© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2017

 
 

Polensgade
på Amager

 

 


Polensgade ved Bellevuekvarteret i Sundbyøster på Amager er opkaldt efter staten Polen og fik sit navn 1926. Tidligere hed den Venusvej.
   Gaden udgår fra Holmbladsgade i nord og løber ud i Lergravsvej i syd. Der er næppe længere nogen butikker tilbage i Polensgade; de er vist alle bygget om til lejligheder.
   Her kan du se en oversigt over gadens og kvarterets forretninger og fabrikker anno 1955.


 Gaden set fra bagenden ved Lergravsvej med Holmbladsgade i det fjerne.
Foto: Flemming Lamberth, 1996. Copyright: SULFA

 


 

Dette foto tog Claus Lellinge i 1975 af husrækken mellem Serbiensgade og Holmbladsgade. I baggrunden skimter man en bid af den daværende basarbygning som måtte lade livet til fordel for den store Lejerbo-beboelsesejendom.
   Den højeste af bygningerne er Polensgade 5A, 5B og 5C; opført 1937.

 

Følgende fire fotos er modtaget fra Per Larsen i Drøbak, Norge. De er taget i marts 1968 fra Polensgade 4. Billederne viser de daværende bygninger overfor, altså de steder hvor beboelsesejendommen Polensgade 1, 3A og 3B plus Hessensgade 6 har ligget siden 1980.


I 1950'erne var der en syltetøjsfabrik her, fortæller Per Larsen. Fabrikantens kone hed Harriet til efternavn (sic!) og var fra Sverige. *)
   Bygningerne t.v. er Holmbladsgade, og huset med kvistene er Hessensgade 2-4.


  

Ved siden af så der sådan ud i 1968. Hvad mon der var i det godsvognslignende hus? *)


1968-udsigten fra Polensgade 4 over til bagsiden af Hessensgade nr. 6-8 plus det lidt lavere hus nr. 8A og B.
   Imellem husene skimter man altanerne ovre i Bremergården. Læg også mærke til dueslaget i nr. 6.
*) 2011 supplerer Gert Nielsen:
"Det er muligt der også har været en syltetøjsfabrik på et tidspunkt, men mens jeg var barn sidst i 50´erne og i 60´erne var der her en isvaffelfabrik. Et af de gode minder her fra gaden var, at nogen gange når vi børn kom hjem fra skole gik vi over på fabrikken og lammede lidt, og hvis de var i godt humør, fik vi nogle af de isvafler som var gået i stykker under produktionen, og de var nybagte når vi fik dem.
     
Bag det godsvognslignende hus ligger der et hus, der står på samme grund. De sidste ca. 10 år, inden huset blev revet ned, blev det brugt af et stilladsfirma til opmagasinering af stilladsudstyr, og det var på det tidspunkt at 'godsvognshuset' lå der. Jeg husker det som et gammelt hus der ikke var beboet og heller ikke havde været egnet til beboelse i mange år."
 

Nedgang til gennemgangen om til gården bag nr. 6; foto fra 2004. Denne del af gaden har altid set lidt hærget ud,
men de to sorte fugle - med hoveder som fabel-fuglen grif - synes nymalet. Og i 2005 ser det ud til at det fliseløse fortov har fået ny asfalt.

Hm! Dette billede af fortovet ud for nr. 10 til 2 tog jeg i april 2010, og enten er den 'nye' asfalt allerede hærget, eller også misforstod jeg noget i 2005.
  
Ved nr. 6 var det vist at 'hurtigklipperen' havde salon. Dér kunne man blive klippet billigt - på 3-4 minutter!

Ved nr. 10-nedgangen har vi en fugl mere. Kun én her! Har nogen mon nolet den anden engang? Nej fy, hvordan kan jeg dog tro så grimt om mennesker ... Foto fra 2010.

Omkring 1975. Ejendommen t.h. er opført 1966.
   Ejendommen t.v. - som ses her til højre - er fra 1937. Den lave bygning i midten beskrives længere nede.


Polensgade 5A, 5B, 5C set i 2010.


Notits i Amager Bladet oktober 1996. I begyndelsen af 1997 blev huset revet ned. Se historien længere nede.

Cirka 1937: Billedet herover tog Kåre Holsts far oppe fra et vindue i hjørnelejligheden Østrigsgade 15. Huset forrest beskrives længere nede på siden.
   Bemærk de gamle huse bagved. Det lyse hus med den hvide gavl er Hessensgade 8A og B. Det højeste hus midt i billedet er Bremensgade 8. Bag dette skimter man resterne af den store havekoloni Aftenro som strakte sig fra Holmbladsgade til Lergravsvej, før de store ejendomme Eriksgård, Bremergården (begge 1939) og Nyrnberggården (1934) blev bygget.
   Bagerst t.v. har vi Celludans kolos, de lyse shedtage t.h. er Nyrnberggade, bag dem antagelig Gyldendals pompøse lagerbygning på Lindgreens Allé - og allerbagerst: et skib på vej gennem Sundet.

 


Den såkaldte rockerborg i Polensgade - i det Herrens Aar 1996


Husrække set fra Donaugade, 1983. Den lave bygning (nr. 7) i midten var tidligere bl.a. Bigos Grammofonplade Fabrik og blev i 1990'erne en kort tid landskendt som "rockerborg", før beboere og politikere fik den lukket og revet ned.

I efteråret 1996 overtog nogle rockere det lille hus som ses på dette billede. Da brødrene havde indrettet et mindre fort, gik de omkringboende i aktion for at få borgen nedlagt. (ss)

Polensgade 7 set i 2010 fra Ungarnsgade via Donaugade. Huset for enden ses her
og her

Det nye hus (opført 1999) huser her i 2005 Østrigsgades Skoles Fritidshjem.
 
Baghuset som hørte til rockernes domicil set fra Hessensgade; januar 1997.
(ss)

'Borg-området' fotograferet i 2000. Nu er denne sidste tredjedel af Donaugade halvvejs lukket af en indhegnet gård - og et nyt hus skød(!) hurtigt op efter den gamle bygning var blevet jordet.
 


I 2010 fik andelsboligerne i Polensgade 9-13 m.fl. monteret store altaner.
 


Set fra hj. af Serbiensgade mod Holmbladsgade, marts 2000. (ss)

*) Se byggeår længere nede.

Nr. 22-12, dvs. set i retning af Holmbladsgade. Før de skiftende grillbarer og pizzeriaer overtog butikslokalerne på hjørnet (dvs. i Serbiensgade 5) lå her i mange år bagermester Jakobsens Kringlen.

- som senere ser således ud på Niels Rydahls foto fra 2012:


Nr. 24-32 set mod Lergravsvej
. Denne ejendom er fra 1920 og består desuden af Serbiensgade 8 og Bulgariensgade 7.

Disse tre billeder tilhører Erik Steffensen og viser hj. Polensgade-Serbiensgade set mod sydvest.


På dette og næste billede ser vi t.v. lidt af plankeværket omkring fabrikken Unica.


Billederne er antagelig fra midten af 70'erne.

 

På stykket mellem Polensgade 9-13 og Hessensgade 14A, B og C var der i august 2013 arrangeret lokalt loppemarked:

med indgang fra Serbiensgade, jf. billederne ovenover.

 
Unica-fabrikken (som siden 1911 lå mellem Polensgade og Hessensgade med gavl mod Serbiensgade) ser vi en bid af her til højre i billedet - som Claus Lellinge tog omkr. 1975:

Således omtales Unica i Kraks Vejviser fra 1947:

Unica A/S, Fabrik for Unica-Kufferter & Lædervarer, Polensgade 17, * Am 7999

Firmaet blev etableret på adressen i april 1911 - og fabriksbygningerne blev nedrevet i slutningen af 1970'erne. Lukkede firmaet, eller flyttede det?

Denne Lejerbo-ejendom fra 1982 har sin forside langs med Polensgade og bagside mod Hessensgade - men adressen er altså Serbiensgade 12-16!
   Den ligger præcis hvor Unica lå 'i gamle dage'; se billederne på siden om Hessensgade. Foto fra 2002.

*) Eksempel på usamtidige byggeår i samme karré: Polensgade 12-14 (1945), Polensgade 16 + Østrigsgade 15-19 (1930), Polensgade 18-20 (1916), Polensgade 22 + Serbiensgade 5 (1916), Serbiensgade 3 + Østrigsgade 21-25 (1914).


Disse billeder er taget af Michael Juncker i 1976. Vi ser her området syd for Unica-fabrikken,
vis-a-vis Polensgade-Serbiensgade:

 

Under og efter besættelsen hjalp slunkne Danmark sine endnu mere betrængte norske venner i storstilede indsamlinger under navnet Norgeshjælpen. Disse to (af fire) billeder er skaffet SULFA af John Larsen:

Husene t.v. for etageejendommen stod der hvor senere Serbiensgade blev ført igennem til Hessensgade. Se også et billede fra 1945 på en af mine sider om Østrigsgades Skole.

 


Gadens nr. 19-21. Det var i en af de butikker jeg som barn omkr. 1950 i en butik (måske et renseri?) blev sendt hen efter en udlejnings-støvsuger til Mor i Bremensgade. Foto fra 2000.


Samme hus set i 2010. Det er opført 1935.
 


To karakteristiske gadedørspartier. Nummer 28 ...
 


... og nr. 38.
De hører til hver sin karre, men er påfaldende ens.


Fra hjørnet af Bulgariensgade set mod Holmbladsgade:

(Foto: nrj, september 2012) 

Set fra Bulgariensgade, 1983. Den store forladte, vinkelformede bygning er forhenværende P. Wulff A/S' cigarfabrik i nr. 25. Huset bagerst t.v. med altanerne er Hessensgade nr. 31. Se også billedet fra 2002 i rammen ovenover.

Gæt lige på, om jeg ikke pokkers gerne ville have ejet dette emaljeskilt, som jeg så på et bagagerumsmarked i Århus i sommeren 2014 - men som jeg var for langsom til at købe:Cigarkasselågets for-


og bagside; o. 1960


Samme sted som billedet oven over, nu fotograferet 2002. Nu er det boliger for unge familier (DUAB) der ligger hvor P. Wulff A/S lå før. Adressen er Hessensgade 18-26, men forsiden af husrækken vender altså mod Polensgade.

 

Denne glade gavl ved gadens nr. 27 er skabt af kunstneren Sven Dalsgaard:


SS, 2008

JG, 2010


nrj, 2012


nrj, 2012


Ud for nr. 27, hvor den ene af gaden to bagerforretninger var.
(Billedet er fra 1961 og tilhører Niels Rydahl Jensen)

 

To billeder mere som SULFA har fået fra John Larsen af Norgeshjælpen i 1945:

 

 


Disse to uensartede skilte ved hjørnet af Albaniensgade er fotograferet af Fl. Lamberth 2012
 

Den store karré som omsluttes af Polensgade 34-42, Albaniensgade 5-7, Østrigsgade 37-43 og Bulgariensgade 6-8 hedder Havnen III og er bygget 1919 - som det ses over porten i Polensgade, som Susan fotograferede i august 2008:

Karreen er en andelsboligforening som, forekommer det mig at være, lidt for prangende selv kalder sig Selvejerboligselskabet Havnen III.
   De to billeder herunder tog jeg i august 2013, og læg bl.a. mærke til de to enlige og arkitektonisk atypiske, men symmetriske altaner midt på facaden (nr. 38, 1. sal tv. og th.):
 Baggården som Havnen III omkranser.
Foto: Niels Rydahl, 2012.

 

To dias-billeder fra 1968, lånt af Benny Svendsen, Älmhult:

Albaniensgade set mod Østrigsgade og Polensgade. Bagerst aner man lige akkurat frisørens og købmandens butiksskilte.

Og tættere på: Hjørnet af Polensgade og nedennævnte passage til Hessensgade.

Passagen mellem Polensgade og Hessensgade. Beplantningen blev udskiftet for nogle år siden, og bl.a. fjernede man den 18 m høje, flotte flagstang.
   Der er to husnumre på hver side af plænen. Dem nærmest fotografen er Polensgade 37 og 39, dem længst væk er Hessensgade 38 og 40. Foto fra 2000.

 


I passagen med de 2 x 2 opgange mellem Polensgade og Hessensgade hedder de to vestlige husnumre Polensgade 37 og 39, mens de to østlige hedder Hessensgade 38 og 40. Godt, man ikke er postbud dér!

Ved siden af Polensgade 37, altså inde i passagen vis-a-vis den store græsplæne, har vi dette herlige gamle brønddæksel med Hyrdinden og Skorstensfejeren. Ganske umotiveret, og ganske pudsigt. Foreviget af Susan i 2008.


De to sidste ejendomme i Polensgade ved hjørnet af Lergravsvej:


Nr. 41-49, opført 1922
- en del af A/B Søndre Strandborg.

Nr. 44-54, opført 1932
- en del af A/B Amagerparkgård

 
 

Tak til Flemming Lamberth, Susan Smith (ss/SS) og Niels Rydahl (nrj) m.fl. for en del af billederne.

Genvej til forsiden af Amagersiderne

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus