© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdatert
2022


 

Amager Centret
og dets forgænger: Jacob Holm & Sønners Fabriker A/S

 

 


Jacob Holm & Sønners Fabriker A/S i Reberbanegade (facaden mod Brysselgade) omkring 1950
- 25 år før Amager Centret flyttede ind.


En del af Amager Centrets facade mod Brysselgade-Ålandsgade set fra Frankrigshusene.
Cirka 1975.

 


Annonce fra 1927. Læg mærke til 'Tougværk' ...

 


Samme billede som foroven, men her zoomet ud så vi har hele området fra Reberbanegade (nederst) til Glud & Marstands fabrikker øverst i midten. Foroven til højre skimter man facaden af Dumex på Prags Boulevard.

Den genkendelige facade mod Reberbanegade som også dominerer billedet ved siden af.
   Farvefotoet er taget af Fl. Lamberth i 1996, og det tilhører lokalarkivet SULFA.

 


Fra rebslageri til indkøbscenter
Amager Centret åbnede i 1975, men de fleste af dets bygninger blev taget i brug allerede i 1940, da firmaet Jacob Holm & Sønners Fabriker A/S udskiftede deres oprindelige bygninger fra 1812 med disse nye.


Fabrikken o. 1880

Storkøbmanden, industrimagnaten og skibsrederen Jacob Holm og hans koncerns historie indtil 1950 er beskrevet i værket "Danmarks ældste forretninger". Læs den her.

Amager Centret slog dørene op første gang den 14. oktober 1975. Fra starten bestod det store, moderne center både af bibliotek, butikker, bodegaer, biografer og af det folkelige teater Amagerscenen. Se her hvad Politiken skrev om centret på åbningsdagen.
   Senere slukkede og lukkede biograferne og teatret, og biblioteket flyttede over i Jemtelandsgade; tidligere havde det ligget i Ølandsgade.


Cirka 2002. Billedet tilhører lokalarkivet. 

 

 

Fire tegninger fra en jubilæumsbog fra 1944 om Jacob Holm & Sønners Fabriker A/S:


Hovedindgangen i Reberbanegade 3

Beplantet tagterrasse for fabrikkens arbejdere
 

Udsigten fra tårnet
 

Trappehuset

Amager Centret
- og dets forgænger Jacob Holm & Sønner A/S


1950

 

  Rebslageriet som det så ud udefra omkr. 1950. Billedet er taget fra hjørnet af Brysselgade og Reberbanegade.


På billedet til højre ser man dels Jacob Holms 350 m lange reberbane fra 1813, dels et vue over området mellem Amagerbrogade, Østrigsgade og Holmbladsgade. Fikspunkter (cirklerne) er hhv. Nathanaels Kirke og Østrigsgades Skole. Læg mærke til at halvdelen af området består af kolonihaver. 

1923

Boligblokkene i Reberbanegade 11-53 og Ålandsgade 18-32 blev bygget langs den forhenværende reberbane. De er opført i 1940, dvs. samme år som Amager Centret. Eller rettere som Jacob Holm & Sønner. Billedet er fra omkring 1950.

 

1944
Der blev bygget og bygget om det meste af vejen rundt i de fire længer, men mest inden for 'murene'. Tak for de tilsendte tegninger.
  
Nu til dags er alle de indre småbygninger for længst borte, som man ser her på René Hansens foto fra sommeren 2009:


1961


 

Sommerlig råhygge i det forhenværende rebslageri foreviget af Fl. Lamberth/SULFA i 1997. Set mod hhv. nordvest og nordøst.
  
Jernheste i Reberbanegade ved Amagerbro Metrostation. To billeder fra o. 2003 og et fra året før:


Alle tre billeder er antagelig taget af Hans Krog.


2006

  Hjørnet af centret - dvs. Brysselgade til venstre og Ålandsgade til højre - set fra Frankrigshusene.

Facaden og indgangen i Brysselgade.

Den dekorative kundeopslagstavle ved indgangen til Irma:

som den tog sig ud i 2006


2006

Centrets facade i hhv. Brysselgade og Reberbanegade fastholdt af Flemming Lamberth i 1996. © SULFA

Ud ad Tovværkgade*) mod Metro-byggeriet i Reberbanegade foran Amager Centret - og th. selve Reberbanegade set mod det senere Amagerbro Torv ved Blekingegade-Skånegade.

Begge billeder skyldes Fl. Lamberth i 1997. De tilhører som vanligt SULFA.

*) Tovværkgade hed indtil 1940 Reberbanegade og var en del af denne, før sidstnævnte blev forlænget mod nord.

 

Amager Centrets nye facader ser sådan ud i sommeren 2009
Foto: René Sylvest Hansen


Brysselgade

Reberbanegade

Ditto

Her var engang indgang til tre biografer og et teater ...


4-siders pjece fra omkring 1990?

Forsiden af centrets annonceavis fra hhv. 2004 og 2005.
Man skulle ikke tro, de var lavet af samme reklamebureau ...!

     

  
 


De nye facader i Reberbanegade og Brysselgade, set af SS i juni 2009.

Samme hushjørne som billedet til venstre, men i juni 2014 ser det altså således ud.Brysselgade igen, august 2013; eget foto.

 

Det indre af centret, imellem bygningerne i den firelængede 'gård', har været brugt til mange ting i tidens løb.
De to billeder herunder er fra et sommerligt loppemarked i august 2013, da webmaster kom forbi:


Reberbanegade, september 2017

 

Amager Scenen ifølge Hans Krog:

 


Indgangen i Ålandsgade. Foto: FL, 1997.
© SULFA
 


Og hovedindgangen fra Reberbanegade.
Foto: FL, 1996.
© SULFA

I begyndelsen af 1970´erne gik det skidt for Jakob Holm & Sønner, og virksomheden lukkede. Få år efter kom de første planer om et center i hallerne. Kampsax og landsretssagfører Henrik Hoffmeyer gik sammen om planerne. Københavns Kommune skulle godkende projektet og lagde vægt på at de indbefattede et bibliotek og et teater.

Da planerne om Amager Scenen dukkede op, blev Klaus Pagh, kendt fra sin succes på ABC og Aveny, kontaktet, men han foretrak at blive, hvor han var. Han foreslog dog, at man lavede et teater "på den forkerte led", ligesom på ABC - og det blev det. Amager Scenen blev hurtigt kendt for at uanset hvor man sad, så man godt.
   Volmer Sørensen - der i mange år havde drevet teater i Riddersalen og nu med succes havde sommerrevyerne i Nykøbing F. - blev bragt på tale. Han sagde ja til at drive Amager Scenen og i efteråret 1975 gik man i gang.

[Disse to tekster er sakset fra den fhv. amagerbilleder.dk]

Teatret skulle overdrages Volmer Sørensen den 1. januar, og første premiere i den gamle maskinhal blev fastsat til 4. marts 1976. Premiereforestillingen var "Der er piger i luften" med bl.a. Grethe Sønck, Ole Sølvtoft, Annie Birgit Garde og Lisbeth Lundquist.
   Pessimisterne havde regnet med en indkøringsperiode på 5 år, men den blev snarere 5 måneder. Folk strømmede til fra hele København og kom i busser fra provinsen til Amager Scenen. Til Volmers teater.
 

Vinterrevy 1981, den 5. i rækken med Volmer
 

 

En sommerdag i 1989 fik Susan Smith på Ullerup Marked denne signerede hilsen fra teaterdirektør Jørgen Buckhøj. Det må være kort før han fratrådte efter at have været direktør siden 1982.

 

Efter nedrivningen af Amager Scenen rejste man en ny bygning i efteråret 2002; Hans fotograferede:

 

 


Muligvis omkring 1940 blev der efter sigende opsat en mindetavle for Jacob Holm
med denne tekst lige inden for en af indgangene til det senere Amager Centret.

Hvis den sidder der endnu, så send mig venligst et billede af den.


 

Egne fotos fra februar 2018
i anledning af annoncering af om- og udbygning af centret:


 

 

 


Utroligt, men sandt! I årevis har Amager Centret stavet ordet
ama'rkaner
helt forkert! De bruger stort A og sætter apostroffen et galt sted:
Amar'kaner
To stavefejl i ét ord; pinligt!
 

 

Johanne tog disse facadefotos ifm. centrets omfattende ombygning
i 2018-19:


Brysselgade; 10.4.2018

26.6.2018

Set fra Frankrigshusene; 9.8.2018

Den ti år gamle facadedekoration må nu lade livet; 28.8.2028

Brysselgade-Ålandsgade; 10.5.2019

Ditto; 20.5.2019

2.8.2019
Den oprindelige hovedindgang til centret (og til dets forgænger Jacob Holm og Sønner) lå i bygningens tårnagtige midterparti i Brysselgade.
 

Ved en senere lejlighed vil websiden antagelig blive suppleret
med fotos fra 'det nye' Amager Centrets indre ...


 

Nogle af billederne er lånt af Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv.
FL er Flemming Lamberth.
ss/SES er Susan Smith.
HK er Hans Krog.
 

 


Genvej til forsiden af Amager-siderne
 

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus