© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
18.12.2022

  

Frederiks Allé - her i Århus C

 

Forord

Første afsnit er opdelt i a) ulige og b) lige husnumre som tilsammen supplerer og viderefører en mindre anden del, der oprindelig hørte hjemme på websiden om Frederiksbjerg.
   Begge sider af gaden kan i et separat afsnit også ses i samme billeder ...

'Byparken' i Århus er det område, som under den årlige Århus Festuge indrettes i starten af Frederiks Allé inklusive Rådhusparken og Musikhushaven. Dér har der i nogle år været arbejdende 'værksteder', hvor kunstnere har produceret professionel street art; se mine Facebook-albummer med links fra Sitemap.

  
Se også siden om Lundingsgade - og en senere om Lundings Torv.

 


Nordøst

Sydvest

 

a) Ulige husnumre/venstre side

Fra Rådhuspladsen til Banegårdsgade
Nr. 1-37


Efterår 2016: Rådhuspladsen får '2017-fliser' i anledning af næste år som Europæisk Kulturhovedstad.
Senere blev alle byens fortove spækket med sådanne logo-fliser i lange baner ...


22.2.2019: 'Gavlen' af Rådhuset med den store sal inde bag vinduerne. De høje skarptskårne træer er af sorten småbladet lind.
De blev plantet i 1940 i forbindelse med opførelsen af byens hus.

September 2021

 

I efteråret 2015 bliver fortovsfliserne langs Rådhusparken skiftet ud >>>
Sept. 2016: Bagsiden af rådhusets hovedbygning renoveres


En bid af Rådhusparken


Ditto - med


de fleste af de ca. 30 gravsten fra da parkens mindelund (lapidarium) var en del af dav. Søndre Kirkegård
Poetisk gadekunst i form af en bænk under et lindetræ på fortovet ud for Rådhusparken. Lindetræet fortæller historien ... >>>

16.5.2018


Ditto


Ditto


1965 - med parkeringsbåse og parkometre langs Rådhusparken; foto: B. Venge


Febr. 2010. Set mod Vester Allé


Febr. 2010: Set mod Banegårdsgade


1956 - højresiden af bygningen er Banegårdsgade; ukendt fotograf
 


I december 2016 annonceres det på et skilt, at der skal omlægges en af stierne tværs over Rådhusparken


 


Den katolske kirke - og


dens nabo (i 2008) på hjørnet af Banegårdsgade, hvor der har været forskellige forretninger

12.12.2016

Tre billeder fra 29.1.2017 ...


Nymalet bænk, 29.6.2017

Hvert forår ser hele

parken sådan ud!

23.9.2020
'Regnbuebænken', som blev stillet op foran lapidariet for et par år siden, har her fået vendt ryggen til samfundet; heldigvis kun for en kort stund!


Søndre Kirkegaard var en del af nuværende Rådhusparken. Lapidariet eksisterer stadig.
Til højre den katolske kirke (se næste afsnit/indspark); nov. 2016


'Århuspigen' - og to af ...

... hendes søstre [25.3.2021]


Værsgo at skylle ... [15.2.2022]


 


 

INDSPARK
Frederiks Allé 37:
Skt. Nikolajs Kaldæisk Katolske Kirke (før: Katolsk-Apostolsk Kirke)


O. 1910 ('Danske Billeder')

Marts 2004Nutidigt skilt ved siden af døren

Tretten optagelser inde i kirken på 'Kulturnatten' i oktober 2011:Bygninger ved hj. af Banegårdsgade o. 1912.
Foto: 'Danske Billeder'
Til højre for kirken:

Inde bag hjørnet af Frederiks Allé/Banegårdsgade
kan man stadig se denne skorsten. Den har hørt til et
tidligere bageri. [13.2.2019]

 


 

Fra Banegårdsgade til Kriegersvej
Nr. 43-61

 

Husnr. 47 - tilsendt billede. Ukendt fotograf

Husnr. 49-51 - tilsendt billede. Ukendt fotograf

Husnr. 59 og nr. 61 - tilsendte billeder. Ukendt fotograf


Denne række er set 28.11.2016


fra Banegårdsgademod Frederiks Allé-broen.


Butikken med den besynderlige stavemåde i nr. 51 er nedlagt for længst.
Billedet tog jeg omkring 2005.
Tidligere lå der et rejsebureau som gik konkurs. Dets navn var stavet lige så skørt: 


<  Tre billeder mere fra nov. 2016  >
 


 

Frederiks Allé 53 - i 1953


Samme sted - i 2016. Butikkens weekendlukkede vinduesudstilling.


Sept. 2016 - der falbydes forskelligt ...


... mildest talt!


Okt. 2014

22.2.2019

17.9.2020 / Frederiks Allé 55

6.7.2021 / nr. 55-59

 

 


Ca. 1975 - midlertidigt uden navn og dekoration (fotograf ukendt)

Kriegersvej i 1974, fotograferet af Børge Venge

Kriegersvej / september 2016


 

 
 

Fra Kriegersvej til Hallssti
(dvs. venstre side af Frederiks Allé-broen)


Kriegersvej - september 2003


1926
Broens højreside set mod husrækken i gadens venstreside, mest.
Se de skiftende gadelampemodeller på de næste billeder ...

2005
Frederiks Allé-broens venstreside set oppe fra Bruuns Galleri


Den myreflittige københavnske sporvognsfotograf Per Bech Petersen
tog bl.a. dette billede på Frederiks Allé Broen i 1970. © SULFA.


7.2.2019 - med ny lampetype igen


Hvert år etableres midlertidig lysregulering af trafikken ved krydset Kriegersvej-
Morten Børups Gade i anledning af Århus Festuge. Disse fotos er fra 20.8.2012.

(Læg mærke til teksten på skiltet)
 


1945 - forventningsfulde borgere venter på de engelske troppers ankomst

Kriegersvej og skråningen ned mod sporene. Foto: B. Venge, 1965

Banegraven set fra Frederiks Allé-broen - ca. 1960. Tak for tilsendt foto

15.9.2003: 'Rampevejen' fra broen og ned langs med sporene er næsten færdig ...


15.9.2003: Rampevejen i banegraven


14.10.2003: Trods rampens fiasko så man dog af og til en bil køre fra broen og ned ad den ...


15.2.2004: Udsigt fra Bruuns Galleri over banegrav, rampevej plus hhv. Frederiks Allé Bro og Ringgadebroen


Sept. 2007: Der anlægges en mere rigtig udgave af Værkmestergade ude fra Ringgaden og ind til Bruuns Galleri og helt ud til Spanien - uden rampe!


En tilfældig dag (2.5.2015) opdagede jeg denne metalplade, som var limet fast til kuglens sokkel. Men ...


en anden tilfældig dag (2.2.2016) var pladen fjernet - af en eller anden.


Den tilsvarende kugle ved Hallssti vidste intet om pladen den 2.5.2015!

 


Forgængeren for Værkmestergade var en såkaldt rampevej. Der blev savet et hul i broens venstre side og bygget en høj og lang rampe beregnet til, at bilister, der kom fra Frederiks Allé, skulle køre ned ad den for at komme frem til Bruuns Galleri.
   Den viste sig imidlertid hurtigt at være et fejlslagent eksperiment, eftersom stort set ingen benyttede den stejle smutvej ind til storcentret.
   Rampevejens flop varede vel et par år, før man erkendte fiaskoen. Rampen blev nedlagt, og hullet i broen blev lukket igen. Og senere anlagde man Værkmestergade som begynder helt ude ved Ringgadebroen parallelt med Ankersgade - og løber under vores Frederiks Allé-bro.
   De gedigne jerndragere fra den nedtagne rampe blev genbrugt i bl.a. nogle af de nye broer over Århus Å på stykket fra Møllegade til Emil Vetts Passage.
 


Se historien om 'rampevejen' på min Århus-forside. Klik her. Fotos af fiaskoen ses herunder:


5.9.2003

Do.

Do.

8.9.2003

Do.

Do.

Do.

8.9.2003

9.9.2003

Do.

Do.

10.9.2003

Do.

12.10.2003


 

Fra Hallssti til Jægergårdsgade
Nr. 75-95
 

Febr. 2016
Bygningen til venstre ligger mestendels på Hallssti,
men hedder Frederiks Allé 75A og 75B

Sept. 2016.
Her ses tydligt den meget befærdede overgang for gående(!) trafikanter imellem de to halvdele af Hallssti på tværs af Frederiks Allé.
Det gule hus i baggrunden er hjørnet af Jægergårdsgade.

 


Nr. 75 / 4.8.2020

5.12.2020

Nr. 85 / 14.2.2009

Nr. 85 / 2.5.2015

- og 29.1.2017


Nr. 81 / 7.3.2022

Nr. 85 / samme dag

Nr. 89 / samme dag
   

 


 

Fra Jægergårdsgade til Ole Rømers Gade
Nr. 97-125

Ca. 1950. Fot: Børge Venge (tilsendt foto)
 

Oktober 2015
 

Hjørnet af Jægergårdsgade
(jan. 2016)

1978 [Ths. Pedersen] - nr. 97.
Pubben hed først 'Den våde Høne', men fra 1976 har den heddet Hunters.

2005 - nr. 97. Nogen mener, pubben har fået sit navn efter beliggenheden ved Jæger-gårdsgade ...

1929 [Ebbesen] - nr. 99

1978 [Ths. Pedersen] - nr. 115-119

2003

Flügger i sine velmagtsdage
(sept. 2015)

Før Flügger flyttede, lagde den en flovmand på fortovet!
(aug. 2016)

Flügger er flyttet ud, og 'Mal godt' flytter snart ind
(nov. 2016)

31.12.2016

23.6.2020 / nr. 105
*)

30.1.2021

20.3.2021
<< Nye butikker samme steder - igen igen >>

29.4.2021

23.6.2020

17.6.2021

Ditto / nr. 105-107

Ditto

Ditto

27.8.2021 - nr. 105 hed Grill-Boden/Frokostspecialisten i 1980 +/-.

'Mal godt' har overtaget butikken; jan. 2017

Bidder af husrækken i juni 2016

Juni 2016. Maling af facaden er en langsommelig affære!

Nov. 2016: ditto!

Febr. 2017; hvor bli'r maleren mon af?!

15.5.2018

5.7.2018 - Hurra!

7.8.2018 - Pariserhuset flytter fra Jægergårdsgade

11.12.2018
 

men lukkede desværre i 2020.

 

*)


26.10.2021

 

Fortovet mellem Jægergårdsgade og Lundings Torv hører ikke ligefrem til byens reneste eller bedst vedligeholdte ...!


25.3.2022

Jan. 2012. Senere kom der en butik med rengøringsartikler

1979 - Hjørnet af Ole Rømers Gade yderst til højre

Nov. 2016; endnu en forretning bygges om og en facade renoveres

9.1.2017; der bygges

25.1.2017 - men så blev den fin

1953 [Ib Hansen] - hjørnet af Ole Rømers Gade ved nuv. Lundings Torv

Lundingsgade 1 d. 9.8.2010

Lundingsgade 1 d. 9.9.2010

Aug. 2014 - lukket af Levnedsmiddelkontrollen i et par dage, men har siden fået gode smileyer

April 2015 - nu med udemøbler

A

B
Starten af Lundingsgade i 2002; senere kaldet Lundings Torv.

C

Jan. 2005: Lundings Torv renoveres og omlægges

Sept. 2016

2015: Pullerter med hæklede huer!

Juni 2020
<<< Fra cykelstien og til venstre hen ad fodgængerfeltet og over Lundings Torv. Næppe nogen trækker længere deres cykel, for man har jo 'mega travlt' ...
21.1.2021

14.1.2021
Før Lundings Torv:

1936

Lundings Torv
15.12.2019

Et af de utallige vejarbejder på Frederiks Allé / 12.11.2018

Lundings Torv
20.12.2019
Før Lundings Torv:

1936


17.6.2021 - Lundings Torv, Ole Rømers Gade og Lundingsgade

- nogle måneder før alleen igen igen skal omlægges!

 


 

INDSPARK
Frederiks Allé 105:
Henning Pihlmarks antikvariat lukkede i 2014

(14.10.2013)

og blev til et spisested ved navn Restaurant Hærværk:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ny grønthandel / 26.8.2019

26.8.2019

 


1971: Set fra stoppestedet ved Frederiksbjerg Torv.
 

Fra Ole Rømers Gade til Dannebrogsgade
Nr. 127-139

 


Jan. 2017

Juni 2003

Sept. 2015

Febr. 2004

17.6.2021
   
7.9.2021 / eksotiske planter

1978 [Ths. Pedersen]
Før: Pizzeriaet Det Flyvende Tæppe, nu:


i nr. 129 (8.3.2021)

Juli 2020: Frederiks Allé 129 minder lidt om nr. 110 på højre side

Sept. 2016: Dannebrogsgade

 

 

 

Fra Dannebrogsgade til Horsensgade
Nr. 141-151


Venstresiden af Frederiks Allé set fra Frederiksbjerg Torv angiveligt i 1977.
Bl.a. cola-reklamen er borte, men kan i dag ses på en gavl i Den Gamle By.
 


37 år efter at byens sporvogne blev nedlagt, fjerner man 'allerede' i maj 2008 de gamle skinner ...

Sept. 2015

Aug. 2016

Aug. 2016: Dannebrogsgade med nylagte fortovsfliser

Set mod nordøst; sept. 2016

Husnr. 149 - og

husnr. 151 - og

et kig ud ad Horsensgade;
tre fotos fra sept. 2016

 


 

INDSPARK
Frederiks Allé 141:
Bogbixen og dens gamle automater

27.8.2015

Der har førhen været ismejeri og muligvis bagerbutik i kælderlokalerne


 

 

 

 


28.8.2016

1.9.2018


 

 

 


 

Begge sider af Frederiks Allé
 


Ifølge en udateret redegørelse (ca. 2020/2021) skal Frederiks Allé for gud ved hvilken gang trafiksaneres - fra Kriegersvej til de Mezas Vej.
   Det fortæller Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd i dette skrift (åbner i et nyt vindue): http://www.folf.dk/sager/ombygning-frederiks-all%C3%A9-under-udvikling/Flyfoto fra 1958 (Lokalhistorisk Samling)


Set mod Jægergårdsgade og Midtbyen, o. 1902
[Danske Billeder]

Lidt nærmere broen end billedet  til venstre.
1915 / Lokalhistorisk Samling (fotograf ukendt)


Atter set i retning af broen, men fra en position mellem Lundingsgade
og Dannebrogsgade. 1926 / Lokalhistorisk Samling (fotograf ukendt)


Set fra Hallssti mod de Mezas Vej, o. 1914 [Danske Billeder]


1937. Set med Morten Børups Gade (som den hedder i dag) i forgrunden i retning af Vester Allé
[Danske Billeder]

1950. Set mod de Mezas Vej kort før krydset Ewaldsgade-Jægergårdsgade
[Danske Billeder]


1950. Set cirka fra Ole Rømers Gade (før: Vej) ind mod Midtbyen
[Danske Billeder]

1955. Set fra hjørnet af Dannebrogsgade i retning af centrum
[Danske Billeder]


Set mod Jægergårdsgade, januar 2014

Set mod de Mezas Vej, september 2016Ditto

Til venstre har vi i 1988 héle Frederiks Allé plus alle dens sidegaderSet fra Horsensgade i retning af Midtbyen; 9.8.2016

 


Ca. 1962. Tak for tilsendt foto. Vist lånt af Stadsarkivet.

 

 


 

 


Se også siden om alleens gamle, ældre og nyere gavlmalerier og -reklamer. Klik her!
 

 

 

b) Lige husnumre/højre side

Fra Vester Allé til Skt. Nicolaus Gade (inkl. Thomas Jensens Allé)
Nr. 2-20

Skøjtebanen i 2003. Musikhuset udbygges og ARoS opføres.


Noget af Musikhuset Århus og lidt af kunstmuseet ARoS; sept. 2016

 


Ridehuset

Gavlen af Ridehuset set mod ARoS og Musikhuset

Musikhuset

2007. I juni 2008 blev ca. 6 asketræer på plænen fældet for at give plads til en tribune, hvor Leonard Cohen skulle give koncert ... Klik her.


Folkeliv i parken foran Musikhusest.
Her et glimt af Århus Pride,
juni 2016.

Værsgo at skylle!
17.9.2020

19.11.2012 >

< 19.11.2012

6.12.2017

Det Mosaiske Troessamfunds

'kirkegård' eller

begravelsesplads

- med en harekilling på besøg ...

Naturen vil ikke lade

sig spærre inde.

Et kig ud ad Skt. Nikolaus Gade

Brobjergskolen i efterårsdragt; 2016

Hører den gamle bygning til venstre for skolen med til denne?


22.2.2019


Musikhusets have 'beskyttet' mod terror ... / 2.10.2017

11.12.2018


Trafikanarkister trives også på Frederiks Allé:
17.6.2021

  
To sider af samme sag ... / 31.8.2020


1909 - Lokalhistorisk Samling

Juli 2012

November 2012

Januar 2016


Den nyeste del af den gamle Brobjergskolen; 2016


 


 

Fra Skt. Nicolaus Gade til Søgade
Nr. 24-36
 

Mejeriforeningens bygning (her: 8.10.2014) blev renoveret

og skiftede navn til Karolinegården. Her: 21.9.2016.
De næste 13 billeder er holdt i en streng kronologisk orden, så man tydeligt ser hvorledes butikkerne har skiftet branche og udseende i løbet af få år. Måske fordi huslejen er for høj?
2.2.2014

16.9.2014: Blockbuster er død!

8.10.2014

5.5.2015

22.9.2015: Blockbusters eftf.

- som alleredes var lukket igen 2.2.2016.

2.2.2016: Også Matas er borte.

4.2.2016: Trætte og

bedrøvede postkasser. Det forstås!

21.9.2016

21.9.2016

21.9.2016: Hjørnet af Søgade.

28.11.2016: En af byens talrige trafikanarkister på vej til Føtex.

- og ...


29.1.2017

12.12.2016

29.1.2017

13.2.2019

Ditto

Ditto

1.8.2020

Og nu en begravelsesforretning;
21.3.2021
 

 


 

Fra Søgade til Morten Børups Gade
Nr. 58-66

Foto: Ths. Pedersen, 1956. Lokalhistorisk Samling

Foto: Ths. Pedersen, 1970. Lokalhistorisk Samling

 


 


Søgade

De seks fotos i dette afsnit er fra 21.9.2016

Morten Børups Gade


På toppen ... 1.8.2020


Et af de lokale 'små snedige steder'
 


Sept. 2018
< Ophørsudsalg ...

Ny butik ... >

Febr. 2019

 


 

Fra Morten Børups Gade til Hallssti
(dvs. højre side af Frederiks Allé-broen)
 

1927: Broen og husrækken ml. Børupsgade
og Nikolausgade. Lokalhistorisk Samling.

Broen set mod de Mezas Vej. Efterår 2003, da man etablerede den såk. og dav. rampevej ...

2010 - set mod de Mezas Vej

2015 - kuglen ved Hallssti


Foto: Per Bech Petersen, 1966.
Copyright: Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv.

 
Frederiks Allé-broen, banegraven og en del af især højresiden af alleen.
Tak for tilsendt flyfoto fra 1958.
Øverst til venstre ses Godsbanegårdens bygninger mv.

 

Fra Hallssti til Ewaldsgade
Nr. 92-98


1950: Nr. 94-98; leveret af Danske Billeder


Bemeldte husrække set i sept. 2016

21.9.2016

Ditto

Aug. 2014. Åbningsdag for cupcakes ...

April 2012

Januar 2014

Aug. 2015. PhotoCare skal flytte få meter

Aug. 2016. PhotoCare flyttede få meter

23.3.2017.
Før: PhotoCare / Nu: Genbrug

11.9.2017. Ny facade

28.1.2019
Gadebutik; ja, hvad ellers!

1980. Samme hjørne plus noget af husrækken. Foto: Th. Pedersen; DB.

1954. Hjørnet af Ewaldsgade. Ukendt fotograf.

Maj 2015

23.3.2017

15.9.2018

Januar 2003: Bredt fortov og manglende cykelsti ...
 

1961. Tilsendt foto; ukendt fotograf.


10.1.2018
 
1.12.2018

1914. Tilsendt foto. Ukendt fotograf
 
7.2.2019

6.2.2020


Et kig ind ad Ewaldsgade; sept. 2016


Ditto - med gadebutik(!); feb. 2022


 


Frederiks Allé set mod syd fra hjørnet af Jægergårdsgade - i hhv. 1905 og 2015

Se det sort-hvide billede i en endnu bedre opløsning i et nyt vindue.
Klik her!
 

Fra Ewaldsgade til Holbergsgade
Nr. 102-116
 


26.2.2013


Venstre hjørne af Ewaldsgade;
21.9.2016

18.3.2016

21.9.2016

2.3.2014

22.5.2015

21.9.2016

4.2.2019

3.6.2020

8.7.2010

19.8.2017

18.6.2021

21.9.2016

7.7.2018

17.7.2020

20.10.2020
 

 

 


1936 - set fra Lundingshus mod Harald Jensens Plads

Juli 2004 var det nygifte kronprinsepar i byen, og i den anledning havde en fiffig butiksejer skabt et nyt gadenavn

 

Fra Holbergsgade til Absalonsgade
Nr. 120-148


Et kig ud ad Holbergsgade; 21.9.2016


Juni 2013: Hjørnet af Holbergsgade

7.7.2018

April 2013: Endnu en butik lukker
- og skifter branche


21.10.2010


22.11.2016


25.1.2020

 


Tak for to tilsendte fotos fra 1958

Sept. 2016: Set mod Absalonsgade

10.3.2019: REMA 1000 på det fhv. 'bagerhjørne'; se længere nede.


Husnr. 140-148, set mod Absalonsgade.
Foto: Ths. Pedersen; 1953. Tak for tilsendt foto.
 


1.10.2008

Frederiks Allé 140 i 1980. Se længere nede anlæggelse af ny cykelsti og fodgængerfelt 


21.9.2016

Den store, gamle kiosk lukkede i marts 2015

Sept. 2016: Set mod Holbergsgade

25.4.2019: Bygningen under ændring

23.3.2020: Også i blæsevejr

19.5.2020: 'Guldhuset' næsten færdigt

26.5.2020: Færdigt?
 


21.11.2008

'Bagerhjørnet' ved Absalonsgade; dødsdømt, dræbt og begravet ...


1960. Tilsendt foto; danskebilleder.dk

1980. Ths. Pedersen; Lokalhist. Saml.

27.9.2012

27.1.2014

11.9.2016

17.10.2016

19.1.2017

Absalonsgade, 5.10.2016

Ditto

26.2.2017

27.3.2017 - og ...

ditto

 4. januar 2015: Efterladt knald-affald fra nytårsaften!


1955: Set fra Dannebrogsgade. Læg mærke til datidens
skifte fra brolægning til asfaltering. Tilsendt foto.

 

Fra Absalonsgade til Schleppegrellsgade
Nr. 160-180


Et kig ud ad Absalonsgade; 19.1.2017
 


Nogle af husrækkens nærbutikker; 27.8.2015

Ditto - 21.9.2016

Husrækken set 21.9.2016

Sidste butik før Frederiksbjerg Torv. Tidligere Danske Bank, nu Sct. Lukas Apotek.
21.9.2016

20.7.2017

1.9.2018
Apotek i den fhv. bank

15.5.2020
Så lukkede kiosken

3.6.2020
Og så lukkede frisøren
Fra Alta til Kiwi til Netto >>>
2 x 24.8.2017
 

13.8.2020

24.9.2020

Do.

29.9.2020En af de i vore dage desværre mere og mere sjældne rigtige vinterdage;
27.1.2014

Ledningsnedgravninger igen igen ...


7.12.2020

7.12.2020

8.3.2021. Cykelparkering på en kvindedag!


Pakketransporterne tager det ikke så tungt med af- og pålæsning.
Ét sted skal de jo parkere, som man siger ... [8.4.2021]

 


 

Fra Schleppegrellsgade til Hedemannsgade
(Frederiksbjerg Torv)

Se næste ramme!

 
 

FREDERIKSBJERG TORV


1930

Okt. 2008

Dec. 2009

Aug. 2016

Alpehusets tårne blev pga. forfald nedtaget i 1961, og nye tårne blev først opsat i 1993.
 


1955. Danske Billeder

1961. Danske Billeder/B. Venge

1980. Danske Billeder/P. Pedersen

1980. Foto: P. Pedersen.
Som det ses, lå Egon's Cykler her, før den flyttede til hjørnet af Dannebrogsgade.

Okt. 2008

I mange år og stadig ...

Okt. 2008

Dec. 2009. Både post og bank er lukket! I banken er der nu apotek.

Det var dengang ...


1961. Foto: K. Gottrup; tilsendt foto


Ca. 1960. Tilsendt foto


Se afsnit om installationskunst(?) på Frederiksbjerg Torv
på siden om
Byens Nips
.
 


August 2016


8.4.2018
 


1.9.2018
 

23.7.2020

26.8.2020

Ditto

Ditto


26.8.2020

Nej, nej, nej! Skam dig, Blæst!
Den 6. marts 2021 slog du vores store 100 år gamle hvidpiletræ ihjel ...


7.3.2021 ...

7.3.2021

8.3.2021 >>>

13.3.2021

20.3.2021

23.4.2021
Gad vide, hvad der skal ske med resterne - og med roden. Vil man grave den op eller dække den med brosten ...? Indtil videre ligger den der bare.

Tiden, der fulgte. Efter træets endeligt ...


19.6.2021

Ditto

Ditto. Her landede en af de store grene!

9.7.2021. En bytteboks!

9.7.2021. Kun i en måneds tid.

17.8.2021. 'Bytteboxen' er flyttet.

4.9.2021. Stubben er næsten skjult.

4.9.2021
       

 

 

  

 

Websidens anden del:


 

Frederiks Allé
(overført fra websiden om Frederiksbjerg)


Før:


1936: Ved Frederiksbjerg Torv, set fra Horsensgade

Og set den modsatte vej, ud ad Horsensgade (1936)


1918

1936: Ved Lundingsgade.

1936: Ditto

1936: Do.

1961: Frederiksbjerg Torv til venstre.

1961: Ditto
 
1935: Sporvognssporet anlægges.

1973: Overgangen ved Lundingsgade.

1977: Ved Dannebrogsgade.
2012: Gavlreklamen om Jolly Cola genopstod i Den Gamle By.


1) Frederiks Allé omlægges i 2008:


 
Cykelstier og busbaner på vej, august 2007


28.1.2008: Ud for Lundingsgade.

28.1.2008: Ditto

11.2.2008: Ditto

3.4.2008: Mellem Jægergårdsgade og Ole Rømers Gade.

24.4.2008: Ditto
Ud over at der laves cykelstier i gadens begge sider etableres der en lang midterhelle mellem Jægergårdsgade og Frederiksbjerg Torv.

24.4.2008: Den sidste rest af de gamle skinner blottes og forsvinder for good.

24.4.2008: Der er ikke meget plads mens arbejdet står på.

2.5.2008: Linie 2's spor er ikke længere dækket af asfalt; nu er det nærmest helt væk.

2.5.2008: Ditto

2.5.2008: Sporvognens tid er for evigt forbi på Frederiks Allé. Nok også andre steder ...

Resultat:


4.6.2008: Sidste hånd og fod er ved at blive lagt på dette utraditionelle stykke af hellen som ligner små pyramider. De er lavet af lys, kinesisk granit.

12.7.2008: De højeste af pyramiderne i deres smukke endelige form på hver side af overgangen ud for Lundingsgade.

15.9.2008: Men hov! Hvad sker der nu?


Skal pyramiderne allerede væk igen?
Har vi her et eksempel på gemen beskæftigelsesterapi eller 'blot' mangel på planlægning?


17.9.2008: Herre jemini! Tre måneder efter anlæggelsen fjerner man de smukke trafikdæmpende trekanter! Af sikkerhedsårsager ...


17.9.2008: Væk er de to pyramideområder ved overgangen. Hvad bliver mon det næste? Sagaen fortsætter

Ifølge TV2|Østjylland skal pyramidernes spids slibes ned, fordi en rådmand har fået at vide de trekantede sten er farlige (sic!).
   Ja, hvilke sten er ikke det, hvis uheldet er ude; tsk, tsk, tsk.

1
1.8.2008: Pludselig er Alta lukket og i løbet af no time omdannet til Kiwi.

April 2008: Nyt kabelskab på hjørnet af Jægergårdsgade - som selvsagt kort tid senere ser sådan ud

12.7.2008: Ny cykelsti uden kantsten plus nye stoppestedsskilte.
   Der er nu bogstavelig talt glidende overgang mellem cykelstien og fortovet.

12.7.2008: Ombygningen af den trætomme allé er slut, og alle andre end gående trafikanter er blevet tilgodeset ...

... bl.a. fordi det nu tilsyneladende er helt accepteret at man må cykle på fortovet, parkere hvor man vil og selv vælge sin vognbane.
 
August 2008 ... og 

Der er kommer varer til


en blomsterbutik, og


så må cyklisterne vige.
(sept. 2009)

 
November 2009

 

2a) Frederiks Allé omlægges i 2021:


4.9.2021. Kom ikke og sig, vi ikke blev advaret. Men nu er det jo også 'allerede' 13 år siden, vi sidst havde oplevelsen ...


12.9.2021 kl. 9:20 tog Hans Petersen dette billedede af de blottede gamle sporvognsskinner. Omlægningen var i gang - og et par timer senere fortiden atter dækket af ny asfalt.

 

De første 12 billeder er fra 12. september 2021

   
Plus tre billeder fra dagen efter, dvs. 13.9.2021 - inklusive de to 'mærkelige' ramper ved cykelstien på Frederiks Allé-broen; formentlig kun i brug til projektets arbejdskørsel(?)  

 

2b) Frederiks Allé omlægges i 2021-2022:

 

VIDEO
Trafikken afvikles næsten uden problemer, selv når alle trafiklys er ude af drift.

 


30.5.2022: Nye cykel- og gåveje tværs over gaden til/fra Lundingsgade.
Og nye midterrabatter som senere tilplantes ...


Et kig mod Ole Rømers Gade

Nu er venstresving ad Morten Børups Gade forbudt

22.6.2022 blev de fem flotte lindetræer på Lundings Torv fældet til fordel for en såkaldt lommepark!
         
         


- får det da aldrig ende med omlægninger af Frederiks Allé?

 

 


OP


 

Genvej til Frederiksbjerg-kvarteret

Genvej til Århus-portalen
 

 

Hjem til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus