© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2022


 
 

Langebro og
Amager Boulevard

+ Under Elmene

 

Langebro (fra 1954) og begyndelsen af Amager Boulevard (fra 1907) fotograferet i 1965 fra toppen af daværende Hotel Europa. Antagelig lige efter at broen havde været oppe.
   Til venstre i billedet ser vi Langebrogade som løber ud til Christianshavn, midt i billedet har vi Stadsgraven og nogle af bastionerne i Christianshavns Vold. Til højre svingbroen af jern (der blev bygget først) som togene fra Godsbanegården kørte over og via Islands Brygge landede ude ved Vermlandsgade.
   Midt i billedet helt ude i periferien skimter vi Sundby Vandtårn som forsvandt for evigt i april 1967, næsten på dato fem år før den sidste københavnske sporvognslinje - Linie 5 - blev nedlagt.
 

Ca. 1956: Ti år før billedet foroven blev taget, så broen og dens omgivelser på Amagersiden således ud, inklusive Rysensteens Badeanstalt ved Langebrogade:

Tilsendt foto af optoget fra Amager til Rådhuspladsen for at hylde 'vores allesammens' nyligt afdøde Kim Larsen / 5.10.2018

 

Næste tre bro-billeder tilhører SULFA. [Senere copyright: Jesper Hobel] De er taget i foråret 1972 af den særdeles aktive og dygtige sporvognsfotograf Per Bech Petersen, kort tid før Linie 5 som den sidste sporvognslinje blev nedlagt.

 

 


Næppe blot en passiar eller fagligt møde midt på broen i 1972; bemærk den løse stang der står og stritter.
(Foto: Per Bech Petersen, copyright: SULFA og Jesper Hobel)

Dette superbe billede fra august 1956 er taget af
Arne Glud og gengives her if. aftale med SULFA:


Dette foto fra 1953-54 tilhører Birthe Melchior.
Af hensyn til godstransporterne blev jern(bane)broen bygget først.

De seks fotos herunder tog Erik Johansen i juni 1954 kort før og efter den nye Langebros indvielse. Billederne tilhører Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv:


Ny og gammel bro, nye skinner - og en bus 32 mod Kastrup

Lidt tættere på - med det gamle stoppested

Og oppe fra den flotte bro med godstogsbroen ved siden af og et rigtigt skib ved Islands Brygge!

Set fra Vester Boulevard med hotellet under opførelse, et års tid før boulevarden blev til H.C. Andersens.

Før 'den gamle bro' så den endnu ældre sådan ud:

Svingbroen fra 1903, set fra Amagersiden


I 1930 byggede en af Amagers store virksomheder
en ny midlertidig(!) Langebro. Annonce fra ca. 1950.

1955-56: Badeanstalten Rysensteen, Langebro og
Hotel Europa. (Tilsendt foto)

 

De fire billeder herunder tog Erik Johansen 3. maj 1933, da Børnehjælpsdagen
holdt fest ved den daværende Langebro.
Ophavsretten til billederne har sønnen Ejvind Johansen og SULFA.

 


1916: Svingbroen set mod Amager

Som skrevet står: 1930. Tv. den såkaldte interimsbro (dvs. midlertidig) under udførelse, th. svingbroen

Den daværende nye Langebro set o. 1935

1937

1937
  Disse tre billeder
tilhører Stadsarkivet Starbas

1937
 
18. februar 1938 tog Erik Johansen dette billede af det første stykke af boulevarden set fra hjørnet af Thorshavnsgade. Dvs. fra indgangen til Hærens tekniske Korps. Copyright: SULFA
 

1950: Interimsbroen plus den seneste
nye bro under bygning

1953: Året før den gamle dør og den nye fødes

Den nuværende nye bro og dens jernbanebro
set i sommeren 1954
1960'erne:

  4'eren på vej fra Vester Voldgade mod broen og Bryggen -
19'eren og 5'eren på hver sin vej hen over broen 
(SULFA ejer billederne)


Tak for de tilsendte billeder. Og til Svend-Erik Lindberg for denne
historiske optagelse, fra da broen var under reparation:

For en tid måtte cyklister og fodgængere benytte den dav. jernbanebro til og fra Amager. Maj 1989.


Syng med Kim Larsen:
♪  Da jeg gik ud over Langebro / en tidlig mandag morgen ...


 


 


Amager Boulevard blev anlagt og fik sit navn 1907. Den løber fra Langebro til Amagerbrogade, og oprindelig var vejen faktisk i hele sin længde en bred boulevard med træer i begge sider. Dog var træerne mellem Amagerfælledvej og Amagerbrogade plantet ude på hver side ad midterrabatten, hvori sporvognene kørte.
   Nu til dags er der kun forholdsvis få vejtræer tilbage og kun på strækningen indtil omkring Seruminstituttet.
 

 


Tag dig ikke af at der er rødt lys.
Kom glad nærmere!

På de to (!) billeder fra 2004 herover skimter man ude til højre hhv. venstre noget af de anmassende byggerier af beton, stål og glas som er skudt op på en området hvor tidligere Hærens Våbenarsenal lå mellem boulevarden, Njalsgade og Thorshavnsgade. Radisson SAS Hotel Scandinavia er fra 1973. Senere er det overtaget af en international hotelkæde og har fået det lidet mundrette navn Radisson Blu Scandinavia Hotel (København); der er nemlig også et Scandinavia i Århus ...


1907 anlægges Amager Boulevard. Til højre en bid af Røde Mølle (se senere).
Bagerst Amagerbrogade. [Fra 'Før og Nu']1997 - foto og ophavsret: Flemming Lamberth, SULFA

- og set den modsatte vej engang i 1960'erne:

Copyright: SULFA og SHS

 


1945

 

Amager Boulevard 2 og 4 som bygningen tog sig ud i 1952 - før rampen ...

... var færdigetableret i forbindelse med til og fra-kørslerne ved den nye Langebro.


Nr. 2 og 4 i oktober 1954.
De fire billeder har tilhørt Starbas/Stadsarkivet.


22. maj 1952


Rampen har overtaget nogle meter af bygningens gadeniveau. Men kajgaden Islands Brygge klarede frisag, som man ser til højre.Set fra Langebro ud ad Amager Boulevard 1915. Fra 'Før og Nu'.Ditto. Fotograferet af Erik Johansen 18. juli 1929.
Billedet tilhører SULFA.


I boulevardens første mange år var der cykelstier mellem træerne
i den brede midterrabat. Foto: Erik Johansen, 18.7.1929. © SULFAUndersiden af broklappen var i 1933 forsynet med denne plakat.
Foto: Erik Johansen, © SULFA


Udkørslen fra Ny Tøjhus og Hærens Tekniske Korps, 1933.
Foto: Erik Johansen, © SULFA

 

Herunder. Skruer vi tiden 50-60 år tilbage, ser man af og til dette syn som på fotoet til venstre: en sporvogn med to bivogne. Sådanne vogntog kørte vi i, når vi skulle med hele skolen i Zoologisk Have i gamle dage.
   Billedet til højre herunder må være fra 19'erens velmagtsdage, for (især) i dens senere år kørte den som regel uden bivogn. Linie 19 blev nedlagt som sporvogn 1.11.1964.


Boulevarden til Amager. Foto fra 1960'erne.
 

På de to sort-hvide fotos her ser man det bur hvori en færdselsbetjent 'svævende' over gadeniveau i nogle år dirigerede og holdt øje med trafikken, før man fandt ud af at anlægge mere praktiske kørespor fra Langebro, så trafikken ikke sinkedes af reguleringslys.

'Trafikburet' - set mod broen (november 1964)

Og set ud ad Thorshavnsgade. Begge billeder er lånt fra Stadsarkivet.


Linie 2 ad Amager Boulevard og Langebro? Der må have været noget galt med Knippelsbro! Per Bech Petersen tog disse sporvognsbilleder i 1967. Copyright: SULFA.
   Som man kan se på fotoet herover til højre, var der i en årrække nedgang til fodgængertunnellen under boulevarden ude fra stoppestedet, mens dette endnu fandtes.


Tunnellen set mod Thorshavnsgade; august 1966. På billedet til højre ser vi ind mod byen i november 1966. Begge fotos tilhører Starbas.24.9.2017


24.9.2017


24.9.2017

 


Et kig ud ad Thorshavnsgade i juni 2012. Foto: NRJ.


Da der fandtes vintre i Danmark: Mænd på 'snekrads' og en betjent
på cykel ud ad Amager Boulevard d. 11. december 1937.
Foto: Erik Johansen, copyright: SULFA

Husene t.h. på begge disse billeder er Hærens Våbenarsenal som for mange år siden blev revet ned - og hvor der senere er dukket kæmpemæssige kontorbygninger op, plus en mængde nye beboelsesejendomme bagved som har fået navnet Ny Tøjhus.


Her på hjørnet af Thorshavnsgade havde Hærens Tekniske Korps til huse. Foto fra o. 1915.


I marts 1930 så der sådan ud samme sted. Foto: Erik Johansen.


Oktober 1954. Foto: Københavns Stadsarkiv.

Fotoserien herunder er fra Erik Johansens enorme billedsamling. Johansen var i mange år ansat ved Hærens Våbenarsenal og senere som tegnestuechef ved Søartilleriet på Holmen. Billederne er fra årene1932-34, og de er taget på værkstederne i 'kanonfabrikken'. De tilhører sønnen Ejvind Johansen og Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv/SULFO (nu SULFA):

 


På dette foto ses i baggrunden bagsiden af FDB's fabrikker ovre i Njalsgade. Juli 1929.
 
To mere af Erik Johansens billeder. På det venstre fra o. 1930 ses portindgangen med lågen inde fra hærens område, mens der endnu var en granitkugle på toppen af murpillerne. Begge billeder tilhører som vanligt SULFA.

 


Og boulevarden på vej op ad broen. Svend-Erik Lindberg tog billedet i 1963-64.


Set fra fjerde sal i Thorshavnsgade 4 i 1990:

Disse billeder tilhører Birthe Ingildsen.


Udsigt fra busvinduer:

12.3.2002


13.6.2003

4.3.2004

4.3.2004


HK's nye glaskolos står færdig og er set i juni 2003. Murpillernes granitkugler er for længst trillet væk ... 

Sporvognene kørte ude i midterrabatten. Til venstre ser vi en på vej ind fra Langebro - og til højre en den modsatte vej, begge nær stoppestedet ved Artillerivej.

Obs: Første del af Artillerivej - dvs. fra Amager Boulevard og til cirka ud for Svend Aukens Plads - hedder i vore dage Ørestads Boulevard.

Obs: Stykket af Artillerivej fra cirka ud for Hf. Sønderbro og til Vejlands Allé hed indtil 2012 Lossepladsvej.


 


1.5.1935

Maj-august 1935. Tre fotos fra omlæggelsen af boulevardens brede midterrabat, da man flyttede sporvognsskinnerne derind i stedet for at de lå på hver side af midten. Erik Johansen stod med sin Leica cirka ud for, hvor SAS-hotellet nu er. Billederne tilhører Ejvind Johansen og SULFA.


1.5.1935
 26.8.1935
 


April 1960. Midterrabat med sporvognstracé, og hen over den: Fodgængerovergangen fra Enveloppevej til Artillerivej (nu Ørestads Boulevard). [Starbas]
 

 Mellemspil om Artillerivejens Kaserne

De to gamle smukt tonede fotografier viser Herbert Højberg foran kasernen i 1927-28.
   Billederne tilhører Højbergs datter Lis Tugwell som også har leveret disse tre kopier af gamle optagelser:

I 1973 blev kasernen overtaget af Statens Serum Institut.
 


Flyfotoet af kasernen fra hvornår fik jeg af Susan Smith i 2016.
 

Voldgraven og boulevarden set fra Panterens Bastion; 1960. Den mikroskopiske anløbsbro er formentlig forbeholdt stadsgartnerens folk. Eller militærets. Fotoet er Starbas'.Seruminstituttet set fra hjørnet af Ved Stadsgraven.
April 1960. Tilhører Stadsarkivet.Den navnløse fhv. træbro mellem Panterens Bastion og Amager Blvd. er vist nu åbnet for civil trafik. Før i tiden var den låst af med et stort gitterværk midt på broen. April 1960; Starbas.


Tv.: Området omkring Artillerivejs (nu Ørestads Boulevard) begyndelse med SAS-hotellet Radisson Scandinavia og de omtalte glaspalæer bagved. Hotellet har adressen Amager Boulevard 70, og det blev færdigbygget 1973. Billedet er fra 2006.

Th.: Instituttet og forrest til højre nogle af kasernebygningerne. Foto fra o. 1975; tak for tilsendte. 

T.v. en trafiktynd udgave af boulevarden i vore dage (juni 2005), set mod nordvest ud for Seruminstituttet (den hvide mur) og gaden ved navn Ved Stadsgraven.
   Til højre Kvinderegensen, Amager Boulevard 101 - hvor der også bor hankøn nu om stunder, se selv: http://www.qr.dk/


Ca. 1930: Stadsgraven (ofte kaldet Christianshavns voldgrav) med
Kvinderegensen midt i billedet og Elefantens Bastion og dens legeplads
foroven. Yderst til højre dæmningsvejen mellem Torvegade og
Amagerbrogade. [Billedet er udlånt fra Det kgl. Bibliotek]

I nr. 103 - som hænger sammen med Ved Stadsgraven 15 - ligger der en del private firmaer, og i nr. 111 ligger Norges Hus.


November 2012. Bygningen er fra 1932.Bygningen efter Kvinderegensen er Amager Boulevard 103 (fra 1975) som hører sammen med Ved Stadsgraven 15 (fra 1963).


Til venstre og til højre - set hhv. ind mod byen og ud mod Amager - har vi her to sporvogne omkring 1962.


1967: Linie Irma-Kaffe med skiltene 2 og 5 på samme vogn.
Foto: Per Bech Petersen. © SULFA
Opmuringen af den gedigne og senere hvidmalede mur foran Statens Serum Institut, fastholdt af Erik Johansen i maj 1938.Tv.: Boulevarden slår et af sine knæk, hvor Ved Stadsgraven (til højre uden for billedet) munder ud i den. Billedet er fra 2006.

Hotellet set og fastholdt af i to fine fotos af Eyvind Fledelius i november 2008 ovre fra pladsen hvor Enveloppevej ender ved Torvegade. Hvert år i november-december, efter mørkets frembrud, ønskes årvågne københavnere GOD JUL fra hotellets facade.
   I dag [2014] hedder det Radisson Blu Scandinavia Hotel. Intet mindre.Udsigten fra Vor Frelsers Kirkes berømte tårn; Niels Rydahl 2015


Klistermærke fra 80'erne.
Tilhører Susan Smith.Bygningen efter nr. 103 er en vinkel som består af nr. 111 plus 111A-111D. Den er opført i 1933 - og er Norges Hus.


Imellem nr. 103 og nr. 111 kan man se over til 'den norske kirke' på Ved Stadsgraven. Kirken har flere officielle navne: Kong Håkons Kirke og Den norske Sjømannskirken. Den blev indviet i 1958.

Amager Boulevard 111A

- Norges Hus ...


 


Niels Rydahl-panorama fra ca. 2014 - mod Amagerbrogade.

 


 

Boulevardens nr. 115 er den gamle gedigne bygning som oprindelig husede (og stadig hedder) Den Kgl. Mønt. Nu er det (blandt andre?) Mostrups Forlag som har til huse dér.
   2006: Er der noget med at der snart skal indrettes boliger på Mønten?


Fotograf foreløbig ukendt - © SULFA
 

 


Det skulle der - og det trak ud! Niels Rydahl tog disse billeder i 2013, da ombygningen af Den kgl. Mønt og opførelsen af en tilhørende karré stod færdige.Den Kgl. Mønt i sin smukke vildvinsdragt - fotograferet af Flemming Lamberth i 1996. 'Mønten' blev bygget i 1923.

 

Vi springer lidt op og ned i tid her


Indgangspartiet til 'Mønten' forevigede jeg selv i 2012. Nu er den gamle statsvirksomheds bygninger lavet om til boliger!
Juni 2008
ser man her hvor langt de allerede er med at indrette boliger både i de gamle hæderkronede bygninger og i en helt ny inde bagved. Og den store skorsten er borte.


En januardag i 1930 tog Erik Johansen disse fine billeder af Den kgl. Mønt set fra boulevardens daværende midterrabat, en sindig hestevogn og den velkendte klassiske Københavnerbænk:

Og en forårsdag i 1972 tog Per Bech Petersen et af sine talrige billeder af Linie 5 ud for Mønten på vej mod byen:


© SULFA
2004

 


Hjørnet af boulevarden og Amagerfælledvej har i årevis ligget hen som en mellemting mellem en brakmark, en urskov og kommunal ubeslutsomhed. Tidligere havde Statsprøveanstalten en stor bygning her på hjørnet af Bardenflethsgade (billedet til højre og herunder), men den skulle partout rives ned. Og de mange små nyttehaver, som lå ved siden af, er også nedlagt for længst. Gad vide om nogen længere kan huske hvorfor. Sikkert ikke!


Dette Erik Johansen-billede er fra 1935.


18. marts 1938. Erik Johansen, © SULFA


 

 

 

 

 

I to nicher i bygningens facade ud mod Amager Boulevard står der en drengefigur, som er udført af Rasmus Harboe o. 1921.
   De symboliserer henholdsvis metal- og læderafprøvning.
   Huset blev if. Wikipedia opført 1896 og nedrevet 1995.

 200620062006
T.v.: Gadehjørnet Amagerfælledvej / Amager Boulevard ligner næsten sig selv i sommeren 2008, dvs. omtrent som det har set ud i en menneskealder nu:

 

T.h.: I 1997 tog Fl. Lamberth dette billede fra diagonalt modsatte synsvinkel, fra Bardenflethsgade hen over brakmarken med Den Kgl. Mønt og gadekrydset ved Amagerfælledvej:

Urskoven i juni 2008 set fra Amagerfælledvej mod Amager Boulevard med Mønten i baggrunden.
   Bortset fra at trafikken ved det store vejkryds i vore dage næppe ville have været sundt for afgrøderne, kunne de små nyttehaver på området lige så godt være blevet liggende, når der alligevel aldrig er sket en pind med det areal som eller burde være ret attraktivt.

Fotos fra 2016:


7. oktober / JG


7. oktober / JG


O. 1. november / NRJ


Ultimo oktober / NRJ

November 2012 ser det ud til at området - eller noget af det - i det mindste er omdannet til parkeringspladser, om ikke andet:


Set mod Amagerfælledvej.


Foto: nrj, december 2012

Efterår 2016 går entreprenører endelig i gang med at klargøre området til opførelse af 112 ejerlejligheder, efter det har lignet en urskovsbrakmark i 30-40 år. Billeder følger - nu!


Sidst i oktober 2016 (NRJ) - set mod Amagerfælledvej
 


Fotos fra 2016:


7. oktober / JG


Oktober / Jytte Rasmussen


O. 1. november / NRJ


Ultimo oktober / NRJ

 

 


10. februar 2017


Jytte Rasmussens optagelser af nybyggeriet på hjørnet af Amager Boulevard og Amagerfælledvej, set hhv. hen imod boulevarden og fra boulevarden ...


8. juni 2017

14. juni 2017

10. august 2017

18. august 2017
 

 


18. august 2017

 


Man tror knapt sine egne øjne! Den store grund på det nordvestlige hjørne af boulevarden og Amagerfælledvej bebygges i 2017, efter at have ligget øde hen i næsten to menneskealdre:

Foto: Jytte Rasmussen, 28.9.2017

 


Fotos fra 18.2.2018:

    


 
T.v. et billede taget fra 1. sal i en HT-bus og set fra Amagerfælledvej mod Amagerbrogade. Jeg beklager de let duggede busruder. Statsbanernes gamle trekantede advarselsskilte, som anes oven over kørebanen, blev først pillet ned i 2004 eller 5!
   T.h. et noget ældre billede med næsten samme motiv som det venstre. Og herunder har en Linie 19 netop forladt sit 'Fast stoppested' ved Amagerfælledvej:


Læs mere

 

Boulevard-facaden af karreen Møllegaarden set fra det nordøstlige hjørne af Amagerfælledvej i oktober 2016:

 

Møllegaarden så således ud i 1925


set fra det sydøstlige hjørne af Svinget. Billedet er taget af Peter Elfelt, og er nu frigivet som 'public domain' af Københavns Museum.


Amager Boulevard 120. Billede fra juni 2008. Efter ismejeriets tid og indtil begyndelsen af dette årtusinde lå her i mange år Nicolaus Møllers store frimærkehandel DANO. I lokalet til venstre var der lager, til højre var selve butikken.


 

De tre billeder herunder har Jørgen Aamand sendt til mig. De er fra frimærkehandler Nicolaus Møllers sidste åbningsdag den 29. august 2000.


Samme butik i oktober 2016

 

"Mejeriet Møllegaarden" havde navn efter den store ejendom fra 1921 som netop hedder Møllegården. Det er en andelsboligforening, og den består af Amager Blvd. 118-124, Svinget 12-18 og Amagerfælledvej 21-27.
   Stavemåden med aa for å er bibeholdt, og karreens officielle navn er Andelsboligselskabet Møllegaarden. Dens overskuelige hjemmeside kan ses her.
   For få år siden blev den udstyret med store altaner, men heldigvis kun på facaden mod Svinget.

 21. september 1936: To billeder set mod Amagerbrogade,
mens boulevardens midte er under omlægning.
Foto: Erik Johansen, copyright: SULFA

 

 


November 2012

 

 

 

 
 Karreen mellem Amagerfælledvej og Ved Amagerport, ca. 1915;
opført 1913.

  Den østlige hjørneejendom ved Ved Amagerport. I den nu nedlagte og tilmurede butik på hjørnet lå indtil for nogle år siden længe en af byens bedste landkort-forretninger som var eksperter i opklæbning.

Et kig ud ad Ved Amagerport - med den fhv. kortbutik på højre
hjørne og [?]-forretning på venste; oktober 2016:

På næste gadehjørne har vi den nordvestlige ejendom på hjørnet af Svinget, som i et stort sving jo krydser boulevarden på sin vej fra Amagerfælledvej til Amagerbrogade. Også her har der i tidens løb været adskillige forskellige forretninger; en hundeklipper bl.a. Den nuværende rædsel er flere år gammel ...


14.6.2005


7.10.2016
   To optagelser fra 1972 gjort af Svend-Erik Lindberg med defekt kamera. Et DSB-lokomotiv på vej mod det såkaldte bomhus i Svinget. 

September 2004 og april 2008 ser 'bomhuset' på boulevarden ud som herunder; på billedet til højre ser vi noget af Svinget:Bomhuset som aldrig har været et bomhus ...

 

De tre billeder til højre er taget af Flemming Lamberth/SULFA i maj og oktober 1994.

 

Obs!
Da Fl. Lamberth sendte mig disse tre billeder, besvarede han samtidig et spørgsmål ang. historien om det såkaldte bomhus:
"Jeg vedhæfter fotos fra 1994 af grillbaren på Amager Boulevard. Her ses standeren med signalet (tydeligst på aftenbilledet), og på siden af huset ved skinnerne sidder den kontrolboks, som jeg er overbevist om styrede signalet. Ud over dette mener jeg ikke, at husene har haft noget med jernbane at gøre."
Tre billeder taget af Ruth Eli Hansen en septemberdag i 1991, da et udflugtstog krydser boulevarden. Det kommer ad Svinget (hvorfra mon?) - og fortsætter ad Svinget, sandsynligvis for at køre helt ud til Saltværksvej.

Næste billede er også taget af Ruth E.H. og viser et tipvognstog i Svinget ved boulevarden engang i 1994.
   Vognene er fyldt op med småsten. De blev kørt til Kastrup for at blive skyllet fri for støv af hensyn til de arbejdere som skulle bruge stenene som bygningsmateriale. Derefter blev de kørt retur samme vej til ... hvortil mon? Måske ind til byen et sted, eller over til den daværende Ødestad.


 2012

Det grønne sving midt i Svinget mellem Amagerfælledvej og Vermlandsgade består bl.a. af denne smalle sti som er anlagt oven på det gamle godstogsspor - og som er præcis 1,435 m bred! Nemlig afstanden mellem skinnerne. Billedet er set i retning af Amagerbrogade.
   Næste billede er set den modsatte vej, altså i retning af Amagerfælledvej:


2016

 


  Hans Krogs to billeder fra 2002 af de gamle advarselstavler som indtil for få år siden stadig svævede over boulevarden. 

   Det østlige hjørne af Svinget. Med en af Amagerbro og Sundbyøsters kendte bagerforretninger - som*)

Lidt efter Svinget (her set ind mod byen) har vi her et af mange mennesker meget savnede offentlige transportmidler - en sporvogn. 


Forår 1972. Foto: Per Bech Petersen. © SULFA

*) som har skiftet navn og evt. ejer. Nu er det gamle regulære navn Boulevardens Bageri ikke længere passende. Nu hedder stedet ... ja, se selv!

7.10.20161960'erne
 Karreerne mellem (nærmest) Kongedybet og Svinget. Den midterste er boulevardens nr. 126. Opført 1914.
Foto fra september 2008.

 


Hvor den næsten trekantede karre fra 1923 i dag er Amager Boulevard 128A, B og 130 plus Kongedybet 3-5 og Under Elmene 7, 7A og 9-13 lå indtil 1916 Røde Mølle.
   De to billeder til venstre tilhører SULFA. De tre andre er sakset fra 'Før og Nu' 1923.


Akvarel af J.L.J. Ridter, 1904Og lidt længere fremme i samme karre finder vi Boulevard Bodega i nr. 129, og i nr. 131 Revisionskontoret Antik Torben; sådan står der i hvert fald på facade og forretning.


Vore dages rygeplads; tsk, tsk!
Cykelforretningen i nr. 133 hed i mange år FIX Cykler. Nu hedder den altså Moreno Bikes - og i helt gamle dage hed den Brødr. Christiansen Cycle & Motorforretning. Se bare denne annonce fra omkr. 1918 

Og på den modsatte side: ejendommen på hjørnet af Under Elmene er fra 1916:


September 2008

April 2010

 


 


 

Sprængte vandrør i Svinget mellem Amager Boulevard og Amagerbrogade.
De næste fem fotos tog jeg i maj 2003 med mit første og den gang en måned gamle digitalkamera, den populære Canon PowerShot G3. På det tidspunkt var 640 pixels rigeligt på datidens skærmstørrelser. I vore dage er kvaliteten diskutabel, men motiverne lever endnu - selv om der vist nok er blevet ryddet op sidenhen ...

 


 

 

Sidste del af Amager Boulevard - hvor den smelter sammen med Amagerbrogade - så sådan ud omkring 1962:

Ditto, men set oppefra - ind mod byen:


Foto: Ruth Eli Hansen, 1995


Antagelig en af de sidste Linie 5'er; linien blev som bekendt nedlagt i april 1972.
Allerede 1.11.1964 blev Liniue 13 bussificeret, og ved stoppestedets helle ser vi
skilte for både 5'eren og 13'eren.
Foto: Per Bech Petersen, 1972. Billedet tilhører SULFA og SHS.


Husrækken fra nr. 127 til 133. Kun fire husnumre på så lang en strækning.
(Foto fra september 2008)
 


Et af øens spidse og allermest kendte gadehjørner: Amager Boulevard og Amagerbrogade.
Også kaldet Privatbankens hjørne. Øh, Unibanks. Nå nej, Nordeas - endnu. Marts 2004.


I begyndelsen af 1960'erne så der sådan ud. Med et helt spind af luftledninger ...

Disse tre billeder tilhører SULFA

(Erik Johansen, 1936)


Ca. 1935. Tak for tilsendt foto.
Hvad går den l-a-n-g-e kø mon ud på?

Omkring 1920 saa der saaledes ud samme Sted:

Bygningen midt i boulevarden var en transformerstation. Indtil 1935 var der cykelsti i midten
af boulevarden ved siden af sporvognene; se billederne højere oppe på siden.

Endnu tidligere, vel omkring 1910:

og lidt senere

 


Mellemspil om

 

Under Elmene set mod boulevarden. Susan tog billedet i  2008

Og set oppefra af Flemming Lamberth i 1996
© SULFA

 

Københavns Politis Station 4 havde adresse i Under Elmene 7 fra 1923 til 1970.
   Tidligere lå stationen ved Børnehusbroen som forbinder de to dele af Torvegade over Christianshavns Kanal. Og i 1970 flyttede den ud til Hørhusvej i Sundbyvester.


 

Foto af Station 4's facade eller skiltning Under Elmene søges

 

Erindringsbilleder
Én gang i mit liv har jeg besøgt Station 4, mens den lå i Under Elmene. Det var i 1948, og jeg var endnu ikke fyldt 6 år.
   En sommerdag året før havde Mor sendt mig hen til HB-bageren ved Holmbladsgade efter wienerbrød. På min vej tilbage, ud for Bremergården, lå den dér i gruset! Foldet to gange, en 50-kroneseddel. Med rystende hånd snuppede jeg den og spurtede hjem.
   Men min Bedste - som bare havde sin aldersrente - var hæderligheden selv, så hun gik op på politistationen og afleverede mit fund. Hvorefter vi ventede et år, spændte på om der ville blive udbetalt findeløn.
   Da der var gået 12 måneder, tog Bedste mig ved hånden og vi gik op til Politiet. Og dér - af vagthavende betjent på Station 4 - fik jeg udbetalt mine velfortjente 30% af de 50 kroner. Som jeg sandsynligvis brugte til bl.a. en seksløber i '1000 Ting' på Amagerbrogade. Det var altid godt at kunne forsvare sig, hvis man kom i ildkamp hjemme i Græsvænget!

 

Et kæmpemæssigt underjordisk parkeringsanlæg er ved at blive bygget under Under Elmene, hvorefter der skal anlægges en ny grøn plads ovenpå. September 2008.
Og set den modsatte vej i formiddagssol i april 2016:

Klassiske Københavnerbænke er blevet 'frisket op' med iøjnefaldende kulører og et slogan med diskutabel stavemåde.

Fotos fra september 2008.Fra september 2008 til april 2010 er der ikke sket meget
- skulle man tro; men mon ikke der er! I undergrunden.

Se Leif Steen Hansens billedreportage af hele forløbet
med etableringen af det store parkeringsanlæg.
Klik her!

 


September 2011

Ditto


Do. - i ny skikkelse


Og i aftenstemning 28.12.2012
- foto: nrj
November 2012 med synlige fuglekasser -
og august 2013 med næsten skjulte.

 


Under Elmene/Kongedybet, 1970.
Foto: Svend Wrønding; copyright: SULFA


Niels Rydahl opdagede for et par år siden
dette gamle skilt ved nr. 16-18. 1958 tog Torben Andersen dette billede af noget ledningsarbejde.
Forretningen på hjørnet af Under Elmene var V. Jarnings Konditori.
 


 

 


Amager Boulevard - fortsat:
 


Henholdsvis bag- og forside af en fotopose fra 1938. Læg bl.a. mærke til den informative belysningstabel.
(Gave fra Susan Smith)

Ditto - men fra 1960. Det lille pudsige rim med de diskutable versefødder er still going strong.
(Tilhører Erik V. Pedersen)

Så sent som i 1997 lå Amager Foto stadig her på Amager Boulevard 134. Men at dømme efter den manglende udstilling er nøglen nok drejet om.
(Foto: Flemming Lamberth)

Ole Fengers fotopose fra 1959 ser sådan ud:


Denne pose er fra beg. af 80'erne og m.a.o. fra før naboen pasfotografen blev automatisk. (Tilhører webmaster)

De tre billeder herunder er taget af - og tilhører via SULFA - forretningen Amager Foto.
De blev i 2010 brugt som en del af en julehilsen-billedserie fra Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv:

1972

Ca. 1994

1972
Fl. Lamberth skriver bl.a. således om fotoet til venstre i SULFA's julehilsen:
   "På billederne er de gamle forretningen endnu intakte: Lingeriforretning, Amager Foto, Vixi Chokolade, tobaksforretning, Norsk Fars, Børnenes Alt og Olsson Møbler."
   Og om billedet i midten skriver Fl. Lamberth:
   "Amager Foto var en af mange fotoforretninger ved Amagerbrogade. Af andre ældre forretninger kan for eks. nævnes: Sønderbro Foto, Svends Foto, Keils Foto, Lejbok Foto og fra nyere tid Bingo Foto, der lukkede 2010 som Amagerbrogades sidste rigtige fotoforretning. På billedet ses Solveig Bech Jensen, der var tredje generation bag disken i Amager Foto. Forretningen lukkede i 1997."

Tak for tilsendte foto fra o. 1935:

 

Ejendommen Elmegården på hjørnet af Amagerbrogade:


Juni 2008. Til højre ses en bid af Under Elmene.

Den store gamle dametøjsforretning er nu frisørsalon med kreativt firmanavn: Director's Cut; august 2013.

Samme som ovenover. April 2016.

April 2016. Amager Foto er pist væk. Øv!


En karré i engangs-regnfrakke, september 2017:
Elmegården på Amager Boulevard-Amagerbrogade-Hollænderdybet-Æblestien-Under Elmene5'eren på Amager Boulevard
- den sidste sporvognslinje i København. 
  Kopier af Svend-Erik Lindbergs lysbilleder fra april 1972: 


Første stoppested på boulevarden når ...

... man kommer fra Amagerbrogade.

På vej ind mod byen.

Ud for Mønten - på vej mod Amagerbrogade.

Cirka ud for Serumsinstituttet.

Ditto.

Ved ejendommen Møllegården mellem Amagerfælledvej og Svinget.

Ved trafiksignalet ud for Ved Stadsgraven.

Amagerfælledvej set mod syd - og med den sidste reklame på dén gavl?

 

Sporvognsbillederne tilhører bl.a. Torben Liebst og

 

Tak til Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv [SULFA] for lån af bl.a. Erik Johansens billeder.
'ss' er Susan Smith. nrj eller NRJ er Niels Rydahl Jensen.
 


 


Genvej til forsiden af Amager-portalen på dette websted.


 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus