© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2021

 

 

Gader i Sundbyvester
Klik på navnene:
Brigadegården, Brigadevej, Byglandsgade, Dagøgade, Ebertsgade, Finlandsgade,
Gullandsgade, Hallandsgade, Kurlandsgade, Lerfosgade, Liflandsgade, Lærdalsgade,
Norgesgade, Røsågade, Shetlandsgade

OBS! Øselsgade og Ølandsgade har deres egen webside.
 

 
 


Ca. 1957. Foto: Erik Overgaard.
© SULFA

Ca. 1980. Foto: Peter Mortensen. © SULFA
 

 


Brigadevej har haft sit navn i hvert fald siden 1889. Gaden går fra Amagerbrogade til Sundholmsvej vis-a-vis Sundholm.
   Navnet er inspireret af de soldaterenheder som brugte vejen, når de kom fra Amagerbrogade og skulle over til Exercerpladsen og skydebanerne på Amager Fælled.
 

Først et par overblik:


1936: Dette flyfoto er set fra sydvest med Sundholmsvej forrest.

Fotoet her er fra o. 1920 er set fra nord med Norgesgade nederst og Brigadevej øverst.


Sundbyvester anno 1929:

(åbner i nyt vindue)


Lokalplan-tegning fra 1990:

(åbner i nyt vindue)

Lokalplanen omhandler Sverrigsgade, men har også matrikel- og husnumre med i Brigadevej og Liflandsgade inkl. områdets små, hyggelige huse fra Arbejdernes Byggeforening. 


Denne kiosk har vist kendt bedre dage. Sådan så den ud i april 2010.

Haandværker Banken på Amagerbrogade 52 lukkede ca. 1970.


Erik Overgaard tog dette billede omkring 1957; det tilhører SULFA.


Tilbage i august 1933 tog Erik Johansen (EJ) dette billede af hushjørnet; tilhører SULFA


Portlågen mellem nr. 8 og 10, 'lynskudt' af Susan Smith i oktober 2007.

1886 hed hushjørnet Amagerbrogade 122 - som det fremgår af annoncen herunder


Samme hjørneejendom i vore dage. Nu bor Lån & Spar Bank her i nr. 52
(Hans Krogs foto, 2002)


Igen set fra Amagerbrogade, her i april 2012 (foto: NRJ).


(Annonce i Amagers Vejviser 1911-12)
 

De to fotos herunder er fra o. 1970 og tilhører, som skrevet står, Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv; de er taget af Svend Wrønding:


Den bagerste del af Brigadevej. Gaden til venstre er Lerfosgade, til højre er det Finlandsgade. Bagerst har vi Sundholm med sin daværende skorsten.

Den stadig eksisterende passage fra Brigadevej til Sverrigsgade er i dag omkranset af andre bygninger end i 1970. Se gammelt foto længere nede.


De næste billeder er taget i 1983 af Fl. Lamberth fra SULFA. De viser især husnr. 14 og 16 før og efter en ildebrand; kort tid efter blev huset nedrevet.

   Foto: Fl. Lamberth, 1996. © SULFA
 


Ca. 1980. Set mod Amagerbrogade (PM).

Ca. 2000(?). Gårdanlægget mellem Brigadevej 2-20 og Sverrigsgade 3A-7 (Paul Sorensen).

Ca. 1980. Baghuset til Brigadevej 4 (PM).

Ca. 1925. Daværende husnr. 20A. Huset lå hvor der i dag er en offentlig sti om til Sverrigsgade (Ib Vilhelmsen).
Disse tre desværre mildt sagt uskarpe billeder fra o. 1980 har jeg modtaget fra Paul Sorensen (Poul Sørensen) i Australien.
   Brigade Transporten lå i dav. nr. 14, dvs. huset som i dag er erstattet af et nyt hus som har nr. 16; den lyse bygning er husnr. 28.

Ca. 1980. Vist nok husnr. 24 under nedrivning (PM).

Ditto

Der har før været tobaksbutik og bager her i nr. 49 på hjørnet af Byglandsgade. Senere blev det til Brigade Bodegaen, men ...

... i 2005 hed stedet Cafe Brigaden. Og i dag er det så Restaurant Menu'en som har til huse her.

2011. Byggeforeningshusene med nr. 34-44 fra o. 1868 hører faktisk med til de tilsvarende i Sverigsgade (plus Finlandsgade 4).

Ca. 1930. Husrækken fra Finlandsgade til Sundholmsvej, hvor Rasmus Nielsens Kollegium i dag ligger. Lokalarkivets foto.
   Billedet (og tegningen) er set fra det sydøstlige hjørne af Lerfosgade, hvis andet hjørne se længere nede ad siden ...

1956. Samme husrække med indgangen til Sundholm i baggrunden. Tak for den tilsendte tegning.

Ca. 1930. Atter samme husrække, her set den modsatte vej - fra hj. af Sundholmsvej (Lokalarkivet).

1967. Husene mellem Finlandsgade og Sundholmsvej nedrives for at gøre plads til kollegiet, som stod færdigt i 1971.

1967. Den daværende Brigade-Kiosken i nr. 48 er nu død og næsten borte.

Haandværker Cafén¹ hed denne beværtning i nr. 50. Den levede fra 1945 til 67.
¹Kraks Vejviser stavede navnet Haandværkercaféen.

 

Disse tre billeder er taget af glarmester Mogens Simonsen, Liflandsgade.

 


SULFA, som ejer dette billede, beskriver det således:
"I baggården til nr. 16 er der gang i maling af politiske plancher. Over taget skimtes bygningerne i Sverrigsgade. Gården og det maleriske baghus er i dag borte til fordel for en ny etageejendom. Foto: Svend Wrønding."

Brigadevej i vore dage, dvs. september 2012. Den sydlige side af gaden set mod Amagerbrogade. Yders til højre ser vi en bid af en af 'længerne' i karreen Brigadegården. Foto: NRJ.

Paul Sorensens mors barndomsbillede fra 1943 er taget i gården bag Brigadevej 2.

Bagbygningen med skorstenen havde tidligere adressen Brigadevej 5. I dag hører den til Ebertsgade 4. Den er fotograferet af Peter Mortensen i 1980.
   På det tidspunkt stod der 'Barnevogne Reparationsværksted' på huset, men if. Krak 1947 lå Amager Barnevognsfabrik faktisk her.
   Huset kan med lidt god vilje ses i øverste venstre hjørne på det sorthvide flyfoto fra o. 1920 højere oppe.

Peter Mortensens billede er fra ca. 1977. Set ud ad Brigadevej mod Sundholm og med basarbygningen i Lerfosgade forrest.
   Her lå tidligere bl.a. en Irma-butik, hvis skilt anes på billederne højere op. Hele hjørnet inkl. Carl Bendixsens Cigarfabrik i nr. 47 blev nedrevet til fordel for karreen Byglandsgade 1A-5D, som stod færdig i 1979. Cigarfabrikken havde haft til huse her siden 1912; hvornår mon lukkede firmaet?


Ældre billeder af den venstre (sydlige) side af Brigadevej - før og efter
Brigadegården m.fl.  blev opført - modtages gerne til låns.


Dette pudsige billede stammer fra afdøde Hans Krogs websted Amagerbilleder. Det tilhører Preben Kaj Larsen som brugte det i sine erindringer i et lille hæfte, udgivet af Lokalhistorisk Arkiv, Sundby, i 1996.
   Påskriften fortæller om K. Larsens Legetøjsfabrik som ca. 1942 fandtes på adressen Brigadevej 14, ovg. I (= over gården/bagbygning, 1. sal). K. Larsen var PKL's far Kaj P.M. Larsen.
   I Kraks Vejviser for 1947 er der registreret en "Københavns Legetøjsfabrik ved M.H. Grundtvig", nu nr. 16, men stadig bagbygningen på 1. sal! Den er antagelig efterfølgeren til den fabrikation, som Kaj Larsen stod for i årene 1935-45.
   Ifølge Hans Krog var det imidlertid kun udstillingslokalerne som lå her. Selve fabrikken lå i 1940'erne omme i parallelgaden Norgesgade 10.
 


Bagsiden af gadens byggeforeningshuse nr. 34-44.
Set fra nr. 28A af Katrine Mouritsen i 2012. Tak for foto!
 


Panoramabilledet af både Brigadevej og Finlandsgade er taget af NRJ i 2012.

 

 

 


 


Brigadegården er både gadenavn og ikke mindst navn på den store beboelseskarre som afgrænses af Brigadevej, Lerfosgade, Røsågade og nordsiden af Plejecentret Øselsgården.
   Ejendommen Brigadegårdens halvanden karré - inklusive den såkaldte Villaen i Røsågade - er opført 1929, samme år som gaden Brigadegården navngives.
 

 


Røsågade set fra Brigadevej med Brigadegården til venstre og til højre.
   To fotos: Niels Rydahl Jensen, april 2012.

Trods sine neutrale facader er Brigadegården let genkendelig i bybilledet med sine kvadratiske vinduer med brunbejdsede parvise ruder.


Foto: Fl. Lamberth, 1996. © SULFA
 


(Stadskonduktørens kort fra 2002)

"Villaen" set mod nordvest - inde fra baggården mellem Røsågade, Brigadevej, Amagerbrogade og Ebertsgade:

Foto: NRJ, april 2012.

 

Besøg Niels Rydahl Jensens webside om Brigadegården

 

 

 


Lerfosgade ligger mellem Brigadevej og Kornblomstvej, fra hvilken den via en sti tværs over et grønt område er forbundet med Romsdalsgade.
   Lerfosgade fik sit navn (med ét s) 1929 og er kaldet efter det norske vandfald Lerfos, som i dag staves Leirfoss.

 

I slutningen af 1970'erne tog Peter Mortensen bl.a. følgende farvemættede fotos af gadens hensygnende småhuse som blev rømmet, før man kunne opføre den store, moderne VIBO-karré mellem Lerfosgade og Byglandsgade. Den stod færdig i 1979. Billederne er set mod vest, med Brigadegården i ryggen.


Bygningerne parallelt med Lerfosgade er Byglandsgade. Lige fremme
ligger Femkløvervej, og bagerst ses to bidder af Sundholm.


Gavlen til højre bag basarbygningen er huset som ligger på hjørnet
af Brigadevej. Se højere oppe ad denne webside.

 


Velment, men uofficiel stavemåde på gadenavneskilt! Fl. Lamberth fastholdt det i 2012.


Fra Kornblomstvej til Brigadevej. Foto: FL, 1996; © SULFA
 

 

Klik: Nytårsaften på Femkløvervej i 1954
(Pdf-fil åbnes i separat vindue.)

 

 


 


Byglandsgade løber fra Brigadevej til Kornblomstvej. Oprindelig hed gaden Margueritvej, men fik sit nuværende og officielle navn 1927.
   Den er opkaldt efter et norsk landskab ved navn Bygland.

 


Omkring 1978-80 tog Peter Mortensen disse fine farvefotos:


Facaden bagerst er Rasmus Nielsens Kollegium henne på Brigadevej

To maleriske gadebilleder

Og et tredje i bredformat, så smukt at det næsten kunne være fotograferet af Wim Wenders

De fire billeder er taget før den store VIBO afd. 114-karré blev opført i 1979.
Se også Lerfosgade.

Nedrivning af Byglandsgade 5 ca. 1977-78:

Huset var ejet af NIOGT, Nordic Independent Order of Good Templars, som er en afholdsforening. Der var desuden en danseskole i bygningen i al fald før i tiden. Vi ser her husets bagside som vendte mod Lerfosgade.

Ved siden af daværende nr. 5 - på adressen Byglandsgade 7 - ligger den dag i dag denne lille kirkebygning fra 1925:

Kirken er opført af en katolsk-apostolisk menighed og anvendes antagelig stadig af denne. Vinkelbygningen er registreret som bevaringsværdig, men er ikke fredet. (Foto: Rene Petersen, februar 2012)

Fotos fra 2009. Læg mærke til cirkelkorset i både vindue og chaussesten.

Samme kirkebygning foreviget af Niels Rydahl ligeledes i februar 2013:

 


© SULFA

Andelsboligforeningen Kornblomsten består af Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9 og Lerfosgade 10-14. Den er oprettet 1975, og den deler navn med en tyve år yngre naboforening på Sundholmsvej!
 

Begge billeder af gadens vestside er fra september 2013. Set i retning mod Brigadegården. Billede 2 er taget lidt længere bagud, men med zoom. Fotos: NRJ

 

 


Flere ældre fotos fra Byglandsgade m.fl. modtages som sædvanlig gerne til låns!

 

 

 

 


Ebertsgade er anlagt 1891 og er naturligvis opkaldt efter kongen af Amager, grossereren, borgerrepræsentanten og den store jord- og ejendomsbesidder Hermann Ebert (1855-1936).
   Ud over at han grundlagde Eberts Villaby ude ved Englandsvej, lod Ebert opføre en lang række store beboelseskarreer i Sundby i begyndelsen af 1900-tallet.
 

Matrikelkort over området fra lokalplan 1991:

 

 


Gadens ældste hus er fra 1892, meddeler huset selv. Det blev facaderenoveret og malet i 1992-93.
(Mit billede er fra 2004)


I juli 2012 tog Niels Rydahl Jensen dette en face-foto af den 120 år gamle, velholdte beboelsesejendom.


1931: Min Mor som sej 16-årig stiller sig an i Øselsgade med Ebertsgade som baggrund.
 


Fastelavnsryttere i gaden 1992, fastholdt af Niels Rydahl Jensen. Jordbunken th. ligger cirka hvor det gamle loppetorv i Øselsgade var.

2007. I midten samme hus som ovenfor. Til venstre en bid af Brigadegården fra 1929, til højre den oprindelige Ebert-bygning fra 1892 med opdateret facade.

2007. Træder man 50 m baglæns i forhold til det sorthvide foto, har vi her næsten samme motivbaggrund.
   Det nøgne januartræ midt i billedet ser vi her til højre 1½ år senere.

Mon ikke det er både godt og skidt at den gamle knudrede kastanje ikke kan tale og fortælle ...
Et hus bliver slået ihjel:

11.1.2007 - fra mursten ...

Huset var bygget i 1908 og nåede kun at blive 99 år.

Hushjørnet havde adressen Amagerbrogade 56. Juli 2007.

Se billeder af det nedrevne hus på siderne om Amagerbrogade og Øselsgade.
Og et nyt bliver født:

25.9.2007 ... til beton.


< Tre fotos fra 6.6.2008 >


Nr. 56 i vore dage

Peter Mortensen tog i 1981 dette billede af buntmagerens hjørne af huset som nu er skiftet ud. Billedet er lånt af lokalarkivet.
   De HØJTRÅBENDE tre ord oven over ruderne må have kunnet ses helt inde fra Rådhuspladsen, hvis ellers der havde været fri sigt.

Flere ældre billeder af Ebertsgade og Øselsgade-området modtages gerne til låns.
 


En lukket hhv. åben tændstikmappe fra omkr. 1960 (ss)


Det højre hjørne af Ebertsgad/Amagerbrogade; her august 1933. Foto: EJ/SULFA

Ditto; slutningen af 1920'erne. Billedet tilhører SULFA.

Ditto; slutningen af 1950'erne. Foto: Erik Overgaard/SULFA.

Begge gadehjørner fastholdt i maj 1970 af Erik Johansen / SULFA


Disse to kældergelænder-fotos tog Susan i 2007.


Foto: Fl. Lamberth, 1996;
copyright SULFA.

April 2012. Foto: NRJ.

 

 

  


Finlandsgade udgår fra Brigadevej og munder ud i Hollænderdybet. Formodentlig har gaden været lukket i bunden oprindelig, eftersom husnumrene traditionen utro begynder i syd ved Brigadevej.
   Finlandsgade er opkaldt efter ... ja, gæt selv! Tidligere hed den Bülowsvej. Den fik sit nuværende navn i 1901.


Lokalplan nr. 376 af 2004 dækker området som afgrænses af Finlandsgade, Brigadevej og Sundholmsvej. Klik her!

 

 


Finlandsgade 2 og 4. Dobbelthuset er opført 1879 som en del af Arbejdernes Byggeforening; se siden om Sverrigsgade. Billedet er fra ca. 1910.


Samme motiv er her fastholdt i september 2011

 


Omkr. 1907. Gaden set i retning mod Brigadevej.

1970. Med det daværende Irma-hjørne af Brigadevej i midten.

2011. Set mod Brigadevej. Bilen nærmest fotografen holder ud for nr. 2-4.

2009. Set fra Brigadevej, hvis venstre gadehjørnes gamle kiosk og café forlængst er borte.

Flere af billederne tilhører Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv, kaldet SULFA.


Erik Johansen tog dette billede af det døende hus nr. 17 i august 1932.
Billederne tilhører lokalarkivet 'SULFA'.

Samme dag er samme hus set fra bagsiden, dvs. fra Sundholmsvej:

Den store karré bagerst er Finlandsgade 22-24 (+ Norgesgade 29-33).
 


To facaderenoverede ejendomme fra hhv. 1933 og 1918. (Foto: FL/SULFA (2009)

I august 1932 stod Erik Johansen næsten præcis samme sted og tog dette foto. (SULFA)

1930. Samme hjørne af Finlandsgade-Norgesgade med lidt af Amagerbro Skole bagved. (Foto: EJ/SULFA)

Samme hus, dag og fotograf som billedet herover i midten, set den modsatte vej. SULFA.

Klik her og se området oppefra omkring 1920!


Dette billede fra aug. 1932 tog Erik Johansen formentlig oppe fra stilladset, da den store hjørneejendom blev bygget. (SULFA)
   Bygningerne midt i billedet er vist papirfabrikken; bagerst Brigadegården.

Fortsat for forrige foto: Til venstre ejendommen Sundholmsvej 21-23 fra 1914, bagerst til højre Sundbyvester Skole fra 1918-19. (EJ/SULFA)

Se også flyfoto fra o. 1920.

Før nedrivningerne ved Norgesgade satte ind, så der således ud:

Erik Johansen fastholdt huset med Sadelmager Værksted og Cykleværksted.
Vi er i april 1930. Billedet tilhører lokalarkivet.


Flyfoto fra 1954. Den nærmeste diagonale gade er Sundholmsvej, den anden er Finlandsgade.


Widescreen-foto af Brigadevej (tv.) og Finlandsgade 2012. Foto: NRJ

I gadeniveau har vi her starten af gaden som den udgår fra Brigadevej:

Foto: Flemming Lamberth, 1996. © SULFA.


Disse fire fotos af enden på Aage Seibæks papirfabrik er taget af Hans Krog o. 2005.

1980. Disse småhuse - foruden Aage Seibæks papirfabrik - måtte lade livet, for at en ny boligkarré kunne opføres. (PM)

Oktober 2007 så området sådan ud. (ss)

Oktober 2007: Der graves ud til den kommende karrés parkeringskælder. (ss)

Og sådan tager husrækken sig så ud i september 2011.
   Ejendommen i midten med de grønne altaner er fra 1933.

Med Hollænderdybet i baggrunden. Foto: Fl. Lamberth, 1997. © SULFA.

Finlandsgade 26-34; september 2011.
   Den velholdte facades nye altaner er opsat i en påfaldende asymmetrisk uorden ...
 
2011. Samme nye karré som på billedet ovenover.

 

 

 

 


Hallandsgade hed Fredensvej indtil 1901. Dens nuværende navn er en hilsen til det svenske landskab Halland.
   Gaden begynder ved Amagerbrogade og ender ved Sverrigsgades 'knæk' nr. to.
 

 

Mange tak til Hans-Michael Lind for disse to herlige billeder fra 1912 af Linds farfar og farmor foran deres jernhandel i Hallandsgade 4; den lille dreng er Linds far sammen med sin mor:


John Jørgensens foto af det ellers ofte flotte hushjørne
ved Amagerbrogade; marts 1984.


Mange af de følgende fotos skyldes Peter Mortensen (PM), og de tilhører Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv:


Set fra Holmbladsgade tværs over Amagerbrogade; 1956

Omkr. 1980 (PM)

1984

1984

1984

Omkr. 1980 (PM)

Ca. 2002 (HK)
 
Gaden set mod Sverrigsgade ...

... ca. 2002 (HK)

Læs herunder


Læderhandler Jørgensen med personale o. 1935.

Annonce brugt som lysbillede i biografreklame


1956

Nr. 1A og 1B; sept. 2011
Den i sin tid kendte læderforretning i nr. 1A (med tlf.nr. AM 5) blev etableret i 1930'erne. De to første sort-hvide fotos er fra o. 1935. Personerne er fra venstre indehaverne Ejnar Jørgensen og Ole Jensen, frøken Jensen (Oles datter) samt lærling Karl Jørgensen.
   Det tredje billede - med Ford Consul'en - er fra ca. 1956. Billederne tilhører Kai Jørgensen. KJ er søn af Ejnar Jørgensen og bror til Henning Jørgensen, som efter sin fars død drev forretningen videre indtil o. 1995.


Hus- og matrikelnumre; kortskitse fra lokalplan 1990
 

 


Nr. 3 o. 1980. (PM)

Værestedet 'Drys Ind' i nr. 3. Foto: HK, 2003.

Portgennemgang ved nr. 3 i 1980. (PM)
 

Nr. 3D i juni 1979. (PM)


Omkring nr. 3-5, 1979. (PM)


Nuv. nr. 5-5A. Foto fra 2011.

Tidl. nr. 5 er nu nr. 7. Foto: (PM o. 1980).

Måske samme baggård som ovenfor, nu 'lidt' mere åben? Foto 2011

Hallandsgade 9 er opført 1998 og fotograferet 2011.
   Huset er en del af AAB's afd. 66 ligesom de tilsvarende bygninger i hhv. Sverrigsgade og Brigadevej

Nr. 2; juni 1979 (PM)

Nr. 6; i september 2011 - og

... i 1979 (PM)

Nr. 8 var så idyllisk i 1979! (PM)

Ditto

Bindingsværkshuset nr. 8 er borte. Foto fra 2011.

Se foto herunder ...

Nr. 10 så sådan ud, da Hans tog billedet o. 2002. Senere har huset fra 1934 fået en etage mere på toppen.

Nr. 16-20 er en etageejendom fra  1925. Den består desuden af Norgesgade 13-17. Foto fra 2011.

Gaden ud for Sverrigsgade set mod Amagerbrogade i 1996. Foto: FL, 1996;
© SULFA

Ditto -
© SULFA


Svend Wrøndings version af husnr. 8; ca. 1970.
© SULFA

Hullet i husrækkerne i Hallandsgade i 1997 med udsigt til Norgesgade fastholdt af Flemming Lamberth:

© SULFA
Og fra hjørnet af det sydlige hul er gaden her set mod Amagerbrogade og Holmbladsgade i 1996:

Foto: FL, © SULFA

 


Billeder af HELST GAMLE gadenavneskilte modtages gerne og med begærlighed
- det samme gælder ikke mindst ÆLDRE fotos af gaderne, butikkerne, husene osv.

 

 

 


Dagøgade er en af de mange mindre (nu: små) gader i Sundbyvester som har undergået store ændringer de seneste 30-40 år. Den fik sit navn 1901 og er opkaldt efter østersøøen Dagø (nu: Hiiumaa) ved Estland. Tidligere hed gaden Smallegade.

   Smal er også den gang- og cykelsti som Dagøgade i dag ender i og som løber ud i den i 1985 forlængede Røsågade.
 Foto: Erik Overgaard, ca. 1957. © SULFA


Flyfoto fra beg. af 1950'erne set mod sydøst: til venstre har vi Ølandshus-bygningen, øverst en bid af Amagerbrogade, og yderst til højre ses Liflandsgade og lidt af Kurlandsgade


Udsnit af kort fra lokalplanforslag af 1991


Gadekort 2002 med hus- og matrikelnumre

Foto: Wexbom, 1975. Billedet tilhører SULFA som omtaler det bl.a. således:
"Dagøgade set mod Liflandsgade. Af de små gule huse i Dagøgade er der i vore dage kun et enkelt tilbage på hjørnet af Røsågade" - som ses herunder ...


'Vinkel-ejendommen' på hj. Dagøgade-Røsågade under opførelse i 1996.
Foto: FL; © SULFA

Tv. den færdige 'vinkel' i 1997. Th. en bid af Røsågade 57's dengang hærgede facade. Foto:
FL; © SULFA
Se også billede under Røsågade!

Tak til Leif Ziegler for dette foto fra 1969 af Bovedts Passage mellem Liflandsgade og Dagøgade.(Annonce i Amager Vejviser 1918)


Lokalavisartikel 1983


Dette historiske foto tog jeg i maj 1979. Til venstre har vi husnr. 3-5. En bid af forreste hus ses på næste billede >

Lillian Gøthlers billede her er fra 1950-51. Huset ved træet var Dagøgade 7. Huset i midten (med cyklen) er fra 1850 og har fået lov at overleve som Røsågade 57! Se nedenfor.


Dagøgade 10 blev fotograferet af Erik Johansen i 1931. Billedet tilhører SULFA.


Omkr. 1980. Kun bygningen til højre (Amagerbrogade 68) eksisterer endnu. (PM)

Borte har taget disse bygninger. Vistnok husnr. 4-4A. Foto: FL, 1983.

Dagøgade 2B; Ølandshus bagved. Den hvide staldbygning er fra 1920. Foto: ss, oktober 2007.

Samme hus som ovenfor, 1940. Bovedts Passage. 'Rækkehusene' til højre er Ølandsgade.
Tak for det tilsendte foto.

13.1.1980, skriver PM under sit vinterbillede af en tømmerhandel i Dagøgade.

Peter Mortensen tog 1979 to fotos ved Dagøgade 10, hvor den tilhørende have hedder John's Garden!

Ved samme hus har Mortensen her foreviget Svend Pedersen og en chik bartenderske.
Begge billeder tilhører lokalarkivet.

Staldbygningen igen, her set af Niels Rydahl Jensen i april 2012.

 

Over for staldbygningen i nr. 2B ligger dette atypiske hus i nr. 1A.
  
Det blev opført i 1929 som garage- og værkstedsbygning af bagermester Johan Aschengreen som havde den store forretning henne på Amagerbrogade. Huset ses også på siden om Liflandsgade.
   Fotos: Niels Rydahl Jensen, april 2012.

Gik man før i tiden igennem denne portåbning på Amagerbrogade 64 (lige efter Ølandshus), kom man ind på et område hvor der lå en stor lagerplads med tømmer og brædder. Men først passerede man bl.a. to bygninger fra o. 1884 som findes endnu. De er tegnet af Rasmus Jensen og opført for tømmerhandler Jens Nielsen Drejer som hhv. villa og kontor.


Foto: Susan Smith, dec. 2011.

Og var man kommet igennem porten og vendte sig om:

havde man denne udsigt til Brysselgade i juni 1979, som Peter Mortensen skrev under sit billede.
Se også siden om Amagerbrogade Vest.
De to huses beliggenhed svarer til nordsiden af Dagøgade, dvs. bag den hvide staldbygning.


'Villaen' lever fortsat på adressen Amagerbrogade 64A

Bindingsværkshuset med det tidligere kontor er Amagerbrogade 64B

Den hvide bygning af bagsiden af Ølandshus. Fotos: NRJ, april 2012.Annonce i Amager Vejviser 1910

 

 


 


Gadeskilt med gammel stavemåde (Fl. Lamberth, 2012), men trods alt pænere end skiltet længere nede ...

 


Røsågade fik sit navn i 1929, og den er opkaldt efter den norske elv Røså - som nu hedder Røssåga.
   Gaden løb kun fra Brigadevej til Ebertsgade, men blev forlænget til Liflandsgade/Telemarksgade omkr. 1985, da
VIBO i 1982-86 byggede den store beboelseskarré Televænget II/III bestående af Røsågade 44-60 og Telemarksgade 25-37.
 Starten af Røsågade med de østvendte facader af Brigadegården 2-6 forrest.
Billedet er taget fra Brigadevej i april 2012 af Niels Rydahl Jensen.

Det lille gadestykke mellem Liflandsgade og Dagøgade hed oprindelig Bovedts Passage og senere Dagøgade.
Billedet herover tog jeg i maj 1979. Det er set mod nord med en bid af Øselsgården bagerst.


Set mod Brigadevej i baggrunden, 1996.
Foto: Flemming Lamberth. © SULFA

Også set mod Brigadevej, men længere væk fra - ca. ud for Liflandsgade. Foto: Fl. Lamberth.
© SULFA.
Læg mærke til at det gamle, gule hus her i 1996 trænger til at blive shinet op.

Det gule hus er fra 1850 og har gadenr. 57; tidligere hed det Dagøgade 5. Etageejendommen er nr. 59 og er hjørnet af Liflandsgade. Den hvide bygning man skimter en bid af i baggrunden er Plejecentret Øselsgården i Øselsgade. Jeg tog billedet i september 2004.

Peter Mortensen tog dette billede den modsatte vej i 1979, set mod Liflandsgade og bagerst Kurlandsgade.

Billedet angives at være fra 1969. Tak for tilsendte foto. Huset bag træet er det samme som på mit foto fra maj 1979. Det hvide hus til højre er det som nu er malet gult, mens det endnu havde en asymmetrisk tilbygning på dets sydside.

Ligeledes set mod Brigadevej i september 2004. Den gule helle står på hjørnet af Ølandsgade, og til venstre begynder vore dages forkortede Øselsgade.


Yderst tv. Røsågade 57 (det lille gule hus), derefter nr. 59 plus Liflandsgade set mod Amagerbrogade. Foto: NRJ, april 2012. Det blå oven over må være himlen ...


Røsågade 59 (før Liflandsgade 14). Foto: NRJ, april 2012.


Et kig ind ad Røsågade oppe fra Ølandshus - med den snart
beboertømte Øselsgården forrest. Foto: NRJ, april 2012.


1975, samme motiv som billedet ovenover. (SULFA)

1975; billedet er taget fra Liflandsgade ud ad den daværende smøge til Telemarksgade. (SULFA)

2007. Som fotoet ovenover, dvs. set mod Brigadevej, men fra den anden side ad Røsågade ud for Ølandsgade.

2007. Set mod Liflandsgade fra hjørnet af den indskrumpede Øselsgade. (ss)


Røsågade 57's facade mod nordøst (jf. ovenfor), fastholdt af Susan i oktober 2007.

Igen husnr. 57's facade mod øst, engang i 1970'erne. Dette billede tilhører Lau Egon Philip Jørgensen. Der er kun registreret 63 kvm boligareal, måske fordi der førhen var købmandsforretning i en del af det gamle hus? I vore dage - omkring 2010 - fremstår huset tilsyneladende velholdt, nypudset og med nyt tegltag. Huset er ikke fredet.
   Ud over en faktuel beskrivelse af husets materialer mv. kan man desværre ikke i kommunens bygningsregister hente oplysninger om husets histore end følgende sætning:
"2001 opførelse af tilbygning på ca. 6 kvm af fyrrum til fjernvarmeforsyning".

Obs!
I april 2021 blev jeg kontaktet af en webgæst, der som barn boede i Liflandsgade. Han er overbevist om, at huset på det sort-hvide foto, som tilhører Lau Egon Philip Jørgensen, i virkeligheden lå i Liflandsgade bag nr. 16-18. Måske kan andre be- eller afkræfte det?

 


Uvelkommen 'kunst' på det nu i øvrigt velholdte hus fra 1850. Set i april 2012. Foto: nrj.

Da Ib Techt kom forbi i august 2012, var gavlen netop blevet renset og malet -

- men hvor længe huset får lov at se ud som på Ibs to billeder, ja dét ved kun dem med spraydåserne ...Moderne gadenavneskilt med reflekterende bogstaver - med tilhørende uensartet husnummerskilt.
(Set af Fl. Lamberth, 2012; © SULFA)
 


13.1.1980; fastholdt og dateret af PM. Husnummer uoplyst.


Hjørnet af Brigadevej/Røsågade, okt. 2007. Set af Susan.
 

Foto fra januar 1997 af opførelsen af Dagøgade 6-12. Længen tv. ligger langs med Røsågade, men har indgange fra Dagøgade.
   Der er også billeder af byggeriet oppe under Dagøgade.
   Billedet er taget oppe fra bagsiden af Ølandshus, dvs. fra Amagerbrogade 62.
   (Jeg beklager, jeg har glemt hvem, der har leveret dette billede!)

 

 


 


Kurlandsgade. Stykket fra Amagerbrogade til og med husnr. 12 hed Absalonsgade indtil 1901. I 1935 blev Kurlandsgade forlænget til Sundholmsvej, og denne stræknings hidtidige navn Trestjernegade(-vej) blev så annulleret.
   Kurland var det danske navn for et område vest og syd for Riga; i dag er dets officielle lettiske navn Kurzeme.
 

Denne skitse fra en lokalplan i 1990 dækker, foruden hele
Kurlandsgade, området fra Liflandsgade til Tingvej:Set fra Amagerbrogade omkr. 1957-58. Foto: Erik Overgaard/SULFA.
Læg mærke til datidens Politi-Alarm som står ved Sundby Mølles vinduer.

Set af FL - fra Sundholmsvej mod Amagerbrogade - i 1996:


© SULFA

© SULFA

 


Set fra Amagerbrogade.
Disse tre fotos fra o. 1980 er taget af Peter Mortensen. De tilhører SULFA.

Set mod Amagerbrogade med KFUM-bygningen ovre i Oliebladsgade bagerst

Set fra Sundholmsvej med hj. af Romsdalsgade til venstre ved minimarkedskøbmanden. Bemærk også butikkerne i forgrunden.

I modsætning til tidligere er det i dag ofte banker som lukker og overlader lokalerne til butikker. Før var det omvendt. Således også med denne cykelhandler på Amagerbrogade 82 ved hjørnet af Kurlandsgade. Foto fra april 2010.

Her har vi bagsiden af Tingvej med den karakteristiske Merry-biograf-bygning, som nu er ALDI. Set hen over plankeværket i Kurlandsgade 1, april 2010.

Ligeledes i april 2010 kunne man stadig se denne gamle gavlreklame, som blev anbragt oven over og ved siden af et mindre hus.

 


Gavlmaleri ved nr. 4. Skabt af Tanja Rau i 2011; set af Mikela Rasted.

Senere greb gadens fine gavlmalerier om sig, om i juni 2014 kunne Niels Rydahl så tage dette billede.
   Selv håber jeg, også den fjerde gavl får sig en tegning i samme serie som de tre andre.

 


Erik Johansen tog disse billeder i juli 1932 gennem sit køkkenvindue i Liflandsgade 3. Forreste del af udsigten er bagsiden af de dav. huse i Kurlandsgade 4-6.

Huset bagerst i midten er forsiden af Kurlandsgade 3-5. Tørrepladsen i baggården hører til Liflandsgade 3-5.
Begge billeder: © SULFA

 


Gadens nr. 16 er fra 1908 og består af otte små ejerlejligheder. Var huset mon tidligere en stiftelse?

- med davidsstjernen svævende over den uskønne, 'moderne' gadedør ... To fotos fra 2010.


Et rødblond gadenavneskilt oven over Fair Play Dansebar på hjørnet af Romsdalsgade; 2010.
 

'Stedet' ligger i de lokaler hvor der tidligere var købmand og minimarked.


Foruden Kurlandsgade 30-32 består denne ejendom fra 1915 af Sundholmsvej 79 og Romsdalsgade 8-10. Billede fra april 2010.'Miljø' bag ved nr. 16 omkr. 1975. Billedet
tilhører Lau Egon Philip Jørgensen.

Flemming Lamberth tog disse tre fotos af Fair Play en sommerdag i 2000, da der var delvis solformørkelse over Danmark. Det er samme gadehjørne som minimarkedet på fotoet højere oppe. Billederne tilhører SULFA.

Nyt på det modsatte hjørne af Romsdalsgade 2013:

'Sofasæt' bestående af en Københavnerbænk og to ditto-stole.
Foreviget af Niels Rydahl Jensen i august 2013.

 

 


 


Shetlandsgade har sit navn efter den engelske øgruppe Shetland. Før 1901 blev gaden i mange år kaldt Willemoesstræde.
   Gaden udgår fra Amagerbrogade og endte oprindelig ved de små, gamle landsbyhuse ved dav. Grønlandsgade. Denne blev nedlagt samtidig med Færøgade og Islandsgade omr. 1950, da den store bebygelse ved Skotlands Plads blev opført.
Ejendommen på det sydlige hjørne af Shetlandsgade-Amagerbrogade er opført i 1905.
   I Shetlandsgade - på hjørnet af nuv. Hemsedalsgade - ligger Købnerkirken som er en baptistkirke. Den blev indviet i 1939. Og i den rummelige kristne kirkekrypt gik webmaster i børnehave i 1940'erne sammen med en masse andre arbejderbørn; se fotos lidt længere nede. Senere blev der bygget en 'rigtig' børnehave i eget hus langs med Hemsedalsgade. Børnehavens historie kan man læse her.


Marts 2002

Se rækken af billeder fra før og næsten nu lidt længere nede i dette afsnit.
 

Samme højre gadehjørne af Shetlandsgade-Amagerbrogade i hhv. 1931 og 1933. Begge billeder tilhører SULFA.

Omkring 1904:

På det gamle kort herover ser man bl.a., at Sundholmsvej endte ved Tingvej. Og man ser de tre gader som måtte lade livet til fordel for Skotlands Plads: Grønlandsgade, Færøgade og ikke mindst Islandsgade som løb imellem Amagerbrogade og Skotlandsgade - og hvis rester i dag hedder Lærdalsgade.


Det venstre gadehjørne af Amagerbrogade-Shetlandsgade fotograferet i 1933 af Erik Johansen. Billedet ejes i dag af SULFA.

Tårnkuplen med kobberpladerne på hjørnet fotograferet 2003. Tak for tilsendte foto.

Samme velkendte gadehjørne, men her set o. 1920:

Sakset fra Før og Nu. Fotograf ukendt.


O. 1948.
Foto: Erik Johansen; © SULFA

Se også websiden om Islandsgade!


Juni 1950. Skotlands Plads bygges på bekostning af tre gamle landsbygader i Sundbyvester.
Foto: Erik Johansen; © SULFA

Juni 1950. Som billedet til venstre.
I baggrunden ses de dav. huse i Tingvej og Skotlandsgade.
Foto: Erik Johansen; © SULFA

Juli 1950. Lidt tydeligere billede af bl.a. de tårne af træ som arbejdsmænd leverede mursten op ad til murerne.
Foto: Erik Johansen; © SULFA

1950: Her stod Erik Johansen med ryggen til resterne af Islandsgade m.fl. og front mod Amagerbrogade. Tilhører SULFA.

1950: Set mod Sundholmsvej; nybyggeriet rykker nærmere.
Foto: Erik Johansen; © SULFA

1951: Ud for sin opgang i nr. 1 stod Erik Johansen og forevigede sin datter og hendes veninde på vej til ferierejse.
Tilhører SULFA.

Aug. 1951. Set fra sydsiden af Shetlandsgade 1. Blokken tv. er Englandsvej 8B,C,D,E. Bag den (trukket tæt på pga. telelinsen) ses en bid af Sundholmsvej 107-113. Foto: Erik Johansen; © SULFA

Foto: Ejvind Johansen, 2004. Oprindelig var der ikke altaner på huset på hj. af Amagerbrogade ...

... men det er der nu!
Foto: Fl. Lamberth/SULFA, 2012. Copyright.
Th.: Samme motiv som billedet ovenover, men her set af Fl. Lambert/SULFA i 2012.
   Til højre i billedet har vi Skotlands Plads og de to boligblokke langs med anlægget. Som i øvrigt blev voldsomt fornyet i 2013.


Forsiden af Shetlandsgade 1 i 2010. Foto: Ejvind Johansen.

Kirkebyggeriet har gæster. Foto: Erik Johansen, marts 1939.
© SULFA

Den for længst færdigbyggede kirke med Skotlands Plads til venstre. Foto: Erik Johansen, april 1962.
© SULFA

Gaden med kirken set mod Amagerbrogade. Foto: FL, 1996.
© SULFA

Og igen et Fl. Lamberth-foto, her fra marts 2012.
© SULFA


Første dag i Købnerkirkens børnehave - 1945. Det er undertegnede i midten.


1946-47


1947-48


1948-49
Webmaster er med på alle disse fire billeder.

I
vams, træskostøvler, bælgvanter og skindhue har vi herren hjælpe mig Hamigen himself igen! Cirka marts 1946.

Samme forår 1946. Når man er tættest ved 'frøkenen', er man tryg i fare, og intet kan gå galt. Ikke før senere i livet.

Studiner fra Rysensteen Gymnasium juni 1950. Ungersvenden som frontfigur er fotografen Erik Johansens søn Ejvind. Ved hans venstre side står søsteren Kirsten med hue og det hele.
 
Papfabrikken i lys lue; 29.5.1948.
© SULFA


Reiermanns diplom fra Landsudstillingen i Aarhus 1909.
© SULFA

 


Ildebrand i gården bag Shetlandsgade 3 den 29. maj 1948: C. Reiermanns Papfabrik står i flammer.
Foto: Erik Johansen © SULFA

Ditto

Ditto

Ditto
Papfabrikken blev grundlagt 1830. Den havde adresse på Amagerbrogade 116. Se indgangspartiet dér.

8.6.1948. Kort efter branden.
Foto: Erik Johansen © SULFA

Nyopført fabriksbygning et års tid efter branden; 1949
Foto: Erik Johansen © SULFA

Samme vue så således ud i 1962 set fra Shetlandsgade.
Foto: Erik Johansen © SULFA

I juli 2007 tog jeg dette billede af hvordan resterne af Reiermanns fabrik da så ud - set fra den store plads foran.1951: Fabrikken er genopført efter branden.
© SULFA1971: Kort før papfabrikken standsede produktionen.

Foto: Erik Johansen; © SULFA1971: Måske et af de sidste billeder fra fabrikkens levetid. Set langs med Skotlands Plads.

Foto: Erik Johansen; © SULFA


I 1966 fyldte Reiermanns papfabrik så meget i Shetlandsgade-Amagerbrogade.
© SULFA


1972. Den forreste af fabriksbygningerne rives ned.

1972. Ditto.
Begge billeder er taget af Erik eller Ejvind Johansen.
© SULFA

2004. Fonas bygning bag Amagerbrogade 114-116 fotograferet af Ejvind Johansen.
© SULFA

To fotos af samme område set fra gadeniveau af Fl. Lamberth ligeledes i 2004.
© SULFA

2004. Fl. Lamberth / SULFA

 

 

 


Lærdalsgade - navngivet efter den norske dal Lærdal - var fra 1951 det nye navn for Islandsgade som oprindelig gik fra Amagerbrogade til Skotlandsgade tværs over Sundholmsvej.
   Islandsgade (som før 1901 hed Ny Vestergade) og dens to små, blinde landsby-sidegader Grønlandsgade og Færøgade blev nedlagt i forbindelse med anlæggelsen af Skotlands Plads i årene 1950-51; se også Sundholmsvej.
   Før Lærdalsgade fik sit navn og dens nuv. beliggenhed, brugtes gadenavnet om den del af Peder Lykkes Vej som lå mellem Englandsvej og Glommensgade.
 

 

Hjørnet af Amagerbrogade fotograferet omkr. 1957 af Erik Overgaard (© SULFA). Bagerst i billedet skimter vi en bid af en bygning ovre i Skotlandsgade. Næstbagerst ses en af blokkene ved Skotlands Plads, og de små huse midt i billedet er resterne af Grønlandsgade.

Gaden set den modsatte vej, således at ejendommen bag VW'en på billedet fra 1957 er den vi her ser til venstre; den er ikke blevet kønnere af at være fotograferet i farver! Foto: Fl. Lamberth, 1996. © SULFA.


Juni 1950: Billedet er taget ud for Islandsgade 1 med udsigt til byggeriet af Skotlands Plads. Huset er fra 1901. Fabrikant H. Jul. Tillings vognfabrik i nr. 14 ses endnu.
Foto: Erik Johansen - © SULFA

Juni 1950: Islandsgade 5-7 med samme udsigt trukket lidt nærmere. Ejendommen er opført i 1940.
   I bygningens forgænger lå i sin tid Salems Kapellet som var en del af Købnerkirkens Baptistmenighed. Se også websiden om Islandsgade m.fl.
Foto: Erik Johansen - © SULFA


Tak til René Sylvest Hansen for denne bog, hvorfra billedet (fra 1967) stammer. Den gang var der også altaner ud mod Hemsedalsgade, som det ses.
   Bygningen hedder Købnerhus II og er indrettet som kollegieboliger.

 


På det sydøstlige hjørne af Lærdalsgade 1/Amagerbrogade 102 har vi en ejendom fra 1892. I den lå i årene 1906-08 den første Merry-biograf (som dengang hed Sønderbros Biografteater), før denne flyttede hen på det tilsvarende hjørne af Tingvej/Amagerbrogade - og i 1940 kom den 50 m nærmere byen. Og blev den bif vi alle husker. Og stadig savner.

 

 

 

- har fået sin egen webside; åbn den ved at klikke på dens navn!

 

Gullandsgade
[gadenavneskilt mangler]

 


Gullandsgade fik sit navn i 1901 og er opkaldt efter den svenske ø Gotland, mens denne på dansk endnu hed Gulland.
   Den løber fra Sundholmsvej skrås over for Dovregade og ender i Hørhusvej ved politiets fhv. Station 4.
 


Gullandsgade i 1913, antagelig set mod Sundholmsvej.
Billedet tilhører SULFA.


Gaden fotograferet af Erik Johansen i 1930. © SULFA

Disse tre billeder er taget af Fl. Lamberth i 1996. © SULFA


Gaden set fra Hørhusvej mod Sundholmsvej. Gavlen til højre hører til bebyggelsen Tinggården; se Tingvej.

Denne Netcafé på hjørnet af Mjøsensgade har vistnok både før og efter 1996 været pizzeria.

Som billedet til venstre, men nærmere Sundholmsvej og hjørnet af Dovregade.

Se også websiden om Tingvej med billeder af området vis-a-vis Gullandsgades sidegader Sognefjordsgade og Lysefjordsgade, hvor førhen Chr. Augustinus' tobaksfabrikker lå i mange år - før karreen Gullandsgården blev opført.
 

 


 

Flere billeder fra før og nu og andre gader er så småningom på vej!


SULFA var den oprindelige forkortelse for Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv (fra før det også blev Arkiv). I 2013 ændredes navnet til SULFA ... Tak for lån af mange af billederne.
EJ = Erik Johansen; PM = Peter Mortensen; SvB = Svend Braarups album; FL = Flemming Lamberth; ss/SES = Susan Smith; HK = Hans Krog; NRJ = Niels Rydahl Jensen.
Mange af gadenavnebeskrivelserne er inspireret af "Storbyens Stednavne" (Bent Jørgensen) 


Genvej til siden om Sverrigsgade

Genvej til Amager-forsiden

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus