© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2020


 

De tre skoler på Øresundsvej

 

Først den største af dem:

Øresundsvej Skole
(Øresundsvejens Skole)Herover: Illustration fra værket Dansk Skole-Stat 1933, og
herunder: Postkort fra omkring 1940:

 

Genvej til den gamle Sundbyøster Skole på Øresundsvej 33 - klik her!

Genvej til Rugbakkens Skole, Øresundsvej 7 - klik her!

 


Øresundsvejens Skole - senere mere mundret: Øresundsvej Skole - på Øresundsvej 4 var en kommunal folkeskole bygget 1903. Vist nok oprindelig kun for drenge.
   Skolen lukkede 1985 og blev derefter omdannet til offentlige kontorer og ældrecenter mv. under Amager Kulturpunkt,
hvori også Amager Bio i en genfødt skikkelse indgår. Fra omkring 1988 husede skolens gamle gymnastiksal for drenge et ligeledes genfødt Røde Kro Teater, indtil dette gik konkurs i oktober 2008.
   På det seneste har bl.a. Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv, kaldet SULFA, fået et par møde- og magasinlokaler i den gamle skolebygning.
 


Flyfoto fra o. 2009


2003


To billeder fra 2006

Prik på billederne og se dem i større format!

 

"Øresundsvejens Skoles 75 års jubilæum"
af Gudrun Povlsen (klip fra 'Københavns kommuneskole').
 Klik her og åbn teksten fra 1967 i pdf-format.
 To klassefotos med navne / tilhører Søren Colding: 
1. E 1950

Søren Coldings navneliste:

Øverste 1 Række fra venstre 

Svend - Gunnar - Jim Iversen - Henrik - Holger Ørum Nielsen - ? - (Uffe ?)

2. Række
Jan - Helge - (?) - Mikkel - Kjeld - Tonny Hansen - Mogens (Eggert?) - Harry - Lille-Ras

3. Række

Erling Jørløv - Asbjørn Thyssen Hansen - Søren Colding Mortensen - Kurt Jacobsen - Max - Ib - Villy - Hardy

4 Række
Jørgen Madsen - Erling Sand - Leif Bjerborg - Preben (Hildebrandt Mikkelsen?) 

5. A 1953

Navneliste i Word-format + 'navnefoto':

  
 

 

  
Cirka 1920
Min morbror Henry Christensen er ham med de store næver som - næsten symbolsk - sidder helt ude til venstre ...
(Billedet tilhører Laila Haugaard)

 


 
Realklassen 1951-52
Billedet tilhører Jørgen Even Hansen som er den unge herre med de elegante lyse plusfours (pludderbukser) på første række.
 


 
Ca. 1926
Billedet tilhører Claus Lellinge.
 


 
Ca. 1927; måske allersidste skoledag
Billedet tilhører Claus Lellinge.
 


 
2.c 1943
Nr. 2 fra venstre i anden række er Per Jørgen Nauta Svendsen
(Billedet tilhører Bodil Nauta Lindkvist)
 


 
5.B 1948
Nr. 2 fra venstre i anden række er Per Jørgen Nauta Svendsen
(Billedet tilhører Bodil Nauta Lindkvist)

 


 
1.A 1948
Nr. 2 fra højre i næstbagerste række er Finn Nielsen.
Læreren: Hr. Fomar.
(Billedet tilhører Egon Bruun)
 


 
2.A 1950
Bagerst fra venstre: Dennis Jørgensen, Jørgen Fagerberg, [?], Nils Hovgård, Tonny Sicklau, Rene Nielsen, Niels Juul, Ernst Neumann
Midterrækken: Finn Nielsen, [?], Torben Nyborg, Henning Hansen, Jørgen Stoltenberg, Finni Malmros, Poul-Erik Nielsen, Jørgen Nielsen
Forrest: Knud ?, John Fischer Jensen, Tage Nielsen, Ivan Olsen, Arne Jørgensen, Erling Høgsted, Svend Nielsen, Egon Bruun, Jørgen Olsen
Læreren: Hr. Witt
(Billedet tilhører Egon Bruun)
(Efternavn korrigeret af Per Andersen, marts 2011)
 


