© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2021

  

Kirkegårdsvej på Amager
med sideveje; se herunder:

 


Kirkegårdsvej i widescreen - fra Øresundsvej til Højdevej - i 2008

 


Kirkegårdsvej er en 565 m lang næsten stik nord-syd gammel gade som udgår fra Øresundsvej nogenlunde midt imellem Amagerbrogade og Kastrupvej. Men hvor disse to fortsætter helt ud til Kastrup, ender Kirkegårdsvej i Højdevej.
   Kirkegårdsvej har sit navn efter Sundby Kirkegård som den ligger langs med. Den fik sit officielle navn omkr. 1889, men er langt ældre. Se de gamle kort over området.
 


Med ryggen til Øresundsvej ser vi her (o. 1985) begyndelsen af Kirkegårdsvej.


Udsigt mod Øresundsvej fra toppen af Føtex [nu Netto]-bygningen nr. 2-4; Susan Smith tog billedet i juni 2006.

Og i marts 2013 fremturede hun med samme motiv i widescreen-panorama fra samme position:

 

På websiden om Øresundsvej Syd kan du se gamle billeder af
det gadehjørne, hvor der nu er parkeringsplads; over for Spaniensgade.
 

 


Foto fra september 2006: Føtex-varehuset ligger i nr. 2-4. I et hus fra 1974, hvis måde at harmonere med gadens ældre bygninger på er diskutabel.


Først var det et supermarked ved navn Malta som lå i bunden af bygningen, før det flyttede hen på hjørnet af Højdevej / Kastrupvej. I en årrække hed efterfølgeren HH-Supermarked. Har der været andre? [Foto: NRJ, 2.6.2017]
   September 2016 lukkede Føtex for at genopstå senere som et Netto-marked.

Og set fra den modsatte ende af bygningen:

[NRJ, 2017]

 

Dette billede af Inge Christensens farfar m.fl. er fra o. 1941, og det viser en bid af Haveforeningen Nordre Røse som lå bl.a. der, hvor nu Netto-huset og parkeringspladsen er. Og altså før papirfabrikken anbragte sine lange lagerbygninger på grunden; se nedenfor.
   Gavlen i baggrunden er Kirkegårdsvej 10, beboelsesejendommen på hjørnet af Nordre Røse Vej.
   Giv lyd, hvis du ved noget om Hf. Nordre Røse! Den er nævnt i Amagervejviseren for 1911-12, men var måske ældre.

 

De fire fotos herover tilhører Lisbeth Pedersen, Sverige, der som barn boede
på Kirkegårdsvej 1. Billederne er fra 1963.

Og tak til Fl. Lamberth som i 1996 tog de to billeder herunder af "Sund Bixen",
en økologisk minigrønthandel i gården bag Kirkegårdsvej 5. © SULFA

 

  
Omkring 1950. Sådan så det første stykke af Kirkegårdsvej på højre hånd ud dengang, da den store Waldorff Papir-Industri A/S havde nogle af sine lagerbygninger her. De er borte nu, som man bl.a. kan se af farvebilledet herover.
   Disse og flere andre ældre billeder er lånt af SULFA, dvs. Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv.


 

Øverst til venstre: Kirkegårdsvej 11 fotograferet omkr. 1990.

 

Billede nr. to til venstre viser den østlige, vestvendte side af gaden set mod nord - i henholdsvis 1985 og 2006. Huset yderst til højre på billede nr. to er det samme som det midterste hus med den gulmalede facade på billedet ude til højre.
   Det er gadens nr. 13 og bygget i 1900. Det røde hus (nr. 15) er fra 1901. Ejendommen henne på hjørnet af Øresundsvej er faktisk ældre; den er fra 1989.

 Dette billede af nr. 13 (t.h.) tog Flemming Lamberth i 1996.
I 1996 var den lyserøde etageejendom i nr. 7 netop opført.
Den så sådan ud i april 2015:

Foto: Karin Andersen

 


 
Set tættere på - fra hver sin side - har vi her de nyopførte bygninger som har erstattet de gamle huse nr. 7, 9A og 11A.
   Nr. 7 er fra 1996, nr. 11 fra 2003.

Fotos: Susan Smith 


 
Husnr. 9A og 11A fotograferet af Susan Smith i 2000. Den store bygning i baggrunden til venstre ligger på hjørnet af Øresundsvej og Lynettevej.
   Bagerst til højre ser man en bid af Haveforeningen Lynetten som ligger langs Rumæniensgade.

[SS]

 


 
Til venstre: Bag 9A og 11A har vi de gamle nyttehaver og den bombastiske transformerstationen på Kastrupvej ved siden af den fhv. kommunale beboelsesejendom fra 1927 som i dag er andelslejligheder. Foto: SS.
   Til højre: De nydeligt vedligeholde husnumre 13 og 15 som er nævnt ovenfor plus nr. 17 (1892). Set mod syd.


 


 
T.v.: Husnr. 13, 15 og 17 set mod Lillegrund. ss-fotos fra marts 2000.

T.h.: Hullet mellem husnr. 15 og 17.

[SS]

 

Samme husrække - 13, 15 og 17 - så sådan ud i 1985 

2000 / SS

 

 

 

Den 'savtakkede' bygning midt i billederne er rejst 1915, den har husnr. 21 og indeholder Luthersk Missionsforening.
   Det lave hus til venstre for missionshuset er helt tilbage fra 1885, men åbenbart kraftigt renoveret.
   Bygningen yderst til højre er den tidligere Waldorff-papirfabrik:


Juni 2005


Længere bagud har vi her huset på hjørnet af Lillegrund.
Foto: Flemming Lamberth, 1996. © SULFA


2006 / SS

 

 

 


Virksomhedens forside på Kirkegårdsvej 1960.


Waldorff Papir-Industri A/S
(Disse billeder tilhører Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv)

Hovedparten af fabriksområdet set fra himlen i 1950:Set mod nord fra toppen af Bredegrund 42 o. 1960.

Se ældre billeder fra Bredegrund på
websiden om Sundbyøster!

Markeringerne på denne oversigtsskitse fra 1950 viser Waldorffs mange destinationer omkring Kirkegårdsvej. Men i dag kan vi også bruge den til at orientere os om mange andre af kvarterets bygninger mv. Læg for eksempel mærke til at der dengang lå en små nyttehaver på stykket mellem den lange lagerbygning og den tidligere badmintonhal øverst til venstre. Amager Bio er selvfølgelig også med!
 


Forsiden af firmaet som det så ud o. 1998.

Vejen set mod nord og mod syd. Begge billeder er taget cirka ud for Lillegrund.
   På billedet til venstre har vi i forgrunden det nordlige hjørne af Lillegrund. På billedet til højre det sydlige Lillegrund-hjørne med den hvidmalede nedre del af facaden. Fotograferet i marts 2009.
Ejendommen på hjørnet af Lillegrund er fra 1912 og består af tre opgange. Dens sydvendte gavl er så abrupt og anmasende at man (i 2005) næsten kan fornemme, hvordan den skriger efter at blive forsynet med et farvestrålende maleri.
   Træerne i forgrunden hører til den ældste del af Sundby Kirkegård. Den ligger imellem Kirkegårdsvej og Kastrupvej.
   På billedet til højre ser vi desuden Middelgrundsvej-hjørnets del af den store beboelseskarré Søndergården.


 

Lillegrund set fra henholsvis Kirkegårdsvej -og fra Bredegrund
Foto: Fl. Lamberth, 1996.
På billedet til højre skimter man toppen af den store byggelegeplads.

 

2008-09 taler 'man' om - i forbindelse med en omfattende områdefornyelse af kvarteret omkring Øresundsvej - at inddrage noget af den gamle del af kirkegården til andre formål end afdødes haver jf. længere nede ad siden.
   Indtil det sker ser denne del af Sundby Kirkegård således ud på et kort fra ca. 2000:

 

To billeder af kirkegården taget fra Middelgrundsvej 39 af Brian. Tak for dem!


12.2.2009

28.4.2009

 


Vest og øst for Kirkegårdsvej så der sådan ud omkring 1950:


- Lillegrund, Waldorff, Nordre Røse Vej, Søndergården, Øresundsvej Skole og Rugbakken, badmintonhallen m.m.
(Billedet tilhørte Stadsingeniørens Direktorat, men er nu frigivet via Starbas. Tilhører SULFA)


 

 

Nordre Røse VejMaj 2009 (ss)


 

 

Den lille sidegade til Kirkegårdsvej, her husnr. 3-7 fotograferet hhv. 2006 og 2009. Nummer 3-5 er fra 1900, nr. 7 fra 1910.

 

Gadens lige husnumre 2A og 2B, 4, 6 og 8. Den høje bygning forrest (som også består af Kirkegårdsvej 10) er opført i 1902.
   Husnr. 4-8 er fra 1900.
 

Nummer 2A og 2B set mod øst med Kirkegårdsvej bagerst; 2009.

 


Nr. 7

De næste fem fotos (af ss) fra maj 2009:

 


Nr. 4


Nr. 6
 

Husnummer 4-6 set mod øst:

2009

Og nr. 8 set mod vest:

2009

 2009
 

Bagsiden (den sydvendte) af Nordre Røse Vejs ulige numre.

Bagsiden (den nordvendte) af husrækken med de lige numre.
På dette billede ser man i højre side lidt af den gamle badmintonhal ved Øresundsvej. Hed den "Sundby Badmintonhal"? Hvilke klubber spillede dér, og hvornår var hallen i brug?2000
 

Til venstre: Fl. Lamberth tog dette billede i 1996 med © SULFA.

Til højre: Susan fotograferede samme husrække i marts 2013 set lidt længere tilbage og lidt højere oppe.
(med gal stavemåde!)


 

Kirkegårdsvej fortsat

 


 

Her har fotografen (ss) i marts 2009 stået cirka over for Lillegrund og 'skudt' mod syd. Kirkegården dominerer denne del af Kirkegårdsvej.

Og her ser vi kirkegården samme dag fra den modsatte side.

I forbindelse med fornyelsen af Øresundsvej-kvarteret 2008-2010 opstod også en mængde planer om at inddrage noget af kirkegården til rekreativt område eller som en del af en grøn rute for cyklister.

Hvad der kom ud af af disse planer og anlægsarbejder kan du se på de følgende billedserier, som bl.a. Susan Smith er ansvarlig for:


15.8.2010 ... fortsættes herunder:


  Tre billeder mere fra 15.8.2010 
 

 

De første otte billeder herunder fra juni 2011 af det nydelige nye område inkl. smukke og populære Københavnerbænke - og en hærget murpille, hvor den gamle kirkegårdslåge var. Nogen har nolet et kors!

29. april 2011 blev det nye byrum indviet med pomp og pragt, og det fik
navnet Sundby Have.
 

 
 

De næste syv fotos tog Karin Andersen i juli 2013.
Også tak for dem.

 

Læs her om kommunens planer mht. denne gamle del af Sundby Kirkegård mellem Kirkegårdsvej og Kastrupvej.
 

 

Tag et sidestep til siden med de mange flotte Københavnerbænke - på Amager, i København, i Århus og mange andre steder. Klik her!Gadestykket mellem Hveensvej og Augustagade set mod syd: Facaderne på disse tre bygninger har aldrig ligefrem flugtet med hinanden. Huset med nr. 34 er fra 1903, det fremtrædende hus med nr. 36 er bygget 1890, og nr. 38 henne på hjørnet af Augustagade er fra 1901.
   Gadens fortov og facader går som Kong Volmers Røv. Til højre er det zigzag-hjørnet af Augustagade set mod nord der springer en i øjnene. Begge billeder er fra juni 2005.


Dette foto fra 2009 er taget ved hjørnet af Augustagade og set mod syd, mod Højdevej.Det sydøstlige hjørne af Hveensvej/Kirkegårdsvej, juni 2011 (ss)


Det nordøstlige hjørne af Augustagade/Kirkegårdsvej, juni 2011 (ss)

 Jan. 2010: Husnr. 42-44 og det sydøstlige hjørne af Augustagade (ss)
 

 
 

På hjørnet af Kirkegårdsvej og Augustagade lå engang et gipsstøberi, hvor der blev lavet stuk og rosetter til boligforeningen AAB's lejligheder. Foto fra 1920'erne:


Set mod øst med kirkegårdens trætoppe bagerst.
 

 
Henholdsvej det nordvestlige og det sydvestlige hjørne af Kirkegårdsvej og Tycho Brahes Allé. Også disse fotos er fra juni 2005.
   Det lille Quick Marked ligger i nr. 29 på Tycho Brahes Allé. Opgangene til venstre for butikken er Kirkegårdsvej 44 (fra 1903) og 42 (fra 1931). Læg mærke til de tidstypiske såkaldte penalhus-dekorationer på facaden.
   På hjørnet overfor - dvs. billedet til højre - har vi Tycho Brahes Allé 22 og Kirkegårdsvej 46. Denne store karré er bygget 1927 og går helt hen til Højdevej og rundt til Keplersgade. Ligesom beboelsesejendommen over for på Kirkegårdsvej er dette en afdeling (afd. 17) af AAB, Arbejdernes Andels-Boligforening.
Tre af de fire gadehjørner består af AAB-ejendomme. Her er det hjørnet af Kirkegårdsvej 45 og Tycho Brahes Allé 31-33 set mod nordøst. Altså det gadehjørne som ligger over for de to herover - og det herunder. Foto fra 2009.
   I modsætning til bygningen overfor har denne bygning (fra 1916) fået lov at beholde dekorationen i 'trekanten' på kvisten.
 
Det sydøstlige hjørne af Tycho Brahes Allé har 'altid' været domineret af Brugsen. Bygningen er fra 1916, og samme år flyttede Hovedstadens Brugsforening ind. Det sorthvide foto t.v. er fra 1930. Ejendommen er Afdeling 6 af Arbejdernes Andels-Boligforening i København.
   T.h.: I
2009 har Brugsen det ikke helt så godt som for 60 år siden, så nu ligger der en børneinstitution i butikslokalerne. Læg mærke til at taget nu mangler sin store flotte trekant med årstal og roset.


Nordøstlige hjørne af
Tycho Brahes Allé i 1922
= Kirkegårdsvej 45

Sydøstlige hjørne af
Tycho Brahes Allé i 1922
= Kirkegårdsvej 47

Læg mærke til at Hovedstadens Brugsforening HB havde forretninger på både det venstre og det højre gadehjørne mod syd af Tycho Brahes Allé. Det lille billede fra bogen om HB viser facaden ved Tycho Brahes Allé 30.

Farvebilledet herover er set mod Øresundsvej og taget af Fl. Lamberth i 1996 ud for Tycho Brahes Allé. Copyright SULFA.

Tycho Brahes Allé 35 set fra hjørnet af Kirkegårdsvej. I bygningen har kommunen et behandlings- og rådgivningscenter.
   Billedet til højre er set mod Kastrupvej, og man skimter facaden af Sundby Kirkegårds kapel og krematorium.

Begge billeder er taget af Susan Smith i marts 2009.

Sidste beboelsesejendom på venstre hånd når man kommer fra Øresundsvej har husnr. 49 - som er del af det store, tidligere kommunalt ejede, kompleks fra 1937, der desuden består af Højdevej 21A-29 plus bl.a. hele Sofie Brahes Allé. Se afsnittet længere nede på denne side. Portbilledet fra 2009 er taget ude fra Kirkegårdsvej.
 
 
Den sidste ejendom på højre side af Kirkegårdsvej, fra Tycho Brahes Allé til Højdevej. Den er fra 1927 og er ligeledes en afdeling af AAB, Arbejdernes Andels-Boligforening.
   Karreen består foruden Kirkegårdsvej 46-56 af Højdevej 19, Keplersgade 1-5 og Tycho Brahes Allé 12-22.
 
Den lille spændende antikvitetsforretning Butik 52 i nr. 52. Billedet til venstre er fra 2009, billedet til højre er fra 1996.

 


1933: Amagerbrogade - Øresundsvej - Kirkegårdsvej - Middelgrundsvej

 

Middelgrundsvej og SøndergårdenKirkegårdsvej nr. 18 og 16 plus gennemgangen ind til
Søndergården som mestendels ligger på Middelgrundsvej:
 


Den modsatte ende af den tilsvarende gennemgang ind til Søndergården
- fra Strickersvej. Da morfar var barn og ung, var det altid via disse
gennemgange at turen gik hjemad fra Amager Bio.
 


Nordsiden af Middelgrundsvej set fra Kirkegårdsvej. Læs mere om karreen herunder ...
 

Gaden begynder ved Amagerbrogade, og dens første (lille) sidegade er Strickersvej.
 


Hjørnet af Strickersvej-Middelgrundsvej fotograferede Egon Bruun i 1966 ...

... og på bagsiden af hans billede er der denne beskrivelse.

 


Søndergaarden o. 1935

Egon Bruun fortæller, det er rigtig levende børn og ikke modeller som optræder på disse ekstremt velordnede billeder fra hobbykælderen o. 1955!
   Men lur mig, om de unge mennesker ikke er blevet instrueret og koreograferet af fotografen til at agere, som de gør. 

 


Ikke udskiftning, men nyetablering af altaner - i Søndergaarden anno 2005.

 

Oprindelig var det en almen KAB-ejendom, men er nu en boligforening. Den er opført i 1930-32.

I 2006 modtog ejeren, dvs. Fonden Søndergården, en brozeplakette af 'Områdefornyelsen i Øresundsvejkvarteret' for de flotte altaner. Hvor er billedet af præmien?

Det kom her - fra Kim Schølte i september 2017:

I 1973-74 boede webmaster i nr. 19, 2. th. Dengang var altaner højst en fjern romantisk drøm for beboerne - når man ser bort fra de to gavle ved indgangen til karreen.


Foto: Egon Bruun, juni 2009Det bliver interessant at se det færdige arbejde live. Ejendommen er fra 1930, billedet fra juni 2005.

 


Så flot blev facaden ifølge et udklip, som jeg fik tilsendt i 2009.Til venstre har vi gennemgangen fra Kirkegårdsvej.

Til højre det ene af hjørnerne ved indgangen til den indre del af den store karré. Sammenlign med billedet lige ovenover.

Billederne er fra marts 2009. Foto: ss
Portgennemgangene set inde fra Søndergården ud mod henholdsvis Kirkegårdsvej og Strickersvej.
   På billedet til højre skimter man en bid af den ene af de gamle trapper på bagsiden af Amager Bio. Oij, hvor har man dog mange gange gået ud af biffen lige dér!
   Den 'ekstra' åbning på hvert billede er udgang til baggårdens skraldebøtter og tørreplads.

Dette billede fra o. 1943 tilhører Egon Bruun. Foran alle kældervinduerne stod der store trækasser fyldt med sand som beskyttelse mod visse af datidens 'aktiviteter' ...
Tre billeder fra Egon Bruun, sept. 2009. De er taget langs bagsiden af Søndergårdens lange længe, t.v. set mod Kirkegårdsvej, t.h. og herover set mod Strickersvej.
   Den store flade forhøjning var dér hvor koksene til fyrkælderen førhen blev læsset ned via lemmene i siden.Børge Røhr boede i nr. 17 og kørte med sodavand, først som kusk og hesteejer, senere for Faxe Bryggeri som chauffør på sin Ford A.
 


Sydsiden af Middelgrundsvej set mod Amagerbrogade fra hjørnet af Lillegrund. Marts 2009.

Tidligere så det nu nøgne gadehjørne således ud oppe fra Middelgrundsvej 37 før og efter 1972:Tak til Egon Bruun for disse to billeder

 

 

Bidder af Højdevej og Keplersgade1983. Bemærk de daværende (oprindelige) vinduer med kvadratiske ruder i midten.


2004. Med nyt hegn omkring legepladsen og det lille anlæg.
 
På billederne oven over vejnavneskiltet har vi facaden af Højdevej 21A-25A set fra hvor Grækenlandsvej begynder. Foran huset har i mange år - måske lige siden det blev bygget i 1937 - ligget en legeplads med gynger, karrusel, vipper og sandkasse. Og med et par obligate bunkers ved siden af. Ejendommen blev opført af Københavns Kommune, men solgt til beboerne som andelsboliger i 1997.
   I nr. 23A boede min bedstemor fra 1938 til 1953 i en knap 40 kvm etværelses lejlighed med kakkelovn, køkken, kokskasse og mikroskopisk wc; varmt vand fik man kun når det blev kogt i en kedel på gasapparatet.
   Den dag i dag kan jeg tydeligt se for mig den ru og rå, hvidskurede, tykke bordplade oven på de lave køkkenskabe, den lille zinkvask, gasmåleren til 25-ører, 'sikkerhedslåsen' i form af et stykke bøjet ståltråd mellem dørhåndtaget og øjet i køkkendørsnøglen. Og den lange, brede kældergang med koksrummet og de tusind tremmedøre. Og vaske- og tørrerummene på loftet. Og lirekassemanden mellem klatter af indpakkede 5-ører foran opgangene med den 'underlige' runde rude i gadedøren, spildsamleren med syvtallet og skraldemændene i gården, skorstensfejeren med hat og kost på tagryggen.
   Sådan er det ikke mere! Læs om ejendommen nu på hjemmesiden A/B Stjernen.


Det lille anlæg på hjørnet af Højdevej set fra Kirkegårdsvej 52; marts 2009

Grundrids fra 1930'erne over min bedstemors lejlighedstype:


 

Denne kokskasse er magen til den som stod i min Bedstemors køkken. Her er den fotograferet på Industrimuseet i Horsens som i høj grad er et besøg eller to værd (2013).
 


Baggårdens gamle forbudsskilte ...

... har fået lov at leve på muren i gården.

Højdevej 23A i 2009

Legepladsen lever endnu, omend ...

... den er ikke helt mage til den jeg kendte i 1950!

På dette foto skimter man lige akkurat en af de karakteristiske gule gadedøre.
(ss, 1978)

Den lille gamle, ikke helt ufarlige karrusel med Grækenlandsvej i baggrunden.
(ss, 1978)

Bagtrappens dør ud mod gården i 2009

Nr. 23A, 2.tv. set fra køkkentrappen. Den matterede blyindfattede rude ind til toilettet eksisterer altså endnu.

Gårdfacaden af 23A, ligeledes fotograferet af Susan Smith i 2009.

Set oppe fra køkkentrappen til nr. 23A.
Vore dages udgave af baggården fra 1930'erne er noget mere fancy -

- end for 60 år siden, på trods af visse midlertidige skønhedsfejl i et alt for lille storskraldsrum ...

Et kig hen ad sidegaden Sofie Brahes Allé med Tycho Brahes ditto i baggrunden - i 1996:

(Foto: Fl. Lamberth, © SULFA)Højdevej med Amagerbrogade bag fotografen - og den smukke Filips Kirke foran.
Jeg tog billedet i 2005 og burde gøre det igen en dag.

 

Christian Jensen foran og inde i sin forretning, som navnet til trods lå på Højdevej 52 i 1985, da Susan tog disse billeder:

DISSe tre fotos af Keplersgade tog Fl. Lamberth i 1996. De tilhører SULFA:

Set fra Højdevej

Set fra Lombardigade

Set fra Elbagade

HERMOD - en trikotage- og manufakturbutik på Højdevej 10, hjørnet af Keplersgade,
en slags 'lille lokal Mirakel-Priser' - fra 1939 til 16. oktober 1996


Fra Keplersgade til Amagerbrogade, 1996

Næste seks fotos tilhører Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv:

1991


Hermod i dagslys 1991


De karakteristiske vinduesudstillinger i 1991


1997: Der blev senere indrettet en spilleklub i Hermods lokaler; men findes den stadig?

Forretningens svanesang blev fastholdt af Susan i maj 1996:

Foruden navnet Hermod hed forretningen også Amager Konfektionsfabrik,
i al fald i en periode hvis ikke hele tiden. Se forskel og lighed i disse to tryk:

Faktura og nota fra o. 1950 og 1960


Hermod-indehaverens næringsbrev fra 1939. Icek-Szlama Charlupski havde forretningen i en menneskealder.


Susan Smith skaffede dette portræt at Isak Charlupski, som åbenbart også var navnets stavemåde.

 


 


Højdevej 18. Den tidligere buntmagerbutik ser nu sådan ud; 1991.
Disse fotos har © SULFA

Senere kom der pizzeria i lokalet i nr. 18; foto fra 1999. Der er hele to stavefejl i dets navn som burde hedde Lucky Kids, ligesom i forretningens annonce

Lucky Luke og Jolly Jumper som blikfang i pizzeriaet salgsannonce

Nogle år senere blev Luky til Lucky, men Kid's er stadig forkert! Foto fra o. 2008.

Fra før plasticposernes tid! Kurt Willumsen har gemt denne papirspose siden 1950.
 


 


Tak til bl.a. Susan [SS], Niels Rydahl [NRJ] og Karin Andersen [KA] for mange af billederne.

En del af billederne er udlånt af Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv ('SULFA').
 Genvej til Amager-forsiden med oversigt over gader m.m.

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus