© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2015

 

 

Nogle af de nyere boligbyggerier
[bortset fra en opdatering i december 2014 - i utide - ajourføres denne webside næppe længere]
 

 

NB!
Denne webside er ikke ajourført og vil ikke
blive opdateret igen - foreløbig.
 

 

De røde numre på kortet her skulle gerne svare nogenlunde til beliggenheden af de seks større boligbyggerier der er i gang i perioden cirka 1999-2005.
     Nr. 7 mangler på kortet, men er tilføjet websiden forneden.

 

1
Viben og Vibeengen
A/B Viben består af 30 andelsboliger og Vibeengen (VIBO afd. 134) af 185 almene familieboliger. Indflytning i 1999/2000. De ligger i begyndelsen af Engvej nogle få meter syd for Valseværkets gamle portindgang i bunden af Palermovej - og altså langs med Amagerbanens gamle (snart Metroens nye) spor:


A/B Viben


Vibeengen er bagerst og længst mod øst (tv. i billedet). Viben er forrest langs Engvej. Set mod syd i marts 2000.


Vibeengen


 

2
Øresund Strandpark
Beliggenheden - på Vølunds gamle fabriksområde - af de snart ca. 500 ejerlejligheder fremgår af skitsen herunder til højre. Boligerne bygges fra begyndelsen af 2003 i flere etaper, og et år senere får beboerne i de første blokke adresse på den nyanlagte Øresund Parkvej. I januar 2005 ser det ud til at en ny sidevej fra Øresundsvej skal hedde Sundby Parkvej.
   Juni 2005 fortæller Københavns Radio om de tilsyneladende mange fejl i de nye lejligheder. Meeen mon ikke de hurtigt bliver udbedret. Det lover Skanskas kommunikationschef i al fald.
(Teksten her er ikke ajourført. / Februar 2008)
 

Luftfoto fra 2007. Prik og forstør. Her har vi Øresund Strandparks ti boligblokke på området mellem Amager Strandvej (øverst), Øresundsvej (t.h.), Amagerbanens gamle tracé (den smalle grå stribe nederst) og den nyanlagte Øresund Parkvej til venstre; denne er også vejen som går mod syd ind mellem karreerne.
   Et sigtemærke er lystbådene øverst til venstre og det lille krudthus på Strandvejen. I nederstå højre hjørne ser vi en bid af Metro-sporet.


Set mod sydøst fra enden af Lergravsvej, december 2002.

Set mod nordvest fra Amager Strandvej, juni 2003.

Set mod nord fra Øresundsvej / Krimsvej, november 2003.


Skitse i salgsbrochuren.

Set fra Øresundsvej marts 2005.
   

Se også siden om Øresundsvej og Vølund-grunden.

 

3
Øresundsgården
Boligerne består dels af ombyggede fabriks- og administrationsbygninger, dels af nyopførte karreer på området som afgrænses af Øresundsvej, forlængelsen af Engvej, Palermovej og Strandlodsvej. Tidligere lå blandt andre følgende virksomheder på området: Allan Christensen & Co. (og senere Sweet Silence Studio (som nu er flyttet over i Njalsgade på Islands Brygge)), Oilskind & Standard, Helly Hansen og Vilhelm Krause & Co.
   Øresundsgården har sin egen hjemmeside som i sommeren 2004 er ved at finde sin form.


Strandlodsvej mellem Øresundsvej og Palermovej, sommer 2003.


Palermovej set mod Engvej. For enden af vejen lå indgangen til NKT's valseværk.


En af de såkaldte palæejendomme på Øresundsvej 126 som før var en del af Allan Christensen & Co.
 


Der er kommet stil over denne del af Øresundsvej på det seneste (marts 2005).

Øresundsvejs sydside set mod Strandlodsvej. I forgrunden er Metro-byggeriet ved den gamle station ved at gå i gang; november 2003.Og her finder man så de nye adresser på de gamle områder.
 


 

4
Helgoland Strandpark
72 andelsboliger på NKT-arealet mellem Engvej og Amagerbanens tracé / Krimsvej. Klar til indflytning ultimo 2004. Se kortskitsen og modelbillederne af de to afdelinger herunder. Billederne er lånt fra salgsbrochure og annoncer:


 


 


 

5
Sadolin Parken
I nogle af ældre bygninger på Sadolin & Holmblads (nu Akzo Nobel) fabriksområde ved Holmbladsgade, Meklenborggade og Lyneborggade såvel som i helt nybyggede boligblokke etableres 72 andelslejligheder. I sommeren 2004 er arealet ved at være ryddet. Indflytningstidspunkt ukendt.
   19.7.2005 rejser Politiken en mindre skandalesag om sælgeren af boligerne, om priserne på disse og om den måde forudbetaling/-bestilling og salg har foregået på. En sag som i de følgende dage udvikler sig fra at være mindre til at blive en hel del større! Og som i de fleste andre handler er det køber der er Sorteper.
   31.7.2005 fortæller avisen bl.a. at boligkøberne selv skal betale for rensning af den (naturligt nok) stærkt forurenede jord, hvis der senere viser sig giftudslip og lign. godbidder!


Kortskitse over hele området. Prik og forstør.


Visualisering af det fremtidige hjørne af Lyneborggade/Frankrigsgade.


Området ved enden af Frankrigsgade.


Ditto - lidt tættere på.

Alle tre fotos er fra september 2005


Samme byggeri - her set op ad Lyneborggade med Holmbladsgade bagerst; jf. visualiseringen herover.

 

6
Øresunds Have

Bebyggelsen består af 60 boliger: 40 andels- og 20 ejerlejligheder som hedder hhv. Etape I og Etape II.
   Boligerne ligger ved den østligste ende af Lergravsvej, dvs. mellem Strandlodsvej og Amagerbanens tracé. Etape I forrest langs med Lergravsvej, og Etape II bagved, altså syd for Etape I.
Indflytningerne fandt sted fra januar 2006 og var færdige i løbet af efteråret.
 

Luftfoto fra 2007. Prik og forstør. Øresunds Have er de to rækker "zigzag-huse" midt i billedet. Nederst har vi en bid af Strandlodsvej, og til højre dukker Metroen frem af dybet. Den smalle grå stribe øverst er det gamle Amagerbanen-tracé.


Set fra Amagerbanens tracé

Set fra bebyggelsens fælles p-plads


http://www.oresundshave.dk/ er en privatejet hjemmeside om bebyggelsen og altså ikke Øresunds Haves officielle websted.
 


Salgsplakat på Strandlodsvej forår 2004.
Foto: Erik V. Pedersen


Grundrids fra salgsbrochuren.

Midt i marts 2005 ser der sådan ud på Lergravsvej 54; set mod Strandlodsvej:

 

7
Kvintus Have
En af de hidtil seneste bebyggelser ligger på det sted på Backersvej hvor Citroën-forhandleren boede, lige ved siden af Netto. Salgsplakaten taler om 36 ejerboliger, men kalder bebyggelsen for A/B som jo normalt betyder andelsboligforening. Ja, hvad skal man dog tro.


Juli 2006

Disse tre billeder er taget af Brian Nielsen midt i august 2004.


Juni 2006 (SS)


 

Til forsiden af Amager-siderne med bl.a. billeder fra de omkringliggende gader og veje m.m.
 

Eksternt link til en anden privat hjemmeside om Øresunds Have

  Fotos mærket (SS) er taget af Susan Smith

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus