© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2018

 

 

Sundby Gasværk
(Fotos: René Hansen, 2009-11)

 


Min billedudgave af historien om Sundby Gasværk falder i to dele. Først om det 'nye' gasværk ved Prags Boulevard og Prøvestenen, og derefter om det oprindelige i Lergravsparken ved Strandlodsvej. Begge er de borte nu.
   Førstnævnte værk var altså det seneste og sidste. Det blev indviet i 1964. Men allerede i midten af 1950'erne anlagde man på området en slags forgænger, et såkaldt reformingsanlæg med tilknytning til Pyrolyseværket, hvis flamme i toppen tændtes første gang 1.11.1955. Reformingsanlægget blev senere udbygget i 1960'erne og 70'erne.
   Den største af de store gasbeholderne er fra 1971, en puffergasbeholder med et rumindhold på 100.000 m³. Værket lukkede 4.12.2007, og sidste del af det blev nedrevet i 2011.
   Det ældste - første - Sundby Gasværk blev bygget i 1900. Det blev nedlagt og nedrevet i 1937 på nær den største af de to gasbeholdere; denne blev først fjernet i 1972. Som det fremgår af billederne nederst på siden, var denne beholder magen til den som netop nu er revet ned. Klik her og hop ned til det gamle gasværk.

Kort i 1:4000 over placeringen af de to gasværker i forhold til hinanden: hhv. 850 pixels og 1700 pixels.
 Christian Nygaard Pedersen tog dette flyfoto oktober 2005 -

 


- og Susan Smith forevigede arret i frøperspektiv juni 2011.
 

Sundby Gasværk (det 'nye'):Susan fotograferede den faglige blokade af Benzinøen i 1984-85.

 


2004

 


Før man gik i gang: Fly- eller kranfoto af gasværkets senere område, mens det endnu bestod af nyttehaver. Kanalen i Prags Boulevard med overskudsregnvand til venstre. (Antagelig omkr. 1950)


Samme sted, ny udsigt; o. 1952. Den første tilkørselsvej fra Prags Boulevard er anlagt.


Samme sted, ny udsigt; o. 1953.


Samme sted så sådan ud omkring 1960.
.
Og endelig 45 år efter! Mens værket endnu var i drift. (2004)

Nord for kanalen har vi her Gulf Oils bygning og i baggrunden oliehavnen og benzinøen. 1960'erne.

Udsigt til de overlevende nyttehaver i 'Sundvænget'. Øverst til højre skimte vi en bid af Haveforeningen Amager Strand.


Eftertænksom ung gasværksarbejder betragter nyttehaverne nedenfor.


Anlægsarbejdet griber om sig.


Materialer og mandskabsvogne. Foto fra omkr. 1955(?)


Kontrolrummet i 1960'erne ...

... og i 2004.

 

To fotos mere fra Susans kamera - marts 2008:

 

Billedet her tog Brian Nielsen fra taget Amagerværket i august 2004.


Dette foto tog jeg selv i august 2003 - fra terrassen over Vermlandsgade 14.

 


Finn Pedersen kravlede op i den ene af Amagerværkets skorstene og fotograferede den nye strandpark i september 2004

Selv blev jeg nede på jorden og på kanten af den gamle strand ligeledes i september 2004

 

De fleste af billederne her tilhører i dag Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv.
 


2008 - med 'Benzinøen' (Prøvestenen) bagved til højre
 

Susan Smith tog disse billeder:


Resterne af gasværket i marts 2008 set af Susan fra den såkaldte Kløverparken, dvs. det gamle industriområde øst for Kløvermarken hvor bl.a. Pyrolyseværket lå - og hvor man nu har i sinde at bygge boliger!

April 2008. Gasbeholderen set bag ved nyttehave-haveforeningen Sundvænget med Amager Strandvej forrest.

 

Næste billeder er taget af bl.a. Flemming Lamberth fra Sundby lokalarkiv:

 


Man kan næppe påstå at hverken den første eller den anden af de store gasbeholdere ligefrem var smukke mod himlen stolt knejsende bygningsværker i modsætning til for eksempel Sundby Vandtårn.
   Men begge var de i hver deres årtier markante pejlemærker i Sundbyøsters skyline, uanset hvilket verdenshjørne man betragtede øen fra. Amager er blevet en smule kedeligere uden dem.
   Nu til dags [fra o. 2012] er Østamagers silhuet set fra både øst og vest en ganske anden og evigt omdiskuteret nydelse; eller måske snarere det modsatte ...

 

 

Omkr. 2000? Midt i billedet skimter man det undersøiske ar efter den gamle Oliehavnsbroen,
hvorpå Amagerbanens sidespor til Benzinøen i sin tid lå.

 


Klik her - og læs det fredningsforslag, som Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur sammen med Københavns Bymuseum stillede til Kulturarvsstyrelsen i august 2007 om bevarelse af den sidste og største gasbeholder. Et forslag som desværre blev underkendt af styrelsen.
 

 

To af René Hansens fine fotos fra maj 2011 af det døende gasværk.
Set hhv. fra Prags Boulevard og fra Prøvestensbroen:
 Undrer man sig over at skorstenen til venstre står længere til højre om dagen end om natten, så ... så er der nok en naturlig forklaring!

 

Klik her og nyd en fin, lille film fra 2008 på YouTube om gasbeholderen

 

Også - eller rettere: især - Susan Smith har fastholdt mange smukke, men
nedslående indtryk fra selve nedrivningen i forsommeren 2011:
 

 


'Uret' siger, der stadig er 6.000 m³ gas i beholderen!
Men skal vi ikke gætte på at det bare er gået i stå ...

 

Disse to billeder er taget fra øverste etage på Kofoeds Skole i Nyrnberggade den 10.4.2011

 

 


29. april 2011


Flemming Lamberth supplerer med dette fotografi, som må være
enhver skrot- og jernhandlers drøm:

13.5.2011

Fire maleriske billeder mere af Susans fra maj 2011:

 


10. juni 2011; foto: Susan Smith

 

 

Sundby Gasværk (det gamle):

 

Dér lå de:
Gadekort fra 2006 over placeringen af de to gasværkers beliggenhed
i forhold til hinanden: Klik på 850 pixels og 1700 pixels.
 

Fotografi fra 1903. Her ser man første del af gasværket, vandværket og vandtårnet i Lergravsparken.
Gasbeholderen på billedet var den første og mindste af de to beholdere som blev bygget på værket;
og den som senere først blev revet ned.
 


Af 'Københavns Gasværker'; 75-års-jubilæumsskrift, 1957

 


På denne skitse fra o. 1933 kan man tydeligt se de to gasbeholdere - og i højre side Amagerbanens sidespor ind til gasværket.
Og på dette 'tredimentionelle' kort over hele Lergravsparken har man kombineret et matrikelkort fra 1985 med et kort fra 1914 over gasværket:Læg bl.a. mærke til parkens vestlige ende: gamle bunkers langs Østrigsgade og Øresundsvej - og boldbaner plus børnehave ved hjørnet af Østrigsgade/Lergravsvej hvor der nu er Metro.
 

Kort fra 1932 over de vigtigste gasledninger i København.
 

Hovedgasledninger i København anno 1932.

 


1913: Set ud ad Lergravsvej fra hjørnet af Venusvej (nu: Polensgade). Den enlige etageejendom ligger i Hessensgade i daværende husnummer 45. Billedet blev i 2014 frigivet af Stadsarkivet. - Link til de gamle gadenavne: klik her.

 


Gasværket blev bygget af Sundby Kommune omkr. 1900 og overtaget af København, da Sundbyerne (-øster og -vester) blev indlemmet i Københavns Kommune pr. 1.1.1902. Det blev nedlagt i 1937 og nedrevet.
   Dog fik den største af de to gasbeholdere lov at blive stående på hjørnet af Lergravsvej. Denne skulle fortsat benyttes, idet den blev drevet og fjernstyret fra Valby Gasværk, indtil den blev fjernet i 1972I 1951 var den blevet hovedrepareret pga. utætheder i jernbassinets bund. (I september 1964 sprang Valby Gasværk i luften.)


Den store gasbeholder som lå på hjørnet af Lergravsvej og Strandlodsvej, her set fra Sternberggade (1957).
 


Efter at Pyrolyseværket ved Kløvermarken var blevet nedlagt i 1978, genopstod Sundby Gasværk på området for enden af Prags Boulevard.
   Det nye Sundby Gas lukkede 2007. Tre år senere gik fredningsmyndighederne i (forgæves) aktion over for kommunen og foreslog bevarelse af den store beholder til fx kulturelle formål. Dette ønske blev desværre afvist. Og i 2011 rives den store gasbeholder ned som den sidste del af Sundby Gas.
   Læs mere her i Miljø- og Forsyningsudvalgets mødereferat fra 2005 - og i artiklen i Amager Bladet 31.8.2010.
 


(Sakset fra bogen 'Københavns Gasværker', 1957)

 

 

 


Genvej til Amager-portalen


 
 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus