© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
10.11.2020

 


 

Århus bør altid staves med Å!
- ligesom i Retskrivningsordbogen

 


 

Denne webside er tilegnet grafikeren og plakattegneren
Finn Rich Hjernøe (26.8.1940 - 20.3.2020),
som siden 2010 var min våbenbror udi kampen mod Aa i byens navn.
 


17.5.2013: Finn Hjernøe i stormagasinet Salling i færd med at signere og dedikere sin plakat til årets jazzfestival

25.12.2013: Webmaster iført det digitale x ved Å som Finn udstyrede mit foto med


 

Vedholdende Rygter vil vide, at den fhv. Aarhus-Borgmester
vilde slaas for at Danmark faar Navneforandring til Denmark!

 


Design: Finn Hjernøe - gengivet her if. aftale med kunstneren

 


Torsdag den 27. oktober 2010 var en sort dag for Århus!
Den dag vedtog et flertal i byrådet at ændre bynavnets stavemåde fra Å til Aa.

Læs her: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2010/10/27/172337.htm
og mange andre steder.
Skam jer, I slatne, selvfede, sprogligt fantasiløse politikere som sætter
penge og personlig prestige højere end borgernes holdninger og følelser.
 

Denne hjemmetømrede bænk står i februar 2013 i Sølystgade uden for Beboerhuset. Hvilken mageløst sarkastisk, stille kommentar til byrøddernes latterlige idé med at lave Århus om til Aarhus.
   På bænken er der malet de tre nordiske bogstaver: Æ, Ø og dobbelt-A. Genialt!

 


I 2012 fik kommunen fremstillet nogle små reklametryksager på forskellige sprog. Dette er den danske udgave, fremgår det af det lille dannebrogsflag oppe i hjørnet:- men er det dansk? God Damn It, hvor er teksten dog grim!
Mottoets flertydige finurlighed forsvinder, hvis man siger ordene.
De er kun beregnet til at blive læst, ikke hørt.

Se flere eksempler på skøre skilte i Århus og omegn? Klik her.

 


 

2. juli 2011 fyldte Århus Rådhus - som nu igen kaldes Aarhus Rådhus (sic!) - 70 år. Uden at kommunen af den grund fandt anledning til markering endsige flagning, festivitas og udsmykning!

Vedholdende rygter vil vide, at kommunen ikke har haft råd (og måske heller ikke lyst) til at holde fødselsdagsarrangementer, fordi man er i færd med at bruge formuer på udskiftning af alle Århus-skilte i by og på land.
  
Andre hævder, at den dav. borgmester havde indset det absurde i at veksle mellem å og aa i navnets to ord: Aarhus Rådhus. Den tror vi nu ikke på! Der skal mere til før en fejltagelse indrømmes.

31. december 2010 blev husets to tidstypiske byvåben- og bomærke-skjolde af kobber pillet ned fra indgangspartiet. Siden da har der intet navn været på rådhusets facade ...

Og så alligevel!
Omkring årsskiftet 2011-12 - dvs. et år efter at kobberskjoldene blev taget ned - blev de sat op igen. Nu med den nye stavemåde. Et arbejde som var et år undervejs.

Prøv lige at se resultatet her:

Selvfølgelig er det positivt, at man har genbrugt de gamle, originale skjolde fra rådhusets barndom. Men gud hjælpe mig om ikke det nye navn er påført så sjusket, at man tydeligt ser arrene efter det gamle navn inden under det nye! - Læg også mærke til afstanden mellem D og H i RÅD HUS ...
 


Januar 2012. Prik og forstør!


Januar 2012. Gamle skjolde - nyt navn ...

 

Århus er den bedste by.
Men "Aarhus" er en fis i en flaske!

Borgmesteren fik sin vilje og gav byen to gammeldags a'er i stedet for nutidigt å! På trods af sagkundskabens protester inkl. Sprognævnet.
   Aarhus vil stadig stå sidst i alfabetet i ordbøgerne - ligesom ordene århusiansk og århusianere; dem havde den sprogligt konservative daværende bykonge ikke magt til at pådutte borgerne.

 


 

1. januar 2011 ændrede Århus Kommune sit navn og skabte dermed på årets allerførste dag årets mest groteske århushistorie.
   Samtidig med kommunen fyrer medarbejdere i hobetal, indfører besparelser på børne- og ungdomsområdet og igen-igen skærer drastisk ned på den sociale velfærd m.m., har man ingen skrupler over at bruge mange millioner kroner på nye "Aarhus"-skilte og andre overflødigheder i hele Jylland.
   Vorherre bevares for et byråd!


Banneret på kommunens hjemmeside-forside 1.1.2011

Klik på dette link [2020: linket er dødt pga. alder] - og se og hør TV2|Østjylland den 2. januar fortælle, at mange firmaer vælger at fortsætte med Århus som navn for Århus! På trods af hvad borgmesteren forsøgte at bilde sine rygklappere ind ...

 


 

Århus' daværende borgmester N. Wammen hævdede hårdnakket, at byen (læs: erhvervsvirksomhederne) ville blive mere kendt, nemmere at få øje på og score den store gevinst ude i den vide verden, når han og hans efterløbere fra 1. januar 2011 fik ændret byens navn fra Århus til Aarhus.
   Hallo! Se lige denne pendant: en salgsannonce i en engelsk bog med maskinfabrikken Vølunds navn stavet Volund.
   Kun i den internationale markedsføring før og nu hedder Vølund Volund; firmaet skifter ikke navn for at tækkes aktionærerne - eller en konservastiv borgmester!

 


Hvis Århus-borgmesteren i denne sag skal bevare et gran af troværdighed, er han nødt til at fortælle os, præcis hvilke angiveligt 'mange uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder' som foruden Aarhus Universitet uopfordret har bedt politikerne i byrådet om at ændre byens navn.
   Nævn for eksempel bare en snes af disse institutioner og virksomheder! Nej, det er ikke nemt, vel Wammen ...
 

 

Se også den deprimerende artikel i JP Århus 30.12.2010 , hvor borgmesteren - som led i sit private prestige-korstog for det ekstra bogstav i bynavnet - nedgør sin by i en pinlig jeg vil ha' min vilje-kampagne:
[Linket er slettet; dødt pga. alder]
 

 


Bernhardt Jensen var ikke århusianer med stort dobbelt-a:

hvilket han if. 'JP Århus' den 5.3.2006 blev kåret til af en dommerkomite,
som også N. Wammen var medlem af!

 


Stakkels Århus!
I foråret 2010 får Århus-borgmester Nicolai Wammen en åbenbaring: Århus skal ikke længere hedder Århus, men Aarhus. Fordi ...
"Aa er bedre for Århus end Å"
"Å kan ikke bruges på internettet"
"Aa er mere historisk korrekt".
Sic!

Fra 1. januar 2011 mister Århus derfor et af sine kendetegn, et fundamentalt særpræg, bolle-å'et i byens officielle navn. Hvilket prestige-borgmesteren og hans slatne støtteparti SF selvsagt har bestemt sig for, lige siden ideen blev født og offentliggjort for et halvt år siden. Uanset hvad byens borgere og andre forstandige mennesker måtte mene. Og uanset de økonomiske konsekvenser.
   Vel har kun relativt få århusianere givet deres mening til kende i medierne til fordel for bolle-å'et. Ikke desto mindre er det vel logik for perlehøns, at magthavernes beslutning ville have været den samme, om der havde været ti gange så mange aa-modstandere som der er tilhængere. Dette er et skoleeksempel på hvordan man udnytter 'det tavse flertal'. Sig fra!
   Ændringen vil koste byens skatteydere mange millioner kroner, hvilket er en fuldkommen absurd skandale uden lige i disse ekstreme sparetider.
   Gid den arrogante bykonge ville flytte til Aeroeskoebing og dyrke sit sproglige prestigebegær dér! Ikke at jeg har det mindste imod Ærøskøbing, men alligevel ...

Jørgen Grandt
Å
rhus, 4.10.2010

 

Kulturnattens logo 2010 er et grafisk stød i brystet til byrådet:
Århus stavet med A og hverken med Å eller Aa!


 

Kan borgmestre fås som puslespil?
"Samlet er jeg overbevist" er et af den nu tidligere borgmesters
velformulerede guldkorn. Kan han fås usamlet som samlesæt?
Samlet er jeg overbevist - hahahaha!

 


Pladder!
TV2 Østjyllands diskussionsprogram "Ud med sproget" [2020: Linket er dødt pga. alder] den 9. april 2010 indledes af den altid så 'friske' ordstyrer Frederik Roland med disse bemærkelsesværdige ord:

Skal Århus fortsat staves med et godt gammeldags bolle-Å eller skal vi være moderne og med på noderne og stave byens navn med dobbelt Aa?

Hahahaha! Lad være, at sætningens stavemåde - når den citeres på tv-stationens hjemmeside - er særpræget. Hvad der er mere fjoget og forkert er den måde hvorpå Friske Frederik Fjollefrans Roland vender tingene på hovedet:
   "Bolle-å er gammeldags, og dobbelt-a er moderne"! Bavl og pladder. Det er naturligvis lige omvendt! Dobbelt-a'et er gammeldags og blev afskaffet 22.3.1948 ved Undervisningsministeriets bekendtgørelse. Bolle-å'et er moderne, nutidigt og smukt.

Jørgen Grandt
Å
rhus, 9.4.2010


21.9.2010 meddeler Århus Stiftstidende, at ud af 50 personer - som havde deltaget i en høring - sagde 31, at de vil beholde Å i Århus. Kun 17 foretrak Aa. Borgmesteren er ligeglad. Læs selv:
http://stiften.dk/article/20100921/AAS/709219891/1003
[2020: Linket er desværre dødt pga. alder]
 

 

Århus' sprogligt bagstræberiske borgmester (skuffende nok bakket op af et konservativt SF i byrådet) er draget i leding for at få byens navn stavet med Aa - igen - altså Aarhus i stedet for Århus - ligesom før retskrivningsreformen i 1948.

Nicolai Wammens blafrende korstogsbanner består mestendels af politisk pop og floskler med følgende hovedargumenter, som han fægter med i luften for at befri århusianerne for deres tunge bolle-å-åg:

- "Aa er bedre for Århus end Å"
- "Å kan ikke bruges på internettet"
- "Aa er mere historisk korrekt"
 


Høvdingen i Århus har sendt sine rygklappere af sted mod byens borgere


I TV2 Østjylland formulerede borgmesteren den 17.3.2010 sin holdning til en 'ny' (læs: gammeldags) stavemåde således ordret gengivet:

- "Det er en smukkere måde at gøre det på"
- "Det er mere internationalt"
- "Det har rod i byens historie, i vores sjæl, i vores DNA"
(sic!)

Lad os prøve at analysere mandens synspunkter et for et:

Aarhus med dobbelt-a er bedre end Århus med bolle-å. Hvordan bedre? Hvordan skulle man kunne måle det?
   Og hvorfor skulle Aa være 'smukkere' end Å? Det er da snarere omvendt. Å'et er langt mere velskabt og grafisk harmonisk end et dobbeltbogstav.

Å kan ikke bruges på nettet. Vel kan det det! Se selv her. At webadresser så fortrinsvis endnu skal staves med aa er der ikke noget nyt eller mærkeligt i, og hvem har nogensinde hørt om at det skulle være et problem for danske Å-firmaer at stave sig med Aa ude i verden? Jøsses!
   Følger man Wammens argument, hvad så med alle de andre fremmede bogstaver i andre sprog? Er de årsag til at dé lande, byer og firmaer klarer sig skidt internationalt? Nej, vel. Bare manden dog ville lade være med at tænke med tegnebogen.
   Jeg er heller ikke overbevist om at for eksempel Ærøskøbing alt andet lige ville kunne klare sig bedre internationalt, hvis den hed Aeroeskoebing!

Rod i byens historie. Ha! Mon ikke snarere der er rod i byrådet ...
   Historisk set har Århus tidligere heddet Ārōs, Arus, Aros, Aarhuus og Aarhus. Å'et er ikke en ny opfindelse; det stammer helt tilbage fra omkring år 1300.
   Rod i byens sjæl og i 'vores DNA'. DNA! Ha, ha, ha!
Pjat og pladder, som en borgmester burde holde sig for god til.
   I 1984 besluttede Undervisnings- og Kulturministeriet, at det skulle være valgfrit for byerne at stave deres navn med bolle-å eller dobbelt-aa. Århus bestemte sig for at beholde den stavemåde som blev indført i 1948, og jeg gad vide hvor mange - eller rettere få - århusianere som ikke har befundet sig godt siden 1948 ved tanken om at deres by er mere moderne end gammeldags.

_____________

En by skal naturligvis ikke skifte navn hver gang en borgmester eller et byråd synes noget andet end deres forgængere! Hvis et kommende byråd om 5 eller 10 år kommer til fornuft og ændrer "Aarhus" tilbage til Århus, så skal borgerne punge ud med svimlende summer igen for at få deres bolle-Å tilbage.
   Det moderne Århus har heddet Århus siden 1948, og hvis byen en dag er den eneste som har bolle-å i sit navn, desto større vil såvel den kulturelle som den økonomiske værdi antagelig være af byens således helt unikke særpræg.

Et stednavn som for eksempel Aarhus Aa i stedet for Århus Å ligner noget fra forrige årtusinde. Lad os være moderne og beholde vore dages Å i Å og Århus.

Kære SF! Kom dog til fornuft og lad bykongen køre sit ræs alene!
 

Jørgen Grandt, 20. marts 2010
(som til enhver tid respekterer Aa og aa i personnavne!)
 


 


Link til en anden privatejet hjemmeside om bolle-å:
http://www.jeppesn.dk/aa-galskab.html
 

Genvej til min Århus-portal
 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus