© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdatering
2017

 

 
 

Frankrigsgades Skole

 

Klassebilleder og andre1977

Flere billeder af selve skolen og ikke mindst af gaden
findes på siden om Frankrigsgade. Prik
her!
 


Illustration fra beskrivelsen af skolen i 'Dansk Skolestat', ca. 1934
 

Men se først Børge Morthorsts lille billedserie fra o. 2007:


Hovedbygningen i vore dage

'Sogneskole 1878' - lige under kvisten hvor tandlægen regerede

Forsiden af bagbygningen

Den oprindelig vej ind og så til venstre

Gårdtoiletterne! Mon de bruges endnu?

... og Susan Smiths fra 2009:


Gårdtoiletterne igen. Set mod Frankrigsgade. Nu til dags bruges de vist kun til at opbevare divs. redskaber og værktøj i.

Og set den anden vej.

Frøken,
må jeg gå i gården?


Disse hyggelige ar har fået lov at overleve. Her sleb eleverne deres grafitgrifler i gamle dage!

Bagsiden af bagerste bygning.

... og Helle Brennalts to fotos af skolens indre, som den så ud i november 2009:

 


Frankrigsgades Skole eller Skolen i Frankrigsgade hed oprindelig Sogneskolen [og Centralskolen] i Sundbyerne. Kært barn. Den blev indviet i 1878, skiftede navn i 1903 og blev nedlagt i 1974 - hvorefter eleverne blev forflyttet til den nyindviede Sønderbro Skole i Lybækgade.
   Det er desværre endnu ikke opklaret præcist i hvilken periode skolen var en ren drenge- eller pigeskole. Eller både og. En kilde fortæller at skolen var pigeskole helt frem til ca. 1949, andre at den var det indtil omkr. 1940. Men når man ser det første klassefoto herunder, så gik der (også) drenge på Frankrigsgades Skole i al fald i 1920'erne.
   Og ifølge den afbildede karakterbog længere nede ad siden fremgår det, at i al fald pr. 1.8.1946 var der drengeklasser på Frankrigsgades Skole.

 

 


Københavns Museum har stillet dette udaterede billede af 'Sogneskolen i Sundby' til rådighed.
 

Husk at prikke på billederne, så du ser dem i større format!

  
Cirka 1921
Billedet tilhører Susanne Lilballe
 


 
Formentlig 1. klasse = 1921-22
Den lille grimrian i bagerste række, nr. 2 fra højre, er min mor Vanda Christensen

 


 
2.fma 1950
Blandt eleverne ses Inge Andersen, Anny Krag Pedersen, Lillian Nielsen, Anny Nielsen, Ella Krag Pedersen, Alice Fanø, Solvej Holm og Anita Wilhelmsen
Lærerinden er Fru West
Billed-kopien er modtaget fra Egon Bruun
 


 
2.B 1949-50
Bagerst fra venstre: Leif, Mogens, Leif, Vagn Hans Jensen, [?], Leif, Mogens, [?]
   I midten fra venstre: 4 x [?] plus Nina Ulriksen, Tonni Schnell, Mogens, Karin
   Forrest fra venstre: [?], Elin, Ellen Christensen, Lis Hansen, Elle Kjældgård, Lille Karlsen, Kirsten Larsen, Henny Nielsen, Margrethe plus 2 x [?]

Billedet tilhører Lis Hansen, nu: Lindberg
 


 
4.B 1950
Kell selv er nr. 6 i bagerste række, med hue. De tre drenge i samme række set fra højre er Ole, Palle Rasmussen og Poul Wissing. Læreren er Hr. Helstrup.
   I midterste række foran læreren står Finn Jensen, og Oles søster sidder forrest som nr. 3 fra højre. Pigen som holder tavlen med "4B" er Birgit Jespersen, kaldet Gitte.
Billedet tilhører Kell Toft Jensen, USA

 
 

 

 

Karakterbogen tilhører Kell Toft Jensen, Californien

Obs!
Når man taler om skoleår, klassetrin og årstal, skal man være opmærksom på at det først var fra august 1946, at de københavnske kommuneskoler (igen) lod skoleåret gå fra august til august inkl. sommeferie. Tidligere havde skoleåret i mange år gået fra 1. april til 31. marts.

Baggrunden for denne ændring af skoleåret fremgår af "Beretning om Københavns Kommunale Skolevæsen for Skoleaaret 1/4 1945 - 31/7 1946": klik her og læs historien. 
2.A 1949
Lærerinden er Sigrid Olsen
Billedet tilhører Børge Nielsen (nu: Morthorst)
 


 
4.u 1951
Lærerinden er Sigrid Olsen
Billedet tilhører Børge Morthorst (før: Nielsen)
 


 
5.u 1952
Billedet tilhører Børge Morthorst (tidl.: Nielsen)
 


 
1.u 1951-52
Billedet tilhører Tommy Petersen

 


 
3.A 1951
Billedet tilhører Ole Pedersen
 


 
1.v 1952
Billedet tilhører Ole Pedersen
 


 
1953-54
Billede fra et efter-skoletid-kursus i peddigrørsfletning som fandt sted i skolens fysiklokale. Instruktøren er fysiklærer Willemoes (stavemåde usikker).
Billedet tilhører Lis Hansen, nu: Lindberg
 


 
IIu 1954
Billedet tilhører Børge Morthorst (tidl.: Nielsen)
 


 
1. em 1954
Billedet tilhører Ole Pedersen
 
 


Klik på klassebillederne og se dem i større format!
  
4.u 1954-55
Billedet tilhører Tommy Petersen
 


 
IIIu 1955-56
Bagerst fra venstre: Børge Nielsen (nu: Morthorst), Ole Jacobsen, [mangler: Jørgen Meier], Helge Rasmussen (nu: Voss), Børge Nordestgaard, Tom Rygaard, Robert Refby
I midten: Jytte Munk Larsen, Bente Meyer, Kirsten Larsen, Birgitte Jespersen, Tonny Harvad, Lilli Karlsen, Alice Olesen, Lis Olsen
Forrest: Lillian Edwardsen, Grete Christensen, Anne-Grete Petersen, Henny Nielsen, Lone Arngren, Lis Hansen, Liselotte Gulløv, Bente Ramsø Olsen
Læreren er Frede Helstrup
Billedet tilhører Helge Voss (tidl.: Rasmussen)
 


 
1.X 1954
Bagerst: Lonnie Jensen, Jan Ryde, Mogens Græse, Jannie Carlsen, Steen Andersen, Lis Westberg, Søren Frederiksen og lærerinden fru Olga Nielsen.
Midten: Inge Hansen, Peter Petersen, John Madsen, Bente Hagmann, Claus Johansen, Villy Wivel Hansen, Anette Bunch, Pia Hansen, Kirsten Brennalt, Jette Petersen.
Forrest: Erik Østergaard, Lis Gudmundsen, Helen Løfqvist, Mogens Pedersen, Jan Buntzen, Anette Riis, Ingrid Danielsen, John Munch, Ib Hultengren, Vian, Dorrit Sølvberg.

Billedet tilhørte Erik Sander Østergaard
 


 
5.u 1955-56
Billedet tilhører Tommy Petersen
  

1.u cirka 1955-56
Billedet tilhører Leif Boberg

 


 
3. em 1956
Lærerinden er frk. Gudrun Krogh Sørensen
Billedet tilhører Ole Pedersen
 


 
1.FM 1956-57
Billedet tilhører Tommy Petersen
 


 
IVu 1956-57
Bagerst: Robert, Bent, Børge Nielsen, Ole Jacobsen, Helge Rasmussen
   I midten: Lis Olsen, Jytte Munk, Birgit Jespersen, Kirsten Larsen, Lilli Karlsen, Bente Nielsen, Børge samt klasselærer Frede Helstrup
   Forrest: Henny Nielsen, Ellen Christensen, [?], Jonna Wegge, Lone Arngren, Lis Hansen
Billedet tilhører Lis Hansen, nu: Lindberg

 


 

1.V 1956/57
Lærerinden er Frk. Sigrid Olsen - og af elever huskes blandt andre Jonna Nielsen, Elsebeth Gertsen, Anne Lise Jacobsen, Torben Strøbæk, Britta Dahl, Kirsten Nielsen, Vibeke Larsen, Jane Nielsen, Anne Lise Hillerup Hansen
Billedet tilhører Helle Brennalt

 


 

3.fm u 1957-58

Billedet tilhører Lis Højberg, nu: Tugwell
 


 

IV emu 1958-59
Allersidste skoledag, juni 1959
Billederne tilhører Annelise Petersen (nu: Andersen)
 


Annelises fotos fra en ...
 

 


... skolefest i 1958-59

- plus hendes afsluttende vidnesbyrd. 
5.x 1958
Bagerst: Lærerinden Olga Nielsen, John Madsen, Kaj, Peter Petersen, John Munch, Claus Johansen, Villy Wivel Hansen, Jan Buntzen.
I midten: Bente Hagemann, Lis Gudmundsen, Ib Hultengren, Erik Østergaard, Mogens Græse, Anette Riis, Jette Petersen, Kirsten Brennalt, Jan Ryde.
Forrest: Annette Wohlert, Jannie Carlsen, Inge Hansen, Lonnie Jensen, Lis Westerberg, Ingrid Danielsen, Helen Løfqvist, Pia Hansen, Annette Bunch.
Billedet tilhører Annette Wohlert, nu: Johansen.
 


 
2.FA 1957-58
Billedet tilhører Tommy Petersen
 


 
4.v 1957
Lærer: Hr. Lerskov

Dette desværre ret lille billede tilhører Anne Jensen
 


 
2.V 1957/58
Frk. Sigrid Olsen igen + bl.a. eleverne Inge Nordstrand, Torben Strøbæk, Johnna Larsen, Joan Nielsen osv.
Billedet tilhører Helle Brennalt

 


 
5.v 1958
Lærer: Hr. Lerskov

Dette desværre ret lille billede tilhører Anne Jensen
 


 
1.u 1958

Billedet tilhører Claus Iversen, nu: Lellinge
 


 
1.v 1958
Bagerst: Klasselærer Jørgen Thornsberg, ?, ?, Freddy, ?, Sten Lindblad, ?, Kim Nielsen
I midten:
Steen Larsen, Torben Sørensen, Peter, ?, Robert, Johnny Pedersen, ?, ?
Forrest: ?, ?, ?, ?, Birte, Lillian, Bente Fabild, Johnna, Karin, ?, ?

Billedet tilhører Johnny Pedersen, Sjöbo, Sverige
 


 
5.v 1962
Bagerst: Sten Lindblad, Johannes Kühle, Per Elsing, Torben Sørensen + lærer Jørgen Thornsberg
I midten: John Koch, Jørn, ?, Kim Nielsen, Johnny Pedersen, Freddy, Ole Elsing, Steen Larsen
Forrest: nr. 5 Birthe, nr. 8 Bente Fabild, nr. 9 Ulla, nr. 10 Johnna
Billedet tilhører Johnny Pedersen, Sjöbo, Sverige

 


 
9.a 1962
Bagerst: Claus Johansen, [?], Torben.
I midten: Gitte Hoffmann, Annette Bunch, Jette Petersen, Jytte Thomsen, Marianne Højgaard Jørgensen, Marian Blom, Helle Rasmussen, Annette Wohlert, lærerinden Fru Ørstrøm.
Forrest: Kirsten Søndervang, Inge Hansen, Bente Fjeldving, Lis Gudmundsen, Kirsten Friis, Birgit Skouv, Pia Hansen, Karen.
Billedet tilhører Annette Wohlert, nu: Johansen.
 


 
2. Real 1962
Bagerst: Jan Buntzen, Steen Andersen, Per Hansen, Peter Petersen, Erik Østergaard, Lasse Birk Pedersen, Svend Rugard, Jens Rasmussen, Karsten Jensen
Midtgerste række:
Midten: Roger Nielsen, Ib Hultengren, Arne Aarre, Else Møller, Jytte Haugård, Elin Poulsen, Bo Jespersen og læreren Frede Helstrup.
Forrest: Jannie Carlsen, Irene Jensen, May Justesen, Vibeke Svensson, Bente Hagman, Kirsten Brennalt, Marianne Bundgaard, Kirsten Jensen.

Billedet tilhørte Erik Sander Østergaard
 


 
5.u 1962

Billedet tilhører Claus Iversen, nu: Lellinge
 


 

1.v 1957-58
Lærerinden hedder Frk. Emanuel
Billedet tilhører Birthe Ingeborg Christensen
  
3.u 1962
Billedet tilhører Birthe Ingeborg
 


 
5.u 1964
Billedet tilhører Birthe Ingeborg
 


 
7.au 1964
Bagerst: Lærer, Thomas Christensen, Gert Hansen, Per Elsing, Henning, Torben Sørensen, Sten Lindblad, Ole Elsing, Peter Gregersen, ?, ?, Dennis Nielsen, Annette
I midten: Johnny Pedersen, Ole Nielsen, Jan Jansen, Søren Andersen, Henrik Fabild, ?, Kirsten Sjøvold, Lillian, Bente Fabild
Forrest: ?, ?, ?, ?, Gunhild, Johnna, Yvonne, Birthe, Marianne Petersen, Winnie Petersen
Billedet tilhører Johnny Pedersen, Sjöbo, Sverige

 


 
7.bu 1964

Billedet tilhører Claus Iversen, nu: Lellinge
 


 
9.u 1968
Billedet tilhører Birthe Ingeborg
 


  

1.u 1966-67

Billedet tilhører Helle Mandrup, tidl. Nielsen
  

5.u 1970-71

Billedet tilhører Helle Mandrup, tidl. Nielsen
  

7.U 1972

Billedet tilhører Helle Nielsen, nu Mandrup
 

 

 

De næste fem billeder tilhører Jens Juhl: 
1.U 1963-64


 


 
5.U 1967-68

 


 
7.BU 1969-70
 
Navnene står under billederne
 


 
2.U Real 1971-72

 


 
3.U Real 1972-73

 


Næste billede tilhører Inge Madsen, nu: Christensen 

2.a 1944
Bagerst fra venstre: Vivi Mogensen, Kirsten Thomsen, Inge Andersen, Grethe Bjørn, Annelise Christensen, Kirsten Gudmundsen, Birgitte Samuelsen, Lillian Nielsen, Bente Pop Hansen, Annie Chang.
Midterrækken: Helene Christensen, Connie, Jytte Arvidsen, [?], Inge Madsen, Bente, [?], [?], Vivi Hansen, Kirsten Lundtoft.
Forrest: Åse Møller, Ella Kragh Pedersen, Birthe Folkersen, Mette Backer, Ingelise Mikkelsen, Lis, Solveig Holm, Bodil Christiansen, Anny Kragh Pedersen, Ulla Jannicke, Aff Rothberg.
Lærerinden er fru Frigast Hansen.
 


 


Pigeklasse i fint tøj parat til udflugt med rutebil
i 1934.

Begge billeder er taget af Erik Johansen.
© SULFO

 

Følgende tre klassebilleder tilhører Kurt Willumsen: 
2.u 1954
 


 
3.u 1955
 


 
5.u 1957
 

 

Ekstra!


Klaumann privatskole i Frankrigsgade 10; postkort fra o. 1905

 Se også hvad Københavns Stadsarkiv har registreret om Frankrigsgades Skole. Klik her!

 

Har du lyst til at vise dine skolebilleder frem, så er der plads til flere!
 

Genvej til siden om selve Frankrigsgade

Genvej til Amager-forsiden

Genvej til 'forsiden' af skolerne i Sundbyøster og -vester

Genvej til siderne om Sundpark Skole
 

 

Hjem til forsiden


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus