© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
9.3.2024
 

 

Prags Boulevard


 

Her begynder 'boulevarden'. Efter at den er blevet lukket for kørende trafik mellem
Amagerbrogade og Skånegade, ser der sådan ud langs kirkegårdsmuren en tilfældig dag i juli 2006.
 

Indkørslen fra Amagerbrogade så sådan ud i april 2010.
Til venstre har vi en bid af muren omkring Vor Frelsers Kirkegård. Stilladset skyldes reparation efter en tagbrand.


10.11.2012 så der sådan ud. Nedslidte streger i asfalten, væltede cykler og henslængte stole.
Et trist syn på sin 70-års dag!

 
 


Prags Boulevard (2300 København S) på Amager udgår fra Amagerbrogade, slår et lille knæk bag Vor Frelsers Kirkegård ved Jemtelandsgade, krydser rundkørslen i Vermlandsgade og fortsætter helt ud til Amager Strandvej parallelt med og umiddelbart nord for Holmbladsgade.
   En besynderlig 'boulevard' som skal opleves! Kirkegårdsmur og industri, park, værksteder, beboelsesejendomme og boldgård, værested i skurvogne, hunde-wc'er - den fik det hele. Undtagen charme. Eller hvad?
   Vejens nuværende navn er fra 1926; den er opkaldt efter hovedstaden Prag (Praha). Før da havde den heddet henholdsvis Sundby Boulevard (1907-15) og Sundbyøster Boulevard (1915-26). I bogen "Storbyens Stednavne" fortæller Bent Jørgensen bl.a. at Prags Boulevard blev navngivet som en høflighedskvittering for at en gade i Prag netop var blevet opkaldt efter København (Kodanska ulice).

Obs! Prags Boulevards nuværende husnumre 66 og 68 - bygget hhv. 1916 og 1938- hed oprindelig Cumberlandsgade 16 og 18. Måske indførtes ændringen samtidig med at Tjørnerækken og Poppelrækken blev navngivet i 1961.
 

 
 

Maj 2007. Set fra Amagerbrogade, dvs. i modsat retning af billedet øverst.

 
Men mange år før da så starten af Prags Boulevard
(og Skånegade) sådan ud:
 

Sundbyøster Boulevard i 1923. Man skimter Bagdelen af en Sporvogn som dreier om ad Skaanegade.
 

1965
- fra Amagerbrogade til venstre ad Prags Boulevard ... og så til højre første gang -

1966

1966
Læg bl.a. mærke til Brugsen på hjørnet af Skånegade - og Importøren ovre på Amagerbrogade

1966
Turistsporvognen på besøg i Linie 9's endestation i Skånegade

1967
Linie 1 ophørte i 1967. Måske var denne en af dens sidste ture - ad østsporet i Skånegade

1966

1966

1968
8'eren blev nedlagt i 1965. Måske er denne vogn på parallelsporet til ære for fotograferne?
Disse sporvognsbilleder er alle taget af Per Bech Petersen. Og de tilhører alle SULFA.
 
 
 

Fra Amagerbrogade til Vermlandsgade

 
 

Annonce i Amager Vejviser 1918: Sundbyøster Boulevard ...
 

Med Amagerbrogade i ryggen ca. ud for Nordlandsgade.
Foto: Flemming Lamberth, 1997 - © SULFA
 

 
T.v.: Gaden under renovering i marts 2005.
   T.h.: Samme dag, set mod Amagerbrogade. Fotograferet fra hjørnet af stien bag kirkegården.

 


Mere vejarbejde nogle meter længere mod øst.


 

Juli 2006
Tre billeder 'fra vore dage' af et af gadens nyanlagte områder. De er taget ud for Halgreensgade og set hhv. i retning af Amagerbrogade og i retning af stranden. Læg bl.a. mærke til gadelamperne og udemøblerne.

Der synes ikke at være voldsom meget gang i den på en almindelig sommerhverdag. Heller ikke på godtvejrsdage i april 2010 og juni 2014:


Til højre anes Jemtelandsgade


Juli 2006Ud for Jemtelandsgade er der åbenbart anlagt et eller andet beboerstyret øko-have-noget. Der så sådan ud i nov. 2012 udefra.


August 2013
Tv.: Husrækken fra Nordlandsgade til hhv. Amagerbrogade og Jemtelandsgade.

Billedet th. viser tilløbet til etablering af en ny låge til materialekøretøjer i muren ind mod Vor Frelsers Kirkegård. Som herunder frabeder sig - i november - solbadning på plænerne.


November 2012
 


To gadenavneskilte og et 'indbygget' nedløbsrør. 2007 (ss).

 
T.v.: Dette foto er taget ud for Halgreensgade. Det ligner mere en losseplads end et vejarbejde - endnu. Marts 2005.  
 
Politikens kultursektion bragte 29.11.2005 en anmeldelse af den såkaldte folkepark på den dengang nye / kommende Prags Boulevard:
   Anmelderen giver gaden 3 hjerter ud af 6 mulige. Og lader sin tekst drukne i bøvede bogstavrim:
   "... folkeparken, der vægter kropsudfoldelse frem for kontemplation" ... "med fokus på ungdommelig kropskultur og cafeliv". Find selv ud af hvad kontemplation betyder.
 
 

T.v.: Regnvandskanalen ved Medicinalco/Dumex' fabrik er her fotograferet cirka ud for Chr. Svendsens Gade engang i 50'erne.
   'Åen' var ulige sjovere (men ikke mere delikat end på billedet) da der var rigeligt vand i, til at vi kunne soppe i den og jage rotter - dengang i 1952.
   T.h.: Sådan ser Dumex' gamle bygninger ud i forårssol 2005. Og herunder næsten samme motiv fra o. 1975:

 

 

Apropos den gamle regnvandskanal, som vi kaldte Åen:

På dette udsnit af Kraks gadekort fra 1929 ses det tydeligt, at regnvandsgrøften, kanalen, kloakhjælpeledningen - kært barn - var anlagt åben fra cirka midtvejs ved den nuværende sti mellem Ved Sønderport og Prags Boulevard (bag Vor Frelsers Kirkegård) og løb helt ud til Øresund. Se også de gamle gadekort på Amagerportalen, især det fra 1914.

Dette fotografi er fra 1913 og har tilhørt Stadsingeniørens Direktorat, som nu via Starbas har frigivet det som 'public domain'. Motivet er beskrevet som "Skelgrøften mellem Sundbyerne og Gamle København".
   Forrest til venstre aner man vejens (og dermed grøftens) drejning mod nordvest, altså hen imod og langs med bagsiden af kirkegården som aftegnet på ovenstående gadekort.
   Til højre har vi beboelsesejendommene fra 1904 i Carlsgade og Cumberlandsgade. Og bagerst midt i billedet står det gamle krudthus fra 1858 ud for Krudttaarnsvej alias Amager Strandvej.

En beretning om kanalerne i Prags Boulevard, Lergravsvej, Italiensvej og Greisvej kan man læse i et tilbageblik i Amager Bladet fra 2007.

De tre billeder herunder er taget af Arne Glud i 1978 og 79 fra Prags Boulevard 14 eller 16. Vi ser dels den omtalte sti mellem Ved Sønderport - jævnfør Gluds fremragende erindringsbog 'Sønderport' - og Prags Boulevard. Altså der hvor regnvandskanalen nu ligger nedgravet og gemt i store kloakrør.
   'Åen' midt i 'boulevarden' begyndte man at overdække i 1954. Om det også gjaldt stykket bag kirkegården - eller om det skete tidligere dér - ved jeg ikke.

Disse fotos har Arne Glud og SULFA copyright på.

Dette billede er taget ud for Carlsgade og viser arbejdet med at indkapsle og overdække regnvandskanalen i 1954-55. Billedet tilhører Bent Cederkrantz.

De næste fem fotos skyldes Niels Rydahl; optagelserne er fra 1. oktober 2014:


'Stien' bag kirkegården set fra Ved Sønderport

Ditto; med Prags Boulevard i baggrundn

Og set den modsatte vej, mod Ved Sønderport

Boulevarden (oven over den skjulte grøft) kort efter Jemtelandsgade


Det er bag bilerne at stien løber ud i boulevarden.
Set fra Jemtelandsgade med dennes nye belægning.
 

 


'Folkeparken' midt i boulevarden set af Susan i april 2008. I hele midterrabattens længde ligger den overdækkede kanal.

Samme motiv fra en mere spids vinkel. Foto: nrj, 2014

Prags Boulevard-indgangen til Akzo Nobel. ss/2005

Skiltning i 2005. Senere skiftede firmaet navn igen, igen; nu hedder det Xellia. ss/2005


Annonce fra o. 1935


Akzo Nobel set i fugleperspektiv af Susan 9.6.2005.

Disse to fotos tog jeg en januardag i 2007 gennem en fugtig rude på første sal i det ude fra set uskønne idrætstempel, som blev rejst i Holmbladsgade i 2006.
 


Indhegnet boldgård bag det dengang kommende idrætscenter i Holmbladsgade, set mod øst og mod den nye rundkørsel.
Foto: Susan Smith, dec. 2005.


Lige før Vermlandsgade og rundkørslen som blev anlagt i 2004-05, og som skimtes på billedet til venstre.
Foto: Niels Rydahl, 2014.

Se også websiden om hhv. Vermlandsgade og vejkrydset før rundkørslen blev anlagt


Disse to billeder herunder modtog jeg engang fra Per Skiold. Vi ser her det trekantede hjørne af Prags Boulevard og Vermlandsgade (med førstnævnte forrest) måske o. 1960.

Da det spidse hjørne af Prags Boulevard-Vermlandsgade blev ryddet i 2012,
anlagde progressive økologer alternative højbede og plantekasser -


(Set fra Vermlandsgade; foto: Mikael Madsen, april 2012)

- men i slutningen af 2014 var eventyret og eksperimenterne forbi,
til trods for dette håbefulde initiativ fra juni 2014:

 

Fra Vermlandsgade til Strandlodsvej

 
 


Fra rundkørslen set tilbage mod vest (nrj, 2014)


Fra rundkørslen set frem mod øst (nrj, 2014)

 


Ved dav. husnr. 41-43. Det nærmeste hus er borte nu. Flemming Lamberth fotograferede i 1996. © SULFA

 

Huset med altanerne er nr. 68; tidligere var adressen Cumberlandsgade 18. Yderst til venstre ser vi lidt af Celludan-bygningen.

Disse to første fotos er fra begyndelsen af 1950'erne.

 

Kåre Holst har doneret disse fem sort-hvide billeder - og jeg siger tak.


Kåre i mors arme 1942. For enden af daværende husnumer 107 i Holmbladsgade, nu Poppelrækken.

Gården bag Cumberlandsgade 18. Huset til venstre er bagsiden af Tjørnerækken.


En stor ovn er ved at blive muret op inde i gården
bag Cumberlandsgade - engang under besættelsen.

 
 Foto: Brian Nielsen, 2004.

 


Gadens venstre side, altså nordsiden. Billedet t.v. viser husrækken lige efter Laplandsgade - og den fortsætter i billedet t.h. hvor det mindste af husene er den gamle administrationsbygning på Toms fabrikker.
 

Det er ikke småting af firmaer og lagre der åbenbart er stuvet sammen i fabrikslokalerne i nr. 49A:


Foto: Brian Nielsen, 2004.

 


Toms, 1926


Toms-hjørnet af Laplandsgade, cirka 1920.Ca. 19242004


Den lille bygning forrest var inspektørboligen til Toms fabrikker. Oppe under dens tag skabte sangeren Frede Norbrink og nogle venner i 1962 deres første band: The Placers.
 


1940-42

Billederne til venstre, til højre og herunder er taget under krigen. De tilhører Kåre Holst.
   Til venstre ser vi bag den snedækkede skråning ned til 'åen' Haveforeningen Energien som lå mellem Prags Boulevard og Kløvermarken. Måske er der stadig nogle få haver tilbage længere mod vest, langs Amagerbanens tracé ved Uplandsgade?
   Billedet til højre er set i samme retning måske et halvt år før eller efter billedet til venstre. Et militært camoufleret køretøj på uønsket gennemrejse.
 


Marts 2009. Huset til højre er nr. 54-56, og derefter følger Carlsgade og Cumberlandsgade. (ss)
 1940-41


2004

  Længere mod øst ad gadens venstre side.


Ukendt årstal, måske 1960. Per Skild ejer billedet.Foto: Brian Nielsen, 2004.
 

Til højre ser vi en af Holmbladsgades sidegader - Carlsgade - hvor denne udmunder i Prags Boulevard.

NB!
Mere om Prags Boulevard kan man se på siderne om Holmbladsgade og dennes sidegader. Blandt andet er der billeder af den store Philips-bygning på hjørnet af Strandlodsvej. Billeder af regnvandskanalen ligger bl.a. på Amager-forsiden.
   Selve gadekrydset hvor der nu er rundkørsel kan man se billeder af fra 1938 til 46 på krydsets egen side.


Bortset fra Toms var der ikke meget andet end kolonihaver imellem Prags Boulevard og Kløvermarken.Foto: Susan Smith, 2000. 

Fire fotos mere fra 1950'erne, taget fra det nuværende husnr. 68:


Gangbroen over kanalen ud for Cumberlandsgade. Toms fabrikker i baggrunden.

Set den modsatte vej med Pyrolysetårnet bagerst.

Disse fotos tilhører også
Kåre Holst.


Lige over for Cumberlandsgade 18 (nu: Prags Boulevard 68) lå dette rørlager.

De foregående tre billeder er taget fra lejligheden på 1. sal. Dette er taget i smug fra øverste vindue på trappen - under krigen. Se også billederne af Hf. Energien højere oppe på denne webside.

Udsigten fra stuen i Kåre Holsts barndomshjem i Cumberlandsgade 18 (nu: Prags Boulevard 68) ca. 1952. På det tidspunkt er der ved at være bebygget langs regnvandskanalen hvor før kolonihaverne lå.
   De store lyse bygninger i baggrunden til venstre er fabrikskomplekset som ligger på hjørnet af Uplandsgade og Laplandsgade.

 

Tak til R98 for lån af dette herlige billede fra sidst i 40'erne:


Klik og forstør!

Den blev kaldt 'Lange Maren' og var en såkaldt vekselbeholderbil. Den tilhørte Kjøbenhavns Grundejeres Renholdningsselskab og var en af de nye vogntyper som KGR eksperimenterede med efter krigen.
   Vekselbeholdersystemet gik ganske enkelt - og lidt smart - ud på at de fyldte bøtter fra kundernes skraldekældre blev skiftet ud med tomme bøtter, således at der ikke var omlæsning i ejendommen eller på gaden. Men pga. køretøjets størrelse og vægt faldt forsøgene igennem sammenlignet med den vogntype der komprimerede affaldet.
   Lange Maren ses her på Prags Boulevard bag Celludan og med Tjørnerækken og Poppelrækken bagved.

 


Marts 2005:
Set mod Amagerbrogade fra vejarbejdet ved Vermlandsgade.

Ud for Cumberlandsgade -
maj 2005.


1.10.2005: Forrest rundkørslen og bagerst Laplandsgade.


1.10.2005: Den nye rundkørsel set mod nordøst.

1.10.2005: Samme sted som billedet lige ovenover.

1.10.2005: Kanten af den nye rundkørsel, set mod nordøst.

1.10.2005: Prags Boulevard 44-46, endnu med fri udsigt til Sadolin i Holmbladsgade.

Nr. 50 og 52


Værested, skure, landsbymiljø - midt i 'boulevarden'. Januar 2008/ss


Karin Andersen tog disse to hygsomme billeder i september 2014.


Philips-bygningen (foto fra o. 1965) hedder i virkeligheden "Den nye Industrigaard 1946 A/S".
Dens hovedindgang var Prags Boulevard 80. Nogle kilder hævder, bygningen er opført i 1949(?!).
 

 

Fra Strandlodsvej til Strandvejen og Prøvestenen


Hvor Uplandsgade løber sammen med Prags Boulevard og opsluges af denne:


Til venstre løber Prags Boulevard ud i Uplandsgade og overtager denne resten af vejen til kysten. Begge billeder: ss/2008

Her er fotografen bakket lidt baglæns tilbage langs resterne af godsbanesporet til Prøvestenen.


Et stykke vej 'tilbage' ad Uplandsgade, set bagud mod Vermlandsgade,
er dette Niels Rydahl-foto af 15.2.2024 fra:

 


Stendøde sporskifter fra godstogstiden langs Prags Boulevard ...

... og Uplandsgade. Fundet og fastholdt af Susan Smith, marts 2008.


Nogle af Københavns Energis bombastiske bygninger,
her ved hjørnet af Raffinaderivej i marts 2008. /ss
 

Det gamle krudthus over for Amager Strandvej:


Farvebillederne er taget af Susan i 2008. Set mod Prøvestenen.


Set fra Strandvejen. Foto: Flemming Lamberth.
© SULFA, 1998


Set mod sydvest.

Værsgo og spis!


En delikat bid af den tidligere kemifabrikgrund øst for Kløvermarken som der
f.t. (2008) er planer om at omdanne til boliger i en "Kløverparken". Værsgo!

Flere af Susans billeder fra marts 2008. De viser den definitivt sidste åbne rest af den oprindelige regnvandskanal - lige øst for Amager Strandvej - og det senere nedlagte Sundby Gasværk til højre.


ss/2008


'Åudløbet' umiddelbart øst for Amager Strandvej. Alle tre fotos: ss/2008


Regnvandskanalen set mod vest med ryggen til kysten.

På billedet herunder ses kanalen lidt mere fra oven:

 

I forbindelse med etableringen af Prøvestensdæmningen i 1994 blev den gamle Oliehavnsbro over Østhavnen nedlagt; men først nedrevet og fjernet et par år senere. Kontrol:    På flyfotoet fra o. 2005 herunder kan man stadig se arrene efter broen på havbunden:

Oliehavnsbroen ses tydeligt på de næste tre flyfotos fra 1970'erne; på de to af dem med et tog på vej over broen:


Godstogskinner nær den fhv. Oliehavnsbro.

I 1996 - et par år efter den var taget ud af brug - tog Fl. Lamberth dette billede af Oliehavnsbroen:


For enden af sporet som før løb over til 'Benzinøen'. ss/2008

Den yderste forpost. ss/2008

Den gamle kajrest. ss/2008

Havneindløbet mellem Prøvestenen og Amager med det nu for evigt forsvundne vartegn bagerst. ss/2008


Arbejdskamp. Faglig blokade af Oliehavnsbroen og Prøvestensbroen 1984-85. (ss)


Benzinhavnen står der ved dette gamle flyfoto fra 1932:

(Ukendt fotograf)
 

Thomas Brabæk fotograferede i oktober 2012 Amagerværket, Prøvestenen og Amager Strand fra et andet perspektiv og en mere utraditionel vinkel, end man sædvanligvis ser disse områder. Er det rensningsanlægget Lynetten forrest i billedet?
 På et tidspunkt vil jeg oprette en webside med en bunke billeder af 'Benzinøen' alias Prøvestenen;
mestendels fotos som er taget af Fl. Lamberth fra SULFA i 1996-97
 


 


Tak til fotoleverandørerne Susan Smith (ss), Niels Rydahl (nrj), Kåre Holst og Brian Nielsen med flere
 

Gå til forsiden af mine Amager-sider

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus