© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdatering
29.2.2024 

Ålandsgade - Frankrigshusene - Wittenberggade
plus Lyongade - 'Lizzies Plads' - og Rødegård

 

 


Indtil 1940 hed Ålandsgade Ahrensbergsgade og var opkaldt efter den velhavende smedemester H. Ahrensberg, som havde ladet bygge flere store beboelsesejendomme i kvarteret omkring Holmbladsgade.
   Gadens nuværende navn henviser til den finske selvstyrende øgruppe Åland (på dansk også: Ålandsøerne) i den nordlige del af Østersøen. (BJ)
   Gaden begynder ved Holmbladsgade. Ved Brysselgade slår forløbet et knæk mod sydøst og bliver til gaden ved navn Frankrigshusene¹. Selve Ålandsgade fortsætter dog ligeud som en slags bevokset lille lokalgade for til sidst at ende i Frankrigsgade vis-a-vis den til ukendelighed omlagte Murciagade.
   Frankrigshusene slutter i Frankrigsgade-krydset og fortsætter nu som Wittenberggade² - der ender i Østrigsgade, hvor Lergravsparken umuliggør en yderligere fortsættelse!
_______________
¹ hvis husnumre begynder ved Frankrigsgade
² hvis hushumre begynder ved Østrigsgade
 

Billedet herover skaffede Torben Liebst mig for en del år siden. Det er fra o. 1996, og det viser hele området med Lergravsparkens kommende Metro-station nederst - og Frankrigsgade Kollegiet øverst til højre.
 Ålandsgade med sine 'forlængelser' Frankrigshusene og Wittenberggade udgår fra Holmbladsgade og ender i Østrigsgade.
(Dette billede er taget af Flemming Lamberth/SULFA i 1998)


September 2011:

 De første husnumre nærmest Holmbladsgade; 1985.


Ditto o. 1962.
 


Leif Bybud uden for nr. 6; ca. 1962.


Leif som svajer for isenkræmmer Lorich, ca. 1962.


Lis og Leif i baggården ud for nr. 6, ca. 1962.


Samme sted i gården, ca. 1995.


Ålandsgade 6, st. plus bagdør ind til køkkentrappen; 1962.
Disse syv billeder tilhører Leif Boberg, til hvem jeg siger tak for lån.


Gadens nr. 11 og 13 har hidtil ligget som et lille appendiks, en blindgyde med bevoksning i midten, afsluttet af bagsiden af et baghus i Geislersgade.


Gyden består, men er ikke længere blind; baghuset er nu væk. Næste billedet t.h. tilhører SULFA og er set fra gården i Geislersgade 


Disse tre billeder er fra 2005.
Se bl.a. de gamle og ældre gadekort over Sundbyøster på forreste webside om Amager.

 

To billeder fra juli 2007 af bagsiden af Ålandsgade set fra hhv. Holmbladsgade og Geislersgade.

 


1926
Disse to billeder er lånt af Frede Henriksen. De er taget i baggården til Ahrensbergsgade 4.
   De fleste af børnene boede i nr. 4, et par af dem dog i Holmbladsgade 20. FH selv er hhv. nr. 2 fra højre forrest - og nr. 3 fra venstre bagerst.
   De andre børn er bl.a. Marie Larsen, Charlie Friis, Kamma Pedersen, Egon Larsen, Poul Nielsen, Irma Larsen, Erik Røhmann, Edith Pedersen, Freddy Jørgensen, Jørgen Røhmann og Ruth Røhmann.

Ca. 1932

 

Ålandsgade set mod Holmbladsgade, fotograferet af FL fra hjørnet af Brysselgade, hvor Frankrigshusene begynder; 1996.
   På foto 2 har bussen overhalet pølsevognen! Bygningen til venstre er Amager Centret. Bygningen til højre savner endnu altaner ...

Nu har huset (Ålandsgade 19-41 + Frankrigshusene 24 - tilsammen A/B Åland) fået sine balkoner som vel nærmest er små vinterhaver. Foto fra marts 2004.


Samme motiv som billedet til venste;
foto fra juli 2006.

 

Hvor første del af Ålandsgade knækker og bliver til Frankrigshusene lå engang et lille ismejeri på adressen Ålandsgade 41. De to første billeder herunder er fra hhv. cirka 1965 og ca. 1970; de tilhører Inger Hjöllund Bagger.
   Tredje billede er fra o. 1960 og tilhører Jytte Rasmussen, hvis far står på stigen.

Hvor bygningen 'knækker' og bliver til Frankrigshusene, er det første husnummer i virkeligheden det sidste - fordi numrene i Frankrigshusene lidt atypisk begynder ved Frankrigsgade! Og imellem nr. 24 og 22 er der en åbning om til Geislersgade og Bøhmensgade. Se gadekortet længere nede.


1865


1970


1960


2018


2019

Over for de øvrige billeder ses her i 2018 det første husnummer i Ålandsgades forlængelse; jf. gadekortet.

 


Luftfoto af området fra ca. 2000. Sammenlign med gadekortet henne til højre i denne ramme.
Et kulturelt indslag fra den sidste del af Ålandsgade - dvs. ved hjørnet af Frankrigsgade - af et smukt udhængsskilt ved nr. 32, som jeg forevigede i 2007:


Se flere skøre og skægge skilte? Klik her!


På dette gadekort fra 2002 ser man bl.a. det pudsige forløb af Ålandsgade som fortsætter lige ud mod syd ved Brysselgade, mens Frankrigshusene slår et knæk mod sydøst.
   Kortet kan også bruges til at lokalisere andre områder i Sundbyøster ...Sidste del - den sydligste - af Ålandsgade set fra Frankrigsgade.
Foto: Flemming Lamberth, 1997. © SULFA


2008; fra pjecen Fælles Gårdanlæg.

 


 

 


Denne gade - som på en måde er forlængelsen af Ålandsgade og 'forløberen' for Wittenberggade - fik sit navn 1935 efter beliggenheden ved Frankrigsgade.
 


 


September 2011: Østsiden set fra Brysselsgade.

August 2013: Vestsiden set fra Frankrigsgade.

 

Før Frankrigshusene 1-11 blev opført i 1936-37, var der små kolonihaver på arealet. En af disse haver med et lille hus på var Erik Johansens families. Erik Johansen tog i tidens løb tusindvis af fotografier fra bl.a. Amager, og som den kreative sjæl han var, eksperimenterede han fx med stereoskop-fotos.
   På sådanne to dobbeltbilleder ses Frankrigshusenes lige husnumre, før de ulige blev bygget:

6. maj 1937

6. maj 1937

 


Frankrigshusene o. 1935 med Jacob Holm & Sønners fabrik (nu Amager Centret) bagerst.

Frankrigshusene i vore dage. Her østsiden af gaden set fra hjørnet af Frankrigsgade.
Foto: Fl. Lamberth, 1996. SULFA ejer billedet.

 


Grundrids 1935


2010: Kollegiet på hjørnet af Frankrigsgade med Frankrigshusene bagved - og højhushotellet på Amager Boulevard i baggrunden. (ss)


Frankrigshusene 1 i 1956.
Steffen Riis' foto.
 


Få meter efter hvor Ålandsgade bliver til Frankrigshusene ligger en sti - en genvej - som fra gammel tid går ud til bunden af Geislersgade.

Indgangen til 'stien' set mod Frankrigshusene. Eller udgangen set fra et Geislersgade-synspunkt. De tre fotos her er taget i dec. 2009 (ss).

Øst for stien ligger en stor grønsvær som tilhører eller bruges af Sønderbro Skole. Før den blev bygget, var der dér en stor havekoloni på området.

 

Cykelpigerne står ud for Frankrigshusene 2-4 omkr. 1938. Vi ser her de bygninger i Frankrigsgade øst for Grubert-fabrikken som måtte nedrives for at Frankrigshusene kunne kobles sammen med Wittenberggade. Billedet tilhører Jytte Rasmussen. Se også websiden om Frankrigsgade.

De næste billeder fra Frankrigshusene tilhører Steffen Riis,
der som barn boede i nr. 7, 1.tv. i årene 1942-1957
   


1943: Steffen i klapvognen i gården

1955: Stuen med tv

1955: Familiehygge i stuen

Gaden set fra nr. 2, 3.tv. (med Amager Centrets forgænger i baggrunden)

1955: Familiehygge i stuen

1955: Køkkenet med juleknas

1955: Juleaften i spisestuen

1955: Pas - med Steffen på altanen i gården

 


Wittenberggade fik sit navn i 1932 efter den tyske by Wittenberg. (BJ)
   Den begynder i vore dage ved Frankrigsgade som en forlængelse af Frankrigshusene og ender i Østrigsgade vis-a-vis Lergravsparken. Men husk! Husnumrene starter fra gammel tid ved Østrigsgade!
 

 


I disse rammer har vi to fotos som tilhører Lis Lindberg, f. Hansen:


Kusine Runa, fætter Sigurt og Lis

De er taget fra hjørnet af Frankrigsgade / Wittenberggade og er set mod sydøst.

Begge billeder er fra 1945.

Se også siden om Frankrigsgade.


Det høje hus i midten lå på hjørnet af Lyongade, og det ses under nedrivning på et af billederne herover.


Fætter Dan


På Grubert's Sønners tidligere fabriksområde på hjørnet af Frankrigsgade
står i dag VIBO-afdeling 111 'Hjørnevænget'.
Foto fra august 2013.

 


Januar 2010. Wittenberggade set mod nord fra nr. 41 ...


... og set den anden vej. (ss)

Husnumrene begynder ved Østrigsgade!


Ditto; 2010. Med en bid af Sundpark Skole til venstre.

Bag nr. 41 består den hyggelige gård af Wittenberggade 27-41, Rødegård 5-17, Moldaugade 1-15 og Moselgade 28-32. (ss)

Juni 2005: Ud for enden af Lyongade var trekanten i årevis et tilgroet ukrudtsparadis ikke ulig pendanten i Nyrnberggade.


 

[Se afsnittet om Lizzies Plads lidt længere nede!]

    
Men i efteråret 2005 bliver pladsen pludselig ryddet og renoveret, som det ses på disse to fotos ...

... der er taget af Lizzie Pedersen.

 


Wittenberggade 22 i 1946. Butikkens personale foran købmandsforretningen Palma. Palma var en butikskæde, noget i retning af Brugsen, fortæller SULFA som ejer fotoet. (Det er fremskaffet via Lili Karlsson.)

Butiksfacaderne i nr. 22-26 er uinspirerende og kedelige i 2006. Set fra Lyongade og 'Lizzies Plads'

Kig også lidt længere nede ...

 

 


På dette billede fra o. 1975 ser man tydeligt - hen over vildnisset - de daværende butiksskilte i Wittenberggade 22-24. Foto: Lau Egon Philip Jørgensen.

Juni 2014:
Magen til mageløs kedsommelighed i facaden ved nr. 22-26 skal man lede længe efter. Læg bl.a. mærke til arrene efter skiltene på muren oven over de triste vinduer - fra dengang der var liv.

Østsiden af Wittenberggade og Frankrigshusene set fra hjørnet af Moselgade. Foto: Fl. Lamberth, 1996. © SULFA

Og den modsatte vej set fra Frankrigsgade i juni 2014. Karreen er en del af den store beboelsesejendom Abildgården.


Wittenberggade fortsætter længere nede ...!

 

Mellemspil om
Lyongade og 'Lizzies Plads'
 


Lyongade blev navngivet i 1903 efter den franske by Lyon - og indgår således som en naturlig del af navnegruppen omkring Frankrigsgade, fx Spaniensgade, Murciagade og Normandigade.

Læg især mærke til den spøjse fransk-udtale-tillempede stavemåde på det gamle skilt herover. Formålet med den var - da gaden blev anlagt - formentlig at fortælle de 'dumme' amagerkanere, at der er tryk på ONG og ikke på LY i gadens navn.
   Da min moster var barn i 1920'erne, muntrede mange sig med netop at udtale gadenavnet LYångade.
 Sydsiden af Lyongades lave husnumre set mod Amagerbrogade.
Foto: Erik Johansen, maj 1970. Copyright: SULFA
 


På disse to billeder ses lidt af ovenfor omtalte trekantsområde i henholdsvis 1960:

Bygningen som er ved at blive revet ned på hjørnet af Frankrigsgade er den gamle Grubert & Sønner-fabrik. Foto: Arne Persson.

- og 1980:

Gaden som løber mod venstre er Lyongade. Tak til Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv for lån af disse billeder.
   Læg mærke til nummerpladens bogstaver på den lille, lyse bil. Pudsigt, ikke ...

Bodegaen som er nabo til - ja, gæt engang! Foto fra juli 2006
 
Omkr. 2007 blev beton-kollegiet fra 1971 på hj. Lyongade-Spaniensgade renoveret. Det er bygningen tv. på Ib Techts foto fra oktober 2012:


Nu til dags - i 2010 - hedder det Sønderbro Posthus ...
(Tak til Susan for jubilæumskonvolutten)

Men så! I juli 2013 meddeltes det i lokalavisen, at postkontoret lukker og flytter:

(Susan saksede og sendte)

 

 

 

 Klik på højttaleren, skru op for din lyd - og hør Susan fortælle
 i P3 20.2.1990, mens hun går med post på Kastrupvej [ca. 8 min.]

 


De to uniformerede billeder er fra postkontorets 25-års jubilæum i 1989. Før da lå det i KFUM-bygningen ovre i Oliebladsgade.

Nogle af postbudenes sorteringspladser; 1991.

Denne series 12 fotos på nær ét - er taget af
Susan Smith


En pakkebærer på vej ind; 1979.

Postkontorets cykelværksted i 2008.

Et velkendt værtshus -

- eller bodega; set november 2007.

Til venstre for huset med posthuset har vi på hj. Spaniensgade det tidligere kollegium under ombygning (2006).


Eget foto 2005.

Mellem Rødegård nr. 2B og 4 har der naturligt nok altid været denne afstand i form af en smal gennemgang; meget brugt, da man var barn! Her er den set fra Lyongade.


Kollegiets facade mod Spaniensgade (2005).

Kollegiets sidste tid (2005).


Til venstre en bid af opførelsen af kollegiet i Spaniensgade-Lyongade set
mod Abildgården i Frankrigsgade. Foto: Erik Johansen, maj 1970. Ophavsret: SULFA.


Og da kollegiet skulle renoveres et kvart århundrede senere.
Foto: Flemming Lamberth, 1996. Ophavsret: SULFA.Tak til René Hansen der så sent som i 2011 fotograferede de to desværre noget hærgede gadenavneskilte.
Leo Østbjerg

På hjørnet af Lyongade og Saltholmsvej lå indtil for få år siden en kendt købmandsforretningi gennemført
traditionel stil; disse fotos af Leo Østbjergs butik (opr. Koloniallageret Lyon) tilhører
Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv:


 


1999

1999

2000

 


 

 


Trekanten hvor Lyongade løber ud i Wittenberggade ved
indkørslen til Rødegård kaldes fra 2007 i folkemunde for


Susan Smith har fotograferet dette uofficielle, men hyggelige 'gadeskilt'
 


De første fotos i rækken

her er fra sommeren

2007 (Lizzie Pedersen)
Den hygsomme skulptur med det dansende par hedder sjovt nok Dansende par og er udført af kunstneren Knud Ross Sørensen.
   Et års tid senere blev parret suppleret med en harmonikaspillende kone.

Egon Bruun forevigede de tre i november 2009

- nogenlunde samtidig med at Susan Smith også var på banen.

Og der kom lys over de dansende. Januar 2010 (ss)

Lizzies Plads er 'navngivet' (uofficielt) efter idékvinden, beboerformand Lizzie Liptak fra ejendommen Røde Møllegård 1, som i 2005 tog initiativet til rydning og renovering af det hærgede trekantsområde.
   Se også billederne af pladsen og dens fhv. udseende højere oppe på siden.


Foto: Niels Rydahl Jensen, 2013


August 2013 - set op ad Lyongade


Sommerstemning på pladsen, juni 2014.

 

I 2008 blev Lizzies Plads præmieret af 'Øresundsvejkvarterets Områdefornyelse'

 

  


If. 'navnebiblen' Storbyens Stednavne (af Bent Jørgensen; 1999) ved man ikke med sikkerhed, hvorfra tillægsordet rød stammer.
   Men både bebyggelsen og gaden Rødegård er navngivet 1940 påfaldende nok efter Rødegård (som var et andet navn for Dyvekes Gård), der lå på Øresundsvej med bl.a. Røde Kro Teater.
 

 


Rødegård 1-3 så sådan ud i sept. 2008, da Susan kom forbi. Var det en købmand der oprindelig lå i gavlen?
   Der er noget om Rødegårdparken på siden om Øresundsvej og dens sideveje.

Rødegård 2A (nærmest fotografen) og derefter Lyongade 44-46 i sept. 2008, kort efter at ejendommen havde fået nye altaner. Den er opført 1957. (ss)

Huset t.h. er Rødegård 2B. Det er fra 1900. Huset t.v. er en del af Rødegård 4-12, og den ejendom er fra 1946. (ss)

Den smalle passage mellem nr. 2B og 4 er her set omme fra Lyongade. (ss)

Karreen som består af Rødegård 1-17, Wittenberggade 27-43, Moselgade 28-32 og Moldaugade 1-15 er bygget i 1940.

På websiden om Øresundsvej Nord er der også billeder fra Rødegårdparken.
NB! Der er intet fuge-s i navnet Rødegårdparken.


Foto: Flemming Lamberth, 1996. © SULFA
 


2007 blev Rødegårdparken renoveret og lagt om; de gamle bunkers blev fjernet osv. I al fald i starten virker parken lidt pauver nu.
   Susan tog dette billede hen over Øresundsvej i juli 2008.
   Glem ikke siden om Øresundsvej Nord.

Foto fra 'Før & Nu'. Ukendt fotograf. Den lille sø blev fyldt op og sløjfet i 1942, efter den i mange år havde ligget i bondegården Rødegårds store have; den gang hed den Svanedammen.
   Sådan så det bagerste af Rødegårdparken altså ud i 1908. Etageejendommen tv. er Rødegård 2B som tidligere var Minorkagade 22.

 

 


fortsat ...

 


Gadens nr. 9 og 11 har sine opgange på den modsatte side af facaden, dvs. mod syd.


Sydsiden af nr. 9 og 11.


Men de tidligere butikker havde dog indgang fra gaden.
   Disse tre fotos er fra juli 2009. (SS)

Ældre billeder modtages til låns med begærlig taknemmelighed ...


Sundpark Skole - som i dag sammen med Østrigsgades Skole - kaldes Lergravsparkens Skole. Set udefra i juni 2014.


Ditto - med fællesskolens nye navn på facaden ...


Sundpark Skole og starten af Wittenberggade set fra Østrigsgade.
Foto: Fl. Lamberth, 1996. © SULFA

 


19.2.2018:
Bagsiden af Weimargade 63 og Wittenberggade 5-13

19.2.2018:
Bagsiden af hhv. Wittenberggade 3-5 og Østrigsgade 46-48

 


 


 

Tak til Flemming Lamberth (FL) og Susan Smith (ss/SS) m.fl. for en del af billederne.
BJ er Bent Jørgensens gadenavnebibel "Storbyens Stednavne".
Nogle af billederne tilhører SULFA.

Genvej til forsiden af Amagersiderne
 


 

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus