© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdatering
3.6.2023

 

 

Amagerbro og Sundbyøster


- set og beskrevet som blandede bolsjer fra volden og sydpå

Denne webside er en af de første, jeg begyndte på i 1999. Siden da har grandts.dk grebet noget om sig, må man sige! Det samme gælder digital fotografering, billedopløsning og redigering.
   I 1999 var 640 pixels opløsning rigeligt til websider på datidens skærme; det er de ikke længere. Hvilket man opdager efterhånden som man klikker på sidernes miniaturebilleder og ser dem forstørret. 


Susan Smith skaffede dette fine flyfoto over Østamager 2007.

 

 

Hele Øresundsvej-kvarteret med alle gader og husnumre i 2005:
Klik her!

 


(Prik på billederne og se dem endnu større!)

Her er det NKT's valseværk og Amagerbanens sporområde ved Øresundsvej Station som dominerer billedet. Ser man godt efter, får man også øje på både vandtårnet og gasbeholderen.

 

Billedet til venstre:
Området mellem Sundparkens ældreboliger (nederst) og Kløvermarken, ca. 1950.
Med den store gasbeholder på hjørnet af Lergravsvej og Strandlodsvej. Med Bremensgade til venstre og de tre parallelle boligblokke som udgør ejendommen Nyrnberggården. Med den diagonale Jenagade bagved. Med Philips' store fabrik på hjørnet af Holmbladsgade - og med Strandlodsvej vis-a-vis den gamle bondegård Sølyst.
   Og øverst til højre, mellem Prags Boulevard og Strickers Batteri, skimter man resterne af lejren for de tyske flygtninge. Se websiden om Kløvermarken.

 


 


Luftfoto fra en lokalplan for Strandlodsvej / Øresundsvej-området fra 1996.

 

 

December 1951 begyndte busLinie 37 - vist nok Københavns første hurtigbus - at køre fra
Holmens Bro til Italiensvej. Og senere til Fortet. Disse klenodier er fra Erik V. Pedersens arkiver:

 

Engvej
og nogle af de omliggende sideveje


©

©

©

©

Jesper Borbye, ca. 1973

Regitsevej /
©

Kirsten Kimers Vej /
©

Liden Gunvers Vej /
©

Liden Gunvers Vej /
©


Liden Gunvers Vej, JG 2006


Ridder Stigs Vej /
©

Ridder Stigs Vej /
©

Liden Kirstens Vej /
©

Signelilvej /
©

Samosvej /
©

Samosvej /
©

Neapelvej /
©

Neapelvej /
©

Pris Buris Vej /
©

Marts 1984; John Jørgensen-foto. Set fra hj. af Japanvej mod hj. af Kirsten Kimers Vej og ind ad Engvej.

Engvej-billeder mærket © tilhører SULFA og er taget af Fl. Lamberth i 1996-97

Se også siderne om Italiensvej - Hf. Strandbo - Valseværket osv.
 

 

 

ABC-hallen:


 

Amager Badminton Club har -nu: havde*) - hjemme i gården mellem karreen som består af Markmandsgade, Ved Skansen, Store Mølle Vej, Ved Kløvermarken og Flinterenden. Hallen er bygget i 1937 og har fire baner og klublokale m.m.
   Et ganske pudsigt og utraditionelt sted at placere en sportshal. Kender du måske til andre haller med slags beliggenhed: bogstavelig talt midt i en baggård midt i et boligkvarter?


Tak for tilsendt billede fra 1938

I bogen "Amager" fra 1939 bliver badmintonhallen omtalt således:

Disse fem fotos tog jeg i september 2003:


Indgangen fra Markmandsgade.

Hallen med de fire baner fylder den halve gård.

Boliger, hal og klubhus med restaurant.

Indgangen til selve klubben.

Set fra portåbningen i Ved Skansen.


Og disse tre er fra februar 2018 - plus et bonusbillede:


Ca. 2016

 


*)
I juni 2018 lukkede og slukkede ABC-Badminton for sin hal for sidste gang på grund af uoverkommelige huslejestigninger!
   I skrivende stund (marts 2019) ved jeg ikke, om selve klubben overlever i en anden og/eller ny hal et sted på Amager.
   Senere viste det sig, at mange af spillerne nu træner i bl.a. BC37-hallen på Strandlodsvej.
 


Følgende syv billeder er taget af Annelise Hansen 12.11.2020. De viser hallen som
opbevaringssted for effekter fra beboernes pulterrum, mens der bygges taglejligheder.

Billedet herover fik jeg i 2023 tilsendt af en webgæst som fortalte, at der havde været forslag om at ombygge den hæderkronede ABC-hal til boliger!
   Det blev dog nedstemt af karreens beboere. Billedet er en visualisering af noget, som indtil videre lykkeligvis ikke er blevet til noget.

 

 

 

Christianshavns Brandstation
alias Københavns Brandvæsens Station Christianshavn

Endnu (2007) ligger den gamle brandstation med det karakteristiske øvelsestårn på området mellem Vermlandsgade og Markmandsgade. Men dens dage er talte. Siden januar 2005 har der været vedtaget en lokalplan for arealet. Denne indebærer bl.a. at brandstationen nok på et tidspunkt flytter over i Ørestad.
   Brandstationen er indviet i 1904 og udvidet og ombygget i flere omgange, i 1940, 1945 og i 1970'erne. Se de flotte historiske billeder på webstedet Københavns Brandmuseum; klik her.
   De seks første af de følgende billeder tog Susan Smith i maj 2007. Nummer syv og ni noget senere. De nederste og foreløbig sidste to tog jeg selv i 2008.


Markmandsgade

Det velkendte øvelsestårn, som angiveligt også var bseregnet til at hænge slanger til tørre på

I dag er de borte ...


I dag er både stationens ambulance og dette alarmtelefonskab væk!


2008

Nej, det er ikke et brandmands-politiskilt, men et nøglevedhæng med 'indkøbsvognsmønt'.


2009
  To billeder fra
september 2008 

Ind- og udkørslen i Vermlandsgade.

I 2013 blev tårnet fjernet fra stationen og jordens overflade.
Det faldt for aldersgrænsen med risiko for at vælte af sig selv. Ærgerligt!

I maj 2009 tog Susan en ny serie fotos i f.m. et åbent hus-arrangement:


 


3.9.2014 / NRJ:
18.2.2018 / JG:

 

 

 

Glud & Marstrand:


Den oprindeligt flotte facade på hjørnet af Uplandsgade og Ved Sønderport, her set i 1937-udgave.
   Da firmaet forlod området - for at gøre plads til Øresunds-kollegiet inde bag porten her - blev hovedbygningen lavet om til boliger og gjort grim og kønsløs; se de to billeder herunder fra 2004 - og læg mærke til arrene efter den oprindelige portal:


Den store fabrik set fra himlen, omkr. 1936.


Ligeledes oppefra (1937), men med mere af kvarteret uden om fabrikken, bl.a. det gamle sporareal.


Historisk illustration fra firmaets hjemmeside. Ja, hvem kender ikke den hyggelige Madam Blå-serie!

 


Arne Glud tog dette billede fra sin lejlighed i Ved Sønderport i 1971. I 2008 brugte SULFA det som julehilsen til medlemmerne.
© SULFA
Billedet herunder skyldes også Arne Glud. Vi ser, at cirka halvdelen af fabrikken er nedrevet, men at der stadig står nogle rækker shedtagsbygninger [1971]. © SULFA
 


Tak til Malene for dette foto, som jeg har glemt årstallet på.

 

Til højre har vi en lille 'udslået' tændstikmappe' af den slags som var populære små reklamegaver før i tiden. Tak til Susan.

 G&M ifølge Krak 1950

 

 

 

- har nu fået sin egen side. Klik på skiltet.

 

 

 

- har nu fået sin egen side. Klik på skiltet.
 

 

 

Filialer af
HB - Hovedstadens Brugsforening
som de så ud i Sundbyøster omkr. 1940


Amagerbrogade / Limgården


Skånegade / Prags Boulevard


Lybækgade


Lyongade


Tycho Brahes Allé /
Kirkegårdsvej.

plus Holmbladsgade og Islands Brygge

 

 

 


Lindgreens Allé
udgår fra Strandlodsvej og ender i den lille del af Holmbladsgade,
som løber langs Amagerbanens tracé (2002)

Den stilfulde bygning fra 1903 herunder tilhørte i mange år Gyldendals Forlag som brugte den til lagerplads
og pakkeri mv. Nu er den vist nok overtaget af en mængde mindre firmaer og lidt småindustri.


Fl. Lamberth, 2010. © SULFA


Alleen set fra Strandlodsvej i 2001.
Foto: Fl. Lamberth. © SULFA

Ditto - set i 2010 af Fl. Lamberth;
© SULFA

Lindgreens Allé set mod Strandlodsvej.
Foto: Fl. Lamberth, 2010. © SULFA


Set mod nordvest fra det areal hvorpå Amagerbanens spor blev anlagt få år senere. Gården t.h. i billedet må være Sølyst som lå på hjørnet af Holmbladsgade og Strandlodsvej.


Samme bygning set mod øst i 1997. Foto: Flemming Lamberth. © SULFA.


Og samme bygning set mod sydvest - i september 2002, knap 100 år efter dens fødsel.Juni 2003.

 

 

 

- har nu fået sin egen side. Klik på skiltet.

 

 

 

Bredegrund

Tak til Aase Madsen for de følgende billeder fra karreen på Kastrupvej:


Gårdens herlige unger, fotograferet o. 1935 inde i gården ved nr. 15 ...


... og udenfor o. 1939. Til venstre har vi Hf. Bredegrund,
og i baggrunden ses ejendomme på Øresundsvej,
i Rumæniensgade og transformerstationen ved Kastrupvej

I 1939 festligholdt beboerne ejendommens 10-års fastelavnsjubilæum.
Temaet var bl.a. den gamle molbohistorie om Storken i Kornmarken:


Der var fastelavnsfester til dengang ...

Molboerne og storken går omkring inde i gården

og ender i 'kornmarken' ude på Kastrupvej.

Nogen bliver endda gift den dag,

mens andre går tur med deres førstefødte.

Dyr og mennesker tror næppe deres egne øjne.


Ekstra!


Kolonihaveejere i Stadstøjet engang i 1920'erne. Vi er i Hf. Bredegrund,
og til venstre ser vi Etageejendommen paa Hj. af Rumæniensgade/Kastrupvej.
(Susan Smith skaffede Billedet.)

 

 

 

- har nu fået sin egen side. Klik her!


- har nu fået sin egen side. Klik her!


- har nu fået sin egen side. Klik her!


  - har nu fået sin egen side. Klik her!


  - har nu fået sin egen side. Klik her!

 
 

Amager Bryghus:

I 1906 erhvervede brygger, cand.polyt. Holger Helms grunden på Kongovej 2 og lod opføre Amager Bryghus.
   I en del år fremstillede det fortrinsvis sodavand, lyst øl og hvidtøl. Nogle af dets bygninger har overlevet og er nu ungdomsboliger:


(Jeg ved ikke noget om bogen - og kan ikke finde den i mit arkiv)

 

 

 

Fortsættes en dag ...


Nogle af billederne her tilhører Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv (SULFA).
Adskillige af billederne er taget af Susan Smith (her kaldet ss eller SS).

Sporvognsbillederne tilhører Torben Liebst og Sporveishistorisk Selskab

Gå til forsiden af Amagersiderne

Genveje til siden om hhv. Italiensvej og Hf. Strandbo


 


Besøg også websiden om Saltholm!

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus