© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2021


 

 

 

Tingvej - del 1:
fra Amagerbrogade til Sundholmsvej

 

Klik på 2. del: Fra Sundholmsvej til Peder Lykkes Vej

Klik på 3. del: Fra Peder Lykkes Vej til bunden af Gamle Tingvej
 


Kortet her over er udarbejdet af Erik Housted efter egne aftegninger af matrikelkort fra 1887-88 i Københavns Stadsarkiv. Vestergade længst mod øst er nuv. Skotlandsgade; Kirkevej er Englandsvej. Mellem Tingvej og Kirkevej ses den snoede Rågårdsstræde. Den indgår som en del af vore dages Peder Lykkes Vej.
 


 Kort fra 1929. Prik og forstør!

Se også kortskitsen fra 1974 på
siden om Tingvejs 3. del (klik her).
 

 

Tingvej er en gammel sidegade til Amagerbrogade over for Frankrigsgade. Som Englandsvej (dav. Kirkevej) var forreste 'hovedgade' i Sundbyvester, var Tingvej landsbyens baggade.
   Forløbet er nordøst til sydvest, og indtil 1960'erne - hvor man gjorde klar til anlæggelsen af Urbanplanen - var Tingvej dobbelt så lang som nu.
   Efter et sving mod vest hvor Peder Lykkes Vej nu ligger, drejede vejen igen mod syd og fortsatte nogle hundrede meter ind mellem datidens bøndergårde og marker. Da byggerierne mellem Hørhusvej og den nye Birketinget begyndte i starten af 60'erne, blev Tingvej forlænget i lige linje parallelt med den gamle del der i nogle år overlevede som Gamle Tingvej.
  
Tingvejs navn kendes helt tilbage i 1811. På den navnkundige Stjernekroen på Tingvej blev Tårnby birketing holdt fra 1793, fortæller Bent Jørgensen i Storbyens Stednavne.


Dette billede tog Niels Rydahl Jensen en tidlig morgen i april 2014
 

 


Ca. 1935

Ca. 1960


Maj 1970 (Erik Johansen-foto)
 

Ca. 1980 (Peter Mortensen-foto)
Disse fire første fotos (og mange andre) set fra Amagerbrogade tilhører
Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv/SULFA

 

Her begynder Tingvej: Det sydvestlige hjørne af Amagerbrogade
først set mod Frankrigsgade, fotograferet af Erik Johansen; billederne tilhører lokalarkivet:


1930August 1933


Juni 1962


August 1962


I årene 1908-1940 havde biografen Merry Teatret til huse i bygningen herover på dette
sydøstlige hjørne af Tingvej. Se også siden om Amagers gamle biografer.
Klik her!1910: Tingvej 3. Nedrevet i 1950'erne. Til højre for biografen. SULFA ejer billedet.

Nu ser der sådan ud:

Foto: Fl. Lamberth, 2007


Førhen et ældre hus med nr. 3-5, nu en lille parkeringsplads; 2004.

 


Starten af Tingvej ved Amagerbrogade/Frankrigsgade, set fra sydvest; o. 2008


Og det meste af området i 1935, fra Skotlandsgade til Amagerbrogade set fra syd. Gaden næstlængst t.v. er Sundholmsvej som endte ved Tingvej indtil 1940. Forrest har vi Eberts Villaby.

 

Cirka 1960. Hjørnet over for ovenstående billeder består af Tingvej 2 og Amagerbrogade 88, her set mod nord - ind mod byen.
   Hjørneejendommen er bygget 1885.

 

Samme gadehjørne i 2008, her set ud ad Tingvej. Foto: SS

Marts 2008 ser der noget lukket og slukket ud i dette lille solcenter på Tingvej nr. 2, lige til højre for en af Danmarks første ALDI-butikker i det 'nye' Merrys tidligere biografbygning.
   Se flere billeder fra dette område på siden om biograferne.

Det gamle hus overfor: Tingvej nr. 7, ligeledes set i marts 2008. Ikke længe efter blev huset revet ned! Se arrene i taget efter de oprindelige kviste.

Begge billeder er taget at Susan Smith (mrk. SS).

November 2010 ser det i høj grad ud til at der ikke længere er autoforhandler på Tingvej 8. Sammenlign med farvebilledet øverst på siden. Og med billederne længere nede.
   Nu har der vist i adskillige år været marskandiser eller permanent lopppemarked i de tidligere udstillingslokaler.

I oktober 1975 lukkede Amagers største biograf Merry Teatret, og knapt fem år senere (1.5.1980) indrettede tyske ALDI en af sine første afdelinger i Danmark på Tingvej 2-4. Foto fra 2010.

To nutidige billeder (2.8.2017) taget af min gode netven Niels Rydahl. Pludselig går man i gang med at nedrive eller omdanne den gamle biografbygning m.m.!


ALDI-bygningen bærer stadig [i 2010] præg af engang at have været biograf med balkon.
 

I 2017-18 vil den gamle biografbygning, hvor ALDI har haft til huse siden 1980, blive
nedrevet og erstattet af en ny etageejendom med lejligheder og supermarked. Øv!
Resultaterne af processen kan ses her ...


31.7.2017 / Karin A.

4.3.2018 / Sylvest

I biffen for sidste gang ...
27.3.2018 / © Lamberth

Ditto

17.10.2018 / Hvem?

11.4.2019 / Karin A.

(Amagerbrogade 86)
3.10.2019 / Karin A.

8.1.2020 / Karin A.

 Annoncen er sakset fra Vejviser for Amager Birk 1915-16,
en menneskealder før Merry-biografen blev bygget på Tingvej 4

 


Området mellem (forrest) Lærdalsgade og Tingvej i 1979. Ukendt fotograf.

Samme som t.v., men set fra Tingvej i 2004

 


Tingvej 7 i ca. 1920. Lokalarkivets billede.
 


Husnr. 7 og 9. Førstnævnte forsvandt i 2008, men blev fastholdt af Peter Mortensen ca. 1980; SULFO-foto.


Sådan så nr. 7-9 ud, da jeg selv kom forbi i sept. 2004.


Husnr. 7-9 i marts 2008 (SS). Nr. 9 blev bygget 1885, nr. 7 nogle år før eller efter?
Øv! Ved ombygningen af nr. 7 amputeredes husets kviste.

Men 15.8. og 1.11.2010 så det nye husnr. 7 således ud.
Ikke udpræget smukt, vel ...


ss


JG

Susans fotos fra marts-maj 2008:


Forreste baggård bag nr. 7

Lille baghus

Baghusets anden side

Baghus ved nr. 9

Baghuset set fra 2. baggård

Baghusrester

 


Hvor nr. 7 var er der nu noget nyt på vej; januar 2010 (SS)

Nr. 9 set bagfra; januar 2010 (SS)


Tingvej 8-huset og dets butiksfacade har kendt bedre dage.
Fastholdt af Susan august 2010.
 


2010: Huset med den tilbyggede front

(Susans billeder)


som ikke fandtes i 1955.


Det gjorde denne biks i de tidligere autolokaler heller ikke!

 

En bid af gården bag Tingvej nr. 10 med cykelværksted og lager. SS-foto fra 2008.

Til højre et billede fra 1944 af cykelforretningen Gold Star som stadig eksisterer. Den lave bygning er husnr. 14A; den er opført i 1850.
   I døren står Johannes Olesen som havde forretningen i dens første leveår fra 1941 til 52.


Tingvej 14, 1969
Inden under de hvide bogstaver på billedet til højre stod der oprindelig Svendborg Ovne. Cykelhandler Egon Madsen fotograferede sine butiksfacader i 1969. Se billederne fra forretningens 70-års jubilæum i 2011 herunder.

Historien om Gold Star
1941-1969 ... butik i nr. 14A
1969-1992 ... butik i nr. 10; værksted bag nr. 14A
1992-       ... butik i nr. 10
1941-1952 ... ejeren var Johannes Olesen
1952-2003 ... ejeren var Egon Madsen
2003-       ... ejeren er Søren Jørgensen


Tingvej 10, 1969
Tingvej 14A er i dag et enfamilieshus og ikke længere cykelforretning og -værksted. Susan tog billedet i marts 2008.

T.h.: På Flemming Lamberths foto fra omkr. 1997 af Hemsedalsgade ser man det lille gule hus på Tingvej, åbenbart før man er helt færdig med at bygge det om.

Tak til René Hansen og Susan Smith for disse billeder fra
jubilæumsdagen hos Gold Star på Tingvej 10 d. 30.4.2011:


Ved indgangen fra gaden sidder dette tekniske klenodie: En tudsegammel 10-øres trykluftsautomat som senere er ombygget til en 1-krones ditto!


I forsommeren 2012 flyttede Gold Star (eller det meste af den) fra Tingvej 10 til Amagerbrogade 9B, på hjørnet af Flinterenden, hvor der i mange år havde været en dyrecenter-forretning som solgte akvariefisk og burfugle.
 


Om Gold Stars 75-års jubilæum 2016

 

Mere om Tingvej 10: Hans Daugaard har sendt mig disse fire billeder af en lille 'kosteskaft-såmaskine' ved navn Snild. Den blev for mange år siden fremstillet hos C. Rossing & Co. ved smedemester C. Rossing, Tingvej 10, tlf. AM 9318.

 


Dette søde væsen kunne ses på gavlen af husnr. 10 i 2004.
 


Tingvej 9-11 inkl. Bethel Kirken på hjørnet af nuværende Hemsedalsgade.

August 2010 (Susan)

Gudstjeneste i aug. 2010 (Susan)

2008. Bethel Kirken er en frikirke som blev opført i 1924. Tilbygget i 1982.

2010. I vore dage ligger kirken på et gadehjørne. Fordi:

Før Hemsedalsgade blev anlagt o. 1980 lå der en etageejendom til højre for kirken - nemlig husnr. 13 - med bl.a. udstilling for cykelforretningen.

 


Skitsen er fra lokalplanen 1991 vedr. anlæggelse af Hemsedalsgade. Efter nedrivning af de tre huse på billedet til højre, kom kirken til at ligge på hjørnet af den nye gade.

Husnr. 13, 15 og 17. De blev alle nedrevet i f.m. Hemsedalsgades anlæggelse.

 

 


Hemsedalsgade set mod Tingvej, 1996.
Foto: Fl. Lamberth, © SULFA
(I starten af 2016 rygtes det, at Købnerkirkens Børnehave - dvs. den lange, lave bygning til højre -
er lukket med udgangen af 2015 og solgt til Københavns Kommune. Kan det mon passe, og i givet fald hvorfor?)


Tingvej-området fra Hemsedalsgade (øv. th.) til Sundholmsvej (ned. tv.); 2008


(ny kopi)


Den nordlige side af Tingvej ud for Hemsedalsgade. Ejendommen i forgrunden (nr. 14) er bygget i 1890. Bygningerne øst for det gule hus er nr. 12 og 10 fra hhv. 1883 og 1895. Foto: Fl. Lamberth, ca. 1997; © SULFA

Noget af samme husrække - nr. 14 og 14A - som før, men nu set henne fra Hemsedalsgade i januar 2010. Foto: Susan Smith.

 

Lægere bagud (bag fotografen) ad Hemsedalsgade ligger Købnerkirken på hjørnet af Shetlandsgade. Erik Johansens foto fra maj 1940 herunder er fra før Hemsedalsgade blev anlagt som rigtig gade. De lave bygninger er en del af området omkring Islandsgade, som blev nedlagt da Skotlands Plads blev anlagt.


Bag kryptvinduerne i underetagen til venstre gik webmaster i børnehave i 1945-49.
Se billederne på websiden om Shetlandsgade.

Hemsedalsgade set fra Tingvej (april 2010). Midt i billedet har vi nutidens udgave af Købnerkirkens børnehave. Da jeg var barn lå børnehaven i en del af krypten under selve kirken - hvis høje vinduer på hjørnet af Shetlandsgade skimtes i baggrunden af billedet.


I nr. 12 lå førhen Sundby Kro. Den levede angiveligt to gange, først 1930-35 og sidenhen fra 1945 til i hvert fald 1964, måske længere. Det er åbenbart den som nu er bygget om til et spisested, hvis navn staves underligt Wok Cafén.

Og i nr. 14 lå i mange år Amager Conto som var en forretning der solgte glas og porcelæns-lysekroner
og alskens trommesalskunst. Billede søges!


Nr. 14A set fra gårdsiden

Nr. 14B set mod Kurlandsgade

De to første billeder herover er fra januar 2010 (SS). Det tredje tog Peter Mortensen
engang i 1980'erne; det tilhører lokalarkivet.

 
Tingvej 19 omkr. 1980. Foto: Peter Mortensen
 

De to sort-hvide billeder af husnummer 23, 23A, 23B og 25 tog jeg i 1979, heldigvis i tide inden ejendommen forsvandt fra jordens overflade. Billederne er set mod vest og mod øst.
   På billedet til højre skimter man også bygningen på hjørnet af Hemsedalsgade plus et mindre hus = Tingvej 17 og 19.

Min mormor bliver 1884 født i nr. 23B på 2. sal. Kort efter flytter hun med sin mor hen til sin far i nr. 25, stuen, hvorfra familien snart flytter videre til Øresundsvej 41. Da min mormor er halvandet år, bliver hun og hendes lillebror begge døbt samme dag, som deres forældre bliver gift(!)

T.v. og t.h.: Billeder fra Peter Mortensens kamera engang i 1980'erne; jeg har lånt dem af lokalarkivet: Tingvej 23 og 25.

Nu til dags ser husrækken sådan ud. Den består af nr. 17-19 (fra 1962) og af nr. 21 (fra 1994):

Nr. 23 er i dag en enetages daginstitution. Den ligger lige uden for billedet herover. - Men er med nu:

 

Fra baggården til daværende Tingvej 24. Foto: Peter Mortensen, 1980. Billedet tilhører lokalarkivet.
   I slutningen af 80'erne blev nr. 24 og dets nabohuse revet ned, og i 1991 blev nuværende nr. 20-28 opført af Boligselskabet Amagerbo. Se luftfotoet højere oppe.
 

Annoncer fra Amager Vejviser 1918

 


Ca. 1930: Kort før Sundholmsvej, set mod Amagerbrogade.
(Billedet tilhører Jan Lohmann)

 

Ved Sundholmsvej

 


To af Peter Mortensens billeder fra omkr. 1980 af ...

... Tingvej 35, umiddelbart øst for Sundholmsvej.

Og et af Susan Smiths fotos fra dec. 2009.


Til venstre husnr. 30.
Dette billede fra 1941 tilhørte Stadsing.Dir., men ejes nu af SULFA.


Samme bygning som ovenfor; 2010

Træerne på billederne herover er en del af Stjernekroens
have som også ses til venstre herunder:


Foto fra Svend Braarups album, 1936. Tilhører SULFO.

 


Allerede i 1929 vedtog Københavns Borgerrepræsentation, at Sundholmsvej, som dengang endte ved Tingvej, skulle føres igennem til Englandsvej. Det skete ca. 10 år senere.
   Den store og vidt berømte Stjernekroen fra 1876 lå i den ene halvdel (plus side- og bagbygning) af et dobbelthus præcis over for hvor Sundholmsvej oprindelig mundede ud i Tingvej. I den anden halvdel lå i mange år cykel- og radiofabrikken Aladdin. Begge blev de ofret på Udviklingens Alter i slutningen af 1930'erne.

"Aladdin" Cykle- og Radiofabrik var grundlagt 24. marts 1906 i en lille kælder på Sundholmsvej, men flyttede hurtigt hen på Tingvej 41. Hvorfra den så i 1940 flyttede op på Amagerbrogade 91 - og Stjernekroens navn blev genbrugt på den anden side ad Tingvej som Ny Stjernekro i nr. 24, hvor den eksisterede fra 1945 til o. 1955.
   Endnu senere forsvandt også Tingvejs parallel Islandsgade og dennes små sidegader Færøgade og Grønlandsgade, da man byggede Lejerbos store boligkompleks ved Skotlands Plads. Mere om det på siden om Sundholmsvej.

I 2017 fik jeg følgende historiske materiale fra Flemming Larsen
om Stjernekroen:


1934


Avisartikel fra 1972 om kroen lige før lukningen i 1939.
Plus en lille tilføjelse om Café Prag i 1945 som er omtalt:


Et kosteligt billede - sandsynligvis fra en fest på Stjernekroen.
Nytår eller fastelavn eller karneval? Sikkert i 1930'erne.

 

 


Desværre er det endnu uopklaret, om dette billede er fra åbningen af forretningen i 1906-07, eller om det er fra 10-års- eller 25-års-jubilæet ... eller noget tredje.

Dette foto af forretningen er tilsyneladende nyere end det til venstre. Men hvornår? Måske o. 1920?

Læg også mærke til gadens simple rendesten som ses på begge billeder ...


Gæstgiveriet Stjernekroen på Tingvej ved udmundingen af Sundholmsvej.
Billedet er fra cirka 1890 og tilhører SULFO.


Kort før Sundholmsvejs videreførsel til Englandsvej nåede dette billede at blive taget. Det tilhører Jan Lohmann.

De to næste nostalgiske billeder er taget af Erik Johansen kort før Stjernekroen og Aladdin Cykler og Radio
blev revet ned 1938-39; også disse fotos tilhører lokalarkivet (SULFO):


Tingvej set mod Amagerbrogade

Sundholmsvej set mod Tingvej


Tingvej 41 - i 1933, før Sundholmsvej (midt i billedet t.v.) blev ført igennem til Englandsvej.
Billedet har Susan Smith skaffet mig for nogle år siden.


Gadekrydset fotograferet under besættelsen. Bemærk de hvide striber
på kantsten og helle - og den afblændede gadelygte. Billedet tilhører SULFO.


Dette oppefra-billede fra 1937-38 er bl.a. interessant fordi,
huset til højre med den høje skorsten er det hus med bageren,
man kan se på hjørnet af Tingvej-Sundholmsvej på 2. del af
Tingvej.
 

De to hjørner af Tingvej-Sundholmsvej så sådan ud i 2005, 2010 - og i 1930:


Sundholmsvej 83-87 / Tingvej 30A-28. Hjørneejendommen er opført i 1895-1900.

Kiosken ligger i nr. 35. Boligerne ovenpå hører til Sundholmsvej 89A. Ejendommen på hjørnet hører med til Skotlands Plads-karreen og er fra 1952.


Kunstneren Tanja Rau besmykkede den smalle gavl i 2012. Foto: Mikela Rasted.


Samme gadeparti som ovenfor, men omkr. 1930. Tak til Svend-Erik Lindberg for dette kostelige billede.

Lystig-bodegaen hed vist noget andet tidligere? Billede fra 2005.
 

 

De næste billeder tilhører Jan Lohmann:


Fritz og Else Nielsens 25-års forretningsjubilæum som købmænd på hjørnet af Tingvej-Sundholmsvej den 6.9.1940.Knud, søn af Fritz Nielsen, og Karen Nielsen i købmandsforretningen ca. 1965.Da Jan Lohmanns onkel og tante - Knud og Karen Nielsen - gik på pension ved årsskiftet 1974-75, lukkede Fritz Nielsens købmandsforretning efter at have eksisteret i 60 år.


40-års stiftelsesfest i Sundby Handelsforening 12.11.1933;
billedet tilhører Jan Lohmann hvis familie sidder ved bord 2.


Ca. 1904 / © SULFO

Billederne her under: Fl. Lamberth, 1996 (© SULFA) og Niels Rydahl Jensen 2012

 


Tak til Susan Smith (SS), Ole Christiansen, Kurt Løfquist, Jan Lohmann og SULFO/SULFA. Mange af de gamle billeder er taget af Erik Johansen (EJ) og til Svend Baarups (SvB) album. Også stor tak til Erik Housted for kopier af hans notater på gamle matrikelkort.

 


 


Genvej til siden om Tingvej II fra Sundholmsvej til Peder Lykkes Vej

Genvej til siden om Tingvej III fra Peder Lykkes Vej til bunden af Gamle Tingvej

Genvej til Amager-forsiden
 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus