© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2023

 

 

Sundpark Skole
Afsnit 1:3

 


Denne side indeholder billeder fra skolens første år og indtil o. 1940


Billede fra omkring 1923. Fotografen må have stået cirka der hvor den senere Wittenberggade slår et drej fra sydøst mod øst, før den løber ud i Østrigsgade. Men hvad er adressen på den lyse etageejendom man ser bagerst til venstre?
 


Lergravsvejens Skole
(indviet 2. september 1918) kaldtes somme tider også Skolen ved Lergravsvej og Kommuneskolen paa Lergravsvej. Senere blev den mest kendt under navnet Sundpark Skole, som den skiftede navn til i 1942.
   2008 skifter skolen atter navn - denne gang til Lergravsparkens Skole - idet den nu bliver lagt sammen med Østrigsgades Skoles store og lille skole i hhv. Østrigsgade og Ungarnsgade.
   Da skolen åbnede 1918, var det skolerne Østrigsgades, Frankrigsgades, Øresundsvejs og Sundbyøster Skole som leverede de første lærere og elever. Fra Østrigsgades Skole blev der overflyttet ikke færre end 15 lærere og en viceinspektør. 90 år senere er fusionen fuldkommengjort af emsige politikere.

Der er nu tre websider om Sundpark Skole. Genvej til side 2: klik her!
 

Billede fra 1968. Her ser vi skolen fra næsten samme sted, men i en lidt mere spids vinkel end billedet foroven, mange år efter at Wittenberggade er blevet færdiganlagt.


 

Min far Carlo Grandt var elev på Lergravsvejens Skole i 1919-26
(De første tre klassebilleder herunder er min fars)

Og hans bror Erik Grandt var det i årene 1929-36; klik her
 


Antagelig 1. klasse (1919-20)


3. eller 4. klasse (1921-23)


6. eller 7. klasse (1924-26). Billedet er taget ved bagsiden af skolen.

Husk at prikke på billederne, så du ser dem i større format!

 

Carlos karakterbog anno 1919-26

1919 begyndte skoleåret den 1. april og sluttede den 31. marts. Men allerede fra og med Carlo Grandts 2. klasse (1920-21) var skoleåret ændret til august-juni. Det kan man bl.a. se i karakterbogens opslag "Maanedlige Meddelelser" som handler om Flid, Orden og Opførsel - samt om de forskellige former for registrerede forsømmelser.
   Her er kun medtaget de første to dobbeltsider om hhv. skoleåret 1920-21 og 1921-22, men de efterfølgende år er antallet af forsømmelser det samme, nemlig nul! Hvilket beviser at det ikke var det rene mundsvejr, når min far stilfærdigt brystede sig af at have gået i skole hver evig eneste dag i samtlige syv år.


 

Læg bl.a. mærke til at klasselæreren dengang hamrende upædagogisk anførte i karakterbogen, hvilket "nummer" eleven var i klassen!

 


"Kvartals-Karakterer" for 2.-7. klasse
 


"Meddelelser ved Skoleaarets Afslutning", dvs. årskaraktererne
 

Klik her og læs de - set med nutidens øjne - mange pudsige regler i datidens

"Uddrag af Bestemmelser for Skolegangen i Københavns Kommuneskoler"

og

"Ordensbestemmelser for Eleverne i Københavns Kommuneskoler"


 


4. klasse i 1918 - og lærerstaben i 1925.
Disse to billeder er sakset fra hæftet om skolens 50-års jubilæum 1968.


 

Carlo Grandts lillebror Erik (dvs. min farbror)
gik på Lergravsvejens Skole i årene 1929-36:

"5.A 1932" står der på tavlen; men der må være fejl i klassetrin eller årstal!
Erik gik nemlig ud af skolens 7. klasse da skoleåret 1935-36 sluttede ...

Eriks standpunktsbog anno 1936:
 

Læg bl.a. mærke til navnet på skolens stempel: Kommuneskolen paa Lergravsvej


  

Cirka 1925
Billedet tilhører Linda Funch, hvis mor Inger Petersen er pigen som sidder forrest i midten. Lærerinden og de øvrige elevers navne kendes ikke.
Billedet er taget ved bagsiden af skolen i gården langs med Lergravsvej.
 


De næste to billeder tilhører Nina Møller, der som barn hed Ena Castella Rée: 
4. klasse 1925

Lærerinden er Frøken Astrid Skov.
Tegningen ude til venstre i billedet forestiller Ena Rée, som var fraværende da klassen blev fotograferet. Se her dens hilsen til den syge Ena:


  
5.C 1926
Lærerinden er Frøken Astrid Skov.

Navne på bagsiden af billedet:

 

 


Således portrætteret i opslagsværket Dansk Skole Stat; 1933-34

 

 


Denne lille retrospektive billedsamling fra 1936 har tilhørt Gerhard Larsen. De fleste af dem blev tilsyneladende udgivet af skolen som et minde for afgående elever. Som barn boede Gerhard i Holmbladsgade 76.
(Billedernes uskarphed skyldes, at de originale papirfotos kun er 6x9 cm)


IV M' Klasseværelse Nr. 22

Gymnastiksalen

Naturhistorieværelset

Kogekøkkenet

Tegnesalen

Fysikværelset

Sløjdsalen

Sangværelset

Læsestuen - Nr. 24

Drenge paa Cykeltur

Ved Møns Klint, 1935

Besøg paa Carlsberg

 


Skolen i 1936


Gerhards Klasselærer i Mellemskolen

Tak til Liselotte Gregers for billederne

 

Mogens Pettersson har - via Ole Petersen - leveret dette avisudklip fra 1972-73:

hvori der fortælles om 5.B fra 1944's 30-års-gensynsfest!

 

Aase Nielsen, nu Madsen, har doneret disse billeder: 

8. klasse, 1935
Nr. 3 fra venstre i øverste række er Aases mor Inga 'Kylle' Jensen.
Nr. 5 fra venstre i næstforreste række er Aases faster Lillian Nielsen

 


Skoleinspektørens (m.fl.) bolig ...


... ditto - i 1935;
måske sidste skoledag?

 

Genvej til næste side af Sundpark Skole - skolen i vore dage
 

Genvej til 'forsiden' om skolerne i Sundbyøster og -vester

Genvej til websiderne om Amager

 

 

Hjem til forsiden


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus