© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2017


 

 

Sidegaderne til Holmbladsgade
+ Bøhmensgade næsten nederst


Se også:
Skitse over Holmbladsgade med sidegader - fra Krak 1945 - klik her
 

Vi bevæger os først fra øst til vest - og
besøger sidegaderne der går mod syd
(Gader der går mod nord er længere nede på siden - klik her)
 


Holmbladsgade-kvarteret og meget af Sundbyøster; 2002.
(Udgivet af Stadskonduktørembedet)
 


Gaden har fået sin egen webside. Prik på skiltet!

 


Gaden har fået sin egen webside. Prik på skiltet!

 


Gaden har fået sin egen webside. Prik på skiltet!

 Denne lille Fehmernsgade er blevet stedse mindre med tiden: Oprindelig udgik den fra Holmbladsgade - og den endte blindt halvvejs henne ved Eliasgade, fordi en trælasthandel og anden småindustri spærrede for fortsættelsen. I 1955 bestod gaden af husnr. 3-5-7-9-11 og 13 plus nr. 2.
   I dag er der indgang fra Hessensgade ved siden af Faktas (tidl. SuperBrugsens) parkeringsplads, og kun husnr. 5 og 9 er tilbage i 2013. I 2016 er alene husnr. 5 tilbage i gaden!
   Før 1901 blev gaden ifølge BJ i en årrække kaldt Fortunavej. Den fik sit nuværende navn efter den tyske ø Fehmern, som var Fehmarns daværende skriveform.
 Tv. Fehmersgade - i midten Bremensgade - th. Hessensgade.
1967. Tak for tilsendt foto.
 


Gaden set fra Holmbladsgade; ca. 1960.

Huset til venstre med de fire kviste er nr. 5 og 7 som ses herunder på nyere billeder.


Set mod Holmbladsgade; 1963

Tak til fotograf Viggo Rivad for tilladelsen til at vise disse tre fine, gamle fotos. Og det sidste forneden i denne ramme.


Gården bag Fehmernsgade 2; 1963

 

Disse fire fotos tog Fl. Lamberth i 1997. © SULFA. Trappen og halvtaget hører til nr. 7.

Men ikke mange år senere blev også husnr. 7 nedrevet!


Nr. 5 og lidt af nr. 9. Resterende bidder af den gamle landsbygade i Sundbyøster,
set fra Hessensgade; marts 2005.


Gadenavn og -numre så sådan ud i 2004 på det hærgede hegn ved Brugsens p-plads
- på et tidspunkt hvor flere af husnumrene slet ikke fandtes længere!Sidst i 1900-tallet er kun ganske få huse tilbage i denne lille gade bag SuperBrugsen imellem Bremensgade og Hessensgade.
(Foto fra o. 1990)

 

Fehmernsgade nr. 5-7 er bygget i 1901. Nummer 9 i 1900; en kilde mener at vide nr. 9 er fra før 1882.Marts 2000: Bag nr. 5 (ss)

Se også det gamle sort-hvide foto længere nede.Nr. 5-7 i 1997. Billedet tilhører lokalarkivet.


Cirka 1998. Husnummer 7 ser nu ud til at være rømmet.


Maj 2003 er nr. 7 helt borte. Nummer 5 er til gengæld et af kvarterets ældste huse (fra 1876). Og et år senere ser det sådan ud i sin velholdte pragt:Nr. 9 ca. 1997, set af Flemming Lamberth fra lokalarkivet


Ditto - lidt oppefra


Samme vinkel fra jordhøjde (ss; februar 2008)


(Det gule hus til højre er Bremensgade 8)

Tomten efter nr. 7 ser ud til at være blevet til have og legeplads - og gadens næstsidste af de før så mange huse (nr. 9) er endda blevet malet.
(Foto fra juni 2004)

Nr. 9 nu med stakit; maj 2007

Facade-detaljer fra husnr. 9:


- og med nyt glasseret teglstenstag; maj 2007


- set af Susan i febr. 2008

 

To salgsannoncer om Fehmernsgade 9:

20.12.2007


10.3.2009Tre fotos af nr. 9 fra februar 2008 (ss) Gården bag nr. 5, fotograferet af Viggo Rivad i 1963


To fotos fra sept. 2014 ved nr. 9 - fra Karin Andersen

November 2013. Foto: SS

September 2013. Foto: nrj

I dag (2013) eksisterer kun husnr. 5 og 9 i Fehmernsgade.
   Nr. 5 er den overlevende halvdel af dobbelthuset 5-7 og er i dag en velholdt bygning med fem boliger i en andelsboligforening som bærer det 'uhyggelige' navn Det Blaa Hus - som har været hvidt i åresvis.
   Billederne herunder er taget af en af beboerne, Søren W. Lauritsen, i 2011. Tak for det!


- som lidt oppefra ser sådan ud i nov. 2013 

 


Susan Smiths panoramabillede er fra november 2013

I foråret 2016 bliver husnr. 9 nedrevet i forbindelse med en tilsvarende fjernelse af Bremensgade 10. Herefter er den lille, gamle sidegade til Holmbladsgade reduceret til et enkelt husnummer, nr. 5. Ak ja! Men billederne består i det mindste. Se dem på siden om Bremensgade og Hessensgade. Tak for alt, lille gade!

Et af de antagelig sidste billeder af Fehmernsgade 9 tog Karin Andersen

25. oktober 2015
 

 


Gaden har fået sin egen webside. Prik på skiltet!

 


Gaden har fået sin egen webside. Prik på skiltet!

 


Gaden har fået sin egen webside. Prik på skiltet!

 


Gaden har fået sin egen webside. Prik på skiltet!

 Gaden udgår fra Holmbladsgade og har indtil for nyligt endt blindt pga. Sadolin & Holmblad, hvor der nu er bygget boliger.
   Den fik sit navn 1901 og er opkaldt efter den tyske provins Meklenborg - som på tysk staves Mecklenburg. (BJ)

 


Meklenborggade 2-4. Ved mange af indkørslerne til Holmbladsgades
sidegader står der platantræer med smukke blade og særegen bark.


Set fra Holmbladsgade i 1997. Foto: Fl. Lamberth, © SULFA.
I bunden af gaden er der indkørsel til Sadolin & Holmblad.


AAB, Arbejdernes Andels-Boligforenings kørselsafdelings staldbygning o. 1922 - ud for bagsiden af det nordligste af Badensgade-husene.

Ditto - set langs Meklenborggade mod Holmbladsgade.

Staldbygningen indgik senere i Sadolin & Holmblads store fabriksområde, og den blev antagelig først fjernet, da Sadolin Parken blev anlagt i årene 2002-05.


Meklenborggade forvandler sig. Foto: Susan, oktober 2007.

Indkørslen fra Holmbladsgade, december 2002. I baggrunden en bid af Sadolin-fabrikken.
   Gaden har det hele, både fliser og brosten:

Ejendommen på hjørnet af Holmbladsgade tømmes og restaureres i 2006.

Gadens nr. 1-7 i 2011


Gadens nr. 5-7 i 2006

Brosten i stedet for asfalt langs fliserne ved nr. 1-7


Ar efter skilt ved kælderdør nr. 5, set og fastholdt af Susan Smith i maj 2005. Hvor hun også tog et dekorativt foto ind på trappen:

27.4.2008: Bagsiden af hhv. en af Sadolins gamle bygninger og Nettos nye hus, som har indgang fra Lyneborggade; se denne.

22.9.2008: Sadolin-huset under velkommen renovering i stedet for bare at rive det ned!
I forb. med anlæggelsen af Sadolin Parken fødtes en helt ny gade. Den udgår fra Lyneborggade, løber langs med huset her til venstre og har forbindelse til Donaugade.
   Oldenborggade har sit navn efter den tyske by Oldenburg og indgår nu i en naturlig sammenhæng med kvarterets andre gadenavne.

 


1.9.2007 (ss)


Tilbage til 2004-05. Fire Susan Smith-billeder af Meklenborggade:


13.6.2004.
Bagsiden af to bygninger i Lyneborggade, se denne.

13 måneder senere (26.7.2005) ser de stadig sådan ud ...

... ind mod Sadolins gamle fabriksområde.

Dette billede af den lille gade kunne ikke være taget fem år tidligere. Juli 2005.

 

 


Sadolin & Holmblad o. 1950 mellem Lyneborggade og Meklenborggade.
Set fra syd. Forrest bunden af Frankrigsgade. Til højre Badensgade.
(Stadsing. Dir., ophavsret: SULFA)Denne sidegade ender i den østligste del af Frankrigsgades nuværende forløb, hvorfra den skrår over og bliver til Moselgade.
   Lyneborggade blev navngivet 1901, ifølge BJ efter den nedersaksiske by som på tysk staves Lüneburg.

 

 


Den vestlige side af gaden (med østvendte facader) fra Frankrigsgade til Holmbladsgade så sådan ud i 1996. Foto: Flemming Lamberth, ophavsret SULFA.

Samme husrække den modsatte vej, set fra Holmbladsgade mod Frankrigsgade i december 2002.


En AAB-facade fotograferet af Niels Rydahl, 2013


Juni 2004. Der sker ændringer ved Sadolin & Holmblads nyere og ældre bygninger.


Juni 2004. Et 'lille' opslag på en overdimensioneret legoklods.

Juli 2006. Nu er kun skelettet af Sadolin & Holmblads hal tilbage.


Og lidt længere fremme i gaden mødes atter fortid og fremtid. Som det fremgår af nyere fotos, skulle skelettet bruges til Nettos nye hus.


2011: Husrækken nr. 10-2.

2011: Husnr. 1-3

En nyopført ejendom har Netto i bunden. (ss, marts 2008)

Se også herunder


Ditto, april 2008.
Vurdér selv hvor godt eller skidt den moderne bygning harmonerer med resten af husrækken ...

Netto i nr. 5 er til at få øje på! Oven over butikken er der 57 etværelses boliger i Sadolin Kollegiet.

Og supermarkedet set den modsatte vej; to fotos fra sept. 2011.


Ny beboelsesejendom på hj. af Frankrigsgade og ny vej - Oldenborggade - mellem Lyneborggade og de andre nybyggerier på det gamle Sadolin-område.
(SS, sept. 2007)


Den røde 'ruin' med gavl mod Lyneborggade var en del af Sadolin & Holmblad. Omkring 2010 renoveres den af byggeselskabet Olav de Linde og er i dag blevet en smuk bygning med stort fitnesscenter:


September 2011


Hjørnet af Lyneborggade og Frankrigsgade i sommeren 2004 - med resterne af Sadolin i baggrunden og endnu ingen spor af den kommende etageejendom.


Samme gadehjørne set den modsatte vej - i september 2011.

 


Gennem 'hullet' i nybyggeriets husrække ser vi her de noget smukkere gamle Badensgade-huse.
(SS, juni 2006)

   Og her set mod Bøhmensgade i 2011 (ss):

Lyneborggade set fra Meklenborggade inkl. lidt af Sadolin Kollegiet:

Foto: SS, august 2012

 

 

 


Hjørnet af Holmbladsgade, 2007


- med flere. Ikke kun 1-11.


Fra Holmbladsgade til Frankrigsgade. Før 1926 hed gaden Fischersgade, men skiftede navn til Lybækgade opkaldt efter den tyske by Lübeck. (BJ)
 

 

 

 


Husrækken fra Bøhmensgade til Holmbladsgade; sept. 2011.

Gadens nr. 1-9; sept. 2011


Set fra Frankrigsgade mod Holmbladsgade. Foto: Fl. Lamberth 1996 - copyright SULFA.


Ditto, lidt nærmere Holmbladsgade. Foto: Fl. Lamberth - © SULFA

Arrene efter DAMEFRISØR ved hjørnet af Bøhmensgade.

Det sydvestlige hjørne af Lybækgade/Bøhmensgade i marts 2000. (SS)

Samme hjørne i september 2011. Længere henne ad Lybækgade ser der sådan ud

Fra 'haven' ved siden af husnr. 9 er der fri udsigt til bagsiden af nye og ældre ejendomme i Lyneborggade. Foto fra 2004.

Svømmehallen fra 1975 har indgang fra Frankrigsgade, men ligger vel egentlig mest i Lybækgade.

Kusinerne Annelise og Birthe Jensen; sommer 1949. Læg mærke til den hyggelige hjemmelavede dukkevogn.

Sept. 2011: Husnr. 12 plus bidder af Sønderbro Skoles bygninger. Bagerst skimter man Frankrigsgadekollegiet.

Passagen mellem Lybækgade og Lyneborggade, mens der i sidstnævnte i 2005 bygges boliger på Sadolin-området.

Arbejdernes Andels-Boligforenings afdeling 15 er opført i 1920.

Birthe Hansens far tog o. 1940 dette foto af gadens sidste bygning, nr. 31, på hjørnet af Frankrigsgade. Huset kaldtes Lille Rosenborg.


Den bagerste østlige del af gaden består af de to karreer AAB afd. 15-bygninger, se nedenfor. På dette foto fra 2010 ser man det aflåste gitterhegn ind til anlægget.


I denne del af boligforeningen lå i mange år en afdeling af HB, Hovedstadens Brugsforening, se nedenfor. Billedet tog jeg i 2004.

De to AAB-karreer herover består af Lybækgade 19-31, Lyneborggade 20-32 og Frankrigsgade 37-39.
   I vore dage hedder Arbejdernes Andels-Boligforening Boligforeningen AAB. Det er åbenbart efterhånden helt outdated åbenlyst at vedkende sig ordet arbejder. Se fx her hvordan en AAB-afdeling i Århus har gjort. Ak ja!


Flemming er fotograferet o. 1938 set fra datidens haveforening Jacob Holms Minde over for Brugsen.

 


Herligt børnehavebillede fra o. 1926. Børnehaven lå og ligger stadig i Lybækgade 31 (inkl. hjørnet af Frankrigsgade) og er nu til dags en Røde Kors-børnehave. Billedet tilhører Frede Henriksen som er drengen med X på brystet.

Fødselsdag hos Rita Støckel i Lybækgade ca. 1957. Bemærk det daværende ismejeri på hjørnet af passagen mellem Lybækgade og Lyneborggade - og den gamle Sadolin & Holmblad-bygning over for det lille anlæg. Billedet tilhører Karin Solberg.


SULFA ejer rettighederne til dette billede.Annonce i Amager-vejviseren 1911 - og postkort fra o. 1900


(Postkortbilledet tilhører Jørgen Aamand og er lånt af lokalarkivet)

 

 Fra Holmbladsgade til Bøhmensgade. De bagerste meter af gaden er et cul-de-sac (blindgade) som støder op til området ved Sønderbro Skole.
   Gaden fik sit navn o. 1898 og er - noget atypisk for Holmbladsgades sidegader - ifølge BJ opkaldt efter den lokale grundejer, distriktslæge Niels Wolters (1821-90).

 


Huset på hjørnet af Holmbladsgade er blevet fint facaderenoveret; foto fra 2007.


Nr. 14-2 i sept. 2011; set mod Holmbladsgade

Nr. 9-1 i sept. 2011; ditto

Fotograferet af Flemming Lamberth 1996. © SULFA

Den gamle beværtning på hjørnet af Bøhmensgade ser i sept. 2011 ret lukket ud, selvom døren står åben ...

Juli 2005 (ss)

Diagonalt modsat Guldhuset ligger i juli 2005 dette nu nedlagte møntvaskeri; se billeder fra Bøhmensgade. (ss)

Sådan ser der ud i dag (2008) ved nr. 7. Det gjorde der ikke for 100 år siden.
Pudsigt skilt (læg mærke til stavningen) på hushjørnet oven over Guldhuset:

Men okay. Det er selvfølgelig et gul(t) hus!

 


Fru Bjerregaard foran sin og mandens slagter- og viktualiebutik i nr. 7 - for nogle år siden ... (Skiltet med Øl og Vin osv. stammer antagelig fra en tidligere forretning.)
   Billedet tilhører Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv og stammer fra Jørgen Aamands samling. (På det forstørrede Photographie ser man fotografen og hans kamera spejle sig i vinduet!)

Og her ser vi i 1915 skomagerparret ved sin forretning Skotøjs-Reparations-Værksted i nr. 14.
   SULFA har ophavsretten til billedet.


Jonna Green har lånt mig dette herlige billede af gårdens og gadens unger
ved Woltersgade 7 og 9. Årstal er ikke oplyst, men vel omkring 1920?

 

 Set fra bunden af gaden tværs hen over Bøhmensgade med Holmbladsgade og
Halgreensgade bagerst. Foto: Fl. Lamberth, 1996. Copyright: SULFA.


Tidligere hed denne gade Kristiansgade. Pommernsgade (som alt for ofte må se sit navn stavet ad Pommeren til) løber fra Holmbladsgade til Bøhmensgade.
   Den blev ifølge BJ navngivet 1901 efter det nordtyske område Pommern.

 

Herover: Foto fra 1981 af Købmand Rosdahls gamle hjørne af Holmbladsgade med Pommernsgade 2 - en opgang som jeg gik ind i og ud af mange gange i de to snevintre i midten af 50'erne, hvor jeg var longjohn-svajer efter skoletid. Billedet tilhører Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv.
   Kort efter farvebilledet blev taget, gik bulldozerne i gang og ommøblerede ganske samme hushjørne:


1981. © SULFA


1981 -
© SULFA


1981 -
© SULFA


1985. Det østlige hjørne med husnr. 1 yderst th. - og Café 44 tv.
© SULFA


Foto fra 2010. Se websiden om Holmbladsgade hvordan området mellem Pommernsgade og Geislersgade så ud i mange år.

Samme blandede husrække set den modsatte vej i 2011.
   I gården bag porten mellem nr. 6 og 8 havde Købmand Rosdahl sit varelager i en gammel garage. Det var der, jeg i 1955-56 læssede butikkens longjohn og cyklede ud.

Samme husrække foreviget i september 2011. Adskillige af de gamle etageejendomme er vist blevet renoveret de senere år.

 


1985. Foto: Fl. Lamberth, © SULFA. Med Geislersgade bagerst i midten.

 


Gaden har fået sin egen webside. Prik på skiltet!

 


plus Frankrigshusene og Wittenberggade - med sidespring til Lyongade og Rødegård
Gaderne har fået deres egen webside. Prik på skiltet!

  


Gaden begynder ved Holmbladsgade, og efter et knæk ved husnr. 9 ender den blindt i en vinkel som drejer mod øst om mod bagsiden af husene i Ålandsgade.
   Indtil 1901 blev den i mange år kaldt Petersgade, før den fik sit nuværende navn efter det tyske fyrstedømme, hansestaden Hannover. (BJ)

Jeg ved ikke, hvordan det er i dag, men for 50 år siden blev gadens navn altid udtalt HANovergade - nogen gange med spidst o som i Ole, andre gange med åbent o som i Oskar; altid med tryk på første stavelse!
 

 


Hjørnet af Holmbladsgade - med det karakteristiske tårn; maj 2007

Husrækken med nr. 1-9; sept. 2011

Efter 'knækket' har vi nr. 11 - med bagsiden af Ålandsgade 10-14 bagerst; sept. 2011

De oprindelige husejeres initialer på facaden ved nr. 9; sept. 2011


Husnr. 6-8 og nr. 10 på tværs for enden); sespt. 2011

Efter gadeknækket har vi her nr. 10 og 12 og Ålandsgade bagerst; sept. 2011
 
Set fra nr. 10 mod Holmbladsgade; foto: Fl. Lamberth, 1996. © SULFA

Hannovergade 8

I dag deles adressen mellem Fabrikken, som er et fritidshjem og en fritidsklub, og en gros-firmaet Valeur Sko og Lysios Aps. I 2000 lå Hook Sko her.
   Bygningerne er opført i 1901. Hvem de allerførste ejere og brugere var er svært at sige, men måske var det et firma ved navn "Sif", Danske Kontormøbler. Det er nævnt i de gamle vejvisere fra omkr. 1910-12. I 1918 blev bygningerne brugt af Nordiske mek. Værksteder ved fabrikant Alfr. Nielsen.
   I slutningen af 40'erne havde tre firmaer adresse i nr. 8: a) Axelholm A/S (bogtryk, litografi, ståltryk, papir en gros) - b) maskinfabrikken Vestbjerg & Co. - c) Dansk Bølgepap Industri, Schønbergs Papirvarefabrik A/S.
 
1996 tog Fl. Lamberth disse to fotos
inde fra gården bag lågen. © SULFA

ryggen af den gamle fabriksbygning - dvs. ud mod bunden af den lille cul-de-sac mellem Blekingegade 7 og 10
ved siden af Amagerbro Torv - blev den store grimme flade i 2005 beriget med dette finurlige, farveglade murmaleri:

 

 Traditionen utro udgår denne gade ikke fra Holmbladsgade - men fra Prags Boulevard. Nordlandsgade krydser m.a.o. Holmbladsgade, og den løber ud i sidste del af Blekingegade. Jævnfør billedet herunder.
   Gaden fik sit navn 1908 og er opkaldt efter det nordsvenske område som på svensk staves Norrland. (BJ)

 

 


Den østlige (vestvendte) facade set fra Holmbladsgade med en bid af Blekingegade bagerst. September 2011.

Og den vestlige (østvendte) facade set fra Amagerbro Torv i august 2013.

 

 

 Atter har et kendt svensk område lagt navn til en gade, der ligesom Nordlandsgade ligger på begge sider af Holmbladsgade og udgår fra Prags Boulevard. Skånegade fik sit navn 1908. Gæt selv, hvad den er opkaldt efter.
   I sydlig retning løber Skånegade ud i Amagerbro Torv ved Metro-stationen og fortsætter som Reberbanegade.

 


Set fra Prags Boulevard mod Holmbladsgade, o. 1960. Ukendt fotograf. © SULFA og SHS
 

Metroarbejdet ved Amager Centret i fuld gang i 1997 ifølge Fl. Lamberths dokumentation. Copyright SULFA


De af følgende fotos som er mærket KJ er taget af Kell Jensen, Californien, som sendte dem til mig i 2005.
Kell boede som barn i 1940'erne i Reberbanegade 2.


KJ: Oktober 1961 -

- med en 5'er i forgrunden (KJ)

Også set fra Holmbladsgade; marts 2002. Metro-byggeriet stod på i årevis.

Til sidst blev gaden rolig igen; her atter set mod syd (2010).

Set mod Holmbladsgade; okt. 1961 (KJ)

Juli 1987 (KJ)

Ditto; KJ

Ditto; KJ
Disse tre billeder viser den plads som i dag hedder Amagerbro Torv.

2007: Amagerbro Torv - med metropyramide

2010: Nedgang til Amagerbro Metro-station. Foto: René Hansen.

2010: Amagerbro Torv set fra øverste etage i Amager Centret. Foto: René Hansen.

August 2013. Undskyld, men jeg har glemt fotografens navn ...


    
Forsiden og noget af indmaden i en metro-pjece fra november 2001

 

Webmaster har en svaghed for den klassiske Københavnerbænk i diverse udformninger. Niels Rydahl Jensen en lille serie fotos for mig i marts 2013. Se en masse udgaver af bænken en masse andre steder - klik her.
   Med lidt god vilje kan man skimte den cirkelrunde bænk ved træet til højre i dette nrj-foto fra september 2012:

Forlængelsen af Skånegade og Amagerbro Torv hedder
Reberbanegade
(som f.t. også ses på websiden om Amager Centret)
 


Uden for Amager Centret
 

Langs med Amager Centret
 


(Eksempel på uensartede skrifttyper i mange gadenavneskilte)
 


Tegning fra ca. 1880 af Jacob Holms tovværksfabrik o. 1880 (med datidens Amagerbrogade forrest).

100 år senere er det genkendelige tovværkspakhus med succes bygget om til ungdomsboliger.
 

26.9.2011: De gedigne karreer (med nye altaner) fra 1940 på østsiden ad Reberbanegade ligger i trekantsområdet langs Brysselgade og Ålandsgade.

Flemming Lamberth tog dette billede i 1996 fra hjørnet af Frankrigsgade-Spaniensgade.
© SULFA

9.9.2011 (ss): Endnu ikke hele bebyggelsen har fået nye altaner.


9.9.2011 (ss): Ditto


9.9.2011 (ss): Men man er godt i gang med udskiftningen.

To bastante betonbænke foran en herlig street art-dekoration på en gammel garage nær Brysselgade. Foto: ss, 2013

 

 


 


Og så bevæger vi os fra vest til øst -
og besøger nu sidegaderne der går mod nord
  Denne del af gaden er stykket fra Prags Boulevard til Holmbladsgade, det vil sige det første gadestykke med de laveste husnumre.
   Se beskrivelsen højere oppe her på websiden ved den anden del af gaden.

 

 Skånegade ligger som sagt på begge sider af Holmbladsgade. Dette billede af den nordlige del er taget fra den sydlige i 1996.
Foto: Fl. Lamberth, © SULFADisse tre billeder af en af kvarterets sporvognslinjer er taget med Erik V. Pedersens kamera i april 1966.

Copyright: EVP-arkiv.

 

 

Et lidt svulstigt logo på et brevhoved anno 1929 fra et firma i gaden:

 


Foto: Per Bech Petersen, 1966. Gengivet if. aftale med lokalarkivet.


 

Det østlige hjørne af Skånegade-Holmbladsgade i 2005:

(Foto: Hans Krog)


1996. Foto: Fl. Lamberth, copyright SULFA

 

 Set fra Prags Boulevard mod Holmbladsgade, august 2013.


Fra Prags Boulevard til Blekingegade, dvs. på begge sider af Holmbladsgade.
   Gaden fik sit navn 1908 og er opkaldt efter det nordsvenske område som på svensk staves Norrland. (BJ)

 

Nordlandsgade ligger på begge sider af Holmbladsgade. Dette billede viser den nordlige del af gaden i 1996. I baggrunden - foran træerne - skimter man muren ved Vor Frelsers Kirkegård i Prags Boulevard. Foto: Fl. Lamberth, copyright: SULFA


Begge fotos: September 2011

 

 Denne gade går fra Prags Boulevard til Holmbladsgade. Den er navngivet 1908 og opkaldt efter Småland i Sverige.
 


Gaden set fra Holmbladsgade mod Prags Boulevard I 1996. Foto: Fl. Lamberth, © SULFA


August 2013


August 2013


Sept. 2011

Sept. 2011

 

 Gaden udgår fra Prags Boulevard, hvor dennes forreste asfalterede del af gaden slutter. Jemtelandsgade ender allerede ved Holmbladsgade.
   Den fik sit navn 1908 efter den svenske landsdel Jämtland. (BJ)

 


Anno 2011. Bilfri råhygge og cappuccino i gadeplan med Kvarterhuset som baggrund
- og Nathanaels Kirke som nabo


Før kvarterløft-projektet lavede gaden om. Foto: Fl. Lamberth, 1997 © SULFA


Febr. 2002 gøres gaden bilfri og får sit eget lille 'torv'. I den store grå bygning bor nu Sundby Bibliotek og andre kulturelle foretagender.

1997. Før den hippe udgave af den gamle kaffebar blev shinet op og fik baldakiner, parasoller og udendørs servering. Garavano & Co. Bizzaro Café. I dag vist blot Bizzaro.
Foto: Fl. Lamberth © SULFA


Café Bizzaro-gæster set med en bid af Holmbladsgade bagved; juli 2006.


Marts 2005. Det hvide hus ligger på hjørnet af Prags Boulevard.  

Tilsammen udgjorde disse bygninger nord for Nathanaels Kirke L.P. Holmblads oliemølle fra 1880.

Og set fra den anden side. Det lave hegn t.v. i billedet svarer til vore dages Prags Boulevard (opr. Sundby Boulevard). Selv jernlågen findes endnu, jf. billederne t.v.


September 2011


Annoncebillede fra 1933 for en af de gamle virksomheder:
A/S Kruckow-Waldorff i Jemtelandsgade 3.

 

Susan fotograferede (naturligvis) ved kvarterets kulturdage i marts 1998:

 


Fotos: nrj, 2014


Sød dekoration uden for Kvarterhuset, 2012


Kunst(?) samme sted, 2012


Kvarterhusets facade, 2014

Og indgangsparti, 2014

Øv! Jeg havde også en del fotos af Kvarterhusets forside og indre fra o. 2005-07, men hvor pokker har jeg dog gemt dem!?

Tilsyneladende nyanlagt småbørnslegeplads ved Kvarterhuset - fastholdt i fotos fra april 2016:

 

 Også denne lille gade og dermed dens husnumre begynder ved Prags Boulevard og slutter i Holmbladsgade. Den er underligt nok ikke omtalt i BJ's bog (1.-udgaven fra 1999), formodentlig pga. af en fejl.
   Ifølge Kraks Husregister er gaden navngivet efter murermester Christian Svendsen (1869-1944). Og ifølge "Københavnske gadenavne og deres historie" (Politikens Forlag 1972) stammer det meste af gaden (bygningerne vel) fra 1913.

 


Omkr. 1920 så Chr. Svendsens Gade 9 sådan ud.
Billedet tilhører Birgitte Landsvig.


April 1963. Tak til Hans-Henrik Landsvig der som barn boede i nr. 9
i lejligheden med karnappen bag Gas-Vand-skiltet.


Samme motiv som ovenfor, ligeledes set ovre fra Geislersgade.
Foto: Fl. Lamberth, 1996.
© SULFA

Gadens west side, set mod Prags Boulevard i april 2010.

Samme gadeside set mod Holmbladsgade; juli 2007.

Gadens east side, set mod Holmbladsgade i juli 2007.


August 2013


Ditto

 

 Atypisk i forhold til dens parallelgader mod vest udgår denne gade fra Holmbladsgade, og dér begynder husnumrene. Den løber ud i stien som er Prags Boulevards gadeforlængelse, men har nok tidligere været blind.
   Halgreensgade er ifølge BJ navngivet o. 1903 efter fabrikant Carl Halgreen (1847-1933), hvis stålvarefabrik "Skandinavien" og privatbolig lå i gaden.

 


Carl Pedersen og Olivia Christine Mortensens "Colonial & Hørkram"
i Halgreensgade. Billedet (fra omkring 1925?) tilhører Bodil Nauta Lindkvist.


Bygningen på hjørnet af Holmbladsgade - med Carl Halgreens monogram og årstal oven over et af vinduerne. Fotos: ss, 2012.

 


Set fra Holmbladsgade, 1996.
Foto: Fl. Lamberth, © SULFA

Set mod Prags Boulevard 2010

Set mod Holmbladsgade 2007

Tre Susan Smith-fotos af husnr. 8, fastholdt i november 2007.

 

Foran Halgreensgade 1 (th.) findes denne gamle lyskasse - eller hvad sådan en kaldes - som sørgede for at der kom en smule dagslys ned til kælderlokalet. De tykke, hærgede, små ruder sidder i en ramme, hvis navn næsten er slidt af: "(...) Jernstøberi & Maskinfabrik".
Begge fotos: SS, 2012.

 


Disse tre billeder tog Niels Rydahl
i marts 2013. Set fra Prags Boulevard.


I stedet for bygningerne som blev nedrevet på Niels' billeder fra
marts 2013, står der i juni 2014 denne hvidkalkede herlighed.

 

 


Gaden har fået sin egen webside. Prik på skiltet!

 Gadens forløb er Holmbladsgade-Prags Boulevard. Den har haft sit navn siden ca. 1902, formodentlig opkaldt efter fabrikant Carl Holmblad (1800-61), hvis farbror L.P. Holmblad lagde navn til selve Holmbladsgade. (BJ)
 


O. 1950. Fotograf ukendt. Ophavsret: SULFA. Se også siden om Holmbladsgade Nord.


Set ovre fra Hessensgade 1996. Fl. Lamberth tog billedet.
© SULFA

Set fra det østlige hjørne af Holmbladsgade mod Prags Boulevard, februar 2002.


Carlsgade i 1990 (lokalplanskitse)


Gadens østside, set mod Holmbladsgade, marts 2000 (ss)

Gadens nr. 3 i marts 2000 (ss)

Etageejendommen i baggrunden er en del af Støberigården som ligger imellem Holmbladsgade og Prags Boulevard. Foto: ss, 2000. *)

Fabrikken her i nr. 5 blev vist revet ned i 2004. Foto fra 2000 (SS)
*)

Den lille gades nordlige ende ender nu til dags i Prags Boulevard via en sti; marts 2000 (ss)

Garager bag de lige numre i Carlsgade; 2006 (SS)
Kig ned ...

*) Det tidligere fabriksområde er ryddet, og der er taget tilløb til opførelsen af syv rækkehuse. Foto: KA, september 2014.


Nybyggeriet er i fuld gang i marts 2015. Foto: Karin Andersen.
Se mere længere nede i afsnittet.

 


Den åbne baggård bag Carlsgade 2. Gamle garager og måske forhenværende staldbygning. Bagsiden af Cumberlandsgades etageejendomme tårner sig op. Foto fra omkr. 2009 (ss).

Gården i bredformat. ss-foto, 2011

Foto: Karin Andersen, 2014

 


Kunstmaleren Kamilla har sit værksted i en gammel hyggelig garage, hvor hun ...


... kan være kreativ ...


... og slappe af.

Susan fotograferede o. 2009.

Opførelsen af de syv rækkehuse er fulgt af Karin Andersen:


April 2015: Det tidligere hul i husrækken i Holmbladsgade

April 2015: Carlgade

April 2015: Set mod Holmbladsgade

April 2015 - Carlsgade tv.

April 2015: Carlsgade set mod Prags Boulevard

Ditto

19.8.2015: Som lige ovenover

19.8.2015: Som lige ovenover

 

 Denne gade ligger også mellem Holmbladsgade og Prags Boulevard, nøjagtig over for Bremensgade. Den er navngivet o. 1905.
   BJ giver følgende uddybede beskrivelse af navnets oprindelse:
   "Formelt (opkaldt) efter det nordvestengelske grevskab Cumberland, men på det nordøstlige Amager, hvor geografiske navne fra Tyskland og Østrig dominerer, må navnet henføres til den gren af det engelske kongehus, som var i besiddelse af det tyske kongedømme Hannover.
   Navnet var aktuelt i Danmark, fordi Ernst August Cumberland (1845-1923), en søn af den sidste hannoverske konge, var gift med den danske prinsesse Thyra. Navnet Cumberland er på den måde blevet opfattet som et tysk områdenavn."
 

 


Set fra Bremensgade. Foto: Fl. Lamberth 1996.
© SULFA


Se det fine gamle billede af kiosk-hjørnet på Holmbladsgade-siden.

Se også "børnebilled-siden" her!

Huset i midten på dette foto er i dag Prags Boulevard nr. 68, og yderst til højre anes nr. 66.
   Men indtil for 40 år siden hørte de to opgange (66 og 68) med til Cumberlandsgade som hhv. nr. 16 og 18 selvom de altså lå "rundt om hjørnet". Billedet tilhører Kåre Holst.

 

 Tjørnerækken er ligesom Poppelrækken en 'ny' sidegade til Holmbladsgade. De har ganske vist begge eksisteret siden 1938, men indtil 1961 hørte de to gaders husnumre med til Holmbladsgade som henholdsvis nr. 107A-107N og 109A-109D.
   Gaden er navngivet efter tjørnebuskene langs de to bygningslænger.
 

Billeder af børn i Tjørnerækken: Klik her!


Tøndeslagning ca. 1947.
Mens Tjørnerækken endnu var en del af Holmbladsgade.
(Kåre Holsts foto)

 Set fra Holmbladsgade. Foto: Fl. Lamberth, 1996. Copyright: SULFAFoto: Susan Smith, 2009

 

 Se beskrivelse af gaden under Tjørnerækken ovenfor.
   Poppelrækken er navngivet efter poppeltræet omend der næppe er sådanne træer lige i nærheden(!)

 

 Set fra Holmbladsgade. Foto: Fl. Lamberth, 1996.
© SULFA

 

 

Bonus!

En vigtig ikke-sidegade, nemlig parallelgaden til noget af Holmbladsgade:


 


Fra Geislersgade (vis-a-vis 'ungdomshuset') til Lybækgade. Foto: Fl. Lamberth, 1996. © SULFA


Gadens forløb er Geislersgade til Lybækgade som på første billede i denne afdeling. Den ligger således parallelt med og syd for Holmbladsgade.
   BJ fortæller: Bøhmensgade blev navngivet 1901 efter det tjekkiske landskab Böhmen i dette navns tysksprogede form.
   Indtil 1936 (da Sadolin & Holmblad skar den gamle gade midt over), omfattede Bøhmensgade også den del som nu hedder Donaugade.
   Før 1901 blev Bøhmensgade i en årrække kaldt Gartnergade.
 


Fra Lybækgade til Geislersgade; juni 2004.
 

 


Ca. 1997. Fl. Lamberth tog dette billede ind ad Pommernsgade med de to dengang hærgede hushjørner af Bøhmensgade forrest.

Juni 2004. Den modsatte side af gaden i forhold til billedet ovenover.

Fra Geislersgade til Lybækgade; sept. 2011. Huset på hj. af Pommernsgade er i sandhed blevet shinet op, måske i f.m. bygningen af muren ved siden af ...

Og gadens modsatte side igen set mod Lybækgade; 2011. Det er vist i høj grad en smagssag om den nye bygning er køn ...

Den tværgående gade er bunden af Pommernsgade; 2011.
Der er tale om en vuggestue og børnehave, hvis navn - hold fast! - er Villa Boheme. Herlig selvironi!

1.9.2007: Woltersgade 16 / Bøhmensgade 12. Dette hus' efterfølger ses på billedet til venstre! (ss)

Tv. ses hullet i husrækken som blev fyldt ud med den ret så moderne bygning. Foto: ss, oktober 2007.

Indgang til gården bag husnr. 11 og Lybækgade 2-10. September 2011.
   Skiltet på portlågen ses også herunder

 


En bid af den store endnu ikke ryddede senere fællesgård og -anlæg bag Pommernsgade og Woltersgade set fra Bøhmensgade.
Foto: Fl. Lamberth, 1996 - copyright SULFA

Hvor billedet tv. er taget fra, blev der i 2004 opført denne rigtige murede mur med en jernlåge i midten. Muren står lige til højre for Bøhmensgade 5 kort før Woltersgade.

Et klik på dette foto bringer dig videre til en større samling af andre skøre og skægge skilte!

Vist nok en daginstituion har anbragt sig her på hjørnet af Bøhmensgade og bunden af Woltersgade:

Ca. 2012. Tak for tilsendt foto.

 

*)

Siden fortsættes og omstruktureres - en dag!

Nogle af billederne på disse sider tilhører bl.a. SUndby Lokalhistoriske FOrening og Arkiv. En del billeder er taget af Flemming Lamberth. (FL)
   Billeder mærket (ss) eller (SS) er taget af Susan Smith. Hun har nok også taget nogle som ikke er mærket. Billeder mærket nrj er taget af Niels Rydahl. Billeder mærket KA er taget af Karin Andersen.

"BJ" er Bent Jørgensen: Storbyens Stednavne; Gyldendal 1999

 


 

Genvej til forsiden af Amagersiderne

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus