© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2022

 
 

 

Tegneren Aage Lundvald
Side 5

Denne side: Romanbladet - Moderne Ungdom - Lurblæserne

Lundvald og


- et uadskilleligt par ...


 


Romanbladet
blev udgivet af Ark's Forlag i København som ugeblad hver torsdag eller fredag fra 1940 og indtil 2005.
   Allerede fra og med bladets første nummer (23. august 1940) lavede Aage Lundvald forsiden, og antagelig var det også ham som tegnede bladets navn bogstavelig talt; et bladhovedlogo som blev brugt i næsten hele ugebladets levetid. Desuden lavede Lundvald i hundredvis af små illustrationer mv. inde i bladene. Hvornår han stoppede samarbejdet med Romanbladet er endnu ikke opklaret, men i al fald finder man Lundvalds forsider midt i 1950'erne; fra omkring 1950 dog afvekslende med andre tegnere. Senere kom der først kolorerede fotografier på forsiden og til sidst 'rigtige' farvefotos.
   Denne webside viser en bunke eksempler på Aage Lundvalds forsider og en del bagsider af Romanbladet fra 1940 til 1955.

Romanbladet blev nærmest et begreb. Trods sit stempel som ugleset og underlødig triviallitteratur var det elsket af sine læsere - og nedgjort og ironiseret af ikkelæserne. Bladet er end ikke fundet lødig til en notits i den omfangsrige fortegnelse "Danmarks Blad- & Bogverden" (Politikens Forlag, 1953).Med sine ugentlige romantiske noveller og romaner blev bladet ikke desto mindre forbillede for de senere Ugens Lægeroman, Succesromanen og lign. På et tidspunkt i et af bladets sidste leveår skiftede hed det tilsyneladende en overgang 'Det Ny Romanbladet', men man gik tilbage til det oprindelige navn.
   Flere faktuelle oplysninger om Romanbladets historie modtages gerne.Oktober 2012 og april 2014 supplerer Gunnar Olsen med følgende oplysninger om bladets historie:

"Det sidste nummer, der udkom, er nr. 26 i 2005. Bladet udkom da hver anden torsdag.
   Jeg har regnet mig frem til, at der må være udkommet lige over 2.900 hæfter siden starten. Det tror jeg, må være rekord for et blad i Danmark, som ikke er et egentligt ugeblad som Familie-Journalen etc."

Desuden har Gunnar Olsen udarbejdet en noget nær komplet (ny) oversigt over alle årgange af Romanbladet. Se den her i pdf-format; åbner i nyt vindue.

Forsiden af nummer 1, 1. årgang så sådan ud:


23. august 1940

Forsiderne af de næste femten numre af bladet:

 

Tak til den venlige webgæst, som har tilsendt mig billeder
af disse bladforsider fra 1940'erne:

 

Fortsat: For- og bagsider af udvalgte numre fra 1945:


1945 nr. 226

1945 nr. 241 | 242
Pludselig forsvinder farverne fra bladet!


1945 nr. 261

1945 nr. 270 | 271

1945 fortsat:

 


1945 nr. 271 | 272. Farverne vender tilbage!

1945 nr. 272 | 273


1945. Årets næstsidste bagside og sidste forside

1945 fortsat:


For- og bagsider af udvalgte numre fra perioden 1946-51:


Nr. 278 fra 1946


Illustration fra 1951


Nr. 367 | Nr. 368 fra 1948

Nr. 368 | Nr. 369 fra 1948:
Pludselig er der i to numre ingen forside!To Babs-prøver fra hhv. 1947 og 1951


Fra 1949 bliver Romanbladets forsider også lavet af andre tegnere
(hvis sjæl i stregen aldrig kan måle sig med Lundvalds!)Nr. 56 fra 1955
- med farvelagt forsidefoto!


Nr. 70 fra 1955
- Lauren Bacall i håndkoloreret udgave!

Men så sent som i (bl.a.) 1960 lavede Lundvald af og til både forsider og illustrationer til Romanbladet,
for eksempel disse fra nr. 297 den 5.5.1960:

 Nr. 271/1 fra 1979
Nye tider, nye tegnere - begge dele lige forstemmende!

 


Gunnar Olsen har også sendt mig denne forside af Romanbladet nr. 25/februar 1955. Læg mærke til den i høj grad atypiske signatur som Lundvald tilsyneladende en kort tid eksperimenterede med, før han gik tilbage til den, som vi alle kender.


 

Også den smukke unge kvinde på forsiden her til højre virker overrasket over sin tegners nye 'signatur-grille' ...


Har vi her en læser på jagt efter en Lundvald-pige
i håb om at få hende tilbage på forsiden?
 


 

Ugebladet Moderne Ungdom

 


I midten af 1930'erne var Aage Lundvald med til at lave et ugeblad ved navn Moderne Ungdom.
   På bagsiden af de otte numre af bladet som jeg er i besiddelse af (i perioden 25.10.1935 til 11.6.1937) har Lundvald en tegneserie om den unge pige Vips og hendes finurlige oplevelser. Desuden er der i de fleste af disse numre adskillige novelle-illustrationer og vittighedstegninger fra Lundvalds tuschpen.
   Mit gæt er at Aage Lundvald - selvom han ikke er nævnt i kolofonen - også var bladets designer eller layouter. For mig at se er der ingen tvivl om at det var ham som bl.a. også havde kreeret bladnavnets typografi mv.
   Moderne Ungdom var tilsyneladende en fortsættelse af Københavnerinden, et (uge?)blad som eksisterede fra 1928. Det skiftede navn i 1935. Hvornår 'Moderne Ungdom' gik ind - og om Lundvald også var medarbejder på dets forgænger - er endnu ikke opklaret.

Klik og se et billedgalleri med Lundvalds tegninger fra Moderne Ungdom!


Galleriet er flyttet til Facebook-siden Grandts

Tak til Solveig Hoberg som ledte mig på sporet af 'Moderne Ungdom'.
 


Smagsprøver på Aage Lundvalds engagement i Moderne Ungdom:


Forside 26.6.1936

En typisk tegning

Logo og vignet til en serie om friluftsliv.
   Læg mærke til den piberygende glade vandrer; det var tider!


En kunstnerisk tegning

Vips på eventyr ... 

Lundvalds levendegjorte lurblæsere ...

 


1939 - Starbas

Fra en ældre bog u.å. om mindesmærker, monumenter, statuer m.m. i København 

Enhver københavner mellem 6 og 96 kender vel Lurblæserne? I ved, de to gæve gutter højt til vejrs ved siden af Rådhuset, dem som altid blæser os et stykke, når der går en jomfru forbi nede på pladsen.
   Dem levendegjorde Aage Lundvald omkring 1940 i en serie dagbladsannoncer for den store kooperative tøjforretning Tilskærernes A/S på Rådhuspladsen 75. Forretningen er nok mest kendt som Tilskærerne - uden ejefalds-s'et.
   De lurblæsende vikinger hyggede sig gevaldigt på toppen af deres søjle i årene 1939-42, måske længere. Herunder har jeg anbragt et par smagsprøver på de tos tosserier plus lidt mere, foruden at der ligger cirka 50 tegninger ude i dette lundvaldske billed-bladre-galleri. Som altså nu ligger i et album på Facebook-siden Grandts.


30.1.1939 - den første?

7.2.1939

19.2.1939

 

Disse to fotos af lurblæserne 'in natura' er Helle Fastrup ansvarlig for;
dec. 2016. Tak for dem!

 

 


 

Disse websider om Aage Lundvald er publiceret i forståelse med hans datter Annette Leif Hansen:
annette@cllh.dk
 

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus