© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Neddateret
2013


 

Amagerbrogade

 
Denne websides indhold er flyttet til
henholdsvej Amagerbrogade
Øst og Vest
 
 

Amagerbrogade 29-31. Afdeling 19 af "Arbeidernes Andels-Boligforening", bygget 1923. Måske lægger man ikke meget mærke til bygningen når man går eller kører forbi den. Men det gør man hvis man ankommer til øen via Langebro og Amager Boulevard.
   Da ligger facaden bogstavelig talt lige for. Fotos fra sommeren 2006 - og fra omkring 1933; det gamle billede tilhører Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv:

 

 

Men inden vi bevæger os ud ad Amagerbrogade, kravler vi lidt opad og kigger mod nord og øst: Et billede taget fra taget ...

Panorama set fra terrassen oven over Vermlandsgade 14.
Forrest t.v. en bid af Torvegade hvor denne løber forbi Restaurant Ravelinen. August 2003.

 

 


Klik her: Billeder af Amagerbrogade ved Øselsgade og Ølandsgade


 

 Tovværkgade set mod Reberbanegade og Amager Centret (1997).


Før Haandværkerbanken for mange år siden flyttede ind i nr. 52 - på hjørnet af Amagerbrogade og Brigadevej - lå der på samme adresse, få meter fra gadehjørnet, blandt andet den skomagerforretning som ses på Ib Vilhelmsens fine billeder til venstre og til højre. Som det ses var husnummeret dengang 122.Der var engang en gade - var der engang en dødssyg dansk såkaldt folkekomedie der hed. Det var der også her. Bag det grønne plankeværk lå indtil for få år siden indgangen til Øselsgade.
   Til højre ser man bedre hele huset mellem Ebertsgade og (forhenværende) Øselsgade. 

 


Sundby Apotek på hjørnet af Belgiensgade er desværre ikke apotek længere. Foto fra 2005

Omkring 1960 så der således ud - med Linie 13 på vej mod Sundby Remise.
 


Indskudte sidespring til senere brug


I "Amagerbogen" fra 1939 har redaktør A. Kierulff Jensen følgende lille beretning om historien bag Fredie Pedersens danseskole:

I det nye Ølandshus paa Amagerbrogade residerer Fredie Pedersen, der forud for Oprettelsen af sit Danseinstitut havde studeret Terpsichores*) vanskelige Kunst saa godt, at han i 1938 sejrede i den internationale Turnering for professionelle Dansere, som afholdtes i Paris.

*) Terpischore er den græske mytologis muse for korlyrik og -dans

Sundby Kirke er opført 1870.


 

Fire fotos set mod syd i 2006:


Ud for Kurlandsgade


Med Englandsvej til højre


Med Øresundsvej til venstre


Ud for Sønderbro Apotek og med den gamle cykelforretning på hjørnet af Højdevej til venstre
 

Og fem set mod nord i 2004:


Ud for Sundbyvester Plads


Ved Sundbyøster Plads på hjørnet af Smyrnavej


Med Prs. Christines Vej til venstre


Ved Middelgrundsvej


Ved Ebertsgade
 


 


Husrækken lige før Tingvej. Merry Teatrets gamle indgang med billetlugerne er for alt for mange år siden omdannet til apostrof-Jensens børnevenlige buldrende bøfhus.
 


<=
Hjørnet af Tingvej fotograferet i 1940. Hvor det hvide hus i midten dengang stod har vi i dag en af Danmarks første ALDI-butikker, indrettet i den desværre hedengangne Merry-biograf.
   Og lige overfor: Frankrigsgade-hjørnet af Amagerbrogade set ind mod byen. Bemærk gavlen med Merry-reklamen. (Foto: Kell Jensen, 1961) >>>

 

 
Gaden med et af sine af mange mennesker savnede transportmidler. Billedet er taget fra hjørnet af Frankrigsgade og set mod syd; 1965.
 Nr. 94 hed tidligere nr. 168, og både dette hus og nr. 96 plus baghusene tilhørte kornhandler Chr. Petersen; senere Carl F. Petersen. Til venstre har vi begge forhuse (ud mod Amagerbrogade) omkr. 1890. Og til højre nr. 94 - som eksisterer den dag i dag - dog med andre butikker!I gården bag nr. 94 lå Chr. Petersens korn- og foderstoflager. Det store hus med de høje skorstene på billedet til højre er Tingvej nr. 3 - som forlængst er revet ned.
  
Disse fire sort-hvide fotos er doneret af Susan Smith der engang fandt dem som gamle glasplade-negativer. De tilhører nu Sundby Lokalhistoriske Arkiv.<<< Nu til dags ser forhuset sådan ud >>>
Til højre ser vi at baghuset stadig er intakt og i brug. Sammenlign med det tilsvarende sort-hvide billede oven over. Billedet neden under er taget i samme baggård, men den anden vej - med Amagerbrogade udenfor.
   Til venstre et nutidigt billede af et nyere hus i samme baggård til venstre, dvs. hen mod nr. 96.

 
<= I nr. 96 lå førhen Sundby Musikhus, områdets vel nok mest velassorterede pladeforretning.
   Og over for den - i den basaragtige stueetage med nr. 87-89 - lå bl.a. butikken Sport-Life og en gedigen frugthandel. =>
<=
Hjørnet af Lyongade. På amagerkansk udtalt "ly-ÅNG-gade". På pjatsprog udtalt med tryk på første stavelse: LYån-gade.
   Og næste gadehjørne: Tyrolsgade. ........... =>
 


 


Et sidespring mere, denne gang til Englandsvej og dennes hjørne af Sigbrits Allé. Autoforhandleren m.m. på den tidligere vendeplads for Amagerbanens rutebiler er borte, og et eller andet skal vel bygges i stedet.
   T.v. skimter man i baggrunden begyndelsen af Øresundsvej på den anden side af Amagerbrogade.
 


 

   Er det et lille observatorium som ligger på toppen over tårnkammeret her på hjørnet af Augustagade? Nej, desværre ikke. I hvert fald ikke i 1958, da Jan Juncker var en tur oppe i det.  =>Ca. 1996

Højdevej set fra Amagerbrogade - med den smukke Filips Kirke på Kastrupvej for enden. (Altså: Kirken er smuk, ikke Filip ...) Et bjergtagende syn hvis man husker at lægge mærke til det.


2005


T.v.: Billede er modtaget fra Henning Sørensen. Det viser basarbygningen mellem Thingvalla Allé og Gimles Allé engang i første halvdel af 1940'erne(!) Læg mærke til sporvognsskinnerne og sidesporet inde fra Sundby Remise - og at vejbelægningen dengang bestod af brosten.
   T.h.: Mit eget billede fra 1983 af remiseområdet med idrætsanlæg og sportshal.
Amagerbrogade mellem Amsterdamvej og Fremads Allé (1983). Den vist nok ikke længere eksisterende Bodega Sylfiden.


Kort før Sundbyvester Plads, på venstre hånd (1983). Nu ligger der en Netto dér - i en noget nyere ejendom end gamle hæderkronede Villa Søvang.

 


Sporvognsbillederne tilhører, hvis ikke andet er anført, Torben Liebst og/eller

Gå i biografen på Amagerbrogade og i Torvegade

Genvej til forsiden af Amager-portalen

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus