© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2020

  

 

Ungarnsgade
med Allehelgens Kirke

 

 


Ungarnsgade ligger i Bellevue-kvarteret på Amager, i 2300 København S. Gaden udgår fra Holmbladsgade og den ender i Lergravsvej. Den fik sit navn omkr. 1903.
   Ud over de store beboelseskarreer er der især tre bygninger som giver gaden sit kendte præg, nemlig Østrigsgades Skoles store og lille bygning og Allehelgens Kirke. For enden af Ungarnsgade, langs med Lergravsvej, rager bagsiden af Sundpark Skole op.
  
Her kan du se en oversigt over gadens og kvarterets forretninger anno 1955.
 Indgangsparti ved Ungarnsgade 2; nov. 2012.

 

Nr. 2-16 og 1-11 set mod Holmbladsgade - i september 2011:

Dette billede kunne næppe være taget for ti år siden. Vi ser Donaugade 1 fra det nu åbnede område ind til de nye boliger på Sadolin & Holmblad-grunden. Før i tiden var der en grim, høj mur her ud for gavlen som gjorde gadestykket til en cul-de-sac ... og trygt at lege i. (Sept. 2011)

 

Sidespring til Donaugade fra Ungarnsgade til Polensgade. Men skolens drenge-gymnastiksal (nu IT-center og bibliotek) til højre.
   Foto: Fl. Lamberth, 1997. © SULFA

 


Nærmest fotografen har vi gadens nr. 18-30 (plus 32 inde i 'hakket'); september 2011.

Samme karré-forside set mod syd fotograferede jeg i 1998 til det daværende HolmBladet i anledning af, at ejendommen nylig var blevet facaderenoveret.

Samme, men  i 2011, med udsigt til den lille skoles aula. I nr. 32 boede Tage. Han havde ikke langt til skole!

 

Mellem nr. 32 og skoleaulaen var der i mange år, men desværre kun indtil 2008, over for Serbiensgade en åben gangsti om til Badensgade og fra den videre til Frankrigsgade. De er nu begge lukket og forseglet - til glæde for få og irritation for mange ... (ss, 2008)

Et kig ud ad Serbiensgade med Østrigsgades Skole og daværende inspektørbolig til venstre.
   Foto: Flemming Lamberth, 1997. Copyright: SULFA

 

Umiddelbart til venstre for den lille skoles skolegård og dennes tidligere toiletter ligger 'gadeindhak' nummer to, med Ungarnsgade nr. 50. Foto fra hhv. 2002 og 2004.
   Hakket er i dag lukket af og aflåst med pighegn og -låge, som om var det et militært anlæg. Men da morfar var dreng, lå der på det tilmurede hushjørne en superb slikmutterbiks, hvor vi unger i smug kunne fouragere i frikvarterene. Pinnochiokugler, spejderhagl, cowboysnus, saltpastiller og salmiakstænger. Mums!

 

Herover har vi så det tredje af Ungarnsgades 'gadeindhak' (blandt byarkitekter officielt kaldet cul-de-sac = blindgyde; udtales ky-dö-sak). Dette ligger imellem husnr. 64 og 66 ligeledes med Badensgade bagved.
   Den venstre af de lave bygninger for enden - i 1960'erne en rulleforretning - er Ungarnsgade 64A, hvorimod den højre er bagsiden af et baghus som hører til Badensgade 16A. Det gælder også haven med den blomstrende hyld.

 

De næste tre fhv. diasbilleder tilhører Benny Svendsen, Älmhult. De er taget 1968:


Samme cul-de-sac som billedet ovenover.

I opgangen til højre, i nr. 64, st.tv., boede Benny Svendsen som barn.

Ungarnsgade set mod Holmbladsgade. I 1940'erne og 50'erne var butikken på hjørnet avis- og tobaksforretning.

 


Gadens børn og unge før i tiden - inde i gårdene og ude på gaden

Først for- og bagside af et postkort-fotografi fra
gården bag Ungarnsgade 10 ca. 1926:


Tak til Annelise Andersen ...
 

... for venligt udlån.
 

Gården bag Ungarnsgade 27-29 og Bulgariensgade 2 så sådan ud i april 1983:


Tak til René Fokdahl for dette 'forældede' foto (nogle år senere indgik den lille gård i et
større, moderne gårdmiljø). Billedet er set fra bagsiden af Bulgariensgade.

 

Gårdene bag Ungarnsgade 50-64 i 1946-47:


Billedet tilhører Benny Svendsen - som sidder forrest med hånden nede i strømpen.
 

Anni Jørgensens (nu Jensen) billeder fra samme baggård i 1950'erne:


Bagerst fra venstre: Helle Jørgensen, Kathe, Annie, Inger?, [?]
I midten: [?], Mona, Susanne K., Jan, [?], Inge, Anni
Forrest: Freddy, Bjarne, Jan, Kurt
 


Bagerst: [?], Bente og Kathe. Forrest: Susanne, Erik, Anne-Marie og Grethe plus [?]

Bagerst: Anni og Jane. Forrest: [?] og fætter Kurt.

Bagerst Grethe og Helle. Den lille pige huskes ikke, men t.h. er det Ady med sin nye, tidstypiske transistor(radio).

Anni og Susanne poserer

Anni og Helle hygger sig i gården

Stående: Jane, Grethe, Kathe, Lene og Susanne. Siddende: [2x?], Winnie, Helle og [?]

Bente med lillebror Ole
 

Anni og Winnie - med Sundpark Skole i ryggen.

Annis kusiner. Yderst til højre skimtes slikbutikken ved siden af den lille skoles gård.

Anni foran sin opgang nr. 62

Ved siden af kiosken på hjørnet over for ismejeriet: Kurt og Bjarne med kusine Anni i midten.


Fra venstre: Hans Christiansen, Ady fra nr. 62 og Ove fra nr. 58. Årstallet er cirka 1960.

 

 

 

Østrigsgades Skoles facade mod Ungarnsgade:


Forrest den gamle drengegymnastiksal langs Donaugade


Et af de overlevende gamle gadeskilte på nuren foran skolen
 

Skolen og dens daværende aflastningsbarakker i Ungarnsgade, mens gaden endnu blot var en grusvej. Skolen er bygget 1905-06, men der gik adskillige år før gaden blev asfalteret og fik fortove.
   Barakkerne blev nedlagt, da den nuværende beboelsesejendom nr. 15-25 skulle bygges i 1915. Pudsigt nok fik Serbiensgade sit navn allerede i 1901, men da billedet blev taget var den tydeligvis endnu ikke ført igennem fra Østrigsgade til Ungarnsgade (men kun fra Polensgade til Østrigsgade).
   Billedet tilhører lokalarkivet.

 

Den lille skoles aula med sportshal og pædagogiske værksteder - tidligere med fest- og biografsal, sløjdsal og pigegymnastiksal. Bygningen er en del af Østrigsgades Skoles lille skole fra 1931-33 med adressen Ungarnsgade 34. Set mod syd.


Den lille skole i nr. 34 set mod nord. Disse to billeder tog jeg i 2002.

 


1996: Set mod Holmbladsgade, fra hj. af Lergravsvej ved Allehelgens Kirke. Kirken ligger i nr. 43 og er fra 1925.


Juni 2009 (ss)

 

NB!
Se flere billeder af Ungarnsgade og Østrigsgade - og af den store og den lille skole - på siderne om
Østrigsgades Skole

 Allehelgens Kirke

Her har vi tre af kirkens talrige konfirmationshold:
 


31.3.1957: Tage Christensens billede. Også Finn Pedersen og vistnok Flemming Holm er med. Andre er Henning Nielsen, Ole Jensen, Jørgen Jensen og Willy Johansen.


Marts 1958 - med bl.a. Annelise Pedersen og Knud Christensen.

Lis Højberg har nu sat navne på de unge mennesker på dette billede. Klik her og se hvem der er hvem!


April 1960 - med bl.a. Bent Cederkrantz, Inge Christensen og Lone Bente Jensen.

Kirkens hjemmeside
(som den deler med Sundkirken under navnet Metrokirkerne)

September 2016:
Klik på hjemmesiden og læs om det nye kors på kirkens bagside ud mod Østrigsgade.

 Disse fire fotos er fra Anni Jørgensens konfirmation 14.10.1962

 

Hjørnet af Albaniensgade og Ungarnsgade

Husrækken med nr. 35-41; Sundpark Skole bagerst


Vidste du, at Allehelgens Kirke oprindelig kun var nogle få meter høj?
Først var den nemlig en 'underjordisk' kryptkirke.

 


2012: Vanskelig farbar adgang pga. stilladsarbejde på nabobygningen.


Kanten oven over vinduerne markerer højden på den oprindelige kryptkirke = cirka to meter!
De tre fotos er fra 13.11.2012.


Men man kán da komme ind, og dagen før var der 'spaghetti-gudstjeneste'!

Klik her - og læs det historiske tilbageblik på kirken,
sakset fra 75-års-festskriftet i 2007.

Se også billeder af kirken på siderne om hhv. Lergravsvej og Østrigsgade.


Vel var dørene lukket den dag i april 2010 - men der var glad orientalsk gudstjeneste indenfor:

 
Annelise Petersen blev konfirmeret 30.3.1958


Lis Tugwells billede fra 1990.

Seje spejdere anno 1955 +/-. Gruppen Glenterne er fra venstre: Tage Christensen, Jørgen, Ove Stolle, Bertil Rosin og Knud Otto. (Det er Tages billede.)
   Gruppen havde hjemsted i Sundkirken på Lodivej ved Sorrentovej. Billedet er taget ved Bertil Rosins forældres ismejeri på hjørnet af Serbiensgade.

 


To kirkeblade fra 2004-05
 

Tak for det tilsendte gamle billede; ukendt fotograf.

 


 

 

Et sørgeligt syn i september 2011:


Topkapi II på hjørnet af Holmbladsgade er lukket!
Her har webmaster spist meget lækkert mad mange gange, både før og efter sin emigration til Århus i 2000.
  
Nå, det viser sig at det ikke var så gruelig galt, al den stund restauranten genåbnede 1.10.2011 med ny ejer - og nu med åben buffet.
   Men, men, men! Senere ser det ud til at være et pizzeria eller lignende som har overtaget herlige Topkapi II! Øv, øv, øv!

 

2012: Se mere på websiden om Holmbladsgade Syd. Klik her!


Topkapis blå hjørne i 1999

September 2007 ser den velholdte facade sådan ud

Og i august 2013: den førhen så herlige tyrkiske restaurant er degraderet til en burgerbar.

Før Topkapi lå 'Kaffesalonen Bellevue' her i mange år. Fotos søges! Billeder mærket ss er taget af Susan Smith

Genvej til Amager-forsiden

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus