© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Justeret
2023

 

 

Sundpark Skole
Afsnit 3:3


Klassebilleder m.m. fra omkr. 1940 til ...

(Se også 2. del ... klik her!)

(Billeder fra før cirka 1940 ... klik her!)
 

 


Juni 2009. Foto: Susan Smith

Ditto

 


Obs!
Når man taler om skoleår, klassetrin og årstal, skal man være opmærksom på at det først var fra august 1946, at de københavnske kommuneskoler (igen) lod skoleåret gå fra august til august inkl. sommeferie. Tidligere havde skoleåret i mange år gået fra 1. april til 31. marts.
   Baggrunden for ændringen af skoleåret fremgår af "Beretning om Københavns Kommunale Skolevæsen for Skoleaaret 1/4 1945 - 31/7 1946": klik her og læs historien.
 


 

Husk at prikke på billederne, så du ser dem i større format!

  

4.A (Mellemskolen) 1954

Billedet tilhører Freddie Nilsson

 

 


  

 

1.A 1952-53
Læreren er Hr. Jensen
Billedet tilhører Hans Askou Jensen

I næstøverste række, nr. 4 fra højre, står Hans Askou Jensen - som efterlyser identifikation af sine klassekammerater.
 

  
1.A 1954
Klik her for navne (mrk. Scan 0004)
Billedet tilhører Keld Steffensen
 


 
2. real 1963
Klik her for navne (mrk. 0003)
Billedet tilhører Keld Steffensen

 


 
3. real 1964
Klik her for navne (mrk. Scan 0002)
Billedet tilhører Keld Steffensen

 


 
1.b 1950
Klik her for navne (mrk. 0007)
Billedet tilhører Linda Funch, f. Mortensen

Se Aase Nielsens tilsv. billede med navne påført:

  
5.b 1954
Klik her for navne (mrk. 0006)
Billedet tilhører Linda Funch, f. Mortensen

 


 
III u 1957
Klik her for navne (mrk. 0009)
Billedet tilhører Linda Funch, f. Mortensen

Se Aase Nielsens tilsv. billede med navne påført:

  
IV emu 1959
Klik her for navne (mrk. 0008)
Billedet tilhører Linda Funch, f. Mortensen

Se Aase Nielsens tilsv. billede med navne påført:

  
Real 1959
Klik her for navne (mrk. 0010)
Billedet tilhører Linda Funch, f. Mortensen

Se Aase Nielsens tilsv. billede med navne påført:


  
Klasse? Ca. 1976
Elevnavne huskes ikke
Lærer: Linda Funch (= billedets ejer)
Billedkvaliteten er i 2018 forbedret af Paul Haumann
 

 

Susan tog disse billeder i juni 2009:


  


 

3.F 1956
Billederne tilhører Finn Olsen
 


De næste billeder tilhører Kirsten Olsen (nu: Schmidt) 
1.a 1943
 


 
4.a 1946
 


 
5.a 1947
Bagerst fra venstre: Hjørdis Sørensen, Bodil Frausing, Jytte Smidt, Rita Larsen, Bente G., Gurli Jensen, Birgit Johannesen, Ingelise Nielsen, Else Nielsen
Midterrækken: Inge Johansen, Bente Krogsgård Jensen, Kirsten Henriksen, Dorrit Schwartzlose, Kirsten Olsen, Grethe Clausen, Gunhild Rasmussen, Ingrid Petersen, Grethe Rostgård
Forrest: Birthe Jørgensen, Anni Johansen, Birgit Lemke, Irma Frandsen, Ruth Hansen, Birgit Hansen, Inge Andersen, Jytte B. Petersen, Lilian Warning, Rita Madsen

 


 

 


Klassekammerater i sommeren 2009:


  50-års jubilæum 1993


 

Fem fotos fra lejrskolen i Veksø 1947-48
 


Gensyn med lejrskolen 1993:


Spredte fotos fra 2009-10 af skolens renovering:


April 2010


Set fra Ungarnsgade

Kirken står oprejst, men hækken er væk

Bagsiden af medaljen

Et nyt torturredskab?

Grandt gyser!


Juni 2009. Fotos: Susan Smith


  

Klassenavn? Ca. 1959
Bagerst fra venstre: nr. 2 Finn Andersen, nr. 4 Ole Lindberg
Midterrækken: nr. 5 Keld
Forrest: nr. 2 Viggo, nr. 3 Leif, nr. 4 Tonny Sørensen, nr. 6 Gerd
Lærerne er Hr. og Fru Helstrup
Billedet tilhører Ole Lindberg
  

1.B 1953
Billedet tilhører Kaj Rasmussen
  

5.B 1956
Billedet tilhører Kaj Rasmussen
 Realklassen 1963
Billedet tilhører Kaj Rasmussen
 


De næste fire billeder tilhører Karin Jakobsen, nu: Faber 
1.a 1952
Klasselæreren var Frøken Biehl
 


 
5.a 1956
Klasselæreren er Frøken Biehl
 


 
3. Mellem 1959
Klasselæreren er Kurt Lund
 


 
Realen 1961-62
Klasselæreren er Kurt Lund
 


Det er også Karin Faber der ejer dette herlige luftfoto, som hendes far - boghandler
Børge Jakobsen i Østrigsgade - fik taget omkring 1955-60 og solgte som postkort:

  
1.D 1952
Læreren: Hr. Helstrup
Billedet tilhører S.A.B. Jensen
 


 
5.D 1957
Lærerne: Bent Andersen og Hans Henrik Holmgård (tidl. Sørensen)
Billedet tilhører S.A.B. Jensen
 


 
1.A 1943
Bagerst fra venstre: [?], [?], Gunnar Andersen, Bent Thurmann, [?], Palle Carstens, [?], Palle Jønsson
Midterrækken: Per Bergmann(?), Ib Bidstrup, Ejnar(?), Knud Aage Bækkelund, Eyvind Fledelius, [?], Kurt Andersen, Aksel Munch
Forrest: John Bergquist, Heinrich Hello Jensen (senere: Metasch), [?], Bent Rømer(?), [?], Poul Jensen(?), Carsten Broager Møller, Vagn Jacobsen, Ole Fatum
Billedet tilhører Eyvind Fledelius
 


(ny kopi)
Lergravsvejens Skole: 4. Mellem 1941
Billedet tilhører og er scannet af Poul Melchiorsen, som har medsendt denne navneliste:
"
Jeg har givet dem numre fra 1 til 23 begyndende bagfra til venstre. Navne er pr. husker, det er jo 69 år siden, så der er nogen der er smuttet. 2.Kjeld Flødstrup. 3.Svend Aage Andersen. 5.Børge Stoldenberg. 6.John Lorentsen. 7.Birger Nielsen. 8 Holger Hansen. 11.Henning Gade. 12.Ole Carlsen. 13.Poul Melchiorsen. 14.Willy Brunghard. 17. Bent Simonsen. 19.Palle Benzin. 21.Børge Davidsen."
 

 

De næste syv billeder er fotokopier af fotografier. De er modtaget
fra Aase Steffensen (nu Riis) via Birgit Pedersen (Lyderik):

De fire sidste af de syv fotokopier er flyttet højere op ad siden, hvor de matcher tilsvarende 'rigtige' billeder!

 

Tre klasse- og et bonusbillede fra Nina Fredsbo Hansen: 
1.a 1946
 


 
5.a 1950
 


 
2.fa 1952
 


 
Karneval 1952
 

 

Billedet herunder tilhører Elo Schau Nielsen: 

1.A 1947
Læreren er N.E. Jensen
 

 

Næste billede og fotoserie tilhører Kirsten Enemark: 

1.C 1947
Drengen i midten er Kurt Enemark
 

På Ollerup

Lejrskolen i Veksø

Hr. Ribers og fru Kristiansen

 

Næste tre billeder er scannet af og modtaget fra Kai Møller: 

1.D 1950
Læreren er Kromann. Nogle af drengene hedder Keld Rosenager, Jørgen Hansen, Jørgen Thuesen, Robert Pedersen og Kai Møller. Klasselærer Grete Hansen mangler.
  

Real U
  

Real U - sidste skoledag ...
 

 (fotokopi)
 


Samme kopi med navne påført;
billedet tilhører Hanne Bisgaard:

5.c 1949
 

 


Aase Riis er leverandør af dette konfirmationsholdfoto fra 1957
i Allehelgens Kirke.
 Sang fra skoleballet
i december 1961

  De to 'dokumenter' 
har Kurt Willumsen leveret.
Billedet herover - af et nybygget elevatortårn iført et fesenfarvet banner - tog jeg selv i 2011.


Mellemskoleeksamen 1962:
eksaminatorer og censorer

 

Fem fotos fra Flemming Landsy: 

3. Mellem, julen 1959
  

4. Mellem 1960-61
  

1. Real 1962-63
  

2. Real 1963-64
  

3. Real 1964-65
 


Leverandøren af de næste fire fotos er Henrik Olsen på vegne af sin mor: 
1.a 1948
 


 
5.a 1952
 


 
4.fm 1956
 


 
2.V 1971
 

 

De næste to billeder tilhører Erik Valsgaard: 
1.A 1947
Blandt eleverne ses Elo Schau Nielsen, Mogens Stock Larsen, Bjarne Bohn, Henrik Hassenkam, Ole Lind, Ebbe Sørensen, Aksel Hansen og Erik Clausen
Læreren er N.E. Jensen
Se notaterne længere nede!
 


 
5.A 1951
Se notaterne fra Erik Valsgaards opklaringsarbejde herunder ...

 

Fire klassefotos fra Niels-Erik Christensen: 
1.Y 1970-71 (anslået)
Bagerst fra venstre: Klasse lærer Dagny Ottesen - ? - ? – Majbritt - Benedikte Nykjær - Jan B. Hansen - Eric A. Clausen - ? – Jan Lorentzen - ? – Bo Nielsen – Jørgen Andersen.
Midten fra venstre: ? - Niels-Erik Christensen(Niller) – Carsten - ? - ? - ? – Mette S. Jørgensen.
Forest fra venstre: Helle Andersen - Lars Ø. Petersen - Gert Henningsen – Kenneth – Tonny - Kim L. Petersen – Tonny – Tina Jensen – Marianne – Susanne - ?

 


 
2.Y 1971-72 (anslået)
Bagerst fra venstre: Verner Thorsen - Lars Ø. Petersen – Eric A. Clausen – Carsten Nielsen - Niels-Erik Christensen(Niller) – Tonny – Claus - Gert Henningsen - Kim L. Petersen – Kenneth - Jan B. Hansen - Klasse lærer Dagny Ottesen.
Forest fra venstre: Benedikte Nykjær – Tina Jensen - ? - ? – Joan – Majbritt -  Mette Jørgensen  - ? – Marianne – Lonnie - Helle Andersen.

 


 
5.U 1974-75 (anslået)
Bagerst fra venstre: Verner Thorsen - Lars Ø. Petersen – Eric A. Clausen – Carsten Nielsen - Niels-Erik Christensen(Niller) – Tonny – Claus - Gert Henningsen - Kim L. Petersen – Kenneth - Jan B. Hansen - Klasse lærer Dagny Ottesen.
Forest fra venstre: Benedikte Nykjær – Tina Jensen - ? - ? – Joan – Majbritt -  Mette Jørgensen  - ? – Marianne – Lonnie - Helle Andersen.

 


 
9.U 1978-79 (anslået)
Bagerst fra venstre: Lars Ø. Petersen – Kim L. Petersen – Tina R. Jensen – Gert Henningsen – Ole Stæhr – Eric A. Clausen – Gitte Hansen – Jan B. Hansen – Mette Jørgensen.
Forest fra venstre: Benedikte Nykjær – Helle Andersen – Lotte ? – Niels-Erik Christensen(Niller) – Jess Strømsted – Anne Orfanopidis.

 

  

1.c 1948

Det originale billede tilhører Birthe Gram, f. Thomsen
 

 

 

OBS!
Se de nytilkomne gamle klassefotos på den forreste Sundpark Skole-side!

 Hop til top
 

Måske har også DU nogle klasse- eller skolebilleder som du vil vise frem?
Så kontakt mig, så vi kan aftale, hvordan vi griber det an.
 Genvej til første webside om Sundpark Skole (1919-40)

Genvej til 'forsiden' af skolerne i Sundbyøster og -vester

Genvej til Amager-forsiden
 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus