© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2021

 


 

 

Lergravsvej på Amager

 


Lergravsvej begynder ved Moselgade¹ / Wittenberggade og slutter øst for Strandlodsvej ved Amagerbanens tracé.
   Vejen fik sit navn o. 1904 og er navngivet efter områdets store, gamle lergrav som lå hvor Lergravsvejens Skole, senere Sundpark Skole, nu Lergravsparkens Skole blev opført.
   Før i tiden - indtil ca. 1953 - var der en åben regnvandskanal eller 'å' langs vejens sydside fra området ved skolen og helt ud til Øresund. Ved siden af denne store grøft lå indtil o. 1960 en havekoloni ved navn Åbo.
 
  Her kan du se en oversigt over gadens og kvarterets forretninger og fabrikker anno 1955.


¹ Moselgade nord for Wittenberggade var en del af Frankrigsgade indtil 1936
 


Her, mellem hegnet og hækken, begynder Lergravsvej; foto fra 2002.

 


NB!
Lergravsvej øst for Strandlodsvej mangler på denne Krak-skitse fra 1950.


Dette billede åbner i et nyt vindue, så man bedre kan orientere sig.

Øverst i billedet fra venstre til højre ser vi Badensgade, Ungarnsgade, Allehelgens Kirke og karreer i Østrigsgade og Polensgade.
   Midt i billedet har vi starten af Lergravsvej med skolehaverne og Sundpark Skole plus det nuværende Metro-hjørne af Lergravsparken.
   Nederst ser vi fra venstre den dav. Wartburggade, Dyveke Apotek og Kro, Weimargade, de gamle huse langs Øresundsvej og en bid af sporvognssløjfen.

Tak til Karin Faber for lån af dette smukke billede fra sidste halvdel af 1950'erne.


Langs med og syd for den åbne regnvandskanal på det manglende vejstykke lå der endnu omkr. 1960 en nyttehaveforening ved navn Abo. Eller var det Åbo? I så fald et noget selvsikkert navn, kan man mene, al den stund det jo ikke var en rigtig å, men bare en ikke særlig delikat kanal med overskuds-regnvand som løb ud i Øresund.


To cyklistanarkister angriber starten af Lergravsvej ved en 'elegant'
manøvre på tværs af både Wittenberggade og Moselgade. 2006.

 


På dette flyfoto fra 1954 ser man tydeligt, at der lå koloni-/nyttehaver langs med og syd for den østligste del af Lergravsvej, mellem Strandlodsvej og Amager Strandvej. Haveforeningen hed "Åbo-1936":

Øverst i billedets højre hjørne skimter man de daværende rester af en anden havekoloni; den hed "Strandhusene".

 Børnegården i Sundby blev indviet 1938. Den ligger i den del af Moselgade som oprindelig var en del af Frankrigsgade.
   Den udbyggede såkaldte naturlegeplads kom til ca. 60 år senere; foto fra 2002.Stort billede af gadehjørnet set fra et trappevindue i Wittenberggade. 2001.


2002:
Legepladsen set fra Lergravsvej. Den grå ejendom ligger i Moselgade og den røde i Wittenberggade. Se billedet til højre.


2013:  Den lille 'naturlegeplads' er nu rammet ind af hække og gjort mere 'naturlig'.


Lergravsvej set ud for Badensgade i 1997.
Foto: Fl. Lamberth, copyright SULFA


Regnvandskanalen set i fugleperspektiv en vinterdag 1941. Arbejdet med at overdække kanalen - eller 'åen' som vi unger kaldte den - sluttede i 1954. Læg mærke til det daværende gasværk og vandtårn i baggrunden.
(Stadsingeniørens Direktorat/SULFA)

Ny kopi:

I juni 1981 skrev Stadsingeniørens Direktorat i sit blad Grøn Bølge om regnvandsgrøften ved Lergravsvej.Allehelgens Kirke med 'åens' bevoksninger i forgrunden, set i frøperspektiv engang i 1940'erne; måske i forbindelse med Befrielsen? Billedet tilhører Kåre Holst.August 1953. Efter at kanalen er blevet midlertidigt tørlagt, arbejdes der på at få etableret to firkantede betonrør til regnvand (og kloak?), før udgravningen overdækkes.

Billedet har tilhørt Stadsingeniørens Direktorat, men er nu frigivet af Kbh. Stadsarkiv.


Parti fra den østligste ende af Lergravsparken i dec. 2002. Den lave, hvide bygning ligger på hjørnet af Lergravsvej og Strandlodsvej. Det var der Stempel-Hansens fabrik lå før i tiden. Det højereliggende hus bagved er Hempels Skibsfaver.
 
Midt i billedet tv., nu omkranset af et lavt hegn, aner man en lys cirkel. Her stod den sidste af oprindelig to gasbeholdere indtil 1972, hvorefter Sundby Gasværk flyttede over for enden af Prags Boulevard. Nede under cirklen gemmer sig en af Metroens tunnelskakter; se siden om Strandlodsvej.


Ud for nr. 29 - i juni 2014Omkring 1960 blev dette billede taget ca. ud for nr. 23.1996: Dette billede er taget med Strandlodsvej i ryggen ca. 50 m fra denne. Altså fra Strandlodsvej, ikke ryggen ...
   Ejendommen til højre er en del af den store karré Sundbygaard - se denne.
Foto: Fl. Lamberth, copyright SULFA


1996: Set mod Strandlodsvej, med den fhv. Stempel-Hansen-bygning til venstre. Læg bl.a. mærke til det østlige hjørne af Lergravsvej-Strandlodsvej. I 2013-14 blev der opført nye bolig- og butikskolosser dér!
Foto: Fl. Lamberth, copyright SULFA


Ud for nr. 25 - i juni 2014


Ren nostalgi: I kælderen tv. (nr. 29) lå i 1950'erne Klindts slikbutik med verdens bedste muslingeis! Og i kælderen th. lå Aagaards cykelforretning. Foto fra 2005.
Eget foto.


Børnehaven Nürnberggaarden (som ligger i Bremensgade 42) råder i 2005 over dette grønne område
på Lergravsvej ved siden af den offentlige legeplads inden for i parken.

Lergravsvej i 1913 set fra hjørnet af Polensgade. Den enlige beboelsesejendom har antagelig ligget i Hessensgade med dav. husnr. 45; matrikelnr. 29 bx.
   Til højre ser vi Sundby Gas- & Vandværk bag Sundby Parkanlæg (nu Lergravsparken). Billedet har tilhørt Stadsingeniørens Direktorat, men er nu frigivet af Kbh. Stadsarkiv.
   Læg mærke til at den senere så kendte 'å', regnvandskanalen langs Lergravsvejs højreside, oprindelig lå ved vejens venstreside, den nordlige. På et tidspunkt - måske da man skulle i gang med at opføre de store beboelseskarreer i 1920'erne - har man via rørledninger flyttet kanalen fra den ene side til den anden. Se gadekortene fra 1903 og 1914 på Amager-portalen.

 


Murstenskanten lige oven over døren - i hele kirkens længde - markerer
den oprindelige højde på den kryptkirke som kirken var i starten.
Foto fra 2013.


Erik V. Pedersen fotograferede 2004 slikmutters daværende butik på hjørnet af Østrigsgade.
Året efter blev den overtaget af og indlemmet i kiosken ved siden af. Kig her!

 

Præcis neden under gangstien og plænen langs Lergravsvejs sydside befinder sig den regnvandskanal som blev indkapslet og overdækket i 1950'erne. De røde bygninger er Sundparkens pensionistboliger.
   De to billeder her tog Fl. Lamberth i hhv. 1996 og 1997. © SULFA
Set mod øst - og mod vest ...

 

Et detaljespækket flyfoto mere, denne gang fra cirka 1938:

Nederst i billedet ser vi arrene efter Amagerbanens sidespor tværs over Strandlodsvej til Sundby Gasværk. Vi ser Sundby Vandtårn og de mange beboelseskarreer på begge sider af Lergravsparken ved Øresundsvej og nord for Lergravsvej. I øverste højre hjørne ligger Kløvermarken, og i venstre hjørne skimter vi en aflang 'streg'. Det er Jacob Holm & Sønners reberbane.
   Gasværket blev revet ned i 1937 bortset fra den største af gasbeholderne. Den overlevede indtil 1972. På billedet kan man lige akkurat ane det runde spor efter den mindste af gasbeholderne lige til venstre for den store. Se websiden om Sundby Gas.

 

Nogle få motiver fra starten af Metro-byggeriet i 1997:
Se også siderne om Østrigsgade og Lergravsparken.


Alle tre fotos er taget af Fl. Lamberth.
© SULFASternberggade i 1996. Foto: Fl. Lamberth; © SULFA

 

I april 2004 har firmaet Nybolig Peter Norvig store salgsannoncer i bl.a. Politikens boligsektion om nybyggede lejligheder på Lergravsvej 54. Øresund's Have kalder firmaet bebyggelsen med et af disse evindelige udanske apostrof-s'er.
   Brødteksterne i annoncen råber til himlen med bunkevis af sjuske- og stavefejl og mærkelige sætninger. Og kender man det tidligere fabriksareal ved Øresundsvej og Amager Strandvej i dag, må man undres over formuleringer som "store grønne fælles områder - hvilket giver en skøn fornemmelse af natur, dyreliv, havluft ..."
Ha, ha, ha!


Midt i august 2004 ser det 'idylliske' område sådan ud! (Foto: Brian Nielsen)
Se her hvordan der senere kom til at se ud ved det nye byggeri.

 

 

Susans billeder fra januar 2006:


Set fra hj. af Strandlodsvej

For enden af Lergravsvej
(se også nederst på websiden)

'Broen' over 'banen'

 

Svends billeder fra vinteren 1961:


Et næsten Wim Wenders-agtigt stemningsbillede af det nordøstlige hjørne af Strandlodsvej / Lergravsvej - med bl.a. Søværnets antenneskov på taget i baggrunden.

Et datidigt billboard for enden af Lergravsvej. Læg mærke til Amagerbanens ikke-tilgroede spor, og i højre side skimter man resterne af kvarterets sidste regnvandskanal.
   Personerne: Inge flankeret af Asger og Jørgen. Ak ja ...


Venstre side af Lergravsvej med Strandlodsvej i ryggen; december 2002

 

Hjørnet af Strandlodsvej og Lergravsvej:


Maj 2009

Billedet herover er måske et af de sidste som viser hvordan der til sidst så ud ved hjørnet af Lergravsvej-Strandlodsvej. Susan fotograferede det saneringsmodne område, efter autofirmaet var flyttet til Kastrup. Hun tog også de næste billeder to år senere.


25.8.2011

25.8.2011

23.5.2011

25.8.2011
 

Udviklingen fortsætter ...

 

... i Rene Petersens billeder af byggeriet på samme område; snart står Kvickly og et par boligblokke parat:


28.10.2011

Do.

16.3.2012

Do.

Do.
   
30.3.2012

15.5.2012

21.8.2012

Do.

19.10.2012

2.1.2013

Do.

2.1.2013

Do.

Og her
har vi så "Forslag til Lokalplan 449 for Strandlodsvej" fra 2010

 


Susan Smith tog dette panoramabillede i september 2012
- og de fem følgende fotos er fra 15.2.2013:


Strandlodsvej-Lergravsvej

Ud ad Lergravsvej

Ud ad Lemberggade

Ud ad Breslaugade

Oppe fra Tørsleffs gamle bygning

Strandlodsvej - med byen i ryggen

 

 

Bunden af Lergravsvej, ved Amagerbanens spor:


Foto: Susan Smith, marts 2000.
Kort før vejen via stien her løber ud i Amager Strandvej eksisterer stadig Amagerbanens ubevogtede jernbaneoverskæring.


Eget foto 2002

Se også billederne forneden på siden om Ved Amagerbanen


Overskæringen har dog på det seneste fået anbragt en bro hen over sig pga. installationerne til den kommende Metro.
Foto: Brian Nielsen, aug. 2004

 


 


Genvej til forsiden af Amager-siderne

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus