© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdatering
26.2.2024


 

Hammelbanen 

Bidder af

Hammelbanen

- hvis mere korrekte og fulde navn var

Hammel-Aarhus Jernbane
(1902 - 1914)
Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbane
(1914 - 31.3.1956)

- tilsammen forkortet AHTJ

 


Hammelbanegården i Carl Blochs Gade


Postkort fra cirka 1915. Sådan så Hammelbanegården i Århus ud dengang
- og sådan ser den ...
... omtrent også ud i dag [2004], hvor Bymuseet
boede i bygningen i Carl Blochs Gade i årene 1993-2010:

Besøg Bymuseet - eller kig på dets hjemmeside på adressen
www.bymuseet.dk
(som nu ikke længere eksisterer!) - dvs.
i vore dage på DOKK1


Udstillingsplakat fra dav. Århus Bymuseum (senere: Bymuseet;
nu:
'Folkestedet') anno 1996

 

   Klik her og læs en masse erindringer om Hammelbanen og Togkirkegården 

 


Bagsiden af museet. Her lå banens spor indtil 1956. Den smalle asfalterede vej i forgrunden er indgangen til den ca. 19 km lange Brabrandstis smukke områder. Foto fra 2001.


1957: Perronsiden af Hammelbanegården året efter banens lukning.


Ca. 1925.


I 1935 blev sporene ført helt frem til Thorvaldsensgade, og foruden en overdækket perron blev der bygget billetsalg og kiosk. Til venstre i billedet skimtes selve banegården. Fotoet er fra o. 1955.


Thorvaldsensgade Station i 1956.

Ditto

Næste billede; citat fra AarhusWiki:
Dansk Vandrelaug sidste tur på Hammelbanegården 25. marts 1956, knapt en uge før banen lukkede. Dansk Vandrelaug havde lejet tre af banens røde skinnebusser (på billedet) for at køre en afskedstur med Hammelbanen.

Foto: Børge Venge

Ukendt fotograf

 


Carl Blochs Gade set mod Thorvaldsensgade i 1957.
(Foto: Børge Venge; lånt af Stadsarkivet)

Bryggeriet Ceres i 1920. Øverst t.h. har vi Hammelbanen i Blochsgade.På kortet her er hele ruten markeret med rødt.
Indsat i kortet er to køreplanforsider fra sidst i 30'erne.

Til  højre en reklameplakat som M.A. Fisker malte i 1933 >>>  Hammelbanens spor langs Carls Blochs Gade før det sted hvor gaden slår en bue
og bliver til Søren Frichs Vej - mens banen fortsætter ligeud mod sydvest.
(1942)


Et hammelbanetog  på vej mod banegården krydser Blochsgade /
Frichsvej efter det er kørt under Ringgadebroen.
Foto fra ca. 1955.


4.5.2008: Måske er det Hammelbanens sporrest som ender blindt her lige ved Søren Frichs Vej-Carl Blochs Gade.
Til højre den lille sø af grundvand som lagde sig over for sporet, da man piloterede til den store Åhusene-bebyggelse.


På kortet herover (fra 1920'erne) ser man mellem de to røde krydser sporføringen ved Fiskerhuset, hen over Mosegårdsvej (nu Bjørnholms Allé) og - imellem de to grønne krydser - nede i gennemskæringen lige nord for Lykkesholms Allé langs med de siden 1940-anlagte tre haveforeninger. Kortet tilhører Besættelsesmuseet i Århus.

Tre fotos fra DSB-Museet i Odense juli 2008:


 

Tre kort som bl.a. viser første del af banens beliggenhed:
[Når de forstørres, åbner de i nyt vindue]


Måske 1910

O. 1935-40?

1954

 


Ved Fiskerhuset o. 1910

Ditto - set mod syd. Fiskerhuset var uden for billedets højre kant. Foto: H.A. Ebbesen


1913. Tilsendt foto


1915-20. Tilsendt foto

Ca. 1960. De to gitterbroer øverst til højre var Hammelbanens
hen over dæmningen i Mølleengen. Se mere til de ikoniske Trebroer
på websiden om broerne over Århus Å.

1956. Tilsendt foto.
I venstre side ses den dag i dag den af munkesten(?) støbte jernbanebro, som Hammelbanen kørte ad på billederne ovenover.

 

Trekanten ved Åhavevej - Bjørnholms Allé - regionaltogsområdet
 

Både før og efter banen blev nedlagt i 1956 havde Kate Daugaards forældre en have lige op ad sporet / tracéet.
   Det er arrene efter sporføringen man stadig aner faconen på Kates billeder herunder:

1976

1976

1984

Ca. 1985 - set mod Åhavevej


Daugaards have er markeret med en lille rød klat på kopien af dette gamle matrikelkort over området:


Og sådan ser samme sted ud på et luftfoto fra 2004:

 

 

I denne gennemskæring mellem Lykkesholms Allé og haveforeningerne fra Bjørnholms Allé til ca. ud for Rosenholms Allé  lå Hammelbanens spor indtil 1956. Billedet er fra omkr. 1962.
 

Oven for Hf. Mosevang har vi skrænten på den brede fordybning, hvori togskinnerne lå. Øverst Skanderborgvej bag det daværende Viby Gasværk, og imellem det og tracéet ses rækkehusene fra 1953. Ude til venstre ligger DSBs og Odderbanens spor. Foto fra 1959.
 


Banens 625 m lange og op til 8 m dybe gennemskæring langs Syrenvej i vore dage. Det er uvist, om skinnerne stadig ligger dernede. (22.4.2015)

Ved Rosenholms Allé, som bl.a. ligger mellem hf. Mosevang og 1940, slutter de synlige spor(!) af sporet, og her flader terrænet ud. (16.6.2019)

Samme sted som billedet til venstre. Her har haveforeningerne (i 2019) planer om at anlægge en legeplads. (28.4.2020)

Ud for Hf. 1940 (24.7.2014)

Ved Hf. Engvang (16.6.2019)

Ud for Engvang med et blik tilbage mod nordøst (24.7.2014)

'Dæmningen' langs med Engvangs P-pladser, set mod sydvest (16.6.2019)

Kort før Åhave Parkvej (24.7.2014) - på vej mod station Viby (Nord), se kortene

Viby (Nord) Station

 


I 2011 fik jeg fra Per Hauberg tilsendt dette billede af billet og tang.

 

Stautrup Station

 

 

Stationsbygningerne i Stautrup ligger der endnu - som spejderhuse - på Bispevej i den lille by Stavtrup på sydsiden af Brabrandsøen.

  Disse to billeder tog jeg i 2002 


 

Tre billeder fra 2008:

 

 

Mellem Stautrup og Ormslev ligger den store hovedgård Constantinsborg.
På billedet herunder ses nederst Hammelbanens spor. Trinbrættet var nok
ved overskæringen af vejen ind til gården. Øverst ligger Århus Å:

 

 

Ormslev Station


Tak til Gunnar Jørgensen for dette tilsendte foto fra o. 1925


 

 


Omslev stationsbygning virker også intakt i dag. I hvert fald selve bygningerne. På to af billederne aner man et signalskilt bag ventesalen.


Disse tre billeder tog jeg i 2003 Ormslev St.
- oplevet Kristi himmelsfartsdag 2009:


Græskanten på tværs markerer noget af niveauforskellen mellem perron og tracé.

 


Den uhyre velholdte stationsbygnings facade ud mod den nedlagte perron.


Den gamle billetluge eksisterer!


Det samme gør adskillige vægge og døre m.m.


Meget af det gamle interiør er smagfuldt vedligeholdt og renoveret.


Toiletbygning og vaskehus. Dørene var for hhv. D og H. På husets modsatte side var der pissoir.
 


I denne bygning boede stationens dræsine.


Datidens graffititags og kærlighedserklæringer ...


... ridset ind med lommekniv og skruetrækker ...


... mens man ventede på toget.


På nabogrunden står endnu dette hus som var stationens pakhus, da banen eksisterede - dvs. før 1956.Facaden mod Storskovvej.

Tusind tak til familien Marqversen for at åbne deres private døre for mig og mine ledsagere!

Februar 2010 præmierer Århus Kommune bygningens beboere for deres
 nænsomme renovering af den gamle station. Tillykke!
 

 


Et ukendt sted og tidspunkt på banen. Tak for tilsendt foto.

 

Harlev Station


som den så ud i begyndelsen af 1956; det vil sige så meget som man altså kan se af den bag ved det dampende godstog:


(Tak for tilsendte foto)Avisbillede - og fotografi fra o. 1950 >>

Lillering Station

Skovby Station

Galten Station

Mellem Sorup og Anbæk:

Anbæk Station

 

Hammel Station (og remise)

 

 

 

Sall Station

Thorsø Station (AHTJ's perron; ikke DSB's)


Forskellige småfotos fra o. 1950:


Måske Thorsø Station

 


En udtjent Hammel-gris:


Fyrre år efter Hammelbanen blev nedlagt tog Per Hauberg dette billede
af en AHTJ-skinnebus ('Grisen') på Århus H - før den tog(!) videre til Skælskør.Efterskrift og tilføjelser:


Stor tak til Jørn Skrydstrup fra Veterantogsforeningen Amtsbanerne på Als (E Kleinbahn) for at have leveret mig til låns adskilligt ældre historisk materiale og (udaterede) fotos fra Hammelbanen (og fra Odderbanen).
   Det er alt sammen noget, som har været samlet gennem mange år af L.H. Hansen, og som efter Hansens død blev givet til foreningen af hans familie.
   På et tidspunkt vil det hele ifølge aftale blive overleveret til Stadsarkivet i Århus.

En del af materialet fra både Hammelbanen og Odderbanen består af gamle årsberetninger om banernes drift.
   De mange sider i disse hæfter har jeg undladt at scanne til brug her på min 'amatør-webside'. Vil man studere beretningerne, må man henvende sig til Stadsarkivet.
 

 

Udaterede avisudklip m.m. fra Hammelbanens sidste tid,
gamle køreplaner og billetter mv.Disse klenodier


med flere kan


snart ses på


Stadsarkivet i Århus


 

Appendiks

 

Klik også på genvejen til Togkirkegården i Åby


 

For enden af Danmarks nordligste spor - på Skagen Station:

 


Tak til Lokalhistorisk Arkiv mfl. for lån af nogle af billederne.

Genvej til min Århus-side

Genvej til min side om Odderbanen

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus