© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2017

  

 

Tingvej - del 3:
fra Peder Lykkes Vej/Rågårdsstræde til den gamle remise


- den ældste del af vejen


Klik på 1. del: Fra Amagerbrogade til Sundholmsvej

Klik på 2. del: Fra Sundholmsvej til Peder Lykkes Vej

 


Kortet her over er udarbejdet af Erik Housted efter dennes aftegninger af matrikelkort fra 1887-88 i Københavns Stadsarkiv. Vestergade længst mod øst er nuv. Skotlandsgade; Kirkevej er Englandsvej. Mellem Tingvej og Kirkevej ses den snoede Rågårdsstræde. Den indgår som en del af vore dages Peder Lykkes Vej.
 

 


Her ender vore dages Tingvej. Billedet er set mod nord og taget fra Peder Lykkes Vej i januar 2010.
(Foto: Susan Smith)Tingvej set mod syd. Sidevejen til venstre er Raagaardsstræde, til højre har vi Grønjordsvej.
Foto: Erik Johansen, december 1932. Copyright: SULFA

Set den modsatte vej (fra hvor Glommensgade ender) tog Arne Glud dette billede
af Peder Lykkes Vej i 1965, kort tid før området blev inddraget til Urbanplanen ...

De to bygninger i højre halvdel af billedet herover - plus dem herunder - er formodentlig gården
Raagaardsminde. Se også fotos af dem nederst på websiden.
(Det øverste tilhører SULFO)

Rågårdsstræde i 1967. Tak for det tilsendte foto.

  
(Prik og forstør)
Dette kort fra 1794 viser tydeligt Tingvejs forløb i en knækket parallel til
Englandsvej med småhuse, bøndergårde og stier mellem de to veje.
 

Huse i og ved Rågårdsstræde i 1913. Nr. 1 og 2 er udsigten til den bygning, hvorfra nr. 3 er blevet taget. Billede nr. 4 er skolestien frem til (formodentlig) den gamle Sundby Vester Skole på Englandsvej 46

1

2

3

4

Alle fire fotos er fra Starbas.

 

I nogle få år i 1960'erne - da man havde forlænget den oprindelige Tingvejs gadeforløb frem til Peder Lykkes Vej - blev den gamle vej, som løb nogle få meter vest for den nye vej, kaldt for Gamle Tingvej eller Gammel Tingvej.
Jeg ved ikke præcis i hvilken periode det var sådan, men på et gadekort fra 1972 ses kun den nye vej.

1966

1969

 


 


Dette foto fra 1996 har Fl. Lamberth, SULFA, navngivet 'Peder Lykke Centret', og måske har bygningerne den gang hørt til centret. I dag (2014) er de efter sigende en del af ældreboligerne 'Peder Lykke Bo'.

Gavlen af Peder Lykke Bo klos op ad den 55 m høje bygning fra 1970. Bemærk bunkersen forrest. Foto: SS, 2007.

 

 

Udsigt fra Glommensgade mod nordvest i starten af 1940'erne.
   Vejen som går frem til bygningen i baggrunden er Rågårdsstræde. Nærmest fotografen ser vi en bid af Lærdalsgade, hvis navn blev genbrugt som en sidegade til Amagerbrogade, hvor den erstattede en del af den forsvundne Islandsgade. Det stråtækte hus i forgrunden til højre er Rågårdsstræde 5.
      Den høje bygning bagerst *) er Stukfabriken Danmark som blev nedrevet sidst i 1950'erne for at gøre Peder Lykkes Vej bred helt frem til Røde Mellemvej. Den lå på hjørnet af Tingvej (nr. 97B) og Rågårdsstræde (nr. 1) Se længere nede ad siden. Foto tilhører lokalarkivet.
*) NB! Rettelse: Den høje bygning er en beboelses-/etageejendom. Stukfabrikken var den lave, lyse bygning ved siden af plus alle de mindre værksteder og magasiner mv. som dominerer billedet.

Peder Lykkes Vej - som mellem Tingvej og Røde Mellemvej her i 1942 hed Grønjordsvej - er her set fra vest mod Englandsvej. Måske mens Rågårdsstræde var ved at blive opslugt? Tak til SULFA for billedet.
Se samme billede og mere på siden om Tingvej 2. del.
   Etageejendommen nærmest fotografen - på hjørnet af Tingvej - er den samme som på billederne med stukfabrikken.

 


Rågårdsstræde i gadeniveau langs med plankeværket som skimtes på billedet ovenover. Cirka 1942.


Daværende Lærdalsgade set fra Englandsvej - måske med nogle af de første udgravninger til anlæggelsen af Peder Lykkes Vejs forlængelse. Cirka 1942.

Udsigt fra Glommensgade, denne gang ad Lærdalsgade mod Englandsvej. Den store gård hed Rågårdsminde eller Raagaards Minde og havde adressen Englandsvej 50. Cirka 1942.

 

Herover ser vi henholdsvis den nye Peder Lykkes Vejs første bid fra Englandsvej - og stykket fra Glommensgade til Tingvej. Efter Tingvej blev Peder Lykkes Vej også gjort bred frem til Røde Mellemvej, og den overtog dermed denne del af Grønjordsvej.
   Stukfabriken Danmark lå ved hjørnet af Rågårdsstræde 1 og inde bag plankeværket til højre. Den havde adressen Tingvej 97B. Fabrikken har uden tvivl rigtig mange flotte stuklofter, rosetter og gesimser på Amager på samvittigheden. I etageejendommen på selve hjørnet - nr. 97A - var der købmandshandel; i 1940 Larsens Urtekram.
   De fleste af disse fotos tilhører Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv. Se også websiden om Englandsvej.


Remisevænget (som er det officielle navn for Urbanplanen) mellem Røde Mellemvej, Peder Lykkes Vej, Englandsvej inkl. Hørgården ved Amagerfælledvej og Brydes Allé øverst i billedet.
   Det meste af planen blev opført i årene 1965-71. Billedet (ca. 1972) tilhører lokalarkivet. Tingvej er den vej som øverst til højre ender over for højhuset Peder Lykke Centret.
   Sammenlign med farvebilledet øverst på denne webside. Nederst til højre har vi en bid af Sundby Idrætsparks baner og badmintonhaller.

 

På tværs - dvs. mellem Røde Mellemvej og Englandsvej - af hvor Urbanplanen blev opført, lå tidligere Remisevej. De to første fotos herunder tog Svend-Erik Lindberg i 1965. Det tredje er fra 1940 og tilhører Stadsarkivet:

 

Set fra Røde Mellemvej
 

 

 

Gården 'Elmely', Tingvej 109 - før og nu ...'Elmely' på Tingvej 109 (nu Peder Lykkes Vej 71) foreviget i al sin landlige idyl i 1931 til Svend Braarups album -

og ikke mindre smukt af Arne Glud mange år senere, i 1965:

Vi står på Tingvej og ser mod sydvest. Husene th. for Elmely er
nr. 111 og 113, dvs. Tingvejs bagerste. Dér slutter Gamle Tingvej.
(Begge billeder tilhører SULFO)

 

Sommerlyst var det hygsomme navn på huset i denne kolonihave i Hf. Sundbygaard o. 1950. Haven lå på den mildt sagt postlokale adresse "4. Vej nr. 150"; billederne har jeg 60 år senere lånt af haveejerens svigersøn Kurt Willumsen.

Landbrugsejendommen Elmely, som også kendes under navnet Almhuset, lå på Tingvej 109. Det svarer til vore dages Peder Lykkes Vej 71. Beliggenheden var lige ved den senere anlagte haveforening Sundbygaards hovedindgang syd for Kalvedamsvej.
   Og dér ligger gården den dag i dag*) som den antagelig sidste af de mange forhenværende bøndergårde i Sundbyvester. Den er nu en integreret del af Remiseparken i Urbanplanen og fungerer som bl.a. som 'Den bemandede legeplads Bondehuset', se nedenfor.
   Billedet til venstre er taget af C. Elling ca. 1940.  Til højre et postkortbillede af Elmely fra starten af 1900-tallet.

 

Disse to billeder af Elmely er fra henholdsvis o. 1960 og 1980 og tilhører Tårnby Kommunes Stads- og Lokalarkiv. Tak fordi jeg må låne dem! I al fald billedet til højre er taget af en af Amager Bladets fotografer.
   Ifølge Inger Kjær Jansen fra arkivet i Tårnby [området hørte under Tårnby Kommune indtil 1901] har gården senest tilhørt Jens Peter Svane som døde i 1966, og som var mangeårig formand for Amagerlands Producentforening. Svane-slægten havde været tilknyttet stedet siden 1788.
   Disse oplysninger bekræftes af Amager-Vejviseren for 1910 og 1918. I dem begge finder man enkefru A. Svane, og i 1918- såvel som i 1947-udgaven af Krak er også nævnt gårdejer I.P. Svane.
   Graver man dybere i gårdens historie, finder man at den i 1890 var ejet af købmand Hans Chr. Svane og hustru Ane Svane, som boede der med børnene Emma og Jens Peter; altså I.P.
 


Elmely i Urbanplanen! Før den nedbrændte og blev bygget igen ...

*) Den oprindelige, fredede Elmely-gård nedbrændte i 1996, men blev året efter bygget på ny samme sted og i samme facon som den første. Gårdens videre skæbne fremgår af det følgende ...

 


I Urbanplanens barndom (1967) tog Arne Glud dette billede af den gamle gård Elmely. [SULFO]

Skilt på Elmely - som nu hedder Bondehuset - fotograferet af Kurt Løfquist 2010.
Kært barn: Den kaldes også Bondegårdslegepladsen i Remisevænget.

Bondegården - med en bid af Peder Lykke Centrets højhus foroven. 2009.

 


(Arne Glud/SULFO, 1970)

Kraks gadekort 1966


Elmely i dag: En daginstitution i Remiseparken
Disse farvefotos er taget 15.3.2010 af Kurt Løfquist


Byggelegeplads i Remiseparken set af Arne Glud 1971 [SULFO]
 

Mere om Remiseparken og dens Bondegård og Byggelegeplads!
De følgende 12 billeder tog Flemming Lamberth i juli 2011. De tilhører alle SULFA:

 


1954 så området sådan ud fra luften. Før musen hen over billedet
og se de forklarende tekster:

Midt i billedet fra 1954 har vi Hf. Sundbygård ved Røde Mellemvej. Til højre Englandsvej-Irlandsvej med den trekantede Sundbyvesterparken. De to næsten sammenvoksede gård vest for vejgaflen er hhv. Raagaardsminde og Fogedgaard Vennehøj.
   Sundby Idrætspark blev anlagt 1937-41, og Sundbyvesterparken blev færdig i 1940, efter at området i mange år havde været kolonihaver. Den snoede vej umiddelbart syd for havekolonien er vist nok den daværende Remisevej.
   Tak for de to tilsendte flyfotos.

 


 

Motiver fra bunden af Tingvej (nr. 111-113) i akvareller,
malet 1957-59 af Søren Birk Pedersen. Tak for tilsendte:

 

Husnr. 113, det allersidste hus længst ude ad den gamle Tingvej:

Poul Hallgren (f. 1947) boede med sin søster og forældre i dette hus til udgangen af 1964. Det blev nedrevet omkring et års tid senere. Huset havde 3 lejemål.
   Yderst til venstre, ud for cyklen, kan lige anes Tingvej 111's plankeværk og hus til hønsegården. Tingvej 111 var et gartneri og boligen var udlejet.
   "Jeg havde hele i min barndom Tingvej 109-111-113 som legeplads", fortæller Poul Hallgren
.
 


Tak for den tilsendte tegning af samme hus som på fotografiet; den er fra 1951.

 


Ved Kalvedamsvej, 1967. Tak for tilsendte foto.


'Gård mellem Englandsvej og Tingvej' lyder teksten fra 1931 i Svend Braarups album.
Det er Raagaardsminde på Englandsvej 50. Bygningerne genkendes på næste foto,

som gengives her if. aftale med Tårnby Lokalarkiv.
 


Gården 'Sundbygaard' måske o. 1915. Gengivet if. aftale med Tårnby Lokalarkiv.

Sundbygaard ca. 1914-15. På bl.a. dens jorde blev Urbanplanen (dvs. Remisevænget) anlagt.
   Det var oprindelig to sammenbyggede gårde som nedbrændte 1906, men som blev opført på ny. Se matrikelkortskitsen øverst på siden.

 


Tak til Susan Smith (SS), Ole Christiansen, Kurt Løfquist (gadeskilte mv.) og
SULFO/Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv.
Mange af de gamle billeder er fra Svend Braarups (SvB) album hhv. taget af Erik Johansen (EJ).
Også stor tak til Erik Housted for kopier af hans notater på gamle matrikelkort.
Og til Arne Glud for at måtte låne hans fotos fra erindringsbogen "Sønderport", 2006.

 


 


Genvej til siden om Tingvej fra Amagerbrogade til Sundholmsvej

Genvej til siden om Tingvej fra Sundholmsvej til Peder Lykkes Vej

Genvej til Amager-forsiden

Se også websiden om Englandsvej

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus