© 1999-2022 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2021

 
 

 

Tegneren Aage Lundvald
Side 4

 

Lundvald'ske vignetter og illustrationer i

'Danmarks Skoleradio'. Elevhæfte nr. 4, marts-april 1953 - og nr. 3, januar-februar 1954;
udgivet af StatsradiofonienDe her viste numre af elevhæftet var langt fra enlige svaler hvad angår Lundvald'ske illustrationer. Det er uopklaret hvornår hæftet udkom første gang, men Statsbiblioteket har i al fald en årgang som hedder 1948/49.
   For nylig kom jeg i besiddelse af en snes 'løse' numre fra årene 1951-57. I dem alle er der bunkevis af Aage Lundvald-tegninger og ditto vignetter mv. Serierne herover er blot smagsprøver på den sædvanlige mangfoldighed i Lundvalds produktion.
 

 


 
 


Lundvalds kendte 'streg' fornægter sig ikke i dette sunde, friske drengeansigt

 


Drengebladet udkom første gang 12. september 1930 og var udgivet af Berlingske Tidende. De første par år var det et ugeblad, men fra efteråret 1933 udkom det en gang om måneden.
   Aage Lundvalds første forsidetegning er fra oktober 1932. Indtil sommeren 1934 tegnede Lundvald vist nok samtlige forsider og desuden en bunke illustrationer til bladets historier plus adskillige annoncer. Blandt andet nogle bogomslag som det fremgår af denne webside - som er en ukomplet samlig af smagsprøver på den dengang kun 24-årige Lundvalds senere så berømte tegnetalent.
   En enlig svale mere var dog forsiden af Drengebladets nr. 5, lørdag den 2. februar 1935, hvor motivet var en reklame for bladets nye tillæg, en lille tynd tryksag ved navn De Unges Avis.
   Drengebladet og dets bilag ophørte så vidt jeg ved med at udkomme på et tidspunkt i sidste halvdel af 1936.
 

 

Hænderne op - i luften!
Vi lægger hårdt ud med Drengebladets første Lundvald-forside:


Bemærk den 'faretruende' tromlerevolver som dengang var meget populær blandt flyverhelte! Høh!


Illustrationerne til historien Luftens Giganter.

Sport, spænding ...


Toppen af side 3

Illustrationer til historien


Læg bl.a. mærke til de tidstypiske annoncer mv. på bladenes bagsider herunder:
- og det sunde spejderliv!

(Det er også Lundvald som har tegnet det - set med nutidige øjne - ikke
helt politisk korrekte bogomslag i bagsideannoncen herover til højre.)

 

To illustrationer til et par spændingshistorier - og en annonce for to 'drengebøger' til hvilke Aage Lundvald har tegnet omslaget.

 

 

 

Og de sidste: 

Lundvald på prærien

 

Det er endnu (2007) ikke verificeret, men 'kun' 99% sikkert*), at AageLundvald på et tidspunkt også tegnede forsider til "Cowboy", et populært western-ugeblad der fandtes for år tilbage.
   De fleste blade i serien er signeret Palle W (Wennerwald), og også andre tegnere har været på banen. Men kan der være tvivl om at 'stregen' på disse fire bladforsider fra 1941 tilhører Lundvald? Næppe.
*)
2012:
Nu er det alle 100% sikkert! Se her hvad en venlig webgæst fortæller i en e-mail 26.8.2012:


" Goddag.
På den meget spændende del af din hjemmeside, som omhandler Aage Lundvald, har vi her i huset fundet megen glæde og inspiration i forbindelse med vort forsøg på at stable en lille samling af Lundvalds produktion på benene.

   Vi havde fornøjelsen at se udstillingen på Munkeruphus for et par år siden, og den oplevelse satte os i gang.
   For den interesse, det måtte have, vedhæfter jeg scanninger af to forsider til bladet "Cowboy". De  to scanninger kan måske fjerne den ene procents tvivl om Lundvalds tilknytning til "Cowboy". I de to tilfælde, er tegningernes signatur synlig.
   Som det fremgår, drejer det sig om numrene 43 og 45, som udkom hhv. 11. april og 9. maj 1941.
   På numrene 41-49 (undtagen 42) i 1941 ser det ud til at være Lundvalds forsider, omend kun de to er signerede. Nr. 51 og 52 tror jeg ikke er ham, de ligner slet ikke de andre. Og så kom han åbenbart igen på nr. 53, som du viser på siden.
   Han dukker op igen på i hvert fald to numre i juli 1950, nemlig nr. 44 og 46.
   Det første nummer af "Cowboy" udkom 1. september 1939, og der kom over 900 numre i alt.
   Vi håber, ovenstående er af en smule interesse.
Med venlig hilsen
Gunnar Olsen "

 


Nr. 43
11.4.1941

Signatur på nr. 43

Nr. 45
9.5.1941

Signatur på nr. 45

Tusind tak, siger webmaster!
Og anbefaler sine gæster at besøge Familien Olsens mange samlinger på
www.logolsen.dk
 

Gunnar Olsens samling (2012) af Aage Lundvald'ske Cowboy-forsider:


1941 - nr. 41

Stor tak til Gunnar Olsen for i oktober 2012 at have skaffet mig 10 velholdte numre
af Lundvald-forsider af COWBOY fra 1941 og 1950 til en særdeles rimelig pris.


1941 - nr. 44

1941 - nr. 46

1941 - nr. 47

1941 - nr. 48


1941 - nr. 49


1941 - nr. 50


1950 - nr. 44


1950 - nr. 46

De fire forsider herunder lånte jeg i 2007 af nu afdøde Bjarne Nielsen som også havde adskillige
hundrede blade i Cowboy-serien - og tusinder i andre serier; se fx denne artikel:

https://bogmarkedet.dk/artikel/antikvariat-og-museum om Bjarne Nielsen

Nu har jeg dem også selv ...
 


1941 - nr. 53

1941 - nr. 54

1941 - nr. 55

1941 - nr. 56

... på min væg!

 

 

Kriminalromaner i kiosklitteraturen

Ligeledes i 1940'erne og 50'erne tegnede Aage Lundvald forsider til mange såkaldte knaldromaner, dvs. kiosklitteraturens kriminalromaner - nu til dags oftest som en massebetegnelse blot benævnt krimier.
   Forsiderne af DEN BLAA SERIE er gengivet efter aftale med henholdsvis (nu afdøde) Bjarne Nielsens Sherlock Holmes Museet i Nykøbing Sjælland - og samleren og Lundvald-kenderen Per Brynjolfsson.
   Klik her og se et bladrealbum med forsidetegningerne.


1943
 

1954
 

Foreløbig 30 bladforsider af Den Blå Serie er lagt ud i et diasshow / bladrealbum.
Klik her og kig, hvis du tør! Det er hård kost.

 

Forsiderne af Eva's Detektiv Roman og Rekord Serien tilhører Bjarne Nielsen:


Nr. 2 - Ca. 1944
 

Nr. 5 - Ca. 1944
 

Nr. 12 - August 1954

Nr. 14 - Oktober 1954To affotograferinger fra et automatisk diasshow i Den Gamle By, 2014.


Forsiden af et af Gunnar Olsens bogomslag fra spændingsserien
Fantastiske Trope Romaner fra 1944
 

Og hvad med Daells Varehus ...!?

Var Lundvald også med til at lave Daells Varehus' landskendte kataloger i 1940'erne?
   Jeg synes, at Aage Lundvalds streg skinner igennem på nogle af DV's kataloger på denne webside under Det Kgl. Bibliotek: http://www.kb.dk/pamphlets/dasmaa/2008/feb/daellsvarehus/da/  -
bl.a. de to herunder. Men det er ikke med sikkerhed fastslået at kunstneren er Lundvald.
   Prøv i øvrigt at sammenligne bogstavtyperne i varehusets gamle logo med bogstaverne på for eksempel dette filmprogram fra 1939. Hvem har stjålet fra hvem - eller er tegneren/designeren en og samme person:
 


 

Andre Aage Lundvald-tegninger og -malerier

De tidligste år:2. januar 1924 (AaL 15 år)

  
   1. marts 1922 (AaL 13 år)

8. april 1922   


 
12. december 1922 (14 år, 3. Mellem)
 


 
   18. februar 1923 (AaL 14 år)

Samme dato   


   27. maj 1923 (AaL 14 år)

13. december 1923 (15 år)  

  
 

1927 (AaL cirka 19 år) 


Collage af tegninger med motiver fra den internationale spejder-jamboree i Ermelunden 1924. Lundvald var dengang 16 år.
   Et af portrætterne forestiller den senere initiativtager til oprettelsen af Bloddonorerne i Danmark Tage Carstensen.

 

De fire malerier herunder er ligeledes i privateje:


Formodentlig Christianshavn i 1930'erne

1947

Uden årstal

Uden årstal

 


Disse websider om Aage Lundvald er publiceret i forståelse med hans datter Annette Leif Hansen:
annette@cllh.dk
 


[Smutvej til en prøveside]

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2022 Jørgen Grandt, Århus, Århus