 
5.A 1952
Bagerst fra venstre: Egon Bruun, Jørgen Stoltenberg, John Fischer Jensen, [?], Ernst Neumann, Finn Nielsen
Midterrækken: Bent Mortensen, Erling Nielsen, Rene Nielsen, Erik Nielsen, Arne Jørgensen, Niels Juul, Finni Malmros, Dennis Jørgensen
Læreren: Hr. Witt
(Billedet tilhører Egon Bruun)
 


 
2. FM A 1954
Bagerst fra venstre: Preben Rasmussen, Finn Petersen, Jim Hansen, Torben Nyborg, Finn Nielsen, Egon Bruun
Næstbagerst: Finni Malmros, Rene ?, Leif Rasmussen, Bjarne Nielsen, Frank Byriel, Erling Nielsen, Ole Nielsen, John Andersen
Næstforrest: Rudi ?, Jørgen Clemmensen, Erik Nielsen, Henning Jensen, Ernst Christiansen, Henning Hansen, Knud Sørensen
Forrest: Tage Nielsen, Jørgen Eriksen, John Fischer Jensen, Jørgen Andersen
Lærerne er hhv. Ib Telving og Falck Petersen
(Billedet tilhører Egon Bruun)
(Efternavn er korrigeret af Per Andersen, marts 2011)
 


 
2. fm a 1954
Bagerst fra venstre: [?], Rudi, [?], Hanne, Henny, Lis, Judy, Vibeke
Næstbagerst: Lis, Vibeke, Lillian, Margit, Vinni, Jytte, Ingelise, Edel
Næstforrest: Lis, Henny, Annelise, Lilli, Hanne, Ingelise, Anni
Forrest: Anni og Annelise
(Billedet tilhører Hanne Bruun)
 


 
3. fm a 1955
Bagerst fra venstre: Hanne, Anni, Lis, Bente, Anni, Henny
Midterrækken: Ingelise, Lis, Lilli, Edel, Lillian, [?], [?], Annelise, Judy
Forrest: Lis, [?], Henny, [?], Birthe, [?], Vibeke, Rudi
Lærerinden er vistnok fru Dagny Andersen
(Billedet tilhører Hanne Bruun)
 


Prik på billederne og se dem i større format!

  
2. B 1945
Bagerst fra venstre: [?], Bjarne, John, Parly, Svend
Midterrækken: Ivan, [?], John, Per, [?], Finn, Benny, [?], [?]
Forrest: [?], Herluf, Åge, [?], Richard, Bendt, [?], Freddy
Læreren er Hr. Witt
(Billedet tilhører Finn Holm)
 


 
4. B 1948
Bagerst fra venstre: Svend, [?], [?], [?], Parly, [?], Finn
Næstbagerst: Åge, [?], [?], [?], Ivan, [?], Svend, Bendt, Benny
Næstforrest: Erik, Freddy, [?], [?], [?], [?], John, Jørn, [?]
Forrest: Benny, Poul, Richard, [?], Herluf
Læreren er Hr. Witt
(Billedet tilhører Finn Holm)
 


 
2. D 1950
Blandt eleverne ses Henning Jensen, Jørgen Eriksen, Jørgen Clemmensen, Vinni Jensen, Jim Hansen, Hanne Mortensen, Judy, Finn Petersen og Ernst Christiansen
Lærer: Juul-Andersen
(Billedet tilhører Judy Pedersen)
 


 
5. X 1952
Blandt eleverne ses Jørgen Eriksen, Judy, Vinni Jensen, Rene Petersen, Finn Petersen, Jim Hansen, Hanne Mortensen, Jørgen Clemmensen, Ernst Christiansen, Henning Jensen, Henny Nielsen og Ingerlise Petersen
Lærer: Juul-Andersen
(Billedet tilhører Judy Pedersen)
 


 
2. D 1948
Lærer: Egon Christensen
(Billedet tilhører Jørgen Klessing; det er modtaget fra Egon Bruun)
 


 
4. D 1950
Lærer: Egon Christensen
(Billedet tilhører Jørgen Klessing; det er modtaget fra Egon Bruun)
 


 
2. C 1950
Bagerste række fra venstre: [?], Bjarne Nielsen, Finn Sørensen, [?], Arvid ?, Niels Røhr, [?], Svend Åge Andersen, Palle ?, Ivan Olsen
Næstbagerste række: ?
Næstforreste række: [?], [?], Hanne Nielsen, Lilly Andersen, [?], [?], [?], Vibeke Schønberg, [?], [?], [?]
Forreste række: nr. 4 = Jørgen Andersen
Læreren er Hr. Hermansen
Billedet er modtaget fra Egon Bruun
 


Denne sundhedsmeddelelse er lånt af Judy Pedersen
 

Denne trefløjede billedsamling er lånt af Marianne Probst:7.cu 1968

 

 

Øverste fløj
Lone Andersen, John Rosenqvist, Hanne Friisgaard, Jan Agerlund, Inge Krüger
Dan Frederiksen, Mai-britt J., Peter Nielsen, Susanne Jensen, Steen Olafsen

 

 

Midterste fløj
Marianne Harfot og klasselærer Sv. Hansen
Karin Lauridsen, Henrik Jensen, Mai Britt Rasmussen, Jan Illum, Ena Nielsen

 

 

Nederste fløj
Tom Andersen, Lene Eriksen, Rene Funch, Jette Mikkelsen, Jørgen Madsen
Ann-Mari S. plus følgende fire ikke-skolekammerater: Marianne Sund, Hanne Jensen, Lisbeth R., Steiner Rasmussen

 
Ib Andersens billeder af klasser og lærere: 
2. A 1945
 


 
4. A 1948
 


 
1. EM 1950
 


 
4. EM 1952
 


 
Realklassen 1953
 


De næste to billeder tilhører Erik Iversen: 
2. B 1950
 


 
5. u 1952


Billede fra Svend Aage Eeg

[Etageejendommen bagerst er Drogdensgade 13-15, og foran den har vi Rugbakkens Hjælpeskole på Øresundsvej 7 vis-a-vis Øresundsvejen Skole.]

 

Svend Aage Eeg har også leveret tre andre klassefotos. De har erstattet nogle ret små billeder; se længere ved Lone Dyrberg.

 

2. fmx 1956
 

 

Billeder fra Steffen Riis og hans hustru Inge Spangsberg: 
3.x 1952
Billedet tilhører Inge Spangsberg
 


 
5.X 1954
Billedet tilhører Inge Spangsberg
 


 
2.FMu 1956
Billedet tilhører Inge Spangsberg
 


 
II EM-A 1954
Billedet tilhører Steffen Riis
 


 
IV EA 1956
Billedet tilhører Steffen Riis
 


 
Realklassen 1958
Billedet tilhører Steffen Riis
 


 
Øresundsvejens Skole; 1958
Billedet tilhører Steffen Riis
 

Billederne herunderk er også Steffen Riis'. De er ligeledes fra midten af 1950'erne ...


To billeder fra Frede Henriksen: 
Ca. 1931
 


 
Ca. 1932
På billedet er blandt andre Svend, Ivan, Edwin, Frede Henriksen, Hans Sørensen, Villy Bach, Harry, John Henning, Helmuth, Poul, Roar, Leif, Poul Simonsen, Elin Byrsting
 

 

 


Huskat!
Når man taler om skoleår, klassetrin og årstal, skal man være opmærksom på at det først var fra august 1946, at de københavnske kommuneskoler (igen) lod skoleåret gå fra august til august inkl. sommeferie. Tidligere havde skoleåret i mange år gået fra 1. april til 31. marts.
   Baggrunden for ændringen af skoleåret fremgår af "Beretning om Københavns Kommunale Skolevæsen for Skoleaaret 1/4 1945 - 31/7 1946": klik her og læs historien.
 


Disse fire fotos skyldes John Jørgensen (og scanneren Hans Jacobsen); de er fra 1984:

 

Susan Smith tog de næste ni og nyere billeder af skolens område og bygninger i marts 2009:


Drengegymnastiksalen

Læg mærke til kontrasten mellem lygten og parabolen

Den gamle pigegymnastiksal ...

Gavlen hører til Nordre Røse Vej, den røde etageejendom er ryggen af Søndergården på Middelgrundsvej

Lidt tættere på

Og bygningen set fra den modsatte ende; den har vist kendt bedre dage!


(Nye) Røde Kro Teaters indgang foran gymnastiksalen
et års tid efter at morskabsteatret havde lukket og slukket.

  

1. a 1955
Billedet tilhører Aksel Houlby
 

  
1. z 1954-55
Billedet tilhører Flemming Landsy
 


 
3. z 1956-67
Billedet tilhører Flemming Landsy
 


 
1. C 1953
Billedet tilhører Hans-Michael Lind
 


 
1. F 1948
Navneliste udformet af og modtaget fra billedets ejer:

Lærer hr,thuesen,øverst fra venstre : jan ,mig(ib techt), ? ? ? ? ? øverst sidst eyvind.
rk. 2 fra venstre: kaj, ? klavs, hugo, erik, ole, vagn, erik og kurt.
rk 3: randi, annelise, mona, ? ? ? ? jytte
nederst: fra venstre:lykke, ? ?.

Billedet tilhører Ib Techt
 


3. F 1950
Navneliste udformet af og modtaget fra billedets ejer:

øverst lærer hr, thuesen. ? mig (ib)
rk.2 flemming,erik,? klavs,ole,eyvind,preben
rk.3 fra venstre: ? evy, ? ? ? annelise,randi ,jytte.
nederst: mener hun hed vivian, og så desv. igen et ?


Billedet tilhører Ib Techt
  

5. v 1953
På billedes ses blandt andre Svend Åge Andersen, Finn Sørensen, Arvid, Lilly Andersen, Gyda Jørgensen, Lone Due, Birthe, Vibeke Schønberg Jensen, Jytte Friis, Hanne Nielsen, Anni Nisted, Jørgen Andersen og Bjarne Nielsen.
Læreren er Hr. Hermansen
Billedet tilhører Vibeke Schønberg Jensen
 


De næste tre billeder er modtaget fra Egon Bruun - som har lånt dem af Arne Møller: 
1. C 1948
Lærerinden er Frøken Rasmussen
 


 
3. D 1950
 


 
1. EMA 1952
Lærerne er Fomar og Magnussen
 

  

Realklassen 1956

Billedet tilhører Preben Madsen
 


Fem klassebilleder mere; to af dem desværre kun i fotokopi: 
3. A - 1953

[fotokopi modtaget fra Egon Bruun]
  
1. EMu - 1956

modtaget fra Egon Bruun
  
IV ema - 1961

[fotokopi modtaget fra Egon Bruun]
Den viser sig at være 'sakset' fra bogen "Hinkesten og Helgoland" af Anne-Grete Nicolaisen; 2012.

  

Erik Jensens navneoversigt:

 

IV EA 1954 (4. 'eksamensmellem')

Billedet tilhører Erik Jensen
 

  

1. FMA 1950
Klasselæreren er Max Simonsen

(Billedet tilhører Per Hansen)
 

 

Prik på billederne og se dem i større format!

 

Næste tre billeder har jeg modtaget fra Fritz Neumann 
I M (1. Mellem) 1945

Fritz selv står i midterste række som nr. 4 fra venstre
  
III MB (3. Mellem B) 1948

Fritz selv sidder forrest som nr. 5 fra venstre
  
Realklassen 1950

Fritz selv er nr. 4 fra venstre i midterste række
 

 

Næste tre klassefotos tilhører Jack Thimm; jeg har modtaget dem via Egon Bruun: 
1. C 1952
 


 
3. C 1954
 


 
5. C 1956
 

 

Disse tre små billeder tilhører Lone Dyrberg;
de er leveret mig via Egon Bruun:


3. v 1952 (ny kopi)

5. v 1954 (ny kopi)

1. fmx 1955 (ny kopi)

 

Næste fire klassefotos tilhører Maj-Britt Christensen, tidl. Sørensen: 
2. b 1952
Blandt eleverne ses følgende:
Anita Nina Jonna Birthe Ruth Lone Hanne Bente Birgit Anette Winnie Grethe Irene Janne         Thurin Maj-Britt Anne Kirsten
Klasselærer: Fru Reverony
 


 
3. b 1953
Blandt eleverne ses følgende:
Jane  Birgit  Ruth  Hanne  Lone  Ida  Bente  Anitta  Kirsten  Annie  Birthe  Nina  Thurin  Jonna  Maj-Britt  Lis  Anette  Janne   Grethe   Lone  Winnie  Irene
Klasselærer: Fru Reverony
 


 
5. b 1955
Blandt eleverne ses følgende:
Jonna  Annie  Kirsten  Bitgit  Nina  Lona  Ruth  Ida  Lone  Hanne  Bente  Jane  Birthe   Janne  Winnie  Grethe  Maj-Britt  Irene  Anette
Klasselærer: Fru Reverony
 


 
R U 1961 (realklasse)
Blandt eleverne ses følgende:
Jonna  Freddie  Janne  Grethe  Maj-Britt  Annette  Hanne  Birgit
Klasselærer: Hr. Frødin

 

 

Billedet herunder tilhører Pia Lucy Dyrberg (nu: Maarup) 

3. X - Cirka 1966
Nr. 3 fra venstre i forreste række sidder Pia Lucy Dyrberg
(Billedet er modtaget fra Verny Falkeborg)
 

 

Se også, hvad Københavns Stadsarkiv har registreret om Øresundsvejens Skole. Klik her!

 

Tre klassefotos plus en navneliste fra Esben Mikaelsen
(listen er med forbehold for korrekte navne og stavemåder)


 
1. u 1961-62

Klik og se navnelisten
  
4. u 1964-65

Klik og se navnelisten
  
6. u 1966-67

Klik og se navnelisten
 

 

Næste to klassebilleder tilhørte folkesangeren Trille [1945-2016] 
1. a 1952
Trille er nr. to fra højre på næstforreste række
 


 
5. a 1955
(Hvem er Trille her?)
 

 

Næste klassefoto tilhører Hanne Søs Pedersen 

II EMu 1955

Navneliste fra Hanne Søs Pedersen
Øverste række: Lars Burvad, Finn Nielsen, Rene Andersen, Ivan Olsen, Frank Hendriksen, Villy Hansen, Ole Mathisen, Henning Rasmussen.
Anden række: Klasselærer Kaj Christiansen, Palle Nielsen, Ann Harreby, Hanne Petersen (mig), Jytte Bonde, Lizie Johansen, Alice Holterman, Ingelise Pedersen, Hanne Niebe, Per Andersen, Svend Petersen.
Tredje række: Steen Christensen, Ole Lolk Andreasen, Annelise Nelsson, Kaja Haack, Birgit Bjerregaard, Liss Rasmussen, Sonja Sørensen, Yvonne Olsen, Carl Jonasson.
Forrest: Torsten Michaelsen, Erling Jensen.
Fraværende: Flemming Nielsen

 

 

Disse fire billeder er Jens Engelbrechts 
3. B 1953

Navneliste i pdf-format
 


 
4. B 1954

Navneliste i pdf-format
 


 
5. B 1955

Navneliste i pdf-format
 


 
IV EmA: Tur til Østrig 1960

Navneliste i pdf-format
 

 

De næste to billeder har tilhørt Per Bredvig. Egon Bruun har lånt dem af Per Bredvigs enke: 
1. A 1941
 


 
5. A 1945
 

 

Disse to billeder er lånt af Bernhard Andersen: 
 


Navneliste til begge klassefotos

2. C 1948 


Personalia

 

Realklassen 1955
 

 

 

 

Sundbyøster Skole
Øresundsvej 33


Billede fra begyndelsen af 1900-tallet. Øresundsvej 33, dvs. til venstre for indgangen til Røde Kro Teater. Skolen blev nedlagt 31. marts 1913, hvorefter der blev indrettet husvildeboliger i bygningen. Den var skole allerede omkr. 1700.Foto fra 1932 af den tidligere skolebygning (Svend Braarups album)


1906. Billedet tilhører Kbh. Museum.Tak for dette tilsendte billede fra o. 1910 af de livsglade dansepiger foran Sundbyøster Skole.
(Billedet tilhører vist nok Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv)

 

Se også, hvad Københavns Stadsarkiv har registreret om denne Sundbyøster Skole. Klik her!  

Dette skolebillede er et gæt!
Lillie Andersen skriver, at hendes morfar - Julius August Christiansen, f. 1886 [nr. 5 fra højre i række 2] - som barn boede i Dyvekestræde 36; strædet skiftede senere navn til den i 1962 nedlagte Minorkagade.
   Lillie Andersen anslår, at billedet er fra o. 1896, men er i tvivl om skolen.
   Det er derfor mig der har skyld i og ansvar for at antage, at der er tale om den nærliggende Sundbyøster Skole. Har andre et andet bud? Den store vedbend bagerst kan muligvis skyldes, at optagelsen måske fandt sted henne i haven som hørte til Rødegård?
 

 

 

Rugbakkens Hjælpeskole
Øresundsvej 7

 

 


Dette billede er udlånt af Dansk Skolemuseum.

  


 


 (Sakset fra 1918-udgaven af Amager Vejviser)

 

Øverst til venstre har vi Øresundsvej nr. 7 ved hjørnet af Drogdensgade omkr. 1918. Denne bygning har huset mange forskellige skoler i sin levetid (1896-1988).
   Først hed den Neves Realskole. Senere blev den til Sundby Højere Almenskole og Klaumans Realskole. I 1923-24 var den Sundby Gymnasium, før dette flyttede til Bådsmandsstræde og blev til Christianshavns Gymnasium.
   Den har også været kaldt Værneskolen på Øresundsvej, og senest, indtil 1964, havde Rugbakkens Hjælpeskole hjemme i bygningen - som blev revet ned sidst i 1980'erne.Tak til Svend-Erik Lindberg for hjælpende research.


Gårdsiden af Rugbakkens Skole omkr. 1956

(Billederne med skoleelever tilhører Lis Boberg)


Billedet af en udflugt til Zoologisk Have har jeg modtaget fra Jeanette Duun. Årstallet er endnu ukendt.

 

Se også, hvad Københavns Stadsarkiv kan fortælle om Rugbakken. Klik her!
 

Rugbakken og en bid af Drogdensgade set fra Øresundsvej Skole i 1984 af John Jørgensen; billedet er scannet af Hans Jacobsen:

 


Skolen under nedrivning ca. 1985

 

 

Foran skolen, ca. 1954:

 Genvej til 'fællesforsiden' af skolerne i Sundbyøster og -vester
 


 
 

Hjem til forsiden


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus