© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateringer
21.10.2023

 

 

Amager Fælled Skole
= fællesnavn for Amagerbro Skole og Sundbyvester Skole

 


Omkr. 1920 så de to skoler sådan ud oppefra.
Se også websiden om Sundholmsvej.
Foto: SULFA


Amagerbro Skole
inklusive den daværende*) filialskole i Peter Vedels Gade
(ofte kaldet 'Lille Amagerbroskole')


(Illustration i 'Dansk Skole Stat', o. 1934)
 


To realklasser 1950-51: Pigeklassen og drengeklassen!

Det store 'dobbeltbillede' herover er fra Jytte Frank Dekov (før: Jytte Christensen), som er den første af pigerne til venstre i bagerste række.
   Hvis nogen kan sætte flere elev- og/eller lærernavne på billedet, så send dem venligst til mig: Hamigen@gmail.com - tak.

  
August 2013 fortæller Inger-Marie Dam (nu: Laustsen) fra San Francisco i en e-mail, at nr. to fra venstre i næstforreste række er gymnastiklærerinde Frøken Kristensen (vist nok Inge-Lise), og ved siden ad hende står engelsklærerinde Frøken Kemp.
December 2014: Yderst til venstre i næstbagerste række står frk. Lilly Otto; til højre i samme række ses formentlig lærerinden Dina Bashøj. Kilde: Susanne Velin Larsen.Realklassen 1957-58. Fotoet tilhører Lis Lindberg


Lærerstaben o. 1965. Tak til Marianne Schäffer for gruppebilledet:


(I et album på Facebook-gruppen om skolen findes de fleste af navnene, dog ikke i rækkefølge.)

 


Hjørnet af Sundholmsvej (t.v.) og Amagerfælledvej; september 2008.
Den store bygning bagerst er Amagerbro Skole fra 1910, den mindste
er skolens oprindelige inspektørbolig. I forgrunden to
trafikanarkister.

Se næsten samme motiv fra juni 1956 på siden om Sundholmsvej!

 


Postkortfoto af Sundholm Skole eller 'Skolen ved Sundholm' som blev bygget 1910, og som senere skiftede navn til Amagerbro Skole.
   Billedet er taget ude fra Amagerfælledvej; skolens officielle adresse var og er Amagerfælledvej 49.


6'Klasse i Skolegaarden 1923
står der på bagsiden af dette klassefoto. Nr. 3 fra højre bagerst er Herbert Højberg.
   Kender du andre af drengene eller navnet på den tilsyneladende noget bistre lærer?

 

Modeltegninger og et grundrids af Skolen ved Sundholm som ligger i den spidse trekant mellem Sundholmsvej og Amagerfælledvej.
   Billedet herunder viser skoleinspektørboligen fra forskellige vinkler. Det er den bygning som ligger helt ude i spidsen af det trekantede område.

Klik her: "Amagerbro Skole 1910-1960", et jubilæumstidsskrift
 


Skolens officielle adresse var Amagerfælledvej 49.

 

Disse to fotokopier af klassebilleder - henholdsvis 3.b 1951 og 5.b 1955 - er modtaget fra Aase Jakobsen, nu: Bruun.

På billedet til venstre ses blandt andre Elsa Lindely og Merete Næhr. Læreren hedder Dina Bashøj. Billedet er taget på Amagerbro Skoles daværende filialskole henne i Peter Vedels Gade.

Apropos den daværende lille skole i Peter Vedels Gade: Sundby Gymnastik Forenings herrehold dyrkede deres sport på skolen i 1949. Billedet tilhører Frede Henriksen, der står bagerst som nr. 2 fra venstre:

Facader og detaljer fotograferet i skolesommerferien 2008 på den gamle Skolen ved Sundholm, som senere kom til at hedde Amagerbro Skole - og som 1991 blev slået sammen med naboen Sundbyvester Skole under fællesnavnet Amager Fælled Skole.

Fællesskolens navneskilt ved indgangen er lige lovlig opfindsomt designet: Det er uklart om navnet er streget over med en kæmpefed spritpen, eller om det mørkegrønne kradseri skal forestille et træ. Eller måske Amager Fælled?


2008

Skolepiger uden for Amagerbro Skole, måske på vej hjem til Islands Brygge.

Gavlhuset til venstre i de to billeder ligger på hjørnet af Norgesgade. Billederne er fra 1931, og huset må være revet ned kort efter. Den nuværende store ejendom "Fælledgården" (se næste række) stod færdig 1933.

Samme hjørne af Norgesgade ser sådan ud i 2000. I billedets højre side ser vi lidt af muren foran skolen.
 


Inge Christensens mor Mary Sørensens klassebillede fra o. 1912.


Måske fra samme tid som billedet ovenover - da skolen hed Sundholm Skole.
 

Disse fem affotograferede klassebilleder er modtaget fra Susanne Grandt, tidl. Sørensen.
Klasselæreren hed Søren Andersen


2u 1974-75

3u 1975-76

4u 1976-77

6u 1978-79

7u 1979-80

Billede fra o. 1915 set fra det område af Amager Fælled, hvorpå KUA, Københavns Universitet Amager, blev opført tres år senere.
   Til venstre uden for billedet ligger Njalsgades 1973-forlængelse til Amagerfælledvej. Tidligere var der blot en jordvej, kaldet Stien, over fælleden ad hvilken skolebørn fra Islands Brygge gik til og fra Amagerbro Skole.
   Først i 1971 blev Skolen på Islands Brygge indviet. Foto: SULFA


Se også hvad Københavns Stadsarkiv fortæller om Amagerbro Skole. Klik her!

 


3.a 1955
Tak til Birgit Geertsen Hansen for de første tre billeder ...

5. a 1957

1. em u 1958

1. C 1953
... og til Mogens Nielsen for det sidste i serien.

 


Flemming Lamberths billeder fra sidste skoledag 1975; SULFA har ophavsretten til dem alle:

Først fotos fra 'den store skole'

Afgangseleverne smider karameller i grams til 'de små' nede i gården
 


Flere karameller!

I sløjdlokalet venter man på, at klokken ringer sidste gang

Fodboldkamp mellem lærere og afgangselever
Dernæst billeder henne fra den lille skole i Peter Vedels Gade


 

 

 

 

Flemming Lamberths billeder fra juleafslutningen 1975; SULFA har ophavsretten til dem:


Med klasselærer
Helmuth Mathiasson

 

 

De næste billeder tilhører ligeledes Flemming Lamberth fra
Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv (SULFA);
de første fire er fra Peter Vedels Gade:


1.u 1967-68
Lærer: Svend Skov
© SULFA

2.u 1968-69
Lærer: Svend Skov
© SULFA

3.u 1969-70
Lærer: Svend Skov
© SULFA

4.u 1970-71
Lærer: Svend Skov
© SULFA

6.u 1972-73
Lærer: Helmuth Mathiasson
© SULFA

7.u 1973-74

Lærer: Helmuth Mathiasson
© SULFA

1. real u 1974-75
Lærer: Helmuth Mathiasson
© SULFA

2. real u 1975-76
Lærer: Helmuth Mathiasson
© SULFA

 


1.v 1967 / tilhører Birger Oromaa


De følgende fem klassefotos tilhører Lise Rademacher.
De er kopieret fra Facebook og gengives her ifølge aftale. Prik og forstør: 
1.a 1956
 


 
3.a 1958
 


 
5.a 1960
 


 
6.av 1961
 


 
8.av 1963
 


Disse fire 'kronologiske klassefotos' tilhører Arne Glud. © SULFA: 
1937 - Realklassen
 


 
1947 - Realklassens 10-års jubilæum
 


 
1962 - Realklassens 25-års jubilæum
 


 
1987 - Realklassens 50-års jubilæum
 

Næste tre billeder tilhører Marianne Pedersen: 
1.b 1954
Lærerinden er Gerda Pedersen
 


 
5.b 1958
Lærerinden er Gerda Pedersen
 


 
1.RU 1961
 


 


*)
Den forhenværende filialskole i Peter Vedels Gade omtaler Københavns Stadsarkiv således i 2015:

Beskrivelse af Skolen i Peter Vedels Gade
"Skolen i Peter Vedels Gade er en af Københavns kommunes specialskoler for elever indenfor autismespektret og hvis intellektuelle potentiale er vurderet til at være indenfor normalområdet.
   Startet som midlertidigt skole- og fritidstilbud 2004 (tilknyttet Amager Fælled Skole); blev etableret som selvstændig specialskole med fritidstilbud (KKFO) fra skolestart 2005."


Lamberth/SULFA 1996

NRJ - 8.2.2015

NRJ - 8.2.2015

 


 

Klassebilleder fortsat!
[se også Flemming Lamberths fotos længere oppe]

Næste billlede tilhører Steen Hansen: 

1. A 1955
 

De fire første fotos herunder tilhører Ole Koppel: 
1. B 1955
 


 
3. B 1957
 


 
5. B 1959
 


 
Klassenavn og -årstal ikke oplyst
 

 


De næste fire fotos har jeg modtaget fra Nina Borg: 
1. u 1954
 


 
3. u 1956
 


 
5. u 1958
 


 
7. ay 1960
 

 

 

 

 


Skoleskiltninger set i september 2008:

  

 

 

Sundbyvester Skole


(Illustration i 'Dansk Skole Stat', o. 1934)Naboen til Amagerbro Skole er Sundbyvester Skole
 


Sundbyvester Skole ca. 1970 - tak for det flotte tilsendte billede.


"Sundbyvester skoles 50 års jubilæum"
af Gudrun Povlsen (klip fra 'Københavns kommuneskole').

   

   1968. Niels Rydahl Jensen med sin familie

 

Skolen blev bygget 1918 og ligger midt imellem Amagerbro Skole og Sundholm. Adressen er Sundholmsvej 4A-C. Som nævnt har de to kommuneskoler siden 1991 tilsammen heddet Amager Fælled Skole.

Den store plade med det nye fælles navn står også ved indgangen til denne skole - inklusive logo, grundrids og hærværk.
   Skiltet ved opgangen herunder lokker med tandklinik, men mon ikke bygningen oprindelig indeholdt skoleinspektørens bolig?

 

Et desværre noget hærget og alderstegent skolebillede af velopdragne elever i et klasselokale på Sundbyvester Skole - men langt bedre end intet billede:


3.a 1920-21

 

Næste billede (fotokopi?) tilhører Eva Kirkpatrick, Californien, hvis mor Lizzy Henny Nielsen er med på forreste række som nr. 3 fra højre:


1933

Gammelt skolebogmærke modtaget fra både Svend-Erik Lindberg og Kai Jørgensen.
   Sidstnævnte mener, at bogmærket er skabt af skolens daværende (1923) tegnelærer.

 


Disse to billeder fra Sundbyvester Skole tilhører René Hansen.

  2.A ca. 1953 - 2.FA i 1960 Disse to billeder tilhører Judy Nordstrøm Johansson, nu: Meling.
   Lærerinden til venstre er fru Jensen Holm. Lærerinden til højre er en vikar.

 1.b 1952 og 1.fa 1958 
2.FA 1958. Dette billede tilhører Egon Meling, tidligere: Egon Meling Andersen. Læreren er hr. Larsen.


Billedet til højre har jeg modtaget fra Kai Jørgensen: IV Mellem 1946


 

Realklassen, juni 1948
Bagerst fra venstre: Per Rynge Ek, Henrik Bau, Allan Nørlem, Egon Ølting Hansen, Kai Schneider Jørgensen, Vagn Kofoed Hansen, Jan Arentz Nielsen, Børge Meyer, Jørgen Schmidt.
Midterrækken: Egon Lysgaard Nielsen, Henning Borg Rasmussen, Jytte Christensen, Jytte Gade, Grethe Cramer-Nielsen, Agnes Østvand Petersen, Kirsten, Karin Tobiesen.
Forreste række: Svend Aage Ringbæk, Birthe Jensen, Sonja Kjær, Milly John, [?], Grethe, Elly Collin, Birthe Mikkelsen.
Lærere: Arthur Andreasen og Frk. Mikkelsen

Billedet tilhører Kai Jørgensen, som fortæller:
Det var første årgang i skolens historie, at drenge og piger gik i samme klasse. I 1948 indførtes ny retskrivningsreform. Eleverne kunne selv vælge, om man ville skrive sin eksamens-afhandling i dansk efter gammel eller ny retskrivning, men man skulle oplyse på papiret, hvilken retskrivning man benyttede.
 


September 2008

Og i maj 2012, her fastholdt af Niels Rydahl Jensen:

 


Se også hvad Københavns Stadsarkiv fortæller om Sundbyvester Skole. Klik her!

Glem ikke at besøge 'Cykelkurts' webside om Sundbyvester Skole. Klik her!

Fotos mrk. SULFA tilhører Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv

NRJ er Niels Rydahl Jensen
 Amager Fælled Skoles egen officielle hjemmeside kan nås herfra.

Genvej til 'fællesforsiden' af skolerne i Sundbyøster og -vester
 


 

Hjem til forsiden


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus