterer på en måde stadig, men synes nu at være en del af den bagvedliggende etageejendom fra 1959. Sådan så kioskbygningen ud i 1957, mens den nye karré var under opførelse; ukendt fotograf:


1957

Amager Bladets kiosk så sådan ud i hhv. 1938 og omkring 1944 på Øresundsvej 26 ...
i forgængeren for den nuværende bygning.
   Da den oprindelige lave basarbygning forsvandt til fordel for huset fra 1959, flyttede kiosken op til hjørnet af Amagerbrogade / Store Mølle Vej. Se foto på siden om Amagerbrogade.


- en pudsig gammeldags formulering i annoncen: "Bladet udgår hver torsdag". Ikke "udkommer".   
Samme sted som kiosken ovenover, men nu bl.a. et minimarked, et lille pizzeria og en stor møbelforretning. Foto fra juni 2003.
På venstre hjørne af Lynettevej lå førhen dette lille hus. Foto fra 1931 i Sv. Braarups billedsamling [ny kopi]:


Øresundsvej 28 - ved

Både dette hus og til dels det bagvedliggende lille bindingsværkshus har vi her på to desværre uskarpe, udaterede billeder. De tilhører hhv. Karin Andersen og Ellen Margrethe Wiil.


 
 

 

Et kig ind ad Lynettevej, dvs. set mod Øresundsvej og Rødegårdparken. Til højre uden for billedet drejer vejen og bliver til Rumæniensgade.
Foto: Fl. Lamberth, 1996. © SULFA

Lidt inden for i gården bag Lynettevej / Øresundsvej / Rumæniensgade lå dette lille bindingsværkshus som Viggo Rivad nåede at forevige under nedrivningen i 1988.
Husrækken mellem Lynettevej og Kastrupvej.
  
Først husnummer 38-44 set mod vest. Denne ejendom er bygget i 1927. Foto fra juni 2005.
Dernæst husnr. 46-50 set mod øst. Karreen er opført allerede i 1906 og består desuden af Kastrupvej 2 og 2A. Foto fra juni 2005.

I nr. 50 - på hjørnet af Kastrupvej - lå i mange år en bagerforretning. Måske oprindelig med prima varer, som butikken omtaler sig selv i annoncen fra 1918, men som jeg husker den ved navn Bagerhjørnet i 1960-80, var kvaliteten afgjort ikke til 6 stjerner. Det var ikke dårligt brød, bare kedeligt.

 

 

Fra Kastrupvej til Backersvej

Det sydøstlige hjørne af Øresundsvej og Kastrupvej, set mod Kongedybs Allé. Husnumrene er 52-60 plus Kastrupvej 1. Bygget 1914.

Foto fra juni 2005.

Over for Øresundsvej nr. 54 endte oprindelig Frankrigsgade, som vi her ser løbe ud i Øresundsvej. Billedet må være fra ca. 1919, eftersom den næste karré (nr. 62 mfl.) blev opført i 1920.

Ude til højre har vi et eksempel på et sådant transformatortårn, som ses på det gamle foto herover.

I marts 2000 tog Susan Smith (ss) dette billede af en af kvarterets cykelsmede.
På hjørnet (nr. 62) af Kongedybs Allé lå i mange år denne kombinerede farve-, tapet- og fotoforretning. De to fotos herunder og til højre er fra foråret 2007 (ss). Ejendommen er fra 1920.

Og det tredje er fra juni 2007 (ss)

 2014 sker der atter noget i, ved og uden på butikken på hjørnet. Billedet til højre har René Sylvest Hansen taget i september 2014 - og billederne i rækken herunder skyldes Karin Andersen:

Tidligere: Elregning fra 1922, da installatør Thomassen lå på Øresundsvej 64.
 

 
Hjørnet af Backersvej hvor der var en frisørsalon, før denne - der ligesom hundredtusinder af andre forretninger i storbyerne - blev bygget om til lejlighed. Se websiderne om hhv. Østrigsgade og Backersvej.
   Billedet af nutidens anonyme facade tog jeg i november 2012:

 

 

Fra Backersvej til Strandlodsvej


Den lave sol får skyskraberen ved Krimsvej til at stå i lys lue.
Tak til Vivian Skovbjerg for det flotte foto fra april 2014.

Fra Kvintus Allé til Messinavej: Husnumrene er, set fra højre, 92, 94 og 96 plus bagsiden af den tidligere Hans Jensens Maskinfabrik (nu Aldi Marked) på Messinavej 2.
   Huset med altanerne - nr. 92 - består af kun én opgang på Øresundsvej og én opgang på Kvintus Allé. Boligerne til den ene side i nr. 92 er derfor alle på mellem 120 og 160 kvm. Det er opført i 1928.
   Det røde hushjørne er måske ikke øens smukkeste, men det er nymalet! Foto: 2003.

I samme bygning ligger bl.a. også kiosken og smørebrødsbutikken; de to fotos herunder er begge taget i november 2007 (ss):

 

Bygningen på hjørnet af Kvintus Allé ser få år senere sådan ud efter en gennemgribende facaderenovering, hvor rødstensbygningen blev malet kridhvid! Susan tog billedet i december 2009:

Amager Dyrehandel (og marskandiserbutikkens vindue) fotograferet i august 2004 af Svend-Erik Lindberg.
   Det er vejens nr. 94 og 96, og basarbygningen har åbenbart fået en noget mere nabovenlig facade end hvad man skimter på billedet fra 2003 ovenover. Den er formodentlig bygget omkring 1940.
Gadehjørnet med Messinavej nr. 2 set mod Kvintus Allé på et billede fra 2002. Den helt lave basarbygning i midten, mellem de to gader, ser ud til at overleve indtil videre. Det er usikkert hvornår den er bygget; måske i 1940.
   Fabriksbygningen er fra 1929 (H. Jensens Maskinfabrik havde adresse i det tidligere husnummer Øresundsvej 100), og i 1993 skete der en til- og ombygning*). Oven over ALDI er der boliger.


2004 (SEL)

*) Også omkring 2005-08 blev huset på hjørnet bygget om og kraftigt udvidet, nemlig med hele to etager oven på de oprindelige. Samtidig blev dyrehandlens basarbygning gjort klar til nedrivning. Disse to fotos tog Susan i december 2009:
 

ALDI-bygningen i vore dage (2012) ser nu således ud, sml. med SEL-billedet:

Men i 2023 gav ALDI op. Karin Andersen tog de sidste fotos 19.10.2023:


 

 

2002


Sundby Dyrehandel med sin nydelige facade - som imidlertid kun fik lov at leve et par år.
Foto: ss, november 2007


Basarbygningen er nu borte!
Foto: ss, oktober 2010

2011 gik det stærkt med at få rejst en ny beboelsesejendom på Øresundsvej 96. Rene Petersen fotograferede projektet:
 

9.2.2011

11.2.2011

30.3.2011


28.10.2011
På Øresundsvej 104 blev der i 2005 indrettet et galleri ved navn Gallery Kimaha. Susan tog et billede udefra i oktober 2005:
I marts 2000 sagde jeg Farvel så længe! til min kæreste ved stoppestedet ud for Sundparken nr. 1 - hvorefter jeg tog dette ikke særlig opløftende foto af den gamle vej og karreerne overfor. En måned efter flyttede jeg til Århus.
   Fra højre mod venstre er det hhv. nr. 102-108 (Ejerlejlighedsforeningen Sundgården), 110-114 (E/F Venediggården/Mestregården) og 116-124 (A/B Strandlodsgården). De er alle bygget i 1932.
   Bagermestrene Sørensens forretning i nr. 112 blev sidst i 1980'erne bygget om til bolig - og delte dermed skæbne med tusindvis af andre lokale butikker i enhver dansk købstad. Øv!


November 2012

Godt ti år efter mit sort-hvide billede kom Susan forbi og tog et nyt foto af apostrof-Hugo's Pizza & Grill i nr. 106; billedet nederst i rammen til højre.


Marts 2000 / JG

 

 


Oktober 2010 / SS

På højre hjørne af Venedigvej - dvs. Øresundsvej 108 - har vi en af områdets stadig levedygtige bodegaer; nok tidligere kaldet værtshuse. Denne hedder Amagerstuen.

Billedet herunder blev taget i marts 2000 (ss)


Deprimerende facade ved nr. 108 i januar 2010 (ss)


Januar 2010 (ss)

Og på venstre hjørne af Venedigvej - dvs. Øresundsvej 110 - lå/ligger denne grillforretning der som så mange andre butikker er opkaldt efter sin adresse: Grill 110.
   Susan tog dette og de næste to billeder i 2010.
FØR
Kirsten Vang Justesen har doneret dette avisudklip fra 1982 om bagerforretningen H.P. SørensenØresundsvej 110.
   Og hun skriver følgende, som uden tvivl er mere korrekt end den åbenbart i hast nedfældede tekst i bladet:

"Min farfar Hans Peter Sørensen åbnede forretbningen i 1932. Mine forældre: Ove Vang Sørensen og Ruth overtog den i 1947; min far 29 år gammel, min mor 24 år (min mor lever stadig og bliver 92 år i marts 2015).
   Min bror Per Vang Sørensen overtog forretningen i 1977. Bageriet blev lukket i sommeren 1985.
   Billedet er fra bageriets 50-års jubilæum."

Næste hushjørnes forretning er Øresundsvej 114, på højre hjørne af Milanovej.

Herunder har vi et kig ind ad Milanovej, dvs. set cirka fra hjørnet af Palermovej mod Øresundsvej og Sundparken:


Foto: Fl. Lamberth, 1996. © SULFA

Næstsidste gadehjørne før Strandlodsvej er Øresundsvej 116/Milanovej. Før forretningen blev til bolig, var den et møntvaskeri.

På hjørnet ved nr. 124, med adressen Strandlodsvej 82, lå i mange år Café Strandlyst. Af stamgæster bl.a. kendt som Det fugtige Hjørne.
   15.3.1950 var cafeen hjemsted for øens radioamatører, da de stiftede den lokale Amager Afdeling af EDR, med
Viktor Schiødtz, OZ7NS, som første formand.
   Jeg har stadig til gode at finde eller få tilsendt (til låns) billeder af Café Strandly. Det hidtil eneste, som jeg har, er det til højre ...

Bjørn Funch har i 2017 sendt mig dette billede af Strandlyst. Han forklarer en vis uskarphed med, at der er tale om et klip fra en gammel video. Det er dog langt bedre end ingenting:

Hvis man skal tro den herlige Kbhguide - og hvorfor skulle man ikke det! - så besøgte dens anmeldere Café Strandly så sent som i april 2001 ...


Foto: Fl. Lamberth, 1998.
Copyright: SULFA
Flere og nyere billeder af det tidligere caféhjørne af Strandlodsvej:
 

30.6.2010. Foto: Fl. Lamberth, © SULFA

13.11.2012.
Eget foto
 

Se også siden om Strandlodsvej (som dog ikke er opdateret for tiden)

 

 


Foto fra måske 1950: Valseværket, Amagerbanen, vandtårnet, gasbeholderen osv.

 

Obs!
Især området fra Strandlodsvej til Strandvejen undergår i 2011-16
voldsomme forandringer med især højhusbyggerier. Senere fulgte
Ved Amagerbanen og Strandlodsvej, hvor fortætningen af
de nye boligområder ligeledes er ganske grotesk!
 

Fra Strandlodsvej til Amager Strandvej

Først et luftfoto fra en lokalplan fra 1996.
   Man ser tydeligt begge sider ad Øresundsvej fra Strandlodsvej til det gamle tracé som var Amagerbanens spor. Vi ser også den tidligere stationsbygning ved hjørnet af Krimsvej næsten over for Vølund-fabrikken.
   Cirka midt i billedet har vi BC37's badmintonhal langs med Strandlodsvej og Sundparkens blokke til venstre for den. Højere oppe ligger de store boligkarreer mellem Lergravsvej og Holmbladsgade, og øverst i billedet - hvor jernbanen svinger til venstre - ligger et af byens vitale og vigtige åndehuller: Kløvermarken.

Se flere billeder på websiden om Valseværket og Vølund - og stationen på siden om Amagerbanen.

På området som tidligere bestod af bl.a. NKT's valsevæk, Allan Christensen & Co. og Helly Hansen er der ny bygget en mængde moderne boliger. Blandt andre Øresundsvej 140, fotograferet i juli 2006
   Derimod har de to ens palæagtige bygninger - med husnumrene 126A (som også hedder Strandlodsvej 85) og 134B har ligget der siden 1920. Huset på hjørnet af Strandlodsvej var fra
1976 og en årrække frem hjemsted for det navnkundige Sweet Silence Studio, før dette flyttede over på Islands Brygge. Omkring 2000 blev det omdannet til boliger og bl.a. annonceret som "liebhverlejlighed" inkl. trykfejl:


November 2012: Allan Christensen & Co.s bygninger
renoveret til smukke, gedigne boliger.
 


Foto: Fl. Lamberth, © SULFA 1997

Foto: Fl. Lamberth,
© SULFA 1998


Helsidesannonce i Reklamehaandbogen 1934 for Allan Christensen & Co., Allanco.


Marts 2004


Den ny tid: Juni 2010.
(Fl. Lamberth, SULFA)

Husnummer 132-138. Bygningen/-erne(?) er fra 1937 og fotograferet  i hhv. 1997 af [?] og i marts 2000 af Susan

 

I hhv. marts 2004 og 2005 ser det særprægede hus således ud:1.2.1997


Marts 2000

Husrækken med ovenstående bygninger som den så ud i 1995. Yderst til højre skimtes en bid af beboelsesejendommen på det vestlige hjørne af Øresundsvej og Strandlodsvej

 

Bjørn Funch fotograferede samme område i 1987. Et forstemmende syn

Otte år tidligere, i 1979, så området stadig ud som på dette billede
fra Bjørns fotoalbum:


Billedet viser børn og lærere fra Amager Lille Skole, mens denne endnu var indrettet i fabrikken Vølunds tidligere administrationsbygning i nr. 147.

Fra hjørnet af Strandlodsvej og frem mod stranden lå som nævnt ovenfor bl.a. fabrikken Allan Christensen & Co. Billederne her er taget af Fl. Lamberth (© SULFA), adskillige år efter at virksomheden lukkede o. 1975:

1998

1993

1995 x 2

 

1995 x 2

1998 


2000

 

 
Husnr. 140. Billedet til højre tog Susan Smith i marts 2000. Nogle af de ældste bygninger har formodentlig hørt med til M.H. Krauses Træ- og Finerhandel - se billedet fra beg. af 1930'erne herunder:

Vejen forrest må være Strandlodsvej, og længere fremme skimter man i lysningen hjørnet af den forlængst sløjfede Øresunds Sidevej som var en fortsættelse af Palermovej og endte i Øresundsvej.

Flere billeder fra Øresundsvej 140 og området deromkring. De er alle taget af Flemming Lamberth, og SULFA har ophavsretten til dem:


1999 x 2

1998

1999

2000 x 2

 

1988 x 2

1998 x 3

1993

 

På dette billede, som Svend-Erik Lindberg tog i august 2004, ser vi nogle af de nye boliger som er bygget på bl.a. Valseværkets grund.
   Fotografen stod ud for hvor den gamle Øresundsvej Station byttede plads med Metrostation Øresundsvej, og han sigtede mod vest.
Samme beboelsesejendom - en del af Øresundsgården - plus nedgangen til den nye Metrostation Øresund. Foto: Bjørn Funch, 2009.
Cirka dér hvor hushjørnet med de fire altaner ses på billedet ovenover stod 'i gamle dage' denne høje søjle beklædt med blå kakler. Bjørn Funch tog et billede af den i 1987.
   I cirklen stod oprindelig ordet OILSKIN, og under det 'Standard'. Men selve firmaet hed Olskind (med d og uden i), og dets fulde navn var "De Forenede Olietøjsfabriker A/S - Olskind & Standard". Firmaet blev overtaget af firmaet Helly Hansen hvis initialer sås i cirklen i en del år.
   En anden kilde vil vide, at cirklen skulle forestille O'et i Olskind, og at der inde i den var et stort S for Standard.

Det viser sig (i 2012) at HH-logoet i ringen på toppen af søjlen blev fremstillet omkring 1938 som et svendestykke af Poul Busk, der var i lære som smed ovre på Vølund. Tak til Karin Andersen for oplysningen.

Artiklen til højre er sakset fra (vist nok) "Danmarks Amter og deres Mænd", et værk som udkom i 1935-36

 

Med mit første digitalkamera (Canon G3) tog jeg dette billede i juni 2003 af det omfangsrige nybyggeri på bl.a. Helly Hansens og Valseværkets areale:


Amagerbanens gamle spor var der stadig ...

 
Bare fem måneder efter billedet herover så der sådan ud det samme sted:


Der er gang i betonelement-samlesættene ...


Ak ja! 23.11.2003
Amagerbanens Øresundsvej-station foreviget af Erik Johansen 18. maj 1938. Med noget af Valseværket (Nordisk Kabel & Traad) i baggrunden. © SULFA
Efter at den gamle stationsbygning blev revet ned, pakket sammen og flyttet ud til et magasin på Frilandsmuseet i Sorgenfri, er det gamle træ vist det eneste som har fået lov at stå en tid endnu.
   Billedet til højre tog Susan Smith i juli 1996. Erik V. Pedersen tog det andet billede i april 2007.


Øresundsvej stationsbygning på Krimsvej så sådan ud den 1.9.2002.
Mon man nåede at få det gamle, spøjse stationsskilt med til Frilandsmuseet?
(Læg mærke til de to forskellige e'er)
John Freytag tog dette billede af stationsbygningen den 12.4.2001.

Husnummer 148. Bygget 1939. Omkring 1940-60 +/- lå harmonikafabrikken A. Hagstrøm A/S i denne bygning. Foto: Bjørn Funch.

I dag (2009) har Børnehjælpsdagen og Landsgardeforeningen adresse her.

Næsten helt ude for enden af Øresundsvej - på det sydlige hjørne af Amager Strandvej - lå engang denne farve- og lakfabrik. Erik V. Pedersen har leveret disse to annoncer:

I vore dage ser nr. 152 sådan ud Bygningen er fra 1959, men senere bygget om og udvidet med flere tilbygninger. For tiden har Grønlund-gruppen domicil bag det fine grønne husnummer på hegnet. Bjørn Funch tog billedet i juni 2009.

På dette område og hen til Amager Strandvej havde jeg og en masse andre elever fra Østrigsgades Skole skolehaver i midten af 50'erne. Farvefabrikken må være kommet til senere. Den kan vel næppe have ligget der samtidig med vores ærter, radiser, kartofler og gulerødder ...

 

 

Det sydlige hjørne af Øresundsvej og Amager Strandvej undergår i årene 2011-13 - ligesom det var tilfældet på det store Vølund-areal på Øresundsvejs nordside - kolossale forandringer i form af enorme prestigebyggerier med boliger og supermarked m.m.
   Læs eventuelt om planerne, som de blev formuleret i lokalplan for Krimsvej m.fl.: http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1085180_APPROVED_1252998824374.pdf som blev vedtaget i august 2009.

Adskillige år før da - faktisk for 100 år siden - lå der på det hjørne af Amager Strandvej og Øresundsvej gartneriet Strandlyst vis-a-vis Saltsøpavillonen. Det ser vi på dette billede, som er publiceret if. aftalel med lokalarkivet i Tårnby:

2010:

- men nu en saga blot!

 

For enden af Øresundsvej:

Billedet herover er fra 1913. Det er taget i sydvestlig retning fra Amager Strandvej (som dengang hed Krudttårnsvej), og man ser bl.a. tydeligt Amagerbanens stationsbygning midt i billedet. Dengang var der grøft på begge sider af Øresundsvej.

 

 

Klik her og besøg den nordlige side af Øresundsvej - med de ulige husnumre

Genvej til websiden om Valseværket, Vølund og Øresundsvej St.

Genvej til Amager-portalen med links til de andre gader 

Tak til Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv - SULFA - for lån af en del af billederne.

Billeder mærket ss/SS er taget af Susan Smith. Billeder mærket SvB er fra Svend Braarups album.
Også tak til Svend-Erik Lindberg (SEL), Karin Andersen (KA) og de øvrige billedleverandører.


 

 

Genvej til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus