© 1999-2020 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2019

 

 

Hessensgade

 


Ny kopi! Denne næsten duftende idyl blev fastholdt af Lis Højberg Tugwell i 1977.
 


Hessensgade ligger i Sundbyøster på Amager imellem Holmbladsgade og Lergravsvej. Gaden er en af kvarterets ældste og anlagt 1830-40. Indtil 1901  blev gaden kaldt Jacobsgade.
   Ingen af de oprindelige småhuse og fabrikker eksisterer i dag. Hessensgades ældste nuværende beboelsesejendom (nr. 55-63) er bygget i 1923. Det er karreen som består af Andelsboligforeningen Strandgården og som afgrænses af Lemberggade, Bremensgade og Lergravsvej.
  
Her kan du se en oversigt over gadens og kvarterets forretninger og fabrikker anno 1955.


1967: Nr. 2-6 plus 8. Nr. 8A-8B er den lyse bygning midt i billedet.
 

Dette familiefoto fra gården bag nr. 6 er fra 1956 og tilhører John Freytag:Hessensgade anno 1963:


Foto: Viggo Rivad, 1963


Og i 2008: Buskørsel i den gamle gade!

Busbillederne fra august 2008 er Susan Smith ansvarlig for!Indkørslen fra Holmbladsgade. Foto: Fl. Lamberth, o. 1995.

 

Stor tak til Viggo Rivad for den tilladelse han gav mig, til at jeg må bruge
de fine fotografier fra bogen 'Viggo Rivad i Sundby':


1963 - kort før nedrivningen af det meste af gadens venstre side ...


 


Nedrivningen af Hessensgade 7 i 1963 set fra Fehmernsgade 5.
   Hen over taget af nr. 9 ser vi tagryggen på nr. 8A og 8B, og bagerst toppen af Polensgade 5A-5C.

Gadehjørnet med Wieses isenkram og de andre butikker er borte for evigt. I ensom majestæt rækker bageriet Kaskøs skorsten efter himlen. Ejendommen til højre er Holmbladsgade 97/Carlsgade.


Bagsiden af nr. 9 og 7 fotograferet fra Fehmernsgade o. 1962.
   I nr. 7 boede skibssmed C. Clemmensen og hans søster Emmy.


'Klemme' ved havehuset bag Hessensgade 7, med Fehmernsgade 5 til højre og Holmbladsgade i baggrunden.


Rivads billeder fra 1958 af frk. Brøndum i Hessensgade nr. 8B:

 


John Freytag tog dette billede fra sin kvistlejlighed i Hessensgade 6 i 1967, da den gule bygning i Holmbladsgade 92-94 var nyopført.

Og set den anden vej: John Jørgensens billede fra sidst i 1970'erne taget fra boligen i den samme nye, gule bygning. Her har vi toppen af Hessensgade (fra højre) nr. 8 og 8A med Polensgade bagved.


Disse næste fire billeder er taget af Jens Aasgaard omkring 1961:


Bagerens bagside: Gården bag bager Kaskøs forretning på hj. af Holmbladsgade.

Gaden set mod syd, fotograferet ud for nr. 8-10. Bemærk vores elskede vandtårn i baggrunden.

Bag plankeværket til venstre gemmer sig formodentlig det gamle Sundby Maskinsnedkeri A/S, grundlagt 1898, i nr. 11-15.


Set mod nord. Billedet er taget ud for nr. 33.

Set mod nordøst, husnumrene er 27 og 29.
 

Det siges at nr. 29-huset hed Villa Marien Dal; det er desværre svært at læse skiltningen. Det var fra 1874.


Mine billeder fra sommeren 2007:


Hjørnet af Eliasgade. Nærmeste husnr. på billedet er 19; bygget 1958. Set mod Holmbladsgade.
   Nr. 17 (med de 'smukke' altaner) er bygget 1972 og hører sammen med nr. 18 i Bremensgade.
Se længere nede!
   Nr. 15 er fra 1970.

Huset nærmest fotografen er nr. 23-29; bygget 1965. Huset hører sammen med nr. 28 omme i Bremensgade.
   Det var på grunden her at Villa Marien Dal lå.

Nr. 31 og 33 med karnapper og altaner er bygget 1934-35.
 

Nr. 39 og 37 har opgangene på østsiden. Ejendommen hører sammen med Bremensgade 36 og er bygget 1979.

Forrest nr. 41-43 fra 1962. Kun nr. 43 er synlig; ligger nr. 41 i porten eller inde i gården?
   Næste hus, med de tre rækker franske altaner, er nr. 45 fra 1970. Det hører sammen med Bremensgade 46.

Den lyse facade hører til nr. 45. Så kommer nr. 47-49 hen til Lemberggade. Og efter denne har vi Hessensgade 55-63. Disse karreer er bygget 1923.
   Se noten herunder!

Der er endnu tydelige ar i facaden mellem nr. 55 og 57, efter at Bageriet Strandgaarden for mange år siden blev lavet om til lejligheder.

Hessensgade set fra Lergravsvej. Huset i baggrunden er Holmbladsgade 97.

Note
Andelsboligforeningen Strandgården fra 1923 består af ikke mindre end følgende gaders husnumre:
Hessensgade 47-49 og 55-63
Lemberggade 1-3 og 2-4
Lergravsvej 17-19
Bremensgade 48-50 og 56-64

Billedet herunder er fra Strandgården i Hessensgade omkr. 1948. Nogle af børnene boede i ejendommen, andre var på besøg.
   Drengen er Vagn Nilsson fra Trægården 18. Til højre for ham står kusinen Irene Sand Nielsen, og pigen bag hende er Vagns søster Wivi.
   Bagerst til venstre står Anne Hansen og foran hende Annelise Ridder. Pigen yderst til højre er Jette Larsen. (Disse navne er tilføjet af Rita Førsterling i januar 2010.)

 

En lille, 'indeklemt' beboelsesejendom i Hessensgade 17 skiftede udseende og fik nye altaner i 2014, ligesom sin tilhørende fætter omme i Bremensgade 18. Tak til Erik Steffensen for billederne.

 


 


Farvebillederne herunder er taget af Susan i sommeren 2008:


Set fra højre: nr. 4-8 kaldes Hessensgården og er opført af boligforeningen fsb. Bygningen er fra 1980, og den hører sammen med Holmbladsgade 82-86.


Samme i 1998. Billedet tilhører SULFA*)


Set fra højre: nr. 12 (fra 1970) og 14A, 14B og 14C (fra 1966). Førstnævnte er ejer-, de andre andelslejligheder.
   14A-C hører sammen med Polensgade 9-13.

Hjørnet af Hessensgade og (til højre) Serbiensgade.
  
Huset er opført 1982 og ligger hvor lædervarefabrikken Unica lå. De tre opgange vender ud mod Polensgade, men hedder faktisk Serbiensgade 12-16! De er en afdeling af Lejerbo.

Bygningen med den gule facade og blå gavl er nr. 18-26. Den består af ungdomsboliger og er fra 1989.
(Foto: Brian Nielsen, 2004)

Set fra højre: nr. 28-36. Karreen er bygget 1922 og er en del af den store andelsboligforening Søndre Strandborg.

I 1955 var her et vaskeri på hjørnet af passagen mellem Hessensgade og Polensgade.
  
Passagen består af to opgange på hver side af plænen i midten. De to østlige hedder Hessensgade 38 og 40, de to vestlige Polensgade 37 og 39!

Over for var der i 1955 et ismejeri her - på det modsatte hjørne af passagen mellem Hessensgade og Polensgade.
  

Ældre og knap så nye billeder af Hessensgade:


1964: Husrækken omkring nr. 20-26 set fra Bremensgade 55, 1.tv., hen over en byggeplads. Den store bygning til højre er læder- og kuffertfabrikken Unica A/S, hvis adresse først var Polensgade 17 og senere Serbiensgade 12.


Samme motiv et par måneder senere; 1964. Se billeder af og fra husrækken i Hessensgade lidt længere nede ad siden.


1955: Unica i midten og en af de mange fabrikker (eller var det en tømmerhandel?) bagerst på hjørnet
af Eliasgade. Se lidt af Unica-bygningen fra den anden side på websiden om Polensgade.
 


John Jørgensen tog dette billede i 1984; Hans Jacobsen scannede det 30 år senere. Til venstre ser vi en bid af bagsiden af cigarfabrikken omme i Polensgade.


1985: Daværende nr. 20-26 kort før nedrivningen.
© SULFA

René Gades billeder fra Hessensgade 22

Renés mor i gården bag nr. 22 i 1960. Til venstre står skuret med lokummer, som dog nu er lavet om til træk og slip.
   Bagerst har vi bagsidemuren af Unica-bygningen, og det lyse hus i midten med dobbeltdør i gavlen hører til Hessensgade 20. På den uens belægning kan man se hvor de to baggårde tidligere var adskilt af et plankeværk.


Gårdsiden 1960, med Unicas vinduer i baggrunden

Jan, René og Steen i 1960

Ditto

Da husene overfor ...

... blev revet ned; 1964

René Gade og hans gade set fra Lergravsvej

 

 
Del af luftfoto fra 1940'erne. Øverst t.v. ses den lave, lyse basarbygning i Bremensgade 28, og foran den - dvs. mellem Hessensgade og Bremensgade - har vi en bunke småhuse hvor bl.a. kludesamleren og hans hest boede.
   På billedet ser vi også Unica i forgrunden og oppe i højre hjørne Wulffs cigarfabrik i Polensgade. De mange små huse er borte i dag, og Serbiensgade er for længst ført igennem Polensgade til Hessensgade for at blive koblet sammen med Eliasgade.
   Ved siden af 'basaren' ses bagsiden af Bremensgade 30-34 og til højre for den ligger beboelsesejendommen med nr. 31 og 33 i Hessensgade.
 

 


To af Tonnys Nielsens billeder af kammeraterne i et af gårdens små åndehuller bag nr. 31-33. Tiden er ca. 1956.
Drengen til venstre er antagelig Gert Hansen, fik jeg at vide i oktober 2016.

Ole Olsen her er ham, som sidder i midten på det andet billede. Den tredje af gutterne er Alex Larsen.Annonce fra 1936Husrækken nr. 35-43 fotograferet i 1940'erne og nedrevet o. 1960. Bagerst skimter vi atter vandtårnet henne i parken.

Aase Madsens billeder fra Hessensgade 39:


Den samme gavl som i passagen der ses på billedet ovenover

Lysthus i haven bag nr. 39 - med Bremensgade bagved


Nogle af gadens børn omkring 1950 foran Hessensgade-bagdøren ind til Wulffs cigarfabrik i Polensgade

Også billedet herover fra o. 1950 tilhører Aase Madsen. Det er taget inde i gården bag Hessensgade 31-33, ved kældernedgangen til bagsiden af Bremensgade 30-34. På fotoet er blandt andre Hanne, Bodil og Ilse Dupont, Lizzie og Aase samt Hanne Nielsen.

Se også billeder af gadens og gårdens børn på siden om Bremensgade!

 


Nr. 35 i beg. af 1930'erne.

Forsiden af bagerste baghus med adressen nr. 41B. Benny Svendsens mormor og forældre kigger op til en beboer i forreste baghus (41A); foto fra 1954.

 


Fra Lemberggade til Lergravsvej domineres gaden af to store karreer over for hinanden. Her en del af A/B Strandgården på den venstre side med nr. 55-63 ...

... og her den højre side, fra passagen til Lergravsvej, med nr. 42-50. En del af A/B Søndre Strandborg.Gaden set mod nord 1966. Hushjørnet t.v. i billedet er indgangen til passagen imellem Hessensgade og Polensgade.
Foto: Flemming Lamberth, © SULFA


*) Tak til SULFA - Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv - for lån af billeder.

Link til forsiden af mine Amager-sider
 

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2020 Jørgen Grandt, Århus