© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
7.2.2021

  

 

Tingvej - del 2:
fra Sundholmsvej til Peder Lykkes Vej
inkl.
Skotlandsgade og lidt om de andre sidegader

 

Klik på 1. del: Fra Amagerbrogade til Sundholmsvej

Klik på 3. del: Fra Peder Lykkes Vej til bunden af Gamle Tingvej


Kortet her over er udarbejdet af Erik Housted efter egne aftegninger af matrikelkort fra 1887-88 i Københavns Stadsarkiv. Vestergade længst mod øst er nuv. Skotlandsgade; Kirkevej er Englandsvej. Mellem Tingvej og Kirkevej ses den snoede Rågårdsstræde. Den indgår som en del af vore dages Peder Lykkes Vej.

Obs!
Når du åbner dette flyfoto fra o. 1952 over området,
fylder det 1 MB og 'måler' 2500 pixels:

 

 

Tak for disse to tilsendte billeder, som viser bygningerne lige efter Sundholmsvej:


Omkring 1945

Omkring 1965
- hvor der i vore dage ser således ud ...

Begyndelsen af denne del af Tingvej, dvs. imellem
Sundholmsvej og Peder Lykkes Vej; april 2010.

Før bageren på hjørnet flyttede ind,
lå her Chr. Holms "Villa-Caféen".
Den er nævnt i vejviseren 1911, og i vore
dage tjener facaden som øletiket.

Bliver man træt i bentøjet på sin lokalhistoriske spadseretur, kan man hvile sig på dette møbel:

 


Dette herlige billede af Aladdin-Cycler har Kurt Løfquist skaffet.
Årstallet er ukendt, men mon ikke det er fra omkring 1910.(Annoncer i Amager Vejviser 1918)


Denne omtale af 'Aladdin' er lånt fra Kraks bog fra 1950 om Danmarks ældste forretninger.

Se også billedet af Aladdins første forretning på websiden om Sundholmsvej.
 


Tingvej 41
med Aladdin Cycler var det hus som måtte lade livet, da Sundholmsvej omkr. 1938-40 blev ført igennem fra Tingvej til Englandsvej - altså ved det sydvestlige hjørne af Sundholmsvej.
   Her var det at der senere - under besættelsen - blev anlagt bunkers og bygget en bræddehytte til 4. Sundby Trop - Normannerne. Spejderne flyttede vist nok senere ind i selve etageejendommen i nr. 43, som det ses længere nede ad siden.


Den nordligste del af Tingvej syd for Sundholmsvej; 2008 ...
(karreen i forgrunden er Tingvej 45-75, husnumrene i den lange længe til venstre hører til Hørhusvej!)


... og Gammel Tingvej fra svinget ved Hørhusvej til Peder Lykkes Vej; 1954
 

- eller som det fremgår af dette kortudsnit fra 1930'erne:

Læg også mærke til beliggenheden af de daværende Islandsgade, Grønlandsgade
og Færøgade samt Walesgade og Rågårdsstræde; vejen i nederste venstre hjørne
er en bid af Kalvedamsvej

 

Tingvej 32 fotograferede René Hansen i juli 1978, mens huset tilsyneladende endnu var beboet (tv.)
   Det var det ikke da jeg kom forbi i maj 1979 og tog det sort-hvide billede (th.)
   Huset stod få meter fra Sundholmsvej, nemlig dér hvor den nuværende lange længe begynder med nr. 6C og slutter med 2A - og som vel at mærke hedder Hørhusvej, fordi det er bagsiden af den del af Gullandsgården-karreen som vender ud mod Tingvej. Se farve-flyfotoet højere oppe.

Ligeledes i juli 1978 sprang dette foto ind i René Hansens kamera, som han stod med ud for nr. 32 og sigtede mod Peder Lykkes Vej. Læg bl.a. mærke til datidens karakteristiske røde og grå brandalarm ved hjørnet af Skotlandsgade.

Susan Smith ejer dette billede fra o. 1944 - af Sundholmsvej set mod byen og med hjørnerne af Tingvej til venstre og til højre.

Til venstre ser vi her - i juli 1978 - området bag den del af Tingvej m.fl., som Gullandsgården blev opført på.

Til højre et lidt ældre billede af Augustinus' cigaretfabrik, taget fra huset på Tingvej 32.

Begge billeder tilhører René Hansen.

Tv.: Siden 1981 har der set sådan ud ved hjørnet af Tingvej-Sundholmsvej.
   Th.: Tingvej 46 ligeledes fotograferet af René Hansen i juli 1978.

De fleste af bygningerne i trekantsområdet Gullandsgade - Sundholmsvej - Tingvej (til nr. 50) ejedes oprindelig af cigaretfabrikken Chr. Augustinus som havde adresse i Gullandsgade 7.
   'Tobakken' lå et stenkast fra konkurrenten American Tobacco Comp. (kaldet 'Amerikanen') på Sundholmsvej 65.

Dette widescreen-foto tog René Hansen i 1978 ovre fra Gullandsgade, mens Augustinus-fabrikken blev nedrevet.
   Bag ved arbejdspladsen ser vi bagsiden af Tingvej 32-huset, og bag skorstenen har vi det sydøstlige hjørne af Skotlandsgade-Tingvej.
   Til højre for skorstenen ses den forladte ejendom på det sydvestlige hjørne af Skotlandsgade ved siden af den lange fabriksbygning med fladt tag som husede et stort offsettrykkeri med en konservesfabrik inde bag ved i gården.


Endnu et af René Hansens billeder fra 1978: På Tingvej 36 lå denne forvalterbolig,
som hørte til Augustinus' tobaksfabrik.


 

Jan Lohmanns foto herover er fra ca. 1940 og taget fra Tingvej 30 med indkørslen til Skotlandsgade midt i billedet.
   Det må være fra kort før bygningen med Stjernekroen og Aladdin-forretningen blev nedrevet for at give plads til Sundholmsvejs gennemføring mellem Tingvej og Englandsvej.

 


Tingvej 53b
var et af husnumrene i den tre-etagers bygning som lå lige efter huset på hjørnet af Skotlandsgade. Og som blev nedrevet til fordel for den nuværende VIBO-karre.
   Dér kom Kurt Willumsen i 1962 i lære som litograf i Henning Kristensen Litografisk Trykkeri. Trykkeriet fyldte hele bygningen i alle tre etager. Og derfra stammer disse fire fotos af de gedigne offset-trykkemaskiner:

Kurt Willumsen fortæller: Vi trykte bl.a. kravlenisser, skotøjsæsker, emballage til Høeghs lakridsfabrik, Maggieterningeæsker, og vi udstandsede de trykte emner til Høegh og Maggie, skotøjsæskerne blev samlet og limet osv.
 

 


Her er den 'lange røde længe' set mod Sundholmsvej med Peder Lykkes Vej i nakken. Bygningen vender ryggen til Tingvej, for husnumrene hører til Hørhusvej!

På kortet har man en tydelig oversigt over Gullandsgårdens udstrækning i tre gader. Den blev opført 1981 på grunden efter den tidligere tobaksfabrik.
Disse fotos er fra april 2010.

Efter den lange buede bygning, i retning mod Peder Lykkes Vej, har vi her ejendommen som ligger mellem Hørhusvej og Birketinget. Den er fra 1970, og dens husnumre er Birketinget 2A-2F, selvom indgangene er på Tingvej.

 

 Det sydøstlige gadehjørne af Tingvej/Skotlandsgade så sådan ud i sept. 2005

 


Skotlandsgade er opkaldt efter ... ja, nemlig! Før 1901 hed den Vestergade.
   Gaden udgår fra Tingvej og endte oprindelig helt ude i Englandsvej. Siden blev det store kompleks på hjørnet af Englandsvej/Sundholmsvej anlagt med benzinstation og supermarked mv., så at Skotlandsgade i dag kun er halvt så lang som tidligere.

Skotlandsgade (før: Vestergade) i Sundbyvester anses for at være den første forstadsmæssige bebyggelse og byens ældste forbindelsesåre dels til København, dels til Fælleden og Kirkevej (nu: Englandsvej).
 


Af: Lokalplan Skotlandsgade 1983
 

 


Tingvej 43 / Skotlandsgade 1 - april 2010

Ditto - april 2012 (foto: Rene Petersen)

 


Bagsiden af bygningerne i Skotlandsgade vender ud mod Sundholmsvej; jeg tog billedet i april 2010.

Ditto set lidt tættere på samme dag. Delikat, ikke. Her var førhen ejendommen med Tingvej nr. 41. Se også siden om Sundholmsvej.

 


Skotlandsgade 1-11, april 2010

Nr. 5 - her har vist været en forretning engang!
   Ja, i 1940'erne havde bager Winther butik her. Ved siden af, i nr. 7, var der skomager; han lavede sutsko o. 1950.

Skotlandsgade 12 er bygget 1890 og det eneste hus som er tilbage i den sydvestlige side af gaden.

O. Dirchsens Minde - står der på huset til venstre. De fire fotos er fra april 2010.

 

Bygningen bagerst midt for er Englandsvej 23, opført 1898.

Skotlandsgade set fra Tingvej mod Englandsvej. Til venstre Erik Johansens fotografi fra 1938, til højre et af lokalarkivets billeder fra besættelsestiden. Og herunder Flemming Lamberths gadebillede fra 2007.


Ca. 1944
Øverst: M
it billede fra 1979 viser det sydvestlige gadehjørne af Tingvej (nr. 43) / Skotlandsgade (nr. 2)
   Bygningen til højre for den tømte beboelsesejendom, som er på vej til at blive revet ned, er bagsiden af (vistnok) A/S De Forenede Conserves Fabrikker, der 1947 havde adresse på Tingvej både i nr. 53 og 63.


Nederst: Billede fra september 1965, mens den daværende forretning var i sine velmagtsdage.Til højre:
Billedet fra 1941 er set fra Englandsvej 23 mod Tingvej, dengang Skotlandsgade gik helt ud til Englandsvej. Til højre skimter man en bid af legepladsen som lå på hjørnet af Sundholmsvej-Englandsvej.
   Fabriksygningen med det flade tag ved den høje skorsten er den samme som på fotoet til venstre.


Sakset fra 'Danmarks ældste Forretninger', 1950.

  Næsten hele højresiden af Skotlandsgade blev nedrevet o. 1980 for at give plads til karreen som kaldes Vibo Afd. 133 Skotlandsgade, selvom alle dens husnumre hører til Tingvej (nr. 45-75). Den stod færdigbygget i 1987. Og det er den vi har her i midten af flyfotoet ...

Skotlandsgade 7-9 og nr. 11 blev bygget i 1887 og fotograferet omkring 1990
 

 

 


Sept. 2005; huset er bygget 1887.

Dette er hjørnet af Skotlandsgade (nr. 11 og 13) og den tidligere Islandsgade.


2010

Obs!
Skotlandsgade 13 (herunder) har oprindelig heddet Islandsgade 42/44, før denne blev nedlagt o. 1950.

Susans farvebillede fra 2009 til højre er taget fra Sundholmsvej langs med den sidste lille bid af den forlængst forsvundne Islandsgade som gik fra Amagerbrogade til Skotlandsgade parallelt med Tingvej - og som i sin tid havde Grønlandsgade og Færøgade som sine sidegader.
   I baggrunden ser vi en bid af VIBO-karren fra 1987 som ligger på en del af DAI-grunden.

Det sort-hvide billede tog Erik Johansen fra samme position i 1938; tilhører SULFA.
  
Samme gavl igen, når man kigger mod nordvest og har Sundholmsvej til højre for sig.

 

 


 


Omkring 1980 så cafeen således ud:

Tak til Pia Faxø Andersen og Leif Faxø for det tilsendte foto.
 

 


 

Skotlandsgade 13,
et uopslideligt og dekorativt emne:

Rene Petersen fotograferede det nye, flotte gavlmaleri og den velholdte facade i april 2012.
   I 2010-12 er der lavet bunkevis af materiale om den områdefornyelse af Sundholms(vej)kvarteret som nu er skudt i gang. For eks. kan man i denne pdf-pjece se noget om dette og andre nye gavlmalerier i kvarteret.Vis-a-vis Café Sundbyvester: Hjørnet af Islandsgade og Skotlandsgade set mod Sundholmsvej. Bemærk forretningen som sælger den danskproducerede Herofon-radio. (EJ, 1938)

Det skilt, som man skimter en bid af på gavlen på billedet til venstre, ses her i fuld figur på husets længe, der lå langs med Skotlandsgade:


Ukendt fotograf. Ca. 1935. Samme hus som herunder.


 
 


Etageejendommen bagerst ligger på hjørnet af Skotlandsgade og Islandsgade og er altså huset, hvor cafeen stadig lever.
   Den lange lave bygning i midten blev kaldt Løven; den blev nedrevet i 1939.


(Svend Braarups billedalbum, 1931)
 
 


1931: Husrækken forrest blev nedrevet i 1939; sammenlign med fotoet til venstre. (SvB)

 

1951. Med Amagerbrogade i ryggen ser vi her ...

... hen mod Skotlandsgade med den sejlivede café på hjørnet.
 
 Postkort fra o. 1910: Englandsvej 28 med hjørnet af Skotlandsgade.

 


Foto fra o. 1935, da Englandsvej skulle gøres bred og moderne. Tak for tilsendte foto.Samme parti som ovenover - her i 1918.
Sidevejen til højre er Søren Nordbys Allé.
Tak for tilsendte foto.


September 1936 nedrives huset på hjørnet af Skotlandsgade. (Foto: EJ/SULFA)


Skotlandsgades udmunding i Englandsvej, set fra denne.
   Erik Johansen tog billedet i juli 1938; det tilhører SULFA.

 

 

 

Tingvej fortsat

 


 

Det røde hus i midten er bagsiden af Tingvej 46, fotograferet 1978 af René Hansen hen over de bygninger som blev nedrevet, for at Ormen hin Lange (eller hvad den nu kaldes!) kunne opføres langs Tingvej som en del af ejendomskomplekset Gullandsgården. Billedet er taget fra Tinggården 15.
   Det hvidmalede hus til højre i billedet er det samme som ses i gadehøjde herunder på et foto fra o. 1967. Tak for tilsendte foto. 


Denne 'murstensbeklædte' betonkarré ligger på venstre side ad Tingvej ...

... fra Skotlandsgade og mod sydvest, hen til hvor salig Walesgade lå. Fotos fra 2010.

 

Ved Hørhusvej / Walesgade / og de andre ...2008: Midt i billedet Hørhusvej, nederst t.v. Birketinget;
til højre den store boldbane ved Sætersdalparken.

Walesgade og dens hjørne af Tingvej:


Foto fra o. 1935 set mod nord. Huset med kvistvinduerne lå på hjørnet af Walesgade - se næste foto.
(Tak for tilsendte billede; tilhører formentlig SULFA)

René Hansen tog dette billede i 1978. Til venstre skimter man Hørhusvejs udløb i Tingvej, til højre hjørnet af Walesgade.

Allerede i 1969 tog Arne Glud dette billede af samme hus, muligvis med Dansk Alluminiums Industri på Englandsvej bagved til højre.
(Billedet tilhører SULFA)

Et billede mere fra Tingvejs 'runding' (1930). Den hvide trekantede gavl genkendes fra billedet oven over til venstre.
Erik Johansen-foto/SULFA.

En venlig webgæst har sendt mig dette billede fra o. 1910 af Frelsens Hærs Optagelseshjem på Tingvej 54.
   Senere flyttede hærens aktiviteter hen i den nye bygning på Hørhusvej.

 


Hørhusvej fik sit navn 1928 og er opkaldt efter det hus, hvor en hørbrækker el. hørbryder forberedte hør til fabrikation. Huset lå i den vestlige udkant af landsbyen Sundbyvester. I 1964 blev Hørhusvej forlænget til Brydes Allé; se de gamle gadekort på Amager-forsiden.

Walesgade udgik fra Tingvej et stenkast nordøst for hvor Hørhusvej endte. Tilsammen dannede de den bue i Tingvej som fik denne til at lægge sig lidt længere vestpå. Se kort og luftfotos foroven på denne side.
   Walesgade blev nedlagt 1969, nogle år før man gik i gang med opførelsen af VIBO's afd. 133-beboelseskarré Tingvej 45-75, der stod færdig 1987.

Birketinget blev navngivet 1963 og fik navnet efter Amagers birketing, som var ældre tiders retskreds og som også Tingvej er opkaldt efter.

Glommensgade er kaldet efter den norske elv Glommen, der i dag hedder Glåma. Gaden fik navnet i 1927.

Hørhusvej og Birketinget er sidegader til Tingvej, hvorimod Glommensgade ligger parallelt med Tingvej, i vore dage kun adskilt fra denne af daginstitutionen Grøftekanten.
 
Svend-Erik Lindberg tog dette billede o. 1963-64; set fra Tingvej.


Cirka fem år senere, i 1968, stod Arne Glud omtrent samme sted. Tilhører SULFA.

 


Hjørnet af Hørhusvej o. 1970. Bygningen liger ligger med bagsiden langs Tingvej, gavlen mod Hørhusvej og med indgang til husnumrene 2A-2F fra vest - på adressen Birketinget! Højhuset som er under opførelse i baggrunden er Peder Lykke Centret.

1996: Hørhusvej set mod nord fra gadehjørnet ved gavlen på billedet til venstre.
   Den lyse betonejendom fra 1965 tilhører Frelsens Hær og indeholder i frelserhærens navnkundige genbrugsmarked. Foto: Fl. Lamberth, © SULFA

Nordsiden af Hørhusvej (her set fra Tingvej) domineres af bl.a. boligblokkene i Tinggården som blev opført 1935; foto fra 2010.

Næsten samme motiv som ovenfor; april 2010.
   Loppemarkedet - som tilsyneladende kalder sig selv Den Kolde Næse - har indgang til venstre for de to nærmeste cykler på billedet.

Tinggården fotograferet af Fl. Lamberth i 1996.
© SULFA
 

 

 


Birketinget 2A til 2F har gadedøre ud mod Tingvej og ligger mellem Hørhusvej og Birketinget. Disse to fotos er fra april 2010.

Biblioteksskolen - hed den engang. Det er ikke fint nok længere. Det nye navn for dette uddannelsessted er IVA/Det Informationsvidenskabelige Akademi. Sådan!

Et kig ud ad Birketinget - set gennem Fl. Lamberths Nikon i 1997. © SULFA

Danmarks Biblioteksskole - som den hed den gang - dominerer billedet.

 

Til venstre har vi husnr. 73. Til højre (set fra ejendommens have) husnr. 75. Begge billeder er taget af C. Elling o. 1940.
   Disse huse lå lige vest for hvor Tingvej slog et S-sving mod vest og syd (ved datidens Walesgade, se Tingvej ).

 

 

Beboelsesejendommen med gavlen midt i billedet bag lygtepælen er husnr. 87/87A. Den siges at være opført i 1910.
   Billedet er taget fra det som senere blev til Peder Lykkes Vej, men som her må være daværende Rågårdsstræde.
 


Reklamefolderen fra Tingvej 79 herunder har tilhørt overlærer Gerhard Olsen. Nu befinder den sig hos SULFA:


Tingvej 79 i 1898. Tak for den tilsendte tegning.

 

 

Gennemgang mellem Glommensgade (bag fotografen) og Tingvej. Fra Sætersdalgade til Peder Lykkes Vej består området mellem Tingvej og Glommensgade mest af daginstitution, legeplads og den lille Sætersdalparken.

Fra Tingvej ser vi her hen over det grønne midterområde husrækken i Glommensgade - som herunder - og Peder Lykke Centrets højhus på Peder Lykkes Vej i baggrunden.
   Jeg tog disse to billeder i april 2010.

Forslag fra 2005 til indretning af fælles gårdanlæg for Glommensgade - Sætersdalgade - Englandsvej - Østerdalsgade.

 


Kurt Willumsen tog dette foto af Glommensgade 7-9 o. 1965. Bevoksningen i forgrunden er (den senere?) Sætersdalparken.

Glommensgade nr. 7 og 9 i april 2010.  Set mod Peder Lykkes Vej.

Nr. 11-21 fastholdt af Fl. Lamberth i 1997. Set fra Peder Lykkes Vej. © SULFA.

Igen nr. 11-21 (dvs. en bid af Sing Sing) i april 2010

 


'Sing Sing'

Under det lidet flatterende øgenavn Sing Sing - opkaldt efter et barskt fængsel ved Hudson-floden i New York - har denne anonymt-kedelige karré været kendt i et par menneskealdre:
Glommensgade 11-21 / Peder Lykkes Vej 60-64 / Dalføret 2-18 / Østerdalsgade 7-11 (opført 1926)
 


 Parallelt med Glommensgade og Englandsvej, og altså imellem disse, ligger Dalføret. Noget af det ses her på Fl. Lamberths billede fra 1996; © SULFA:

 

 

1

Disse billeder tog Ole Christiansens far i midten af 1950'erne fra toppen af Glommensgade 9.
   Den hvide etageejendom til højre med den lyse bil foran er en del af Tinggården, som blev opført i 1935.
2

Billedet til venstre og dette er samme motiv set med Amager Fælled i baggrunden i retning af byen.
3

Billedet her er set mod sydvest med Tingvej forrest og Peder Lykkes Vej bagerst til venstre. Cirka 1955.
U.nr.

Samme retning som de to fotos ovenover, men med fotografen længere tilbage. Huset til højre er Peder Lykkes Vej 64. Billedet er antagelig fra o. 1950.

4

Et billede mere fra Ole Christiansen. Taget fra Glommensgade 9 i 1956.
   Der er tale om området lige syd for Hørhusvej, nogle år før anlæggelsen af Birketinget og byggerierne deromkring tog fart. På foto 1 herover ser man lidt tydeligere vejen slå et sving ved den hvide bygning. Et af husene midt i billedet er formentlig husnr. 75, dvs. det hus som er afbildet længere nede på denne side.
   Kender nogen af jer den høje etageejendom til venstre i billedet? Den har antageligt haft et lige husnummer på højre side af Tingvej; over for ca. nr. 79.
   I baggrunden har vi Amager Fælled, og man skimter Ballonparken, Sojakagens skorsten og siloer plus Islands Brygges sydøstlige skyline.

Herover endnu et af Ole Christiansens fars billeder, denne gang fra cirka 1959 og ligeledes taget fra Glommensgade 9.
   Den brede lyse vej forrest er den nyanlagte forlængelse af den oprindelige Tingvej. Den endte (og ender i dag) ved Peder Lykkes Vej, og senere blev den 'skæve' gamle del af vejen - som anes bag tivoliet - i nogle år kaldt for Gamle Tingvej, inden byggeriet af Urbanplanen tog fart. Ole Christiansen mener, at udgravningen midt i billedet og bag Gamle Tingvej er den spæde start på Biblioteksskolen, politistationen eller Frelsens Hær-karreen.
   I den bagerste af de to bygninger med fladt tag til venstre lå et berømt - eller måske snarere berygtet - værtshus ved navn Det Hvide Hus. Det havde adresse på (Gamle)Tingvej 81. I 1947 hed restauratøren K.A. Andersen.
 

Om nabohuset til værtshuset i nr. 81 - dvs. Tingvej 79 - har Else Poulsen skrevet et erindringsbillede i 2013 om 'hvordan det var' ... den gang i 1944-62. Klik her og åbn pdf-filen.

Obs! I den forbindelse skal man tænke på, at de ulige husnumre altid ligger på venstre side ad en vej. Sådan var det også for Gamle Tingvejs vedkommende, og når numrene i dag sammenholdes med gamle fotos som er set fra 'den nye' Tingvej, virker det som om de lige numre lå på vejens højre side. Det gjorde de ikke. Og Det Hvide Hus lå altså på venstre side ad Tingvej.
   Bagerst i billedet, på den anden side af Amager Fælled, skimter vi til venstre H.C. Ørsteds Værket, og cirka midt i billedet har vi Dansk Sojakagefabrik. Den høje, lyse bygning ude til højre er antagelig Codanhus på Gammel Kongevej.
 Parti fra sidste del af Glommensgade 1965.
Foto: Arne Glud / SULFA
 

 


Ole Christiansen fortæller om hvordan der så ud på den del af den gamle Tingvej som lå hvor Urbanplanen senere blev bygget - jf. min webside om Tingvej 3. del:

"På Tingvej efter Peder Lykkes Vej, mod syd, lå på højre side trælasten, en stor lagerplads for træ, helt op til Røde Mellemvej.
   Og på den venstre side lå produkthandelen (gammelt jern klude mm). Det er den lille hvide bygning ud til Peder Lykkes Vej; ses på et af billederne. Derefter kom 2-3 beboelseshuse, gamle med afløb direkte i rendestenen. Hvor vejen drejer ved den daværende Kalvedamsvej fortsatte Tingvej ind til nogle gartnerier, gule huse (som nr. 75, hvis det er nummeret), og jeg gad godt se nogle fotos af dem. Måske  er det "Elmegården".
   Jeg ved at børnehaverne i Urbanplanen havde eller har et billede, måske flere, af husene bevaret."
 


På kopien til højre forklarer Yvonne Willumsen hvad der er hvad på dette foto som viser 'den nye' Tingvej set fra Peder Lykkes Vej mod Sundholmsvej. Der er tale om husnr. 81 plus 87 og 87A.

Husrækkens ulige husnumre vidner om at vi her har bagsiden af husene - som altså ligger ved 'gamle' Tingvej.

 


Tingvej 86 i 1931. Foto: Svend Braarups album; tilhører SULFA.


Yvonne Willumsen har sendt mig denne tegning fra 1970'erne af Axel Hansens
Danmarks Ældste Forniklingsanstalt
(som firmaet hed) på Tingvej 91.

 

Peder Lykkes Vej i skygge ... og i sol:


Fra en af de høje boligblokke i udkanten af Urbanplanen langs Peder Lykkes Vej tog Arne Glud i 1970 bl.a. disse billeder. De tilhører SULFA.
   Den store, røde karré i midten af billedet er Danmarks Biblioteksskole - som den hed dengang ...

På billedet til venstre har vi Brydes Allés udløb i Peder Lykkes Vej, og på fortsættelsen herover ser vi bagerst Glommensgade-ejendommene.
  Hele arealet var i årevis præget af de mange kolonihavehuse. Det er her den store Peder Lykke Skolen blev opført i 1975.

Den del af Peder Lykkes Vej der ligger vest for Englandsvej, som her ses på tværs i forgrunden. Foto: Fl. Lamberth, 1996. © SULFA.
   Peder Lykkes Vej begynder ved Amagerbrogade.

 


Fra toppen af Peder Lykke Centrets højhus tog René Sylvest Hansen dette billede i 2012 ind over 'nye' Tingvej med Peder Lykke Skolen forrest til venstre.


En smule tættere på er dette Mikael Madsen-billede fra maj 2012, fastholdt fra samme destination som billedet til venstre.

 

Adskillige steder i Sundbyvester blev der i 2012 - vist som en slags reklame for områdeløftet af Sundholmsvej - lagt flotte 'ægte tæpper' ud på forskellige fortove. Malede, men alligevel. Desværre hurtigt forgængelige. Mikela Rasted fotograferede dem, bl.a. her ved Peder Lykkes Vej:

 

Tingvej 97 på hjørnet af Rågårdsstræde var det sidste
husnummer før nuværende Peder Lykkes Vej.


Starbas-foto fra 1913. Set fra nuv. Peder Lykkes Vej. Den flig, man ser til højre, er samme hus som på de tre billeder herunder - dvs. Tingvej 97 / Raagaardsstræde 1.

Starbas-foto fra 1913. Samme grøft som forrige billede. Huset med den hvide gavl er antagelig Frelsens Hærs Optagelseshjem på Tingvej 54. Se højere oppe ad websiden.


1942. Hushjørnet tv. er Tingvej - som senere blev til Gammel Tingvej.


Ditto. Disse to billeder er
© Stadsing.Dir./SULFA


Ole Christiansen ejer dette foto, som han daterer til o. 1960: Tingvej tv., Peder Lykkes Vej forrest. Bagerst Glommensgade.


Hvor Peder Lykkes Vej løber ud i Amagerfælledvej-Røde Mellemvej, ligger det store almene boligkompleks Hørgården. Montagebyggeriet blev som en del af Urbanplanen opført 1965-71.


 

Arne Glud tog i 1970 dette udsigtsbillede oppe fra Peder Lykkes Centrets højhus (eller dets stillads)
- med byen i baggrunden og Amager Fælled til venstre. Sådan ser Fælleden ikke ud længere ...

Og nede på jorden så Hørgården således ud i 1997, da Flemming Lamberth var på fototurné:
 

© SULFA

© SULFA

 


Se tredje og sidste del af Tingvej - klik her.


 

'Noget' om denne gade kommer senere.

  

Tak til Susan Smith (SS), Ole Christiansen, Kurt Løfquist (gadeskilte mv.) og SULFA/Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv.
Mange af de gamle billeder er fra Svend Braarups (SvB) album hhv. taget af Erik Johansen (EJ).
Også stor tak til Erik Housted for kopier af hans notater på gamle matrikelkort.
Gadenavnenes historie er til dels lånt fra "Storbyens Stednavne" af Bent Jørgensen.

 


Genvej til siden om Tingvej fra Peder Lykkes Vej til bunden af Gamle Tingvej

Genvej til siden om Tingvej fra Amagerbrogade til Sundholmsvej

Genvej til Amager-forsiden
 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus