© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2024

 

 

Ændrede gadenavne i 2300 København S

 

I Kraks Vejvisers Real-Register for København (1940) findes en liste som omtales således:

"Gadenavne, der er blevne forandrede efter Aar 1800, samt Gader, der efter samme Aar er nedlagte. (Tallet i Parentes angiver det Aar, i hvilket Forandringen fandt Sted)."

Nedenstående oversigt - som altså kun handler om København S - baserer sig fortrinsvis på den ovennævnte liste som dækkede hele Kraks område. Men også andre kilder ligger til grund. Alligevel er den desværre nok ikke 100% komplet. 
   Obs! Ikke alle steder hvor der står 'nu', betyder 'nu' nødvendigvis i dag! Enkelte gadenavne er ændret eller nedlagt senere end nu'erne.
 

Absalonsgade - nu Kurlandsgade (1901)

Ahorns Allé - nu Samosvej (1901)

Ahrensbergsgade - nu Ålandsgade (1940)

Alfred Sørensens Allé - nu Ætnavej (1925)

Amagerbro - nu en del af Amagerbrogade (stykket nærmest Christianshavn) (1902)

Amagervej - nu en del af Amagerbrogade (1890)

Artillerivej - nu Ørestads Boulevard (2011)

Asfaltvejen = kaldenavn for Bülowsvej, se denne

Backers Allé - nu Livornovej (1924)

Backersvej (stykket fra Kastrupvej til Backersvej) - nu Sixtusvej (1933)

Bagdadvej - nu den østligste del af Greisvej (1949)

Bedækte (Bedækkede) Vej, Den - nu Enveloppevej (o. 1906)

Benkogerivej - nu en del af Dalslandsgade (stykket nord for Carl Lunds Gade) (1917)

Bovedts Passage - nu Røsågade (mellem Dagøgade og Liflandsgade) (o. 1984)

Brahesborg Allé - nu en del af Keplersgade (1935)

Britannia Allé - nu Dublinvej (1925)

Brydes Allé (stykket øst for Sundholmsvej) - nu Telemarksgade (1926)

Brynhildes Allé - nu Stenlandsvej (1926)

Bülowsvej - nu Finlandsgade (1901)

Bøge Allé - nu Cypernsvej (1901)

Bøhmensgade (stykket fra Ungarnsgade til Polensgade) - nu Donaugade (1936)

Carl Lunds Gade - nu en del af Uplandsgade (stykket mellem Amagerbrogade og Vermlandsgade) (1936)

Christian II's Plads - nu Christian II's Allé (1.1.1954)

Christian Hansens Allé - nu Oldensti (1925)

Christian Sylows Allé - Rubikonvej (1925)

Christiansgade / Kristiansgade - nu Pommernsgade (1901)

Dagmarsgade - nu Portugalsgade (1901)

Dannebrogsgade - nu Norgesgade (1901)

Digevej (stykket fra Grønjordsvej til efter Fælledfold) - nu Nordre Digevej (1949)

Dovervej - nu Boltonvej (1933)

Dyvekestræde - nu Minorkagade (1901) = nedlagt 1962

Ege Allé - nu Rodosvej (1901)

Elme Allé - nu Korfuvej (1901)

Emblas Allé - nu Ærtelandsvej (1926)

Engbo Allé - nu Kaldæavej (1901?)

Engvej (fra Øresundsvej til Palermovej) - nu Florensvej (1929 - men nedlagt 1939)

Enigheds Allé - nu Ambra Allé (1927) 

Enveloppevej eller Den dækkede Vej (en del deraf) - nu en del af Amager Boulevard (1907)

Fiolstræde -> Færøgade (1901) = nu del af Skotlands Plads (ca. 1951)

Fischersgade - nu Lybækgade (1926)

Florensvej - oprindelig en sidevej mellem Øresundsvej og Palermovej; nedlagt o. 1939. Genopstod 1940, men nu som sidevej mellem Backersvej og Sorrentovej

Foldagervej - nedlagt ca. 1971

Formosavej - nu Kanadavej (1923)

Fortun(a)vej - nu Fehmernsgade (1901)

Fortvej - nu Formosavej (1927)

Frankrigsgade (stykket fra Lyneborggade til Lergravsvej) - nu Moselgade

Frankrigsgade (stykket fra Wittenberggade til Øresundsvej) - nu Wartburggade (1938) = nedlagt 1963

Fredensvej - nu Hallandsgade (1901)

Frederik den 7des Gade - nu Spaniensgade (1901)

Friggs Allé - nu Hastingsvej (1925) 

Frihedens Allé - nu Sognefjordsgade (1927)

Frihedsvej - nu Bremensgade (1926)

Frode Fredegods Allé - nu en del af Oxford Allé (1928)

Fru Malfreds Vej - nu Elselillevej (1944)

Funkiavej - nu en del af Vejlands Allé (1926)

Færøgade - nu en del af Skotlands Plads (ca. 1958)

Gammel Tingvej - eksisterede nogle få år i 1960'erne

Gartnergade - nu Bøhmensgade (1901)

Georgsgade - nu Liflandsgade (1901)

Gissegyden = Dyvekestræde, se denne

Godthaabs Allé - nu Badensgade (1901)

Greisvej (stykket øst for Kastrupvej hed indtil 1949 Bagdadvej)

Grønjordsvej (stykket fra Røde Mellemvej til Tingvej) - nu Peder Lykkes Vej (1948)

Grønlandsgade - nu Skotlands Plads (ca. 1958)

Gylfes Allé - nu Agerlandsvej (1926)

Hagbardvejs sydligste del - nu Pallesvej (1959)

Hamlets Allé - nu en del af Gyldenlakvej (1928)

Hans Backers Allé - nu Østerdalsgade (1927)

Henckels Allé - nu Luganovej (1925)

Henrik Ruds Vej - nu Regitsevej (år?)

Hjaltes Allé - nu Kaktusvej (1928)

Holmblads Boulevard - nu stykket af Vermlandsgade mellem Prags Boulevard og Østrigsgade (1925)

Holmbladsgade 107 B-N - nu Tjørnerækken (1961)

Holmbladsgade 109 A-D - nu Poppelrækken (1961)

Hvidevej - nu Grønjordsvej (ca. 1928)

Hvidtfeldtsstræde - nu Ølandsgade (1901)

Høders Allé - nu Etonvej (1925)

Integade - nu Lissagade (1901) = senere nedlagt

Irmelinvej - nu Pallesvej (1959)

Isbrandts Allé - nu Fælledfold (1925)

Islandsgade - nu Lærdalsgade (1952)

Jacob Petersens Allé - nu Lysefjordsgade (1927)

Jacobsgade - nu Hessensgade (1901)

Jasmin Allé - nu Clematisvej (år?)

Johannes Bergs Allé - nu Mjøsensgade (1927)

Jordaens Allé - nu Byagervej (1929)

Kalvedamsvej - nedlagt (ca. 1971)

Kastanie Allé - nu Kretavej (1901)

Kirkevej - nu Englandsvej (1901)

Kløvermarksvej (den sydvestlige del) - nu Markmandsgade (1924)

Koreavej - nu Nebraskavej (1923)

Kraingade - nedlagt 1962

Kristiansgade - nu Pommernsgade (1901)

Krudttaarnsvej - nu en del af Amager Strandvej (1932)

Køhlertsvej - nu Holmbladsgade (1898)

Lauenborggade - nedlagt o. 1945(?)

Liden Gunvers Vej sydligste del - nu Pallesvej (1959)

Lille Nygade - nu Øselsgade (1901)

Lille Rolighedsstræde - nu Kraingade (1901) = nedlagt 1962

Lille Vestergade -> Grønlandsgade (1901) = nu del af Skotlands Plads (ca. 1951)

Linde Allé - nu Lemnosvej (1901)

Lissagade - nedlagt (år?)

Loders Allé - nu Bedfordvej (1926) 

Lossepladsvej - nu en del af Artillerivej (juli 2012; senere ændret til en del af Ørestads Boulevard)

Lynette Allé - nu begyndelsen af Backersvej (1933)

Lærdalsgade (stykket vest for Englandsvej) - nu Peder Lykkes Vej (1948)

Malakkavej - nu Kaliforniensvej (1923)

Manillavej - nu Kansavej (1923)

Margueritvej - nu Byglandsgade (1927)

Meklenborggade (stykket fra Lauenborggade til tidligere del af Frankrigsgade) - nu Moselgade (1936)

Mellemvej - nu Gullandsgade (1901)

Minorkagade - nedlagt 1962

Møllevej (mellem Amagerbrogade og Irlandsvej) - nu Sundbyvestervej (1928)¹

Møllevej (resten) - nu Irlandsvej (1928)Fortegnelse i Amager-vejviser fra 1902 over ændrede gadenavne.


Nerikegade - officielt nedlagt 1996

Normandigade - stykket nærmest Frankrigsgade (nedlagt o. 1993)

Nygade / Store Nygade - nu Sverrigsgade (1901)

Ny Tøjhusgade - nu Thorshavnsgade (1906)

Ny Vestergade -> Islandsgade (1901) = senere Lærdalsgade (1952)

Odins Allé - nu Alperosevej (1928)

Oliegrensgade - nu Brysselgade (1934)

Palnatokes Allé - nu Pæonvej (1928)

Petersgade - nu Hannovergade (1901)

Randlevvej - nu Hellasvej (år?)

Reberbanegade (stykket fra Amagerbrogade til nuv. Reberbanegade) - Tovværkgade (1940)

Regnar Lodbrogs Allé - nu Kentiavej (1928)

Rembrandts Allé - nu en del af Sundbyvestervej (1929)

Remisevej - nedlagt ca. 1966 (den dav. forbindelsesvej mellem Englandsvej og Røde Mellemvej)

Rolighedsstræde - 'nu' Kraingade (1901) - som blev nedlagt 1962

Rolf Krakes Allé - nu Funkiavej (1928)

Rotas Allé - nu Rødelandsvej (1926)

Rubens Allé - nu Markskiftevej (1929)

Rugbakke Allé - nu Marsalavej (1924)

Rugbakkevej - nu Genuavej (år?)

Ruisdals Allé - nu en del af Solskiftevej (1929)

Ryesgade - nu Murciagade (1901)

Røde Møllevej - nedlagt (år?)

Røde-Vej - nu Lergravsvej (1904) [ej verificeret]

Rønne Allé (i Sundbyøster) - nu en del af Italiensvej (1901)

Rønne Allé (i Sundbyvester) - nu Dovregade (1926)

Rågårdsstræde (stykket fra Tingvej til dav. Lærdalsgade) - nu Peder Lykkes Vej (1948)

Sankt Hans Gade - nu Tyrolsgade (1901)

Sefax Allé - nu en del af Vestermarksvej (1928)

Serbiensvej (fra 1901: Valhals Allé) - nu Rialtovej (1925)

Signelilvejs sydligste del - nu Pallesvej (1959)

Skolevej - nu Walesgade (1901) = nedlagt 1969

Smallegade - nu Dagøgade (1901)

Sofienhøjvej - nu Gyldenlakvej (1925)

Solvangsvej - nu Koreavej (1927)

Stanleyvej - nu Ceylonvej (år?)

Steen Blichers Gade - nu Belgiensgade (1901)

Stemannsgade (ved Peter Vedels Gade) - nedlagt hvornår?

Stenpladsvej [fra Kastrupvej til Backersvej nord for Sundby Hospital] - nedlagt o. 1910

Stjærnevej - nu Sundholmsvej (1909)

Store Nygade / Nygade - nu Sverrigsgade (1901)

Store Rolighedsstræde - nu Kraingade (1901) = senere nedlagt

Strandbyallé - nu Milanovej (år?)

Sundby Boulevard (fra 1915: Sundbyøster Boulevard) - nu Prags Boulevard (1926)

Sundby Torv - navnet slettet o. 1940. Fra 1994 hedder området Filipsparken

Sundbyøster Allé - nu Mantuavej (1924)

Sundbyøster Boulevard - nu Prags Boulevard (1926)

Syrosvej - nu Korinthvej (år?)

Søfryds Boulevard - nu Agnetevej (år?)

Søfryds Hovedvej - nu Hellelidenvej og Svend Dyrings Vej (år?)

Søfryds Sidevej - nu Svend Vonveds Vej (år?)

Søvej - nu Irmelinvej (år?)

Tinghøjvej - nu Hegningen (1925)

Torinovej - nu Marengovej (1930)

Tovelillevejs nordligste del - nu Krimsvej (1953)

Trestjernegade / Trestjernevej - nu en del af Kurlandsgade (1935)

Tøjmestergade - nu Vestmannagade (1906)

Ullersallé - nu en del af Portlandsvej (år?)

Urmagerstien (stykket mellem Røde Mellemvej og Solvang Kirke) - nu Remisevej (1998)

Valdemarsgade - nu Normandigade (1901)

Valhals Allé - nu Rialtovej (1925)

Vej til faste Batteri - nu Artillerivej (1906)

Venedigvej (den oprindelige) - nu en del af Strandlodsvej (1928)

Venusvej - nu Polensgade (1926)

Vernersvej - nu en del af Vejlands Allé (1926)

Vestergade - nu Skotlandsgade (1901)

Vestervænge - nu Gærdebred (1925)

Vestre Boulevards Forlængelse - nu en del af Amager Boulevard (1907)

Vestre Jernbane Allé - nu Roselillevej (1924)

Vestre Mellemvej - nu Gullandsgade (1901)

Walesgade - nedlagt 1969 (1979?)

Wartburggade - nedlagt 1963

Wibrandts Allé - nu Gammelgang (1925)

Wibrandtsvej (stykket parallelt med Amager Strandvej) - nu Jorisvej (1959?)

Willemoesstræde [ses også som Villemannsstræde] - nu Shetlandsgade (1901)

Wilsonsvej - nu Windsorvej (år?)

Yorks Allé - nu Vestermarksvej (år?)

Zibrandts Allé - nu Vogtervej (1925)

Zibrandtsvej - nu Wibrandtsvej (1930)

Ægyptensvej - nu Obdams Allé (1904)

Ørestads Boulevard (mellem Myggenæsgade og Njalsgade) - nu Svend Aukens Plads (2012)

Øresunds Sidevej - nedlagt 1939

Ørnevej - nu Kongovej (1901)

(Ny) Østergade - nu Frankrigsgade (1901)

Østerrigsgade - stavemåden ændret til Østrigsgade (1929)

Østre Jernbane Allé - nu Tovelillevej (1924)

Østre Mellemvej i Nord og Syd - nu Grækenlandsgade, senere -vej (1901)

Østre Mellemvej i Øst og Vest - nu en del af Italiensvej (1901)


¹ Nu til dags ligger Sundbyvestervej på tværs af den oprindelige Møllevej Sundbyvestervej.


Hop op til toppen af denne side!

Tilføjelser og evt. korrektioner modtages gerne.

Tak til blandt andre Svend-Erik Lindberg for hjælpen med listen her.

Se en tilsvarende og mere detaljeret liste hos Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv: Klik her!

Genvej til forsiden af Amager-siderne

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus