© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2018

 


 

 

Sundholmsvej
på Amager - og et par af dens sidegader


med specialafsnit om Sundholm


Sundholmsvej i Sundbyvester på Amager hed oprindelig Stjernevej, men fik sit nuværende navn 1909 efter den dengang netop færdigbyggede Tvangs- og Arbejds-Anstalt Sundholm.
   Det første stykke af vejen blev i en periode betragtet som en del af Amagerfælledvej. Den sydligste del - fra Tingvej til Englandsvej - blev først ført igennem o. 1938-40.
   Sundholmsvej er ca. 1 km lang, og den slår tre mindre knæk ved hhv. Brigadevej, Telemarksgade/Brydes Allé og Tingvej. Der er i dag cykelsti det meste af vejen i begge sider; den blev anlagt 1986.

På dette flyfoto fra o. 1920 ses de to skoler Sundbyvester og Amagerbro, lidt af Sundholm, en bid af den bagerste ende af Brigadevej og en del af Finlandsgade:


 

Kvarterplan / Sundholmsvej Områdeløft 2009-14: Klik her og se den imponerende og spændende plan for hele området.

 

 


Det er usikkert hvornår dette gamle billede er fra - nok o. 1910 - og hvem der bør krediteres.
Oprindelig hed skolen Sundholm Skole eller Skolen ved Sundholm.7.6.1956 tog Arne Glud dette billede af Amagerbro Skole i fuldt flor. Det
er set ud ad Amagerfælledvej med Sundholmsvej til venstre. Læg mærke
til gadelygterne, fodgængerovergangens søm og skilt og skolens indgang.
© Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv/SULFA

 

 


Hele Sundholmsvej-kvarteret med samtlige gader og husnumre i 2008: Klik her! 


Disse to fotos er taget samme dag i 1931. Den store grå ejendom på hjørnet (nr. 1-5 plus omkringliggende gader) af Amagerfælledvej er fra 1918. Billederne har tilhørt Stadsing.Dir., men ejes nu af SULFA.


Amagerbro Skole, Sundbyvester Skole og Amager Fælled Skole har fået deres egen webside - ligesom de andre skoler i Sundbyøster og -vester.

Klik og kig på den fælles skoleforside her!
 


Kortskitse fra Kraks Husregister 1970


I juni 1932 tog Erik Johansen dette smukke billede af sin hustru Ritta Johansen og deres ældste datter Inge Lise med Amagerfælledvej 47 / Sundholmsvej 1 som baggrund; i vognen ligger lillesøster Kirsten. (SULFA ejer billedet).
 

Følgende tre billeder fra 1931 stammer fra Stadsingeniørens Direktorat, men tilhører nu SULFA.
Vi ser bl.a. drenge fra Amagerbro Skole målrettet stile mod slikbutikken i nr. 3. Pigerne er formentlig elver fra Sundbyvester Skole. Sidegaden er Norgesgade.

 

Til venstre: Postkortfotografi fra o. 1915. Beboelsesejendommen med husnr. 21-27 er bygget 1914. Til højre: Foto fra 2000 af samme bygninger. I baggrunden på begge billeder har vi hjørnet af Brigadevej.
Ved siden af husnr. 27 er en bygning under opførelse foreviget i henholdsvis juni og september 2008.


Den store ejendom på hjørnet har Brigadevej til venstre og Sundholmsvej til højre.
Den er fra 1913. Helt th. ser vi en bid af Sundholms karakteristiske gule vagtbygning.

 

I anledning af det såkaldte områdeløft, som Sundholmsvej-kvarteret gennemgik i 2011-14, skabte en kunstner i foråret 2012 disse fine, malede 'asfalt-tæpper' i kvarteret. De holdt vist ikke så længe - men Mikela Rasted nåede heldigvis at forevige dem:

 

 


Sidespring om Sundholm
(resten af Sundholmsvej fortsætter længere nede)


Postkort fra o. 1910
 

De store lyse bygninger på Tvangs- og Arbejds-Anstalten Sundholm
stod færdige 1908.

 


Sundholm set fra Brigadevej (ca. 1910).


Det oprindelige område var i mange år omkranset af en vandgrav og gik helt hen til Brydes Allé inkl. markerne.


Den indvendige side af vagtens bygning omme på Amagerfælledvej (2000).


Vagtbygningen på Sundholmsvej over for Brigadevej - før og nuBidder af Sundholm (og/eller Sønderbro Hospital) set fra Kornblomstvej o. 1998; foto: Fl. LamberthKort over Sundholm 2008;
prik og forstør!

De gamle sort-hvide billeder herunder
er gengivet i forståelse med Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv alias SULFA,
som altså ejer billederne:


Vaskeriet, 1908


Spisesalen, 1908

Køkkenet, o. 1910

Kirken, 1928

Brændselspladsen set mod Sundholmsvej, 1928

Køkkenet med kar klar til mad, 1928

Opholdsstuen, 1928

Porten var i 1928 udstyret med en massiv, aflåst dør

Svinestalden, 1928

Vaskeriet, 1928

Ditto

Vaskeriet o. 1970; det lukkede 1987

Kantinen, 1970

Kirken, 1970

Opholdsstuen, 1970

Ditto

 


Lisbeth Pedersens billeder af nissepigerne i vaskeriet, december 1979


Farvebillederne herunder er taget af Flemming Lamberth i 2000;
de tilhører alle Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv:


Symbolfyldt udhængsskilt ved administrationsbygningen


Klokken som kaldte Til Arbejdet!
 


Kirkebygningen -
som ikke længere kun er kirke ...

Administrations-bygningen til venstre

Administration - endnu med en skrivemaskine som primært redskab

Børstenbinder-værkstedet

Det gamle kedelhus er nu kantine

- men hvad bruger man det gamle lighus til?

Det gamle vognmager-værksted

Ditto

Ditto

Ditto - med vogngraven bevaret

Snedkerværkstedet

Kirkesalen benyttes nu

til boldspil!

Væveriets aksler og hjul i den ny foredragssal

Oprindelig var alle

bygningerne hvidmalede


Mine fotos fra randområdet anno 2008:

Den hyggelige fætter ved den hærgede gadelygte stod og kiggede over på Kornblomstvej - og på gadedøren til Sundholmsvej 57 - men i 2012 blev de flyttet pga. noget nybyggeri.


I 2000 så vor ven sådan ud, noget bleg og farveløs.
Foto: Flemming Lamberth.

I februar 2012 bliver manden med flasken som nævnt kørt ud på et sidespor pga. opførelsen af den (indtil videre) rædselsfulde bygning, hvor han ellers stod. Rene Petersen tog disse fire billeder af huset og af mandens forhåbentlig kun midlertidige opholdssted:


En bygning de rejser - over for Kornblomstvej.

Her stod manden og lygtepælen - og

nu står han helt omme bagved, hvor han kigger tilbage mod sin plads,

samtidig med han skæver hen til den nye bygning bag garagen.

 


Sønderbro Hospital 1960; bygget 1907

Sønderbro Hospital blev oprettet 1954 som gynækologisk hospital, og pga. dets mange kvindesygdoms-operationer, blev det i mere slagfærdige folkemunde ofte kaldt for Dåsefabrikken.
   Hospitalet blev i 1984 og 1988 underlagt Sundby Hospital og har siden 1997 været en del af Amager Hospital.
 

 

 

I årene 2012-16 ... cirka ... bygges der en masse nyt på Sundholms gamle arealer hen mod Brydes Allé. Billederne i rammerne herunder er alle taget af Niels Rydahl Jensen:

 


Genvej til et paraply-websted om "Sundholmskvarteret".


Fra Brigadevej til Femkløvervej
i sept. 2008.


Fra Femkløvervej til Kornblomstvej
i sept. 2008. Denne karré er en del af AB Kornblomsten, der hedder det samme som en tyve år ældre forening i Byglandsgade ...


Traps gadekort fra 1929
(åbner i nyt vindue)


Peter Mortensen tog disse to gadefotos i juni 1979; de tilhører SULFA:

Ved hjørnet af Kornblomstvej lå 'i gamle dage' en benzintank og senere en knallertforretning. Billedet herunder tog Erik Johansen af sin hustru og deres børn i september 1936:


Kornblomstvej-Sundholmsvej i 1971. Men den fhv. American Tobacco(Storno)-bygning bagved.

Niels Rydahl fotograferede denne chaussesten med rygeren for et par år siden. Den er givetvis en kunstnerisk hilsen til fortidens cigaretfabrik.

Sundholmsvej nr. 57:

Antagelig 1950'erne; udsnit af større billede.
 


Midt imellem Amagerfælledvej og Englandsvej står denne enlige ejendom fra 1907 med kun én opgang.


Tre fotos fra 2007.


Annonce i Vejviser for Amager Birk 1915-16

Det er ikke ligefrem Amagers smukkeste gadedør, som pryder husnummer 57:

2008
 


Foto: NRJ, november 2012

NRJ, august 2012

Ditto. Her set fra området langs Sundholms nybyggeri.

NRJ, november 2012

NRJ, marts 2013


Ældre luftfoto af Sundholmsvej/Brydes Allé i forgrunden og med nr. 57 ved Kornblomstvej. Midt i billedet har vi den gamle tobaksfabrik. Og det var faktisk American Tobacco Co. som oprindelig ejede etageejendommen nr. 57, muligvis som boliger for nogle af de administrative medarbejdere.

 Foto: René Hansen, juni 2013. Så flot blev det hærgede hus så alligevel på Sundholmsvej 57!Smukke er den slags bygninger jo ikke ligefrem.
Her har vi (2008) elvarmeværket på hjørnet af Brydes Allé. Det blev etableret, hvor Sundholms grønne marker lå.

De to billeder fra maj 1945 herunder tilhører SULFA; jeg fik kopi af dem i oktober 2012. På det ene ser vi tyske soldater på vej hjemad. Det andet er mit hidtil tydeligste foto af den daværende Sundholm-kanal - 'voldgraven' - som omkransede arbejdsanstalten og løb langs med Sundholmsvej; billederne er leveret til SULFA af Richard Struck:


Foto: Fl. Lamberth, 1996. Copyright: SULFA.
Set ind mod byen - med nr. 57 midt i billedet.


Samme tankstation fotograferede jeg selv i januar 2007.

De to sort-hvide billeder er fra hhv. 1963 og 1969, det venstre formentlig fra lige omkring det tidspunkt hvor Storno overtog den gamle, gedigne bygning efter Magasin - som 1950 overtog den fra "Amerikanen".

Disse tre farvefotos er fra januar 2007. Det midterste er taget fra samme sted som de to sort-hvide oven over. Den store beboelsesejendom, som nu ligger hvor tobaksfabrikken lå, er VIBO-afdeling Televænget I, som stod færdig i 1980.

Hhv. omkring 1970 - og farvefoto fra 2008.
Hjørnet af Telemarksgade er lig med Sundholmsvej 67. På hushjørnet står der William Simmelkiær Skriftstøberi (som var eller blev en del af firmaet Grafisk Compagni).
   På det sort-hvide foto ser man tydeligt den gamle bombastiske bygning bagved, hvori der førhen var tobaksfabrik.
 


Foto: NRJ, november 2012.

 
Tv.: Beboelseskarreerne på hver side af Dovregade er tvillinger:
Sundholmsvej 75 / Dovregade 1-3 og symmetrisk med Sundholmsvej 77 / Dovregade 2-4. Bygningerne er opført 1919. Billedet er fra 2008.

Th.: Flemming Lamberths billede fra 1996 er set ind ad Dovregade med den populære forretning 'Det Lille Bageri' på hjørnet.

Sundholmsvej 83-87/Tingvej 30-30A blev i 1900 åbenbart opført uden om den lille vinkelformede (bag)bygning inde i gården; dvs. Sundholmsvej 83A. Den er nemlig fem år ældre, fra 1895.
   Nu til dags benyttes baghuset af Berentzens smede- og maskinværksted. Tidligere lå der her en fabrik ved navn UTIL som fremstillede frugt- og hedvine samt marmelade og saft. Disse billeder fra 2007 tilhører SULFA.
     
 

Set mod sydøst i 1907 fra området nær Brydes Allé:

Husene midt i billedet er antagelig Gullandsgade. Den bagerste etageejendom
ligger den dag i dag på Tingvej ved hjørnet af Skotlandsgade.

 

Sundholmsvej ved Telemarksgade-Brydes Allé slår et knæk her, hvor disse to optagelser kom i kassen i december 2017. Fotos: NRJ.

Gadens to vist nok sidste beværtninger fotograferede jeg i 2007. Til venstre Café Friheden på hjørnet af Brydes Allé, til højre Bodega Lystig på hjørnet af Tingvej.

Dette foto af Café Friheden og dens nabobutik er fra 1983 og tilhører Stadsarkivet:

'Friheden' har formodentlig ligget der lige siden ejendommen blev bygget i 1914.


1907

Til venstre: Vi har Amagerfælledvej i ryggen og er nået til Brydes Allé, dvs. lige før eller lige efter denne. Dér lå husmandsstedet ved navn Friheden. Og på billedet til venstre ser vi husets facade mod nordvest.
   Da vi går længere ud ad stien ved navn Sundholmsvej, forbi Friheden, og vender os omkring, ser vi husets sydøstside med Sundholm bagerst. Billedet til højre.


1907
   'Lystig' (som vist hed noget andet tidligere?) på hjørnet af huset fra 1895 var tidligere i mange år en købmandsforretning, som det ses på billedet herunder fra omkr. 1930. I mange år var butikkens adresse Tingvej 30A:

 

Ca. 1907

Husmandsstedet til venstre hed Haralds Minde. Det er det samme, som man skimter midt i billedet i rammen herunder. Og det er Sundholm, vi kigger tilbage hen imod. Ca. 1907. Bag Haralds Minde set fra fotografens position (dvs. før, når man kom fra Amagerfælledvej) lå huset Friheden.
   Vi ser bygningen igen o. 1927 (til højre), og at det faktisk lå lige ud for Kurlandsgade - som på det tidspunkt i den del af gaden hed Trestjernegade.

Det tredje billede (herunder) er Haralds Minde i 1933 med adressen Sundholmsvej 62:


Ca. 1927

Huset set lidt tættere på:

Foto: EJ, 1932.
(Tilhører SULFA)

Disse fotos fra 2000 er taget fra cirka samme position som billederne herover. De er taget af Fl. Lamberth og er © SULFA.

 

Sundholmsvej 68. Foto fra o. 1910. Bygningen må have ligget cirka over for hvor Tingvej løb ud i Sundholmsvej. Eller rettere: lige før Sundholmsvej endte i Tingvej.
   Cykelfabrikken Aladdin blev grundlagt i en kælder i 1906. Se mere om den på websiden om Tingvej, hvortil den flyttede i 1910.

 

 

  Juli 1938 tog Erik Johansen dette billede af Sundholmsvej sidste del, dvs. hvor vejen endte i første del af Tingvej; se flere fotos dér.

 

René Hansen fotograferede bl.a. også dette hus på Sundholmsvej 68 i tide, før det forsvandt. Juli 1978 - set henholdsvis ude fra vejen ved Tingvej-hjørnet og inde fra husets plankeværksomkransede gårdsplads.

Det nordvestlige hjørne af Tingvej og Sundholmsvej set i 1979 og i 2005. Den store røde beboelseskarré stod færdig 1981, den hedder Gullandsgården og den ligger på det område hvor tobaksfabrikken Chr. Augustinus blev anlagt 1914.
Det sydvestlige hjørne af Sundholmsvej og Tingvej fotograferet i sommeren 2008. Den røde etageejendom i baggrunden ligger i Skotlandsgade.
   Den grønne bræddebygning forrest bag containeren og murbrokkerne tilhører Normannerne, som er en af øens divisioner under Det Danske Spejderkorps. Kigger vi længere frem mod Englandsvej ser vi det område som også er afbildet herunder.
Samme motiv igen, denne gang foreviget i april 2010, mest for at vise bagsiden af de ældre beboelsesejendommen henne i Skotlandsgade - som er fastholdt på websiden om Tingvej.

Om de tidligere bunkers som lå på dette område mellem Tingvej og Englandsvej er fjernet helt, eller om man blot har skåret toppen af dem, er endnu ikke opklaret. Men måske ved du noget om det, kære webgæst?

Her er vi nået forbi Tingvej, og vi kigger tilbage ad Sundholmsvej - i året 1941:

På Tingvej-hjørnet til højre er købmanden senere blevet til Café Lystig.


Anlæggelse af kupelformede bunkers, dækningsgrave, i 1944. (RH)

Opførelsen af de store karreer Skotlands Plads 1950-51 (Stadsing.Dir.)


To billeder fra o. 1955. (RH)


1941

 

1941:
Sådan så området mellem Tingvej og Englandsvej dengang ud - med det nøgne og stadig ikke udnyttede område langs bagsiden af Skotlandsgade.
   På venstre side af Sundholmsvej blev i 1950-51 Skotlands Plads anlagt, og de tre gamle landsbygader forsvandt: Islandsgade, Færøgade og Grønlandsgade.
   Læg mærke til de hvidmalede advarselsfelter omkring hellen og på kantstenene. De stammer fra mørklægningens tid under besættelsen.

Se separat webside om Islandsgade, Færøgade og Grønlandsgade. Klik her!

Matrikelkortet herunder er fra før 1938-40, dvs. fra før Sundholmsvej
i 1940 blev ført igennem fra Tingvej til Englandsvej:

Kortet herover kan være praktisk at orientere sig på, når man lidt længere nede
ser Erik Johansens billedsamling fra 1950-53 af Skotlands Plads-området, dvs.
Sundholmsvej, Islandsgade, Færøgade og Grønlandsgade

Islandsgade set mod Skotlandsgade, dvs. fotografen har ryggen til Amagerbrogade; august 1951 - og igen på næste billede:
   Islandsgade set mod Skotlandsgade. Det vil sige ... I dag hedder denne lille rest af Islandsgade Skotlandsgade, og Café Sundbyvester har adressen Skotlandsgade 13. Islandsgade øst for Sundholmsvej hedder nu hhv. Skotlands Plads og Lærdalsgade. Billedet af den nye, flotte gavl tog Rene Petersen i april 2012:

I 2017-18 bygges der rækkehuse langs Sundholmsvej fra 'Islandsgade' til spejderhytten ved Tingvej.
Karin Andersens og Niels Rydahls optagelser er fra december 2017:


Klik: Genvej til Skotlandsgade på websiden om Tingvej II
 

Henne på Sundholmsvej så der sådan ud i juli 1950 på dette desværre lidt uskarpe billede.
Husrækken bag rutebilen er Tingvej 32 til venstre og 30-30A til højre:

Skotlands Plads 1-11 er under opførelse
[Sml. med kortet lidt højere oppe]
 


Hele rækken: august 1951

Vist nok Færøgade; august 1951

Islandsgade, juli 1953

Grønlandsgade, juli 1953

Ditto

Ditto

Hele rækken: juli 1953

Bagerst er det vist nok en bid af Færøgade vi ser

Ditto

Og Skotlands Plads i vore dage, dvs. i 1996:
(Alle tre fotos skyldes Fl. Lamberth, og de tilhører SULFA)


I 2012-13 blev det grønne område mellem karreerne renoveret.
Billeder af Den Ny Tid følger ...


- og 'den nye tid' ser vi her, dvs. omlægning af området i 2012;
billederne er taget af Rene Sylvest Hansen:


20.6.2012

20.6.2012

12.8.2012

28.8.2012

6.9.2012

17.10.2012

30.12.2012

30.12.2012

Og disse optagelser fra den lille, ny 'park' skyldes Niels Rydahl i december 2017:

 


Vis-a-vis Skotlands Plads set mod Englandsvej; juli 1953.
Vi skimter DAI's bygninger mellem træerne.

Tv.: Datidens legeplads på hjørnet af Englandsvej (her: 1941), mens der stadig var landsbymiljø i det område, som blev til Skotlands Plads. Fotoet tilhører Starbas/Stadsarkivet. Senere blev legepladsen inddraget til Dansk Aluminiums Industri A/S på Englandsvej 28 - hvor der nu er et stort Kvickly-marked.

 


 


Her slutter Sundholmsvej - i Englandsvej:
Erik Overgaard tog de to sort-hvide billeder o. 1957; de tilhører lokalarkivet


Set ind mod byen

Set mod Englandsvej. NRJ, nov. 2013

Set ud ad Englandsvej

Den åbne baggård mellem karreerne Skotlands Plads 2-12 og Englandsvej 8-numrene + 10-16
og Sundholmsvej 107-113, som mere eller mindre tilsammen kaldes Grønlandsgården,
ser vi her i 1955 gården, før det undergik en gårdrydning/-renovering:

 


Klik her og læs min artikel om Sundholmsvej før og nu i Amager Bladet 21.10.2008

Amager Bladets artikel 28.10.2008 handler om et forestående kvalitetsløft af SundholmsvejTak til Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv (SULFA) for lån af adskillige af billederne her på siden.
Billeder mærket RH tilhører René Hansen. Billeder mærket NRJ tilhører Niels Rydahl Jensen.
Billeder mærket EJ er taget af Erik Johansen. De tilhører SULFA og Ejvind Johansen.

 


 


Genvej til Amager-forsiden

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus