© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
4.1.2021

 

Odderbanen
alias
Hads-Ning Herreders Jernbane

 


Odderbanen - 'Grisen' - alias HHJ-Banen - fra Århus til Hou blev indviet 19.6.1884. 21.5.1977 blev strækningen mellem Odder og Hou nedlagt. 1.1.2008 fusionerede Odderbanen med Lemvigbanen og blev til Midtjyske Jernbaner A/S.
   8.12.2012 kørte de sidste gris-tog fra Århus til Odder. Samtidig blev Odderbanen lagt sammen med Grenaabanen; men lukkede i 2016. 25.8.2018 (gen)åbnede Aarhus Letbane strækningen til Odder.

[Hvis du, kære webgæst, har lyst til at bidrage med billeder til denne side, er de mere end velkomne. Send dem gerne i en god opløsning pr. e-mail til hamigen@gmail.com. På forhånd tak.]
 
Odderbanens perron på Århus H - måske 1960

 

Tre små videooptagelser med håndholdt lommekamera
fra Odderbanens sidste dag,  den 8. december 2012:
 

 

    

 


15.2.2004 - Århus H

24.9.2003 - Århus H:
Grenåbanen og Odderbanen på samme spor

25.4.2012 - Århus H

Juli 2008 - ved viadukten over Skanderborgvej


En Oddergris på Århus H i 1952.
Tak for tilsendt B. Venge-foto.

 

Kongsvang Trinbræt (anlagt 1994)
set fra viadukten over Skanderborgvej


5.9.2002

5.9.2002

27.5.2017

15.7.2017


4.7.2018


4.7.2018


12.4.2020


12.4.2020

 

Viby J Station (o. 1960)


Ved Viby J Station
(13.8.2012):


Set mod Århus

Set mod Odder

Ditto

Stationsbygning og perronbro

Den sidste køreplan

Grisen på vej til Århus

Nyskabelser i Grisen >>


 

Assendrup StationOdder Parkvej-trinbræt ... mod Odder


Odder Parkvej-trinbræt ... mod Århus

Uoplyst trinbræt - hvor?

 


5.6.2012 - Et gristog krydser ...

lige før ankomsten ...

til Odder ...

... Station

Odder Banegård / Station
26,6 jernbanekilometer fra Århus H

(August 2020)


1884

1950-60

Ditto

HHJ's remise

17.8.2018

Ditto

Nye tider, nye tog - mellem Odder og Grenaa via Århus H / 26.7.2016

Ditto

Grisens efterfølger -
og nyt betalingssystem >

26.7.2016

Et gammelt gris-tog (i reserve?) opstaldet på et sidespor ...

Ditto / Begge: 26.7.2016

17.8.2018

Ditto

27.9.2019

Ditto


Odder stationsplads, ca. 1958


Ved Odder Banegård d. 28.7.2011
 

De næste sort-hvide billeder fra o. 1950-55 viser stationerne og trinbrætterne
imellem Odder og Hou, en jernbanestrækning som blev skammeligt nedlagt
den 22. maj 1977!

 

Neder Randlev Station


1917 - og 1957 >

 

Eriksminde Trinbræt

 

Boulstrup Station

 

Halling Station (senere Trinbræt)

 

Holsatia Trinbræt

 

Hou Station
36,2 km fra Århus H

Her endte Odder-Hou-banen i 1977:

- plus:


21.5.1977. Mellem Neder Randlev og Eriksminde: et motorsærtog skyder
[skubber?] veterantoget. HHJ's sidste dag på Odder-Hou-strækningen.

Sådan ser fotografiets bagside ud

 

Odderbanens sidste dag var 8.12.2012:

 

'0verskuds'-Grise på Århus H's rangerterræn 30.1.2013:


En HHJ-vogn set 24.7.2020 på Veteranjernbanen
Mariager-Handets station ved Nyhavnevej ...


 


25-års jubilæum

Ditto

60-års jubilæum

75-års jubilæum

Dette er kun forsiderne. Hæfterne vil kunne ses på Århus Stadsarkiv i DOKK1.

 


Efterskrift og tilføjelser:


Stor tak til Jørn Skrydstrup fra Veterantogsforeningen Amtsbanerne på Als (E Kleinbahn) for at have leveret mig til låns adskilligt ældre historisk materiale og (udaterede) fotos fra Odderbanen (og fra Hammelbanen).
   Det er alt sammen noget, som har været samlet gennem mange år af L.H. Hansen, og som efter Hansens død blev givet til foreningen af hans familie.
   På et tidspunkt vil det hele ifølge aftale blive overleveret til Stadsarkivet i Århus.

En del af materialet fra både Odderbanen og Hammelbanen består af gamle årsberetninger (se nedenfor) om banernes drift.
   De mange sider i disse hæfter har jeg (bortset fra det ældste af dem) undladt at scanne til brug her på min 'amatør-webside'. Vil man studere beretningerne, må man henvende sig til Stadsarkivet.
 

 Ti årsberetninger; vil kunne ses på Stadsarkivet:

  1) 1.4.1897 - 31.3.1898 [14. driftsperiode]
  2) 1904-1905
  3) 1906-1907
  4) 1912-1913
  5) 1914-1915
  6) 1915-1916
  7) 1916-1917
  8) 1917-1918
  9) 1920-1921
10) 1.4.1930 - 31.3.1931 [47. driftsperiode]


Smagsprøve fra en af beretningerne
 

Obs!
Førstnævnte (den ældste) af ovennævnte beretninger er lagt ud som en søgebar pdf-fil
[15 MB], der åbner i et nyt vindue ...
 

 


 

Tak til Lokalhistorisk Arkiv mfl. for lån af mange af billederne.

Genvej til min Århus-side
 

 

Genvej til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus