© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2021

 

 

Kastrupfortet


 


September 2007

Kastrup Fort

 


Kastrup Batteri var fortets oprindelige navn, men blev ændret til Kastrup Fort omkring 1910. Fortet blev anlagt 1886-87 som et led i Københavns søbefæstning. I 1922 blev det nedlagt som forsvarsanlæg.
   I 1933 blev Kastrup Fort indrettet som offentligt anlæg og indgik samtidig som en del af Amager Strandpark. I daglig tale har fortet næsten altid heddet Kastrupfortet (i bestemt form) - eller hos lokalbefolkningen i Kastrup og Sundbyøster blot
Fortet
 

 

Gratis friluftsunderholdning 1957

 

Fra efteråret 2012 til foråret 2013 rydder kommunen de gamle hegn og buskadser på en stor del af fortet! Se hvorfor på opslaget til højre.
Begge billeder: Mikela Rasted, januar 2013

 

Klik og åbn: Udviklingsplan for fortet i årene 2011-2021

 


Omkr. 1923
 

1933; fortet blev straks populært
 


1976


Læg mærke til hvor smal landtangen var mellem voldgraven og Øresund i gamle dage


2006


Prik på denne 2002-pjece og se Vej & Parks beskrivelse af fortet.2007
Vandgraven omkring fortet er ca. 1600 m lang, og var oprindelig 3 m dyb. I dag er dybden højst 2 m.

 


Udsigt mod nord med bl.a. Sundby Vandtårn og Gasværk samt Rådhustårnet i det fjerne.
   Foto: Københavns Stadsarkiv, Starbas, juni 1931.

Udsigt mod syd. Er det Kastrup Glasværk og/eller Bryggergården man ser bag fortet? Eller måske Superfos-kemifabrikken?
  
Foto: Københavns Stadsarkiv, Starbas, juni 1933.

Georg Lennild tog billedet ovre fra Amager Strandvej i 1933, ikke længe efter at vejen på dette stykke (fra kommunegrænsen til Prags Boulevard) havde skiftet navn fra Krudttårnsvej. Billedet tilhører Bogøs arkiv og Poul-Erik Pløhn.


Cirka 1936. Starbas.


1921-22. Dette og de næste bruntonede gamle billeder tilhører Kim Larsen, hvis morfar var "2. Nielsen"


Efter at Københavns Kommune i 1925 havde overtaget fortet efter militæret,
kunne kontrollørerne ved gitterporten iføre sig mere civile uniformer.
Foto: Erik Johansen, 1933 © SULFO


Og en klam februardag i 2012. Foto: Rene Petersen

 


Foto: Georg Lennild, 1917. © Poul-Erik Pløhn
 


 

Men hvad var anledningen?
Til denne folkefest med faner og det hele, søndag den 28. juli 1929?
(Fortet åbnedes jo først for offentligheden officielt i 1933; er dette en forpremiere?)

De ni fotos er taget af Erik Johansen, og de tilhører sønnen Ejvind Johansen og SULFA.
 


 


 Ca. 1940. Fra venstre: Min far, min farbror og min mor samt et vennepar, hvor manden nok også er fodboldspiller.

 


 

Klik og åbn: Genvej til 'Kastrupfortet som friluftsbiograf'

 

Der er tre adgangsveje ad hvilke vi kan komme ind på Kastrupfortets område:

  Ad broen fra Strandvejen - Fra hj. af Svend Vonveds Vej 
Og fra hullet i hækken, hvor der førhen var en bro over en nu overdækket regnvandskanal:


På vores tur i dag vælger vi denne vej. Kom bare med!

 


På den anden side af hullet i hækken passerer vi den overdækkede nedgang til vandreservoiret - er det vist ...

Vi standser og kigger på den lille kommandantbolig med Chr. IX's navnetræk, hvor nu kommunens Vej & Park har kontor.

Og vi belaver os på at gå helt ind på selve fortet - denne smukke sensommerdag sidst i september 2007.

 


Udsigten hhv. til venstre og til højre    fra vandgravens lille gedigne bro med de tykke planker og det smukke smedejern.

Husene lige bag vandgraven hører til Hf. Fortbo og var nogle af dem som overlevede anlæggelsen af Metroen.

 


I dette bladmørke hjørne til venstre lige efter broen ser vi den tidligere låge ned til vandgraven, hvor vi lejede robåde i 1950'erne.

1958

I hvert fald den ene af disse tavler kunne godt trænge til en fugtig klud med Ajax ...

 


Herover: Ad den brede trappe kan vi komme op til niveau 2. Ad den lange, smalle, snoede sti til højre kan man nå helt op til niveau 3.

  Man kan også gå mere direkte op til toppen og ned igen ad de gamle stejle trapper med trin af beton På vores vej videre frem har vi den nordligste af de to imponerende og dystre kasematter bygget ind i skråningen.


Men i 2012 sker der pludselig noget, da Københavns Befæstning sammen med
sponsorer gennemfører en renovering af både nord- og syd-kasematterne:


Begge billeder er taget af Rene Petersen
i februar 2012.

Hvis bare denne vandpost kunne snakke - for ikke at tale om tissehuset her!

Og med ryggen til toiletterne ser vi så den store - nu alt for tomme - eksercerplads eller forgård, som ikke er en fortgård, med tribuneforhøjning til venstre.

 

Præcis hvor jeg står og tager billedet herover, stod for 55 år siden et lille hvidkalket hus med filmfremvisere og -operatør. Mellem huset og forhøjningen var der en masse lange træbænke, og på dem sad vi børn i alle aldre og svælgede i gratis film på et lærred oppe på scenen. Der var plads til 1200 på bænkene foruden de ca. 3000 ståpladser - og dertil kan vi lægge de uofficielle 'liggepladser' på skråningen bagved under birketræerne.
   Bygningen bag scenen - oppe på niveau 2 - er Restaurant Kastrupfortet som vist kun er åben i sommermånederne.


(Politiken, maj 1950)


I foråret 1950 blev scenen og friluftsbiografen bygget


Vi kan gå op til niveau 2 ad trappen til venstre for scenen -

- eller ad trappen til højre -

- eller sågar ad den ene af de to hærgede scenetrapper som fører videre op til restauranten.


En underlig følelse! At stå her på den nøgne scene og kigge ud over de mange usynlige bænkerækker på det næsten mennesketomme fort ...

... en menneskealder efter man som barn og ung sad der nede og frøs og grinede sin røv i laser af De Tre Træmænd, Chaplin, Buster Keaton, Ungerne og alle de andre.

Disse fire farvefotos er taget af Flemming Lamberth i 1997:


© SULFA

© SULFA

© SULFA

© SULFA

 


Vi går videre, og 100 m efter forgården (eksercerpladsen) ligger den anden af de to kasematter. Se højere oppe ad siden! (2007)


Samme kasematter forevigede Susan Smith allerede i august 1990

Omkring 1978 tog Hans Jacobsen dette billede af vores rigsvåben anno ca. 1890. De to aldrende våbenfigurer ser mig her som unge noget nonchalante og afslappede ud. Kun den sydlige kasemat er forsynet med rigsvåbnet. På den nordlige sidder Christian IX's monogram.

Rigsvåbnet på kasematten blev shinet op i 2013. Fotoudsnit: Fl. Lamberth; © SULFA


Længst mod syd i niveau 1 ligger en kommunal legeplads hvor en masse herlige unger fra en børnehave hygger sig, da vi kommer forbi. Jeg fotograferer dem ikke, ikke i disse tider!
   Så vær rar at nøjes med billedet her fra 1950.

I 1987 tog Susan Smith dette billede på legepladsen:

I stedet går vi uden om legepladsen op ad en snoet sti som lander på fortets niveau 2 - og ser her en spøjs kontrast:

Herover ser vi en af militærets forhenværende kanonreder - og et civilt bord-og-bænksæt hvor folk spiser frokost om sommeren.

 

Fortet var aldrig i brug i en krigssituation, men kanonerne var skam ægte nok.

På niveau 2 går vi atter mod nord og har altså nu Amager Strand på højre hånd.
   Ved gennemgangen mellem arealerne stod (står?) de elmetræer som sendte manna ned over vores næsten uskyldige hoveder i 1955.


Desværre er det uden for sæsonen, at vi besøger fortet. Ellers havde der været et mylder af mennesker inde og ude her. Men måske har restauranten nu til dags åben hele året? Den drives økologisk af firmaet Krunch på Øresundsvej 14 (2007).


Broen mellem Amager Strandvej og fortet. Lågen med de tykke jernstænger og pigtråden foroven får os til at tænke på en fængselslåge - eller på et område hvor det stadig er militæret som bestemmer. Mon det er meningen - her i 2007?

Lidt på afstand ser broen over vandgravens østlige del noget mere venlig ud. Næsten idyllisk.
Det forlyder, at broen i 2021 vil blive renoveret eller udskiftet.

Fra den store plæne foran restauranten kan vi komme op til niveau 3 ad to forskellige trapper. Denne er den mest indbydende, for den skinner solen på.

 

Strandvejsbroen, vandgraven og ikke mindst restauranten igen -  i 25 års fotos ...


De første to tog Susan
i august 1990

 Januar 1961. Starbas.


De to farvefotos skyldes Niels Rydahl; de er fra ca. 2014.


Får vi en ny bro i 2021?


Fra toppen af fortet, dvs. på niveau 3, ser vi mod vest vandgraven, kolonihavehusene og en mur af beton - bag hvilken den nye tids Metro kører frem og tilbage i døgndrift.


Betonringen her er et af de steder oven på de to kasematter hvor de såkaldte ildlederstationer stod. Læs om dem i pjecen foroven.


Før i tiden stod der en stor automat-kikkert som man, formedelst 25 øre, kunne kigge i og se hvad klokken var på rådhuset i Malmø. Blev det påstået. Men træerne voksede op, og i dag er der kun få vuer over den nye strand og Middelgrundens vindmøller.

Disse fem sort-hvide billeder er taget af John Jørgensen i 1984; scannet af Hans Jacobsen 2013:


 


Nutidig hyggekrog på en lille afsats. Måske var det også her soldaterne holdt frokostpause og spillede kort engang. Bål tændte de næppe.


En anden af fortidens fire store kanoner har stået her
og peget truende ud over Sundet.


Og ad disse arrede trin ved siden af en fhv. ildlederstation går vi
ned fra øverste til mellemste fortniveau.


Tilbage ved den lille kørebro over vandgraven bag kommandantens hus. Bemærk de potente morgenstjerner som stritter ud på begge sider af broen.


Oppe fra broen - og tidligere nede fra
robådene - har vi frit udsyn til husets have.


Fodring af ænder er en yndet hobby
for mange mennesker hele året.

 

De fire billeder i rammen her er taget af Flemming Lamberth o. 1997; de tilhører SULFO: 


 


 


 

 

Så er vi uden for fortet igen. På Svend Vonveds Vej med Amager Strandvej i baggrunden (og den gamle og nye strand bagved). Også her er det lidt mærkeligt at stå! Fordi:
   Indtil for få år siden lå der som sagt her en åben regnvandskanal med skrænter og en lille bro henover, ad hvilken der var adgang til fortet.
   Det var der også for 50 år siden, men da var broen forsynet med en aflåst låge - som man som dreng simpelthen var nødt til at forcere i stedet for at gå uden om hen til den officielle indgang ad alleen fra hjørnet af Strandvejen; jf. det næstøverste billede her på siden.Svend Vonveds Vej set fra Amager Strandvej, med Kastrupfortet og dets voldgrav til venstre.
Foto: Flemming Lamberth/SULFA 1996.

 

Læs eventuelt også min artikel om fortet i Amager Bladet. Klik her.

Tak fordi du gik med på min tur rundt på Kastrupfortet.
   Glem ikke at læse folderen som er omtalt foroven.
Måske tager vi turen en gang til - i en sommer hvor der er lidt mere liv i det herlige, gamle, rekreative område. Eventuelle rettelser til mine få faktuelle oplysninger er meget velkomne.
   Det gælder også alle de andre ude- og hjemmesider på grandts.dk

Tilføjelser:

Efter den omfattende renovering af fortet havde fundet sted i 2012-13,
så de barberede bastioner og buskadser således ud den 2.2.2013, da René Petersen kom forbi:


Herover: Set mod Amager Strandvej

 


 

Niels Rydahl tog disse to fotos i marts 2015. Her ser man tydeligt hvor meget der er skovet ...

 

Tre serier optagelser fra hhv. 2011, 2013 og 2015:
Foto: Flemming Lamberth. Alle billeder herunder har © SULFA

 

2011. Besøg i den gamle Kommandantboligs nuværende kontorer og mødelokaler mv.


 


2011. Mens bevoksningerne endnu havde fået lov til stort set at passe sig selv. Sammenlign med senere ...

 

2011. Noget af det lidt dystre interiør i den sydligste af de to kasematter

 

2013. Så er renoveringen snart forbi. Træer og buske er ved at blive skovet og beskåret til ukendelighed

 

2013. Markedsdage med loppetorv og forlystelser for børn i mange aldre

 


Marts 2015. Renoveringen er for længst forbi, og fortet fremtræder nu som et friseret parkanlæg

 

 


 

 

Genvej til forsiden af min Amager-portal

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